JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lærer Ketil Stokkan (63) frikjent for å ha fysisk krenket elev: – Viktig for meg og for 100.000 lærere

Ketil Stokkan holdt en tavleklut mot elevens munn da det ble bråk i klasserommet. Nå er han frifunnet i Nord-Troms tingrett.
– Anmeldelsene har vært ei påkjenning for både meg og familien min, sier Ketil Stokkan i en epost til FriFagbevegelse i dag.

– Anmeldelsene har vært ei påkjenning for både meg og familien min, sier Ketil Stokkan i en epost til FriFagbevegelse i dag.

Nanna Aanes Wolden

– Dommen er med på å skape presedens for andre som havner i en lignende situasjon. Frifinnelsen i tingretten var viktig, ikke bare for meg, men også for 100.000 lærere og for rekrutteringen til læreryrket, sier Ketil Stokkan.

Lærer i retten for fysisk krenkelse mot 12 år gammel elev

Ketil Stokkan (63) er mest kjent som sanger, gitarist og låtskriver. I 1986 vant han den norske finalen i Melodi Grand Prix med sangen «Romeo». Han er fortsatt aktiv som musiker. Men han har altså også en annen karriere, som kanskje er mindre kjent, nemlig som lærer.

F.v: Nestleder Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund (SL) og nylig frikjente lærer Ketil Stokkan

F.v: Nestleder Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund (SL) og nylig frikjente lærer Ketil Stokkan

Nanna Aanes Wolden

Møtte i retten i forrige uke

Ketil Stokkan er adjunkt med et bredt fagfelt. Han har undervist de siste 25 årene, fortrinnsvis i ungdomsskolen. En karriere han egentlig så for seg å avslutte da han gikk av som pensjonist med AFP i fjor. Men så ble han spurt om å komme tilbake til skolen, for å ta over en klasse som det var blitt problemer med, hvor læreren og deretter vikaren til læreren begge var blitt sykmeldt.

– Jeg var rimelig lamslått, det var absurd, sa Ketil Stokkan om sin reaksjon da han i mai måned ble anmeldt av en mor for å ha fysisk krenket en tolv år gammel elev. Politimesteren i Troms utstedte et forelegg på 5.000 kroner i bot, subsidiært ti dager i fengsel, som han etter råd fra blant andre sin fagforening, Skolenes landsforbund (SL), ikke godtok.

For knapt en uke siden, den 29. oktober, sto han derfor i Nord-Troms tingrett – med en gul, syntetisk tavleklut i hånda – og demonstrerte mot sitt eget ansikt hvordan han ifølge sin egen forklaring et kort øyeblikk holdt kluten mot munnen til gutten. Foranledningen var at tolvåringen hadde skapt bråk i klassen og brukt stygge ord. Ketil Stokkan benektet å ha brukt kraft eller å ha puttet kluten inn i guttens munn, som moren hevdet da hun anmeldte hendelsen.

Ketil Stokkan var siktet for å ha fysisk krenket gutten etter straffelovens paragraf 271. Aktor la ned påstand om at han skulle dømmes til å betale 6.000 kroner i bot, subsidiært sone 12 dager i fengsel.

Frifunnet i enstemmig dom

31. oktober, bare to dager etter hovedforhandlingen i Nord-Troms tingrett, falt den enstemmige dommen: Full frifinnelse.

«Retten har ut fra en konkret vurdering kommet fram til at tiltalte ikke gikk utover det han lovlig kunne gjøre i den aktuelle situasjonen, slik at hendelsen vurdert i sin sammenheng ikke rammes av straffelovens § 271», står det i dommen. Retten har lagt vekt på at handlingen er i nedre sjikt av hva som kan rammes, at den skjedde i sammenheng med grensesetting, i en pågående situasjon, og ikke som en avstraffelse.

Ketil Stokkan: – Anmeldelsene en påkjenning

– Anmeldelsene har vært ei påkjenning for både meg og familien min, sier Ketil Stokkan i en epost til FriFagbevegelse i dag. Han refererer til at han opprinnelig også var anmeldt for, med makt, å ha tatt fra samme elev en tavlelinjal og at han hadde trukket en annen elev etter hetta i en hettegenser, to anmeldelser som ble henlagt.

– Helt siden politiavhørene i mai måned har jeg levd i ei boble med tre ulike episoder i klasserommet på «repeat». Dreide det seg om «korrigering av atferd» eller, definert av to foresatte, om «maktmisbruk»? Jeg mente, og mener fortsatt, at alle episodene dreide seg om nødvendig korrigering av atferd, sier Ketil Stokkan.

– Læreren må kunne sette grenser

– Vi låner elevene fra sine foreldre og foresatte, og da må vi samarbeide med disse, noe som også innebærer at lærerne innrømmes et handlerom for korrigering av uønsket atferd, sier Ketil Stokkan.

– Utdanning dreier seg også om dannelse, om hvordan vi respekterer hverandre og er med å skape en trygg skolehverdag som er forutsigbar for alle. Men her mente altså to foresatte at jeg hadde krenket ungene deres, og i stedet for å ta kontakt med meg eller skoleledelsen for å kommunisere sine opplevelser, løp de rett til politistasjonen med anmeldelser om maktmisbruk, fortsetter han.

Lærerens handlingsrom

– Etter fem måneder med høye skuldre er dette nå over. Første elevsak ble avvist og den neste endte med full frifinnelse i Nord-Troms tingrett. Jeg har hele tiden hatt støtte fra skoleledelsen og kolleger på skolen. Alle snakker om paragraf 9A (opplæringsloven, journ.anm.) og hvordan handlingsrommet og rettsvernet til lærerne har krympet. Elevenes og foresattes subjektive opplevelser overkjører lærernes lederrolle, er et hjertesukk fra Ketil Stokkan.

Han er fortsatt ønsket som lærer til tross for den tydelige korrigeringen.

– Det ironiske er at alle elevene i denne klassen, også de to som ble korrigert, fortsatt maser om at jeg må bli kontaktlærer for dem. Så, til tross for et par episoder med tydelig korreksjon, er jeg fortsatt ønsket, sier Ketil Stokkan.

Glad for støtten fra Skolenes landsforbund (SL)

Ketil Stokkan er glad for støtten fra sin fagforening, Skolenes landsforbund (SL).

– Jeg priser meg lykkelig for at Skolenes landsforbund valgte å gå i krigen for meg.

SL har sagt at denne saken er prinsipiell viktig og kan skape presedens.

– Dette er en viktig og prinsipiell seier i en ellers veldig lei sak som aldri skulle ha havnet i tingretten, er kommentar fra andre nestleder Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund (SL), som har bistått Ketil Stokkan i saken og som møtte som vitne i retten.

– Vi er ikke overrasket over utfallet av dommen, men er tilfredse med at vårt medlem har blitt trodd på av retten. Et annet utfall ville ha vært en katastrofe for Skole-Norge. Det har også vært viktig for både oss og medlemmet at arbeidsgiver og kolleger hele tiden har uttrykt en helt klar tillit til hans jobb som lærer, sier Holstad.

P

LO-advokat: – Burde aldri vært en straffesak

– Denne saken burde aldri vært en straffesak, sier LO-advokat Edvard Bakke, som møtte i tingretten som Ketil Stokkans forsvarer.

– Det burde vært klart for alle at Ketil Stokkan ikke hadde begått en straffbar handling, men kun utøvde sin lærergjerning under krevende forhold. Han har vært en anerkjent og respektert lærer i flere tiår, og burde fått unnslippe den belastning en sak som dette innebærer. Det et godt at han kan legge dette bak seg nå, sier Edvard Bakke.

FriFagbevegelse.no har ikke lyktes i å få en kommentar til dommen fra aktor og politiadvokat Thomas Rye-Holmboe. Det er ikke kjent om dommen vil bli anket.

Warning
Annonse
Annonse