JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Foreslår 58 millioner kroner ekstra til fagskolene i 2017:

Slik vil kunnskapsministeren løfte fagskoleutdanninga

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la fredag fram stortingsmeldinga om fagskoleutdanningen, som foreslår en rekke tiltak for å styrke fagskolene.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med stikningsngeniør Aleksander Olsen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med stikningsngeniør Aleksander Olsen.

Tri Nguyen Dinh

På byggeplassen til prosjektet Diagonale i Bjørvika hilser stikningsingeniør Aleksander Olsen (34) i Veidekke på kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og frammøtt presse, i forbindelse med lanseringen av stortingsmelding 9. (2016−2017) Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning. Aleksander Olsen har to års teknisk fagskole fra Fagskolen i Oslo på Sofienberg (nå Kuben yrkesarena). Han har en kompetanse som er etterspurt og verdsatt av Veidekke, Norges største entreprenør, og resten av bygg- og anleggsbransjen.

− Veidekke er glad i oss. Vi fyller opp et behov mellom dem som jobber som bas og håndverkerne, sier han.

Stikningsingeniør Aleksander Olsen (34).

Stikningsingeniør Aleksander Olsen (34).

Tri Nguyen Dinh

Nå ønsker regjeringen å styrke fagskolene, for å sikre landet enda flere fagarbeidere som Aleksander Olsen.

58 millioner ekstra i 2017

− Fagskolene er for lite kjent. De har vært nedprioritert og stemoderlig behandlet, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår nå å styrke fagskolene med 58 millioner kroner ekstra i 2017, og vil blant annet opprette en utviklingspott på 35 millioner kroner.

− Vi står i en omstillingsperiode i norsk økonomi. Det blir desto viktigere å satse på fag- og yrkeskompetanse. Fagskolene kommer til å spille en viktig rolle i omstillingen, sa Torbjørn Røe Isaksen.

Han viste til at Norge ifølge SSB vil mangle 100.000 fagarbeidere i 2035, og at fire av ti bedrifter ifølge NHOs kompetansebarometer 2015 oppgir at kompetansemangel har ført til at de har latt være å utvide virksomheten eller at de har tapt kunder eller markedsandeler.

– Finnes det en opptrappingsplan for å øke antall studieplasser, noe enkelte etterlyser?

– Jeg mener nær 60 millioner kroner ekstra neste år er en åpenbart start på mer satsing på fagskolene, som vi ønsker å følge opp gjennom finansieringssystemet, sier Røe Isaksen.

Tri Nguyen Dinh

– Vil lokke studenter til fagskolene

Dagens over 15.000 studenter ved landets 94 fagskoler har færre velferdsgoder og rettigheter enn studenter ved høyskoler og universiteter. I meldingen foreslås en rekke tiltak for å gjøre det mer attraktivt å velge fagskoleutdanning. Regjeringen vil åpne for å kalle fagskoleutdanning for høyere yrkesutdanning.

Det foreslås å gi fagskolestudentene stemmerett i styrene, støtte til utenlandsopphold og rett til å være del av en studentsamskipnad som gir tilgang til studentbolig og andre velferdsgoder. Regjeringen foreslår å endre betegnelsen fagskolepoeng til studiepoengog og å gjøre det lettere å studere videre ved universiteter og høyskoler. I dag gis det ikke tilleggspoeng for fagskoleutdanning, som man får for eksempel for folkehøyskole og førstegangstjeneste, noe regjeringen ønsker å innføre også for fagskoleutdanning.

− Vi ønsker også å se på om det kan etableres partnerskap mellom høyskoler og fagskoler for å stimulere til bedre overganger, sa Røe Isaksen.

Dette er noen av de 50 tiltakene for fagskolene som er foreslått i stortingsmeldinga. Andre er blant annet å opprette en kvalitetspris for fagskoleutdanning og å åpne for treårig fagskole i visse fag som innebærer krav til sertifisering.

Tre om forslaget:

Terje Moen, Skolenes landsforbund

Terje Moen

Terje Moen

Bo Mathisen

– Det ser ut til å være mye fornuftig i forslagene, men vi har ikke fått studert den i detalj ennå. Jeg er glad for glad for at det foreslås at fagskolepoeng skal kalles studiepoeng, det viser at fagskolene får en mer formell får en plass i utdanningsystemet som er mer formell, sier første nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund.

Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd

Tri Nguyen Dinh

– På flere punkter har vi fått fullt gjennomslag for våre ønsker. Men jeg savner en opptrappingsplan for flere studieplasser, sier Arvid Ellingsen, som er ny leder av Nasjonalt fagskoleråd.

Tone Merte Sønsterud (Ap)

Tri Nguyen Dinh

– Et veldig interessant utgangspunkt for videre debatt, sier Tone Merete Sønsterud (Ap), som er talsperson for fagskolene i Stortingets utdanningskomite. – Jeg er foreløpig litt usikker på hva som faktisk ligger i forslaget om økte studentrettigheter, tilleggspoeng og studiepoeng. Det ser ikke ut til å foreslås statlig eierskap. Jeg mener spørsmålet om eierskap bør utredes skikkelig. Det er viktig at fagskolene beholder sin egenart, og at partene i arbeidslivet beholder eierskapet.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse