JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oslo fylkeslag

Øker støtten til greske solidaritetsskoler

Årsmøtet til Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund vedtok å bevilge 50.000 kroner til sam­arbeidsprosjektet med solidaritetsskolene i Hellas.
Årsmøtet vedtok å bevilge 50.000 kroner i stedet for 5.000 kroner til samarbeidsprosjektet med solidaritetsskolene i Hellas.

Årsmøtet vedtok å bevilge 50.000 kroner i stedet for 5.000 kroner til samarbeidsprosjektet med solidaritetsskolene i Hellas.

Sidsel Valum

– Det er viktig at vi fornyer kontakten med solidaritetsskolene og at noen fra fylkeslaget reiser til Hellas i løpet av året, sa Konstantin Alther da Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund behandlet et forslag om å bevilge 5.000 kroner til greske solidaritetsskoler på årsmøtet til fylkeslaget i Oslo 19. mai.

Han er en av ildsjelene i samarbeidet fylkeslaget har med solidaritetsskolene og holdt også et innlegg om situasjonen i Hellas som har vært rammet hardt både økonomisk og sosialt av koronapandemien. Han pekte blant annet på at landet med rundt 11 millioner innbyggere har hatt nesten 30.000 dødsfall på grunn av pandemien.

Jan Fredrik Pedersen reiste forslag om å øke beløpet til 50.000 kroner. Årsmøtet vedtok å bevilge 50.000 kroner til støtte og aktivitet som skal dekke både reise for representanter fra fylkeslaget og direkte støtte til solidaritetsskolene. Hellas­utvalget i fylkeslaget fikk fullmakt til å fordele pengene.

Årsmøtet vedtok også å foreslå at Skolenes landsforbund som forbund tilslutter seg Fellesutvalget for Palestina (FUP) som er en paraplyorganisasjon for 26 medlemsorganisasjoner.

Roger gjenvalgt som fylkesleder

Roger Vinje ble gjenvalgt som fylkesleder for femte år på rad. Mishell Shakar ble valgt som nestleder. Hun er rådgiver ved Kuben videregående skole og ny i styret til fylkeslaget. Roger har hatt 60 prosent frikjøp etter hovedavtalen fra begynnelsen av skoleåret 2021. Fra 1. oktober 2021 har han hatt 80 prosent frikjøp da Anders Solbø Lie sluttet som nestleder da han skiftet jobb til en skole i Viken og 20 prosent frikjøp som han hadde, betalt av fylkeslaget, ble overført til Roger. 

På grunn av pandemien har det vært mindre møte- og reisevirksomhet i fylkeslaget de siste to–tre årene og dermed mindre bruk av penger. Det gjør også at fylkeslaget per i dag har god økonomi – noe som ble brukt som argument for å øke støtten til solidaritetsskolene i Hellas.

Mindre aktivitet i koronatida

Oslo og Viken var de fylkene i landet som ble hardest rammet av korona og nedstenginger. Årsberetningen til fylkeslaget for 2021–2022 konstaterer at 2021 i likhet med 2020 har vært preget av korona med begrenset mulighet til å oppsøke skoler, universiteter og høyskoler. 

«Under nedstengingen var det ikke mulig å gjennomføre noe oppsøkende aktivitet», slås det fast i årsberetningen. Fylkeslaget har likevel vært tilgjengelig for medlemmene via Teams, mail og telefon. I februar arrangerte fylkeslaget studentwebinar med Magne Gundersen fra Luksusfellen og Sparebank 1 Østlandet. Fylkesleder Roger Vinje mente samarbeidet med prosjektsekretæren til SL i LO for alle, Asgeir Kabuba Kjeldstad, har bidratt positivt i arbeidet med å rekruttere og beholde studentmedlemmer i fylkeslaget.

Positiv medlemsutvikling

Roger Vinje har vært fylkesleder i Oslo siden han overtok etter Ulrich Vollmerhaus i 2017. Medlemstallet var da 657 og hadde ligget på rundt det samme i flere år. Per 2. mai i år var medlemstallet 796, som er en svak nedgang fra 2021 (807), men likevel en økning fra 2020 (729), 2019 (677) og 2018 (713). Antall studentmedlemmer per 2. mai var 85, 192 var pensjonister og 17 hørte til andre kategorier (av dem fire æresmedlemmer da alle tidligere forbundsledere er æresmedlemmer og hører til fylkeslaget).

– Vi har en økning av medlemmer i alderen 40 år og eldre, konstaterte Roger Vinje og påpekte at antall pensjonister øker.

– Vi har hatt en økning på 68 yrkesaktive medlemmer de siste ti årene (482 per 2. mai i år, journ.anm.). Etter min oppfatning skyldes det at SL ikke har medbestemmelse på særavtaler i Oslo, sa Sverre Worum og la til at han mener det viktigste målet for fylkeslaget må være å få bort bestemmelsen i Oslo kommune om at et forbund må organisere 17,5 prosent av arbeidstakerne for å ha rett til å delta i forhandlinger om særavtaler som lærernes arbeidstidsavtale.

PÅ BESØK: Utdanningsdirektør i Oslo, Marte Gerhardsen, besøkte fylkeslaget i Oslo og snakket om tillitsreform.

PÅ BESØK: Utdanningsdirektør i Oslo, Marte Gerhardsen, besøkte fylkeslaget i Oslo og snakket om tillitsreform.

Sidsel Valum

Besøk av utdanningsdirektøren

– Vi vet at skal vi få til skoleutvikling, må personalet være med, sa utdanningsdirektør i Oslo, Marte Gerhardsen, som besøkte fylkeslaget i Oslo for å snakke om tillitsreform i forkant av årsmøtet. Hun fikk mange spørsmål fra salen.

– LO og SL er forkjempere for tillitsreform og partssamarbeidet. Uten partssamarbeid er det vanskelig å gjennomføre en tillitsreform. Hvordan vil du jobbe med det? var et spørsmål forbundssekretær Jeanine Norstad stilte.

– Vi bruker partssamarbeidet aktivt, svarte Marte Gerhardsen og viste til jevnlige MBU-møter og at arbeidstakerorganisasjonene har deltatt på jevnlige møter med Utdanningsetaten om koronasituasjonen under pandemien og om mottak av elever fra Ukraina i disse dager.

Nytt styre i Oslo fylkeslag

Roger Vinje (leder), Mishell Shakar (nestleder) (ny), Mink Chan (sekretær), Lars Morten Skaiaa (kasserer), Liv Thorstensen (studieansvarlig), Marie Samuelsen (medieansvarlig), Ole Magnus Fjæreide, Martin Christoffer Høy, Ellen Møller, Juni Bjerkestrand, Mikkel Sibe, Kai Andre Fegri (vara) (ny), Erik Nygaard (vara), Eva Brodersen (vara).

Revisorer: Tom Willy Petterson og Sverre Worum.

Valgkomité: Skal velges på ekstraordinært årsmøte.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Nytt styre i Oslo fylkeslag

Roger Vinje (leder), Mishell Shakar (nestleder) (ny), Mink Chan (sekretær), Lars Morten Skaiaa (kasserer), Liv Thorstensen (studieansvarlig), Marie Samuelsen (medieansvarlig), Ole Magnus Fjæreide, Martin Christoffer Høy, Ellen Møller, Juni Bjerkestrand, Mikkel Sibe, Kai Andre Fegri (vara) (ny), Erik Nygaard (vara), Eva Brodersen (vara).

Revisorer: Tom Willy Petterson og Sverre Worum.

Valgkomité: Skal velges på ekstraordinært årsmøte.