JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sammenslåing FLT og IE

Bjørns landsmøte-gjennomslag er strøket av FLT-ledelsen

Forbundsledelsen forhandler bort medlemmenes ønske i møtet med Industri Energi, mener FLT-tillitsvalgt.
Bjørn Ragnar Moe i FLTs Sandefjord-avdeling er ikke fornøyd med forslaget til felles vedtekter.

Bjørn Ragnar Moe i FLTs Sandefjord-avdeling er ikke fornøyd med forslaget til felles vedtekter.

Kai Hovden

kai.hovden@lomedia.no

– Arroganse er vel et passende ord, sier Bjørn Ragnar Moe i Sandefjord-avdelingen til Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

På landsmøtet til FLT i fjor fikk han gjennomslag for sitt forslag: At valgkomiteens innstilling skal gjøres kjent to måneder før landsmøtene.

På denne måten kunne delegatene gjøre seg kjent med de aktuelle kandidatene, men nå er altså paragrafen strøket.

– Jeg ble ikke overrasket, ettersom jeg vet at politisk ledelse var imot vårt forslag i fjor. Samtidig sitter vi altså med et forbundsstyre som åpenbart ikke har tatt inn over seg hva landsmøtet ønsket, kommenterer Moe.

Han synes det er trist at paragrafen er fjernet før noen fikk sett den i bruk.

Denne helga skal nemlig FLT avgjøre om de skal slå seg sammen med LO-forbundet Industri Energi til et nytt storforbund.

FLT organiserer ledere, ingeniører og tekniske funksjonærer. Rundt halvparten av medlemmene jobber i industrien. Men forbundet har også medlemmer i vekst- og attføringsbedrifter, innenfor byggenæringen, i hotell- og restaurantbransjen og i staten.

Mens Industri Energi i hovedsak organiserer ansatte i industrien, både innen olje og gass og landindustri.

Aktuelt: Industri Energi-landsmøtet sier «ja» til sammenslåing

Tviler på omkamp

Vi spør Moe om det kan være aktuelt å ta kampen om paragrafen på nytt?

– Jeg skal ikke forskuttere noe, men jeg tror ikke det. Slik jeg opplever avdelingsstyret, har de resignert, og jeg kommer ikke til å fronte et slikt forslag dersom det blir et nytt forbund, sier han.

Moe har selv fartstid som tillitsvalgt i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, nå en del av IE, før han gikk over til FLT.

– Med vedtektsforslaget som foreligger, føler jeg meg hensatt til en tid da holdningen hos sentrale tillitsvalgte var at viktige beslutninger skal tas av eliten. Det ser ut til at denne holdningen lever i beste velgående, sier han.

Angriper medlemsdemokratiet

Moe mener forbundets tillitsvalgte har vært utsatt for arroganse fra forbundsledelsen ved flere anledninger det seneste året.

– Ser du på den foreslåtte endringen i paragraf 5 under landsmøtet, er det etter min oppfatning et grovt angrep på medlemsdemokratiet.

Det Moe peker på er endrede frister i det nye vedtektsforslaget.

– Melding om landsmøte skulle tidligere sendes tolv måneder før. Det endres til seks måneder. Avdelingene skulle få mandatfordeling innen 1. mars i de gamle vedtektene, mens det nå endres til minst en måned før landsmøtet.

– Forslag skulle tidligere sendes åtte måneder før landsmøtet, mens nå endres det til seks. Og til slutt – avdelingene skulle motta sakspapirer og innsendte forslag med forbundsstyrets innstilling senest fire måneder før landsmøtet. Nå er det foreslått endret til to måneder, og det står ingen ting om sakspapirene, forklarer Moe.

Han peker også på at kontingent tidligere har vært en landsmøtesak.

– I forslaget til nye vedtekter gis forbundsstyret fullmakt til å innføre ny kontingentstruktur – uten landsmøtebehandling. Dersom vi sier ja til sammenslåing da, minner han om.

Moe har også merket seg at paragraf 29, som definerer fagbladet Ledelse og Teknikk som forbundets informasjonskanal ut til medlemmene, er borte.

– Jeg finner i alle fall ikke noen erstatning for dette i forslaget, sier han.

