André Kjernsli" />

Digitale kurs

HK fortsetter med digitale kurs etter pandemien

Erfaringene med digitale kurs under pandemien var gode. Nå tar Handel og Kontor (HK) enda et digitalt skritt for å gjøre kursene mer tilgjengelige for medlemmene.
FUNGERER: Erfaringen fra pandemiperioden viste at digitale kurs fungerer godt. Nå utvikler HK et nytt, digitalt tilbud.

FUNGERER: Erfaringen fra pandemiperioden viste at digitale kurs fungerer godt. Nå utvikler HK et nytt, digitalt tilbud.

Sissel M. Rasmussen

andre.kjernsli@lomedia.no

I likhet med resten av norsk organisasjons- og næringsliv måtte HK kaste seg rundt da landet stengte ned for litt over to år siden. En av utfordringene som raskt meldte seg var hvordan man skulle fortsette med tillitsvalgtkurs når mange av HK-medlemmene satt på hjemmekontor.

HKs tillitsvalgtskolering består av fire deler. De tre første avholdes av regionkontorene, mens den fjerde delen arrangeres av hovedkontoret i Oslo. Når den siste delen avholdes fysisk, er deltakerne samlet i fem dager. Disse kursene avholdes forskjellige steder i landet. Men ikke under pandemien.

– Det ble raskt klart at vi måtte forsøke å gjennomføre kursene på plattformer som Teams og Zoom, forteller Espen Strandhus, faglig sekretær i HKs forhandlingsavdeling.

Bratt læringskurve

– De digitale plattformene er et godt supplement til fysiske kurs, men kan ha noen begrensninger i forhold til gruppeinteraksjon. Men det løste seg på en fin måte, sier regionssekretær Arne Veer i HK region Øst.

Etter hvert som flere digitale kurs ble avholdt, så man at gjennomføringen gikk bedre enn fryktet. Kursdeltakere med lite eller ingen erfaring med digitale møter ble flinke på rekordtid. Resultatet fra evalueringen var i all hovedsak positive.

– Da pandemien endelig så ut til å ta slutt, var vi innstilt på å gå tilbake til de fysiske kursene. Samtidig spurte vi oss selv om det var lurt å avvikle det digitale tilbudet, forteller faglig sekretær i forhandlingsavdelingen, Eirine Nabben.

Fysiske og digitale kurs arter seg forskjellig, begge deler har sine styrker og svakheter. Fysiske kurs er en fin arena å bygge nettverk og utveksle erfaringer. En av ulempene kan være selve reisen, det passer ikke alle å være borte fra jobb og eller familie, framholder Nabben.

Fordelene med de digitale kursene er åpenbare. Logistikken er enkel og kostnadene er lave. Dessuten kan et digitalt kurs settes ut i livet relativt raskt. En ulempe kan være å få til aktivitet i kursmoduler som krever dialog og samhandling.

Mye lest: Barbro hadde planer om å bli pensjonist ved 62 år. Men så sjekket hun pensjonskalkulatoren

Ønsker å inkludere alle

I etterkant så kursveilederne at dette fungerte godt. Rollespill og forhandlingsteknikk kunne altså gjennomføres selv om man ikke satt i samme rom.

Det ble etter hvert klart for de tre at det ville være galt å avvikle de digitale kursene selv om pandemien var over.

– Vi unngår også å diskvalifisere medlemmer som av ulike årsaker ikke kan reise til et fysisk kurs, påpeker Veer fra HK Øst.

– HK-medlemmene står i veldig ulike jobbsituasjoner. Det gir folk ulike forutsetninger for å delta på et digitalt møte, skyter Strandberg inn.

Nabben, Strandberg og Veer er alle kursveiledere, både digitalt og fysisk. De er opptatt av at forbundet skal komme medlemmene i møte.

– Vi er nødt til å henge med på utvikling og etterspørsel. Ellers står det andre organisasjoner klar til å overta, sier Nabben.

Hun ser på de digitale kursene som en del av en demokratiseringsprosess, der alle skal få mulighetene til å ta del. Dessuten mener hun dette gjør organisasjonen i stand til å håndtere en lignende utfordring som pandemien – om og når det skulle komme.

VIL HA MED ALLE: F.v: Faglig sekretær Espen Strandhus, faglig sekretær Eirine Nabben og regionssekretær Arne Veer er opptatt av at alle medlemmene skal ha muligheten til å ta del i HKs kursvirksomhet.

VIL HA MED ALLE: F.v: Faglig sekretær Espen Strandhus, faglig sekretær Eirine Nabben og regionssekretær Arne Veer er opptatt av at alle medlemmene skal ha muligheten til å ta del i HKs kursvirksomhet.

André Kjernsli

Ta kurs når man vil

Handel og Kontor har nylig bestemt seg for å se nærmere på interaktive kurs. Dette er digitale kurs som deltakerne kan ta akkurat når de passer best for dem.

– Beslutningen om å utvikle et slikt tilbud er basert på en fersk undersøkelse blant våre tillitsvalgte, sier Bjørn Mietinen, leder i avdelingen for informasjon, organisasjon, samfunnskontakt i HK.

– Teknologien finnes, vi sonderer nå markedet for å finne en solid samarbeidspartner. Men tilbudet skal på lufta i år, understreker Mietinen.

– Er dette starten på slutten på fysiske kurs i HK?

– På ingen måte. Dette er ikke i stedet for, dette er et alternativ til, påpeker han.

Avdelingslederen mener interaktive kurs er spesielt godt egnet for de mest teoretiske modulene. I framtida skal altså de som går på tillitsvalgtkurs kunne logge seg på når som helst på døgnet, gjennomføre modulen, ta en test og fortsette skoleringsløpet.

Fikk du med deg denne? Denne leiligheten ligger ute til leie på Facebook. Problemet er at det allerede bor noen der

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i handel, kontor, luftfart og reiseliv, finans, forlag, media, samferdsel og organisasjoner.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse