JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TEASER

TEASER

Siri Hardeland

32289 tegn fra Kartellkonferansen

Her er vår rapport fra de to første dagene av Kartellkonferansen på Gol.09.12.2014
12:00
03.11.2015 10:11

anders@lomedia.no

Følg konferansen videre på direkte.aktuell.no

Se også vår samleside med alle sakene fra Gol

17.43: Da er debatten avslutet, og Kartellkonferansen er ferdig med onsdagens program.

17.42: – Vi kan ikke bare bruke denne perioden til å være i mot det vi ikke liker fra sittende regjering, men vi må finne nye løsninger på de nye utfordringene. Det gjør vi best sammen med dere, sier Andersen.

17.41: – Når det gjelder bevæpning av politiet, burde det være en selvfølge at vi kan beholde særegenheten i Norge, sier Andersen.

17.39: – Vi må prøve å bygge så breie allianser som mulig, for å påvirke sluttresultatet i forhandlinger som foregår, sier Andersen.

17.37: – Når det gjelder spørsmålet om Palestina kan jeg underskive alt som er sagt. Det er er snakk om er hvilken strategi som er den best for å hjelpe palestinerne. Det er ingen uenighet i synet på Palestina-spørsmålet, sier Andersen.

17.36: – Grunnen til at vi har høy velferd i Norge, er at vi har mange folk i arbeid. I den sammenhengen er likestillingspolitikken viktig, sier Andersen.

17.35: – Når det gjelder yrkesfagutdanninga har vi gjort en for dårlig jobb, sier Andersen

17.34: – Vi kommer til å gjenopprette arbeidsmiljøloven, for eksempel når det gjelder midlertidige ansettelser. Det veit vi jo. Forrige gang vi overtok regjeringsmakta var det vedtatt, sier Andersen.

17.27: – Nå er det Dag Terje Andersen som starter på sitt avsluttende innlegg.

Gabrielsen

17.23: – Denne regjeringa har en egen minsiter med ansvar for EU. Husker dere navnet hans, spør Gabrielsen.

17.21: – Det verste med outsourcingen i Forsvarsbygg, er at de ikke engang får lov å være med i anbudsprosessen. Er dette konkurranseutsetting da? Du får ikke være med i konkurransen. Du skal ut. Sånn kan vi ikke ha det, sier Gabrielsen.

17.19: – Det var ingen fin tur jeg hadde til Palestina i det hele tatt. Den politikken som føres nå, er det klart at utsiktene til å få en tostatsløsning på plass, blir svakere og svakere, sier Gabrielsen.

17.15: – Selv på Slemmestad, der jeg kommer fra, er 30 milliarder mye penger, altså, sier Gabrielsen.

17.12: – Vi kan sikkert klare å få en del av tannkremen tilbake i tuben. Og vi klarer helt sikkert å få kjlpt noe tilbake. Men det kommer nok til å bli helsikes dyrt, sier Gabrielsen.

17.11: Nå er det klart for innledernes oppsumering, etter innleggene fra salen.

Engasjert debatt

16.52: – Vi kan ikke bare bevare, vi må også forandre. Våre forslag til hva vi vil gjøre med regjeringskvartalet kan peke ut retningen for hva vi vil gjøre med resten av samfunnet, sier Julie Lødrup i NTL.

16.47: – Vi ser at omstillingene står i kø i statlig sektor. Og at de går utover de samme gruppene, som vi har sett i Statistisk sentralbyrå og Forsvarsbygg, nemlig de som er 55 år og oppover, sier Vibecke Solhaug i NTL.

16.44: – Innledningene har vært ensrettet her. Sosialdemokrati, sosialdemokrati og sosialdemokrati. Vi trenger flere. Skal vi bli sterke nok til å ta kampen, må vi ta med oss alliansen videre. Det er altså ikke sånn at deter sosialdemokratiet alene som har skapt den norske velferdsstaten, sier Ole Roger Berg fra Fagforbundet.

16.42: – Jeg går utifra at alle her er enige i at outsourcing ikke er lurt. Men jeg mener partiet og LO må være villig til å gjøre nye vurderinger på de områdene der vi har satt i gang, som i Forsvaret og Statens vegvesen, sier Torbjørn Bongo fra Norsk Offisersforbund.

16.39: – Staten produserer arbeidstakere over til dårligere arbeidsbetingelser. Sosial dumping, sier Tor Erik Granum i NTL.

16.34: – I stedet for strukturreform, vil vi peike på behov for å styrke det faglige nettverket mellom mindre og større utdanningsinstitusjoner, også internasjonalt, sier Finn Olav Haga fra NTL.

16.31: – Venstre er for å liberalisere arbeidstidsbestemmelsene, utvide bruken av midlertidighet og i mot AFP. De går lenger enn Frp på flere punkt, sier Sissel M. Skoghaug fra Fagforbundet.

16.29: – Vi må stille oss i køen av de som anerkjenner Palestina. Regjeringen sier muren og bosetningene er folkerettsbrudd. De har sagt det gang på gang, men det får ingen konsekvens. Vi må legge et press, sier Stein Gulbrandsen fra Fagforbundet..

16.24: – Jeg er et lite skvulp av den store bølgen som skal skylle over vårt trepartsstyrte samfunn, sier Gro Standnes fra Kontaktutvalget for pensjonister.

16.22: – En ting som har vært litt underkommunisert når det gjelder likestilling, er privatiseringen av velferdstjenester. Det er mulig regjeringa tror de driver god likestillingspolitikk, for jeg har hørt Siv Jensen si at når privatiseringa kommer, så kommer lønnsløftet av seg selv, sier Tone Faugli i FO.

16.19: – Post er politikk. Post er en viktig del av infrastrukturen. Forslaget til ny postlov flytter makt fra Stortinget til departementet. Veien til sjefen i Posten er kort derifra, sier Gerd Øiahals fra Postkom.

16.16: – Jeg er helt enig i at velferdsstaten trenger fagarbeidere. Men jeg tror at både fagarbeiderne og velferdsstjenestene er tjent med gode profesjonsutdanninger, sier Mimmi Kvisvik, leder i FO.

16.12: – Selger de flytoget, skal vi nasjonalisere det igjen. Privatiserer de jernbanen, skal vi nasjonalisere den igjen, sier Lars M. Johnsen fra Norsk Transportarbeiderforbund.

16.10: – Ønsker ledelsen i Ap å rekommunalisere tjenester som allerede er satt ut? Når det gjelder arbeidsmiljøloven, forventer jeg at Ap før valget i 2017 sier at alt som er ødelagt i den loven skal rettes opp igjen, sier Trond Helland fra Fagforbundet.

16.08: – Statens vegvesen har lagt inn en minimumstariff som vi må følge opp. Vi håper LO-ledelsen fortsetter å jobbe med dette, sier Alf Edvard Masternes fra FLT.

16.05: – Vi trenger en helhetlig, statlig løsning på jernbanen. Vi trenger ikke Høyre og Frps konkurranseutsetting. Det blir dyrere for staten, dårligere for de reisende og press på lønns- og arbeidsvilkår, sier Rolf Jørgensen i Norsk Lokomotivmannsforbund.

16.02: – Ungdom bryr seg, har mange meninger og må bli hørt. vi skal ikke erstatte alle her med 20-åringer, men kunnskapsoverføringa må begynne, sier Ertsås, og utfordrer alle forbund til å ta med minst én ungdom til neste Kartelkonferanse.

16.00: – Du veit godt vi ikke er fornøyde med styringsmodellene i offentlig sektor. Det må dere gjøre noe med neste gang, sier Barsok til Dag Terje Andersen,

15.57: – Det er forskjell på å utføre et samfunnsoppdrag og å drive en butikk, sier Kjersti Barsok, 1. nestleder i NTL.

15.50: – Vi i Kystverket ser med skrekk og gru på utviklinga vi har sett på oljevernberedskap. Private tar over mer og mer. Vi har kun to av våre fartøy med våre mannskaper om bord på den mest sårbare tiden av året, i høytidene, sier Gunnar Hestø fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

15.47: Nå er debatten i gang, og Terje Moen fra Skolenes Landsforbund er førstemann ut.

Hans Christian Gabrielsen

15.30: Nå er det pause på kartellkonfransen, før debatten starter.

15.23: – Fafos presentasjon av NorMod kan sammenfattes med ett ord. Det er begrepet "tillit". Det er et fint ord. Du kan lese det begge veier, det går begge veier. Den norske modellen, samfunnet er bygd på tillit. Tillit er lett å gi, men lett å rive ned. Derfor må vi spørre oss sjøl om deler av arbeidsgiverne og de borgerlige partiene har tatt grundig innover seg hvilke endringer som er på gang i de nordiske arbeidsmarkedene, sier Gabrielsen.

15.21: – Sosial dumping er som slangen du hugger et hode av, og så kommer to nye opp. Når vi endelig kommer noe til livs, innretter arbeidsmarkedet seg sånn at vi får nye utfordringer. Men nå er det reinspikka mafiavirksomhet i en del bransjer, sier Gabrielsen.

15.13: – Det er ingen overraskelse at regjeringen nå ønsker å liberalisere også postmarkedet. Men det er skuffende at man ikke har lytta til de som kan området best. At man ikke har lytta til Postkom, sier Gabrielsen.

15.10: – Det må gå an å snu. Men det er nok sånn at superenkel forskning på Domus på Verdalen veier tyngre, sier Gabrielsen om forslaget til ny arbeidsmiljølov.

15.09: – Demokrati handler om medbestemmelse, Robert Eriksson, sier Gabrielsen henvendt til arbeidsministeren som ikke hadde tid til å komme til Gol.

15.07: – Regjeringa har sagt de vil videreføre trepartsssamarbeidet. Men kan vi stole på det, spør Gabrielsen.

15.02: – LO er ikke i mot markeder. Vi er for markeder vi, to tredjedeler i Norge er i markeder. Men det er naivt å tro at markeder passer for alle tjenester og varer, sier Gabrielsen.

14.59: – Vi utgjør en motmakt, det er vi som kan snu utviklinga og stoppe markedsrettinga i offentlig sektor og utviklinga mot et løsarbeidersamfunn, sier Gabrielsen.

14.57: – Regjeringa fikk det til å fremstå som om arbeidsmiljølova var to steintavler som Torbjørn Berntsen kom bærende med ned fra fjellet i 1977. Og at den ikke var endra siden, sier Gabrielsen.

14.54: – Vi veit jo nå at folk ikke vil ha den politikken regjeringa har laga. Vi så det da de la fram budsjettet sitt. Det ble like godt mottat som et pinnsvin i en kondomfabrikk, sier Gabrielsen.

14.52: – For første gang har vi streik i arbeiderbevegeslsen. Jeg håper den blir kortvarig. Vi er også arbeidsgivere, og følger selvfølgelig de spillereglene som gjelder, og vi forventer det samme fra andre arbeidsgivere. Streik er et lovlig virkemiddel i en uenighet. Vi i LO og forbundene er medlemsbedrifter i AAF, derfor er det også de som fører ordet på vegne av arbeidsgiverne. Vi håper konflikten blir kortvarig. Nå vil jeg fortsette som representant for LO som arbeidstakerorganisasjon, sier Gabrielsen.

14.50: Nå går LOs 2. nestleder Hans Christian Gabrielsen på talerstolen.

Dag Terje Andersen

14.49: – Vi trenger kanskje å diskutere sammen hvordan myndighetene og de store, seriøse organisasjonene sammen kan klare å holde en høy organisasjonsgrad i framtida. Vi har et stort ansvar for dette, sier Andersen, og avslutter sin innledning..

14.48: Vi kan være stolte av den norske modellen, men den berger seg ikke selv. Vi må sørge for å ha søkelys på kvalitet i offentlig sektor. Og så må vi ta vare på frontfagsmodellen, sier Andersen.

14.46: – Vi kommer selvfølgelig til å gå tilbake til permitteringsregelverket slik det var, sier Andersen.

14.42: – Jeg hadde tenkt å si at Norge er et av de landene med relativt lav streikehyppighet, men jeg valgte å tone det noe ned i dag, sier Andersen, og høster latter.

14.38: – Når folk er trygge, får vi til omstilling. Det er det som har gjort at vi er kåra til å ha verdens mest produktive arbeidsfolk, sier Andersen.

14.35: – Små sosiale forskjeller har vært et mål for oss. Og det har vi klart. Men i tillegg har vi fått til høy sysselsetting, og det er det man lurer på hvordan vi har fått, sier Andersen.

14.30: – Det er ikke sånn at alle uføre har mulighet til å arbeide i tillegg. Vi må se at noen i samfunnet ikke har mulighet til å skaffe seg tilleggsinntekt i tillegg til uføretrygd, sier Andersen.

14.26: – Lik rett til utdaning har vært blant våre hovedkrav fra dag én. Nå ser vi forslag om å åpne opp for private skoler, sier Andersen.

14.25: Her kan du se liveoverføring av den fagligpolitiske debatten.

14.23: – I vårt alternative statsbudsjett legger vi inn en økning av fagforeningsfradraget, tilsvarende prisstigninga, sier Andersen

14.22: – Det hadde ikke vært mulig å få til denne utviklinga uten et velorganisert arbeidsliv både på arbeidstaker- og arbeidsgiversida, sier Andersen

14.18: – Hvorfor skal regjeringa selge seg ned i en rekke selskaper? Hvilket problem er det osm skal løses, spør Andersen.

14.09: – De som hadde vært før meg, var Nelson Mandela og Hillary Clinton, sier Andersen, om et foredrag han holdt om den nordiske modellen på et universitet i Buenos Aires.

14.06: Stortingsrepresentant, og stand-in for Jonas Gahr Støre, Dag Terje Andersen er i gang med sin innledning og dermed den fagligpolitiske debatten.

14.05: Kartellkonferansen er i gang igjen, og Tone Rønoldtangen takker av Gier Bjørkli (NF) og Anita K. Solhaug (NTL) som har gått ut av sine verv i LO stat.

Feiret bursdager

12.55: Kartellkonferansen tar nå pause fram til 14.00

12.33: Det er Jørn Simen Øverli som tolker Alf Prøysen for Kartellkonferansen.

12.21: Nå er det klart for feiring av en 100-årsjubilant, nemlig Alf Prøysen.

12.10: Liv Tørres fra Norsk Folkehjelp får også en gavesjekk fra LO Stat, og forteller nå om Folkehjelpas historie.

12:00: Styreleder Peggy Hessen Følsvik i Sørmarka Kurs og Konferansesenter mottar en gave fra LO Stat, og forteller om deres virksomhet.

11.50: Feiringen av de tre 75-åringene, LO Stat, Sørmarka og Norsk Folkehjelp er i gang.

Hippe og Fløtten

11.22: Da har Kartellkonferansen tatt pause for å gå løs på 75-årskaka, som fort er to kvadratmeter stor.

11.18: – Kjernen i en politisk mobilisering er evnen til åsette politisk dagsorden. "Skape og dele" må oppfattes som relevant. Norden trenger en omstillingsdugnad, sier Hippe.

11.12: – Når den private velstanden øker, samtidig som befolkningen blir eldre, står velferdsstaten overfor vanskelige avveininger, sier Fløtten.

11.04: – 3 til 4 millioner nye medlemmer skal nordisk fagbevegelse skaffe seg for å ligge på et bra nivå, sier Hippe.

11.00: – Skal vi klare en sysselsettingsgrad på 80 prosent, må det skapes 1,3 millioner jobber de neste 15 årene. Mellom 1995 og 2013 har vi skapt 1,6 millioner jobber, sier Fløtten.

10.52: – Business as usual holder ikke lenger, sier Hippe.

10.23: – Økende ulikhet er ingen naturlov, det kan bekjempes med de virkemidlene vi besitter, sier Fløtten.

10.17: – Om man ser av andel av befolkningen, er ikke andelen utenfor arbeidsmakredet høyere nå enn rundt 1990, sier Fløtten.

10.10: – Det som er fascinerende og kanskje overraskende, er at etter 25 år er det vanskelig å finne dokumentasjon på kvalitets- og effektivitetseffektene med private leverandører innen velferd. Etter 25 år står man igjen med å si: Fungerte dette bra? Vi vet ikke helt, sier Hippe.

09.54: – Vi ser tendenser til større lagdeling i arbeidsmarkedet. Det har gitt jobbvekst o yrker osm krever høy kompetanse, og i yrker der kravene til komppetanse ikke er så store, sier Fløtten.

09.46: – Vi ser tydelig fallende organisasjonsgrader. På mange måter er nedgangen størst i de grupper som trenger det mest; privat sektor og privat tjenesteytende næringer, sier Hippe.

09.40: – Å skille mellom flyktninge-innvandring og arbeidsinnvandring er avgjørende. Det er minst to helt grunnleggende forskjellige ting som skjer samtidig, sier Hippe.

09.20: – Vi kan si at alle landene er unntak fra den nordiske modellen. Når vi snakker om den nordiske modellen, er det en forenkling, sier Hippe.

09:10: Jon Hippe og Tone Fløtten fra Fafo er i gang med sin presentasjon av NordMod, forskningsprosjektet om den nordiske modellen.

09:05: Da er Kartellkonferansen i gang igjen, og Tone Rønoldtangen informerer om endringer i programmet. Jan Erik Støstad går ut fra bolken om den nordiske modellen. I den faglligpolitiske debatten er Gerd Kristiansen byttet ut med Hans Christian Gabrielsen og Jonas Gahr Støre har meldt sykdomsforfall. Han erstattes av Dag Terje Andersen.

Tirsdag

18.14: Da avsluttes Kartellkonferansens første dag med en sang.

18.12: – Valget i 2013 viste oss at arbeidpslassen er avpolitisert i Norge. Uavhengig av om dere er Ap-folk, så er det å bidra til å politisere arbeidsplassene en del av grunnlaget gjennom historien, sier Johansen.

18.10: – I oktober fikk vi 1200 nye medlemmer, vi har aldri fått så mange nye medlemmer. I november fikk vi 900 nye medlemmer, og det bruker vi nå til å bygge parti og gjennom det vinne valg, sier Johansen.

18.10: – Når man prioriterer å gi 4 millarder i skattekutt, så er det noen ting man ikke har råd til. Vi vil fortsatt legge vekt på det å utvikle politikk, sier Johansen.

18.05: – Don't get fat and lazy, sier Jan Larsson om gode meningsmålinger.

18.03: – Når vi skal vinne valget om ett år og tre år, da er det viktig å ha med seg oss som jobber i offentlig sektor. Da har jeg tre utfordringer: Vi må si nei til presset på pensjoner i offentlig sektor. Vi må si nei til markedsløsningene man har brukt for å styre offentlig sektor. Og så må vi si ja til en bedre velferd, og sørge for at pengene høyresida bruker på skattelette, skal vi bruke på god velferd i offentlig regi. Og så skal vi kanskje fri oss fra skattenivået fra 2004, sier forbundssekretær Ragnar Bøe Elgsaas fra NTL.

18.01: – Vi forventer at Ap fortsatt er en garantist for et trygt og forutsigbart arbeidsliv. Raymond, du stiller som byrådslederkandidat i Oslo; vil du gjøre Oslo til et utstillingsvindu for god sosialdemokratisk politikk, spurte Skoghaug. Han svarte umiddelbart "ja".

17.59: Sissel Skoghaug fra Fagforbundet sier utfordringa vil være å holde høy oppslutning for Ap i ett og tre år fram i tid. Hun mener det viktigste er å være tydlei gpå egen politikk.

17.58: – Hva er det Arbeidepartiet vil gjøre i forhold til vår sektor, for at kriminalomsorgen skal bidra til tryggere samfunn, spør Bråthen.

17.55: – Leder Rita Bråthen i Norsk Fengsel- og friomsorgsforbund understreker at de støtter en satsing på helse og kunnskap, men er bekymra for offentlig sektor. Hun viser til kutt i budsjettene til kriminalomsorgen.

17.54: – Jeg kan ikke se for meg at man noen steder kan ha en politikk der man finner fellesnevnere mellom Ap og Høyre, heller ikke på kommunalt nivå, sier han.

17.53: Leder Kjell Atle Brunborg i Norsk Jernbaneforbund oppfordrer Johansen om å komme med felles hovedområder fram mot kommunevalget i 2015.

17.52: Nå kommer det spørsmål fra salen til Larsson og Johansen

17.50: – Vi regner med fagbevegelsen, og fagbevegelsen kan regne med oss, fastslår Johansen og avslutter sitt innlegg.

17.49: – I den daglige samtalen og debatten får vi høre at offentlig sektor er alt for stor, ineffektiv og at det er for mange som går på trygd, at det er det som tynger velferdssamfunnet ned. Det er denne offenlige debatten det er så viktig å ta del i. For den skaper en samfunsstemning. Tror folk at det er hovedproblemet, har høyresida skapt et grunnlag for sine forslag. Det er den samfunnsstemninga dere må være med å prege, sier Johansen.

17.43: – Hvilket problem ønsker man å løse ved å gi de rikeste i landet 4 milliarder i skattekutt? Det er ideologisk drevet. Dette er gammal, og ikke god, høyrepolitikk, sier Johansen.

17.42: Se Raymond Johansens innledning her.

17.37: – Hvis vi ikke endrer oss, mister bevegelsen kraft. Og mister den kraft, mister den innflytelse, sier Johansen.

17.36: – Vi kan innrømme at Ap og fagbevegelsen noen ganger kan bli sett på som gammelmodig, på godt og vondt, sier Johansen.

17.35: – Er det like lett å engasjere seg i fagbevegelsen på nettet, som å kjøpe en bok på Amazon? Det bør det, sier Johansen.

17.34: – Folkebevegelser må jo være der folk er. Og folk er andre steder enn de tradisjonelt var før, sier Johansen.

17.31: Vi må også fornye og forbedre organisasjonene våre. Gro sa en gang at den største fordelen Ap hadde var de mange tusen lyttepostene gjennom fagbevegelsen. Folks vaner endrer seg. Vi jobber på en annen måte enn før. De store arbeidsplassene er borte, sier Johansen.

17.28: – Organisasjonsgraden vil gå ned. Da vil det svekke den ryggraden som et organisert arbeidsliv er basert på. Da må fagbevegelsen gjøre jobben med å få med de nye gruppene, sier Johansen.

17.25: – Mitt tydelige budskap har vært: Ingenting er hellig. Vi skal være åpne for innspill, nysgjerrige for den kunnskapen som finnes der ute. Vi skal ikke være dogmatiske, men villige til å endre politikken om det er behov for det. Vår oppgave er å forstå utfordringene, og levere svar på hvordan de kan løses, sier Johansen.

17.24: – De fleste av de jobbene vi skal leve av i framtida, er ennå ikke skapt. Dette er store, spennende og nødvendige framtidsdebatter, sier Johansen.

17.21: – Velgerne i 2013 var usikre på om vi hadde en klar plan for framtida, sier Johansen.

17.19: Nå er Aps partisekretær Raymond Johansen i gang med sin innledning for Kartellkonferansen.

17.15: – Hva enn man gjør som valgkampleder, handler det til slutt om sjefen våger å gjøre ting, sier Larsson og viser et klipp der Stefan Løfven gjør ju-jitsu på TV.

17.06: – I Sverige vil folk helst ikke gå på husbesøk. De vil heller koke kaffe til dem som skal gjøre det, og da får man ikke besøkt så mange dører. Men vi hadde 2,2 millioner velgersamtaler i 2014, sier Larsson.

16.58: – Vi hadde "De tre bukkene bruse": jobben, skolen og omsorgen, sier Larsson.

16.50: – Når vi løser problem folk ikke vet at de har, bryr de seg ikke om våre løsninger, sier Larsson.

16.48: – Man kan prate historie, Olof Palme og alt det der. Men velgerne "skiter i det". Man vinner aldri valg på historien, sier Larsson.

16.47: – Vi var "snille". Og det er positivt. men om det går utover handlingskraften, får man ikke veldig mye gjort, sier Larsson.

16.45: – Våre undersøkelser viste at 55 prosent av befolkningen tenkte vi'et framfor jeg'et. Problemet vi har hatt er at minst en tredjedel har stemt for høyresiden, sier Larsson.

16.40: – Som bankdirektør og McKinsleykonsulent ble jeg litt forbauset når Sosialdemokraterna ringte og spurte om jeg ville være kampanjeleder. Er det noe man lærer seg som McKinseykonsulent, er det å lage Power Points, advarer Larsson.

16.37: Nå starter dagens siste punkt på programmet, med kampanjeleder Jan Larsson fra Sosialdemokraterna.

16.35: – Da tar vi likelønn først, og så venter vi litt med den pensjonsgreia, sier Anders Folkestad og får siste ord i debatten.

16.35: – Hvorfor tenkte du på Siv Jensen når du så på meg, spør Bratten Gabrielsen.

16.31: – Det blir sagt politikere ikke skal blande seg i lønnsoppgjørene, men det gjør de hele tida. De kan være grunne, gule og blå, og røde, og de gjør det, sier Folkestad.

16.30: – Nå har vi 15 år bak oss med en vekst uten historisk sidestykke. Vi går kanskje inn i en periode med lavere aktivitetsnivå, og kanskje lavere reallønnsvekst. Hvordan møter vi det best mulig, spør Gabrielsen.

16.26: – Jeg er veldig enig i at hovedutfordringen er den store deltidsutfordringen. Det å få gjort noe med surret i offentlig sektor med alle disse små stillingsprosentene, er åpenbart det viktigste du kan gjøre for likelønn og lavlønn, sier Gabrielsen.

16.25: – Vi bør kanskje ha et Holden IV-utvalg. Tror det hadde vørt grunnlag for at i noen år kunne privat sektor hatt lavere lønnsvekst enn offentlig. Men jeg har vanskelig for å se for meg noen mekanisme for å sikre dette. Vi hadde en egen pott i 2010 som skulle jevne ut likelønnsforskjeller i bedrifter. Men det som Anders og Mimmi addresserer er utdanningsgruppene i offentlig sektor, som er riktig. Den aller viktigste grunnen er at kvinnene jobber deltid. Spekter er veldig opptatt av å finne tiltak som kan styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet, sier Bratten.

16.20: – Det er ingen tvil om at lavlønn har veldig mye med kvinnelønn å gjøre i privat sektor. Men når vi kommer til offentlig sektor, er likelønn at spørsmål om å løfte de med fire år eller mer med høyskoleutdanning, sier Kvisvik.

16.15: – Vi har hatt nærmere 40 prosent reallønnsøkning fra 2000 til i dag. Det er romslige rammer. Da mener jeg det bør være mulig å prioritere. Men prioriteringer har en bakside, at man må prioritere noe ned. det er den delen som er krevende, sier Gabrielsen.

16.14: – Jeg mener, i offentlig sektor, er det sånn at det hadde vært morsomt om organisasjonene og Spekter hadde diskutert hva vi kunne gjøre med tariffavtalene for å øke effektiviteten. Jeg har sagt at om vi kan gjøre noe med arbeidstidsordningene, så er det mer penger å hente. Så langt har jeg ikke nådd fram med det, for å si det sånn, sier Bratten.

16.11: – Likelønn dreier seg også om partenes evne og vilje til å prioritere. Veldig mange mener deres grupper skal prioriteres framfor andre, det gjør også arbeidsgiver. Men jeg har tilgode å se at noen rekker hånden i været for å si at jeg har en gruppe som kan prioriteres ned til fordel for andre grupper, sier Bratten.

16.08: – Jeg vil ikke kalle det misbruk, men jeg har forståelse for at dene parten mener dette. Etterslep er et forhandlingstema etter mitt skjønn. det kan ikke være slik at man aldri får etterslep, sier Holden.

16.07: – Det er et voksende lønnsgap mellom funksjonærene i industrien og staten. Om det holder fram, vil avstanden være 250 000 kroner i lønnsforskjell snart, sier Folkestad.

16.06: Nå starter paneldebatten mellom Steinar Holden, anders Folkestad, Anne-Kari Bratten, Hans Christian Gabrielsen og Mimmi Kvisvik.

15.49: Nå tar Kartellkonferansen en pause, før debatten mellom innlederne starter klokka 16.

15.48: – Det er agjørende viktig at vi klarer å holde en strek koordinering av lønnsdannelsen. Det fordrer at vi er godt organiserte både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Gjør vi ikke det, vil vi få økende grad av uorganiserte bedrifter, som ikke forholder seg til koordineringa av lønnsdannelsen. Og vi risikerer å kaste vrak på det som har vært en sukessmodell i hele etterkrigstida; Den norsk emodellen. Og den står ikke i veien for det norske folk slik enkelte hevder, sier Gabrielsen.

15.46: – Vi mangler 150 000 jobber for å komme opp på sysselsettinga før 2008. Det er utfordringa vår for framtidas trygdeutgifter, sier Gabrielsen.

15.44: – Det handler om fordeling. Og det er det systemet vårt handler om, å få den riktige fordelingen av produktivitetsveksten, sier Gabrielsen.

15.43: – Jeg skal være enig i at vi har uløste problemer når det gjelder fordeling, både lavlønn og likelønn. Men at ramma generelt har vært for lav, kan ingen mene, sier Gabrielsen.

15.39: Et trepartsaamarbeid forutsetter nettopp det, at tre parter samarbeider. Det som bekymrer meg nå, er at vi ser tendenser til at to parter samarbeider godt men at den tredje parten ikke er like villig til å være med, sier Gabrielsen.

15:37: – Frontfaget har sikra parallellitet mellom offentlig og privat sektor, sier Gabrielsen.

15.35: – Jeg syns at Holden III har slått fast sammenhengen og viktigheten av frontfagsmodellen. Den er viktig for å sikre arbeidsplassene, sier Gabrielsen.

15.32: 2. nestleder Hans Christian Gabrielsen i LO innleder nå for Kartellkonferansen.

15.27: Vi kommer til å få prioriteringsutfordringer i kø. Kampen om arbeidskraften gjør det viktigere enn noensinne å prioritere lønnstilleggene framover. Da er det viktig med sterke hovedorganisasjoner. Profesjonene vokser, jeg kan se tendenser til at kollektive krefter taper terreng, sier Bratten.

15.24: – Kvinner i offentlig sektor har mindre mulighet til å kombinere jobb og pensjon enn menn i privat sektor. Og vi trenger arbeidskraften, sier Bratten.

15.22: – Det er viktig at vi tar en diskusjon om hvordan innrette pensjon for at kostnadene blir mer forutsigbare. For mange av Spekters medlemmer er kostnadene så uforutsigbare at det går utover tjenesteproduksjonen. Da er det iallefall grunnlag for gode diskusjoner for oss fremover, sier Bratten.

15:15: Anne-Kari Bratten er i gang med sin innledning. "Tariffoppgjøret 2014 er den norske modellen på sitt beste."

15.02: Oppgjøret i 2014 er ikke oppsummert av TBU enda, men vi kan kanskje anta at det ikke bragte oss framover i likelønnsspørsmålet. Så jeg tror jeg tør å si er at vi ikke har kommet langt på likelønn. Noen tilfeller har det gått tilbake, og dårligst ut har utdanningsgruppene kommet, sier Kvisvik.

15.00: Fra 2012 til 2013 hadde vi sågar en reversering i reduksjon av lønnsgapet, men det ligger omlag på de 85 prosentene, sier Kvisvik.

14.59: Nå er det FO-leder Mimmi Kvisvik som innleder for kartellkonferansen.

14.56: – Den halvprosenten vi tapte i 2014 ved å ikke ta igjen noe av etterslepet, frykter jeg er tapt for alltid. Det finnes krefter, også innen Unio, som kan bli "fed up" av dette, og lure på om det er mer å hente lokalt. Det kan skape en forvitring av systemet, sier Folkestad.

14.48: Likelønnsgapet er kontinuerlig det samme. Kvinner tjener 85 prosent, i visse tilfeller enda mindre, enn menn. Dette er en samfunnsutfordring vi er nødt å ta på større alvor, sier Folkestad.

14.46: – Likelønnsutfordringene som Holden ikke nevnte; der sliter vi. Og frontfaget er snarere en hemsko enn et hjelpemiddel, sier Folkestad.

14.44: Nå kommer innledninger fra andre aktører, nå er det først Anders Folkestad, leder i Unio.

14.40: – Når etterpørselen kommer til å falle i pertoleumsvirksomheten, vil det bli negative impulser inorsk økonomi, sier Holden.

14.35: – Nå er det mindre dop i oljen enn tidligere, og selv om den kraftige veksten i oljevirksomheten har trukket opp veksten i leverandørvirksomheten, ville det bli feil å ha et frontfag som bare besto av virksomhetene med problemer. Vi ville fått lav lønnsvekst, men det ville ikke hatt troverdighet overfor resten av arbeidsmarkedet, sier Holden.

14.33: Det er foreløpig for tidlig å si hva lønnsveksten for 2014 blir, men det er all grunn til å tro at den har gått ned fra det den opprinnelig lå på, sier Holden.

14.29: Det kan være betydelig forskjell mellom industriarbeiderne og rammen for industrien samlet. En av de nye tingene er at NHO skal gi en ramme for den samlede årslønnsveksten i industrien, sier Holden.

14.24: – Det er viktig at lønnsveksten i hele økonomien er tilpasset sektoren som er utsatt for internasjonal konkurranse, sier Holden.

14.18: – Vi har hat ten veldig god reallønnsvekst de siste 20 årne. Dels henger det sammen med at vi har vært heldige, med at produktene vi selger har økt i pris mens de vi kjøper har steget mye mindre. Men ikke bare det, det henger også sammen med at vi har organisert økonomien på en bra måte. Og det illustrerer at arbeidstakerne har fått sin del av verdiskapningen, som er et viktig mål med lønnsdannelsen, sier Holden.

14.09: – Det vi skal leve framover er arbeidsinntekt, det er egentlig ikke noe overraskende, men greit å bli minnet på det, innleder Holden med.

14.06: Nå starter konferansen opp igjen, og neste post er professor Steinar Holden.

14:04: Marte Gerhardsens innledning finner du her.

13.49: Nå er det pause i Kartellkonferansen.

13.47: – Det må ikke bli sånn at regjeringen kommer med masse forslag om konkurranseutsetting og, og så sitter vi og sier nei. Og da blir det de som kommer med løsningene. Vi må komme med de gode løsningene. Det trengs store reformer, og de må drives fra vår side av politikken, viss ikke blir det ikke bra, sier Gerhardsen.

13.46: Her finner du video av Tone Rønoldtangens åpning

13.43: – Skal vi få til noe på IT-sida, må vi investere. Da fungerer det ikke med ostehøvelkutt, sier Gerhardsen.

13.42: – Hva bør vi gjøre? For det første se på hva som er driverne for problemene vi ser. En løsningsskisse er å ha en organisering basert på totalkostnaden for samfunnet. Vi må slutte å tro at oppdeling med enheter som skal handle med hverandre skaper resultater. Vi må kutte kostnader til unødvendig kontroll, og tro at vi kan måle alt, sier Gerhardsen.

13.39: – Man er nødt til å lag emålings- og styringsystemer sammen med de ansatte. Konkurranse internt kan ofte føre til at folk ikke opptrer rasjonelt i forhold til målene til virksomheten, sier Gerhardsen.

13.37: – Når vi startet med New Public Management skulle vi lære fra privat sektor. Men nå har de private gått videre, sier Gerhardsen.

13.34: – Det vi trenger i den norske debatten, er at det var godt ment, mend på flere områder har det gått galt av sted, sier Gerhardsen.

13.31: – Veldig mye av suksessen til offentlig sektor er de tingene som ikke skjer: Ungene som ikke falt ut av skolen eller slosskampen som ikke oppsto, sier Gerhardsen.

13.24: – Det er avgjørende at vi som er mest opptatt av at offentlig sektor skal være bra, går foran i diskusjonen, sier Gerhardsen.

13.19: – Vi må forstå ha som er det grunnleggende for å finne de gode løsningene, sier Gerhardsen, som i dag legger fram et notat om offentlig sektor.

13.17: Marte Gerhardsen fra tankesmien i Agenda er i gang med sin innledning.

13.15: Pers Hotell fyller 50 år i år.

– Det vil ikke bli jul uten at vi har vært på Gol og spist rakfisk, sier Rønoldtangen før hun overrekker blomster til eieren av Pers Hotell.

13.11: – Marte har kommet med noen iuttalelser som har gleda oss, men også forskrekka oss, sier Rønoldtangen om Agenda.

13.09: – Om streiken i LO trappes opp onsdag, har ikke LO-lederen anledning til å komme, informerer Rønoldtangen.

13.01: Tone Rønoldtangen åpner sin femte Kartellkonferanse.

09.12.2014
12:00
03.11.2015 10:11Mest lest

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Tilsette blir trekt i tips. No har dei saksøkt arbeidsgivaren

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Martin Guttormsen Slørdal

Støre kaller inn til toppmøte for å dempe prisene og renta

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Leif Martin Kirknes

Endre (63) jobber 80 prosent og får 90 prosent av lønna

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Eirik Dahl Viggen

Regjeringen vil fjerne fast støtte til Pårørendesenteret: – Jobben min er i fare

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Jan-Erik Østlie

Ulf Madsen er enstemmig gjenvalgt som forbundsleder i FLT


Flere saker