JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tonje Brenna var selv til stede under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.

Tonje Brenna var selv til stede under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.

Jan-Erik Østlie

22. juli

– Da vi løp fra terroristen for tolv år siden ­visste vi egentlig ikke hva vi løp fra

Kunnskapsminister Tonje Brenna oppfordrer lærere til å snakke om ekstremisme, selv om det kan være vanskelig. For inni hodet kan det bli enda verre.22.07.2023
07:00
07.08.2023 13:31

sidsel.valum@lomedia.no

– Dette er det stedet som jeg tror jeg er mest glad i i hele verden. Her har jeg opplevd noe av det aller fineste et menneske kan oppleve, nemlig engasjement og ungdomstid, men også noe av det vanskeligste et menneske kan oppleve, nemlig terror, forteller kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Hun står på talerstolen i Gro-salen, møtesalen i bygningen som er reist på Utøya etter terrorangrepet 22. juli 2011. I salen sitter elever, lærere, skoleledere, skoleforskere og andre aktører i skolen.

– Da vi løp fra terroristen for tolv år siden visste vi egentlig ikke hva vi løp fra. I dag vet vi at terroristen var motivert av høyreekstrem ideologi og hatefulle konspirasjonsteorier, og at målet var å drepe flere enn han klarte.

Terror kan skje igjen

I juni 2022 anslo Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at det var 40–60 prosent sannsynlighet for at høyreekstremister ville forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene. PST omtalte skoler som mulige terrormål. Ifølge PST er mange av dem som radikaliseres til høyreekstremisme i Norge i dag svært unge.

Er det skolens ansvar å forebygge terror og ekstremisme?

Spørsmålet blir stilt under konferansen på Utøya hvor Tonje Brenna holder velkomsthilsen. Den er arrangert av Utøya i samarbeid med Wergelandsenteret og Ekstremismekommisjonen.

– Vi hører en del spørsmål og skepsis. Det reises spørsmål ved om skolen i det hele tatt skal være svaret på å forebygge terror og ekstremisme, sier Claudia Lenz, som er professor i samfunnsfag og medlem i Ekstremismekommisjonen.

– Vi er nysgjerrige på hvordan dere som jobber i dette feltet opplever virkeligheten.

– Snakk om monsteret

– Norsk skole bidrar i seg sjøl til å motvirke ekstreme holdninger og radikalisering, sier Tonje Brenna.

Hun konstaterer at 22. juli for første gang har fått en ordentlig plass i skolen i de nye læreplanene som har kommet med Fagfornyelsen.

– Jeg tror det er viktig å gi lærerne tillit til å legge opp et undervisningsopplegg som gjør det mulig å snakke om disse tingene på en god måte, sier Brenna.

Hun oppfordrer lærere til å være nysgjerrige på hvordan oppdraget kan løses i stedet for å være redde.

– Selv om vi kan oppleve at terror er forferdelig vondt og vanskelig å snakke om, så er det veldig mye vanskeligere å ikke snakke om det, for da blir det enda verre i hodene til ungene våre, sier Brenna.

– Fantasien til barna våre er helt fantastisk, men den er også ganske ekspansiv.

Merkelapper trigger holdninger

– Det er viktig at skoler og utdanningsinstitusjoner er arenaer der vi kan ha en konstruktiv og kritisk samtale om ekstremisme og terrorisme. Men samtale og forebygging er ikke nødvendigvis to sider av samme sak, sier Martin Sjøen.

Han er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning på NTNU og har forsket på hvordan skole og utdanning kan forhindre ekstremisme, vold og terrorisme. Han påpeker at det også finnes mange andre forebyggingsidealer i skolen: Lærere skal forebygge terrorisme, vold i hjemmet, kriminalitet og rusmisbruk.

– Samfunnets forventninger om at skolen skal forebygge ekstremisme kan føre negativt av sted, sier han.

Martin Sjøen tror det er vanskelig å drive forebygging mot ekstremisme og terrorisme og samtidig unngå sikkerhetstenkning som kan medføre overvåkning og rapporteringskultur.

– Med en gang vi klistrer på merkelapper som «skoleskyter», «ekstremist» eller «radikalisert», trigger det ubevisst noen holdninger i mennesker. Det skal vi være varsomme med, sier han.

Martin Sjøen er forsker og  førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning på NTNU.

Martin Sjøen er forsker og førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning på NTNU.

Sidsel Valum

Mener en inkluderende skole er svaret

Martin Sjøen er kritisk til at skolen skal være arena for forebygging av terrorisme og ekstremisme. Han vil heller snakke om en inkluderende skole og en skole som tar elevene på alvor.

– Å assosiere skolen med forebygging, får det til å gå kaldt nedover ryggen på meg. Skal vi ha en god skole fordi elevene ikke skal bli terrorister? Eller skal vi ha en god skole fordi det er bra for samfunnet? Det er to forskjellige innganger, sier han.

De aller fleste elever vil aldri være tilbøyelige til å utøve ekstrem vold, understreker han.

– Kanskje er det ikke den generelle forebyggingen det er størst behov for at vi skal bli bedre på. Kanskje er det den veldig, veldig lille gruppen som dessverre kan gå ut i ekstreme grupper vi bør se litt mer kritisk på. Hva skjer med dem på skolen? spør han.

Han konstaterer at det finnes lite forskning om dem fordi få ekstremister lar seg intervjue.

– Men dessverre ser vi at et fellestrekk ved mennesker som var ekstreme i sin ungdomstid, er at de har hatt en forferdelig skolegang, sier Martin Sjøen.

Han er uenig i et utsagn fra kunnskapsminister Tonje Brenna om at «før en handling skjer, må det være en holdning».

– Det er nok ikke helt sant. Av og til kommer faktisk handlingen før holdningen. Men det er en forståelig antakelse fordi hele vårt skolesystem er fundert på at elevene først skal lære seg kunnskap og forståelse og så skal de praktisere det, sier Martin Sjøen.

Unge ekstremister møter ofte fordømmelse, straff eller latterliggjørelse, forklarer Sjøen. Han mener det viktigste skolen kan gjøre, er å møte det det intolerante med toleranse.

– Jeg tror virkelig, med bakgrunn i forskningslitteraturen, at hvis vi skal omvende ekstremisme innenfor rammene til skolen, så er det der trykket bør legges, sier Sjøen.

Vil drøfte skolens rolle

Skolens mandat er ikke og skal heller ikke være knyttet til «sikkerhetisering», forebygging og hindring av terror, understreker Claudia Lenz i Ekstremismekommisjonen.

– Skolens mandat skal være forankret i ­skolens styringsdokumenter, opplæringsloven og skolens formålsparagraf. Formålsparagrafen snakker om verdier, demokrati og menneskeverd. Den snakker også om et pedagogisk grunnsyn, sier Lenz.

Hva så når skolen har elever som handler eller ytrer seg på måter som strider mot demokrati og menneskeverd?

– Når er det riktig for kommunen å se at deres mandat og deres kompetanse slutter og å koble inn andre aktører som har ansvar for psykisk helse, sikkerhet eller politi? spør Lenz.

Dette er et av spørsmålene der kommisjonen ønsker anbefalinger fra de som jobber i feltet. Claudia Lenz forteller at mandatet til Ekstremismekommisjonen, som etter planen skal levere inn sin rapport i desember, er å verne om demokratiet og et samfunn som er basert på menneskeverd og likeverd.

– Vi skal se på hvordan ulike sektorer og tjenester kan bidra mer i det forebyggende arbeidet, og da kommer skolen inn i bildet, sier Lenz.

Claudia Lenz er professor i samfunnsfag og medlem i Ekstremismekommisjonen.

Claudia Lenz er professor i samfunnsfag og medlem i Ekstremismekommisjonen.

Sidsel Valum

Ingeniører og leger er farligst

Ekstremismeforsker Martin Sjøen slår fast at de høyreekstreme og mennesker med en muslimsk trosbakgrunn de siste par tiårene har vært de to gruppene vi har fryktet mest skal utøve ekstremistiske og voldelige handlinger.

– Men vet dere hvem som empirisk sett er de farligste gruppene blant oss? Det er ingeniører og leger. De har forferdelig mye utdanning. Akkurat terrrorvold er en av tingene utdanning har veldig svak effekt på, sier forskeren.

Han viser til at det kommer fram av terroristprofiler i forskning som er gjort de siste årene.

– Læreplanen har løftet fram 22. juli-terroren i samfunnsfaget og at samfunnsfaget skal bidra til å forebygge terrorisme og folkemord. Det er interessant, for det er de to formene for politisk vold som utdanning har svakest effekt på, sier Martin Sjøen.

Han legger til at forskning også viser at læringsmiljøet har liten effekt, at relasjonen til læreren kan ha svak effekt og at det sosiale på skolen og undervisningsinnholdet har svak effekt på om noen er tilbøyelige til å utøve terrorvold eller ikke.

– Men kombinasjonen av alt dette kan ha en god effekt, tilføyer han.

Blodflekker og kulehull vitner om basketaket som fant sted da terroristen Philip Manshaus tok seg inn i ­moskeen Al-Noor Islamic ­Centre i Bærum 10. august 2019.

Blodflekker og kulehull vitner om basketaket som fant sted da terroristen Philip Manshaus tok seg inn i ­moskeen Al-Noor Islamic ­Centre i Bærum 10. august 2019.

Heiko Junge / NTB

Å snakke om terror

Ekstremismeforsker Martin Sjøen mener det er visse farer knyttet til å snakke for mye om ekstremisme.

– Å snakke om ekstremisme i så stort omfang som vi gjør spesielt i Europa og i Norge, tror jeg har noen uintenderte konsekvenser og implikasjoner på samfunnet vårt, sier Sjøen.

Ekstremisme, radikalisering og terrorisme ikke er verdinøytrale, men moralske begreper, påpeker forskeren.

– Det gjør ofte at samfunnsdebatten kan bli forenkla og mangle perspektiver.

Ifølge Sjøen viser forskning at skolen kanskje ikke har så stor betydning i å forebygge ekstremisme som vi ofte tror.

– Politikken og den politiske diskursen er langt viktigere enn skole og utdanning i å forebygge terror og vold.

Det skeive miljøet samlet seg i sorg etter at en gjerningsmann skøyt mot London Pub og Per på hjørnet i Oslo sentrum under Pride i 2022. To menn ble drept under angrepet.

Det skeive miljøet samlet seg i sorg etter at en gjerningsmann skøyt mot London Pub og Per på hjørnet i Oslo sentrum under Pride i 2022. To menn ble drept under angrepet.

Terje Pedersen / NTB

Monsteret under senga

– Jeg tror ikke jeg kunne ha stått her for åtte år siden og sagt akkurat det jeg sier nå hvis det ikke var for at vi sammen ble enige om at det er lov å snakke åpent og direkte om 22. juli, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Hun takker Utøya, Wergelandssenteret og andre aktører som i tida etterpå har skapt arenaer for debatt og diskusjon om terror og ekstremisme.

– Jeg tror det arbeidet har hjulpet oss både til å håndtere drapet Philip Manshaus begikk og skytingen mot moskeen, og jeg tror det har gjort samtalene om skytinga mot Pride i fjor annerledes.

Kunnskapsministeren har ett budskap til lærere som synes det er vanskelig å snakke om ekstremisme fordi de frykter det kan være for vanskelig for elevene:

– Dere må huske på monsteret under senga. Det er mye større, verre og skumlere før vi slår på lyset, titter under senga og er enige om at monsteret ikke finnes.

Ekstremismekommisjonen

Oppnevnt av regjeringen i juni 2022.

Ledes av Cathrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Sosial­antropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo (UiO).

Skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og framvekst av ekstremisme.

Skal ifølge mandatet også belyse ulike forhold som har gitt grobunn for framvekst av radikalisering og ekstremisme i Norge i nyere tid og hvordan dette kan forebygges bedre framover.

Etter planen skal kommisjonen overrekke sin rapport til regjeringen i desember 2023.

Terror i Norge

22. juli 2011 angrep en ­høyreekstrem terrorist Regjeringskvartalet i Oslo sentrum og AUFs sommerleir på Utøya. 77 mennesker ble drept i angrepene.

10. august 2019 ble Al-Noor-moskeen i Bærum utsatt for et terrorangrep. Terroristen drepte stesøstera si i forkant av angrepet på moskeen.

Masseskytingen i forbindelse med Oslo Pride 25. juni 2022 etterforskes av politiet som et terrorangrep. To menn ble drept og 23 mennesker skada i angrepet mot to utesteder i Oslo ­sentrum.

Demokrativerksted for elever

Skolen står ikke alene i arbeidet med å formidle kunnskap til elever om 22. juli og i å bidra til å skape bevissthet og erfaring om medborgerskap og demokrati:

Wergelandssenteret har sammen med Utøya og 22. juli-senteret siden 2016 utviklet et nasjonalt læringstilbud om 22. juli, demokrati og medborgerskap på Utøya. Flere hundre skoler og flere tusen ungdommer har vært på Utøya og lært om terrorangrepene 22. juli og hvordan de kan være med på å videreutvikle og styrke demokratiet.

Utøya tar imot rundt 10.000 skoleelever hvert år på demokrativerksted. 

22. juli-senteret, Dembra og freds-og menneskerettighetssentre har også tilbud til skoler og elever.

22.07.2023
07:00
07.08.2023 13:31

Ekstremismekommisjonen

Oppnevnt av regjeringen i juni 2022.

Ledes av Cathrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Sosial­antropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo (UiO).

Skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og framvekst av ekstremisme.

Skal ifølge mandatet også belyse ulike forhold som har gitt grobunn for framvekst av radikalisering og ekstremisme i Norge i nyere tid og hvordan dette kan forebygges bedre framover.

Etter planen skal kommisjonen overrekke sin rapport til regjeringen i desember 2023.

Terror i Norge

22. juli 2011 angrep en ­høyreekstrem terrorist Regjeringskvartalet i Oslo sentrum og AUFs sommerleir på Utøya. 77 mennesker ble drept i angrepene.

10. august 2019 ble Al-Noor-moskeen i Bærum utsatt for et terrorangrep. Terroristen drepte stesøstera si i forkant av angrepet på moskeen.

Masseskytingen i forbindelse med Oslo Pride 25. juni 2022 etterforskes av politiet som et terrorangrep. To menn ble drept og 23 mennesker skada i angrepet mot to utesteder i Oslo ­sentrum.

Demokrativerksted for elever

Skolen står ikke alene i arbeidet med å formidle kunnskap til elever om 22. juli og i å bidra til å skape bevissthet og erfaring om medborgerskap og demokrati:

Wergelandssenteret har sammen med Utøya og 22. juli-senteret siden 2016 utviklet et nasjonalt læringstilbud om 22. juli, demokrati og medborgerskap på Utøya. Flere hundre skoler og flere tusen ungdommer har vært på Utøya og lært om terrorangrepene 22. juli og hvordan de kan være med på å videreutvikle og styrke demokratiet.

Utøya tar imot rundt 10.000 skoleelever hvert år på demokrativerksted. 

22. juli-senteret, Dembra og freds-og menneskerettighetssentre har også tilbud til skoler og elever.
Mest lest

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Hanna Skotheim

Foreslår nye regler: Flere kan gå glipp av Nav-penger

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av et hull i loven. Rune er blant dem

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter lavere lønn for samme jobb

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen


Flere saker