– Etter min oppfatning, skaper vedtektsforslaget en mindre demokratisk organisasjon. Det klinger dårlig hos en som er opptatt av medlemmenes mulighet til påvirkning, avslutter Bjørn Ragnar Moe.

Bladet Ledelse og Teknikk er en del av LO Media. Det er også FriFagbevegelse.

– Forhandlinger og kompromisser

Henning Skau, FLTs første nestleder, svarer på vedtekt-kritikken.

Han understreker at det er en stor jobb som skal gjøres på dette området fram mot det første ordinære landsmøtet i et eventuelt nytt forbund.

Ifølge Skau har det vært jobbet for at begge forbunds medlemmer skal kunne kjenne seg igjen i de sammenslåtte vedtektene som foreligger.

Henning Skau, første nestleder i FLT.

Henning Skau, første nestleder i FLT.

Kai Hovden

– Men dette lar seg ikke gjøre gjennomgående. På eksempelvis styrende organer har vi måttet lage felles vedtekter. Disse har vært gjenstand for forhandlinger og kompromisser, forteller Skau.

Frem mot første ordinære landsmøte i oktober 2025 skal de to organisasjonene smelte sammen.

– Det innebærer å lage et nytt sett vedtekter. Det skal også velges tillitsvalgte fra to ulike forbund og kulturer. Valgkomiteen i det nye forbundet vil få en veldig viktig jobb – de skal innstille personer til landsmøtet. Komiteen må derfor jobbe parallelt med både organisasjons- og vedtektsgjennomgangen, helt fram til landsmøtet, svarer Skau på kritikken fra Moe.

Nestlederen skulle gjerne beholdt FLTs vedtekter som i dag.

– Men i en forhandlingsprosess er det enkelte ting en må gi slipp på, eller det må inngås kompromisser. Dette er et slikt eksempel, utdyper han.

Uenig i beskrivelsen

At de foreslåtte endringene skal føre til at medlemmene sitter igjen med en mindre demokratisk organisasjon, er Skau uenig i.

– Vi har alltid vært opptatt av at demokratiet råder, og landsmøtet bestemmer. Et landsstyre vil ha mer myndighet enn landrådet, slik medlemmene kjenner det fra FLT. Vi går nå inn for en ordning med mer demokrati, og mer involvering via samarbeidskomiteer og Fellesforum for funksjonærer, påpeker Skau.

Han forteller videre at fristene knyttet opp mot landsmøtet, som Moe påpeker, er en middelvei mellom hva FLT og IE har i dag.

– Det står også minst foran de fleste fristene, minner Skau om.

Misforstått delegatfordeling

Skau mener også at påstanden om maktskjevhet mellom delegatene til landsmøtet er misforstått.

– Delegatfordelingen vedtas med bakgrunn i medlemstallet 31. desember året før landsmøtet. Fristen for å sende inn fullmaktsskjemaene er derimot flyttet til én måned før landsmøtet. Det gir avdelingene bedre tid til denne prosessen, sier han.

Moe reagerer også på kontrollen over kontingentsatsene i vedtektsforslaget, Skau forklarer:

– Det er forbundsstyret i det nye forbundet som innstiller på nye kontingentsatser, landsstyret vedtar nye satser, og strukturen i kontingentsatsene vedtas av landsmøtet.

Flere påvirkningsmuligheter

Skau mener medlemmene, via sine tillitsvalgte, får gode og flere, muligheter til å påvirke.

– Det er ingen endringer på innretning, kun justering av minimumsfrister i vedtektene, sier Skau.

– Resultatet blir et sterkere demokrati med mer involvering, og tettere og mer kontinuerlig kontakt mellom sentrale og lokale tillitsvalgte via samarbeidskomiteene vil styrke dette, utdyper han.

Samtidig understreker han at de fremlagte vedtektene langt ifra er perfekte.

– Dette er en overgangsløsning som det skal jobbes videre med, og det har vi vært klare på hele tiden. Ingen har fått med seg alt fra sine tidligere vedtekter. Kompromisser er ofte nødvendige i forhandlinger, avslutter Skau.

FLTs vedtekter §12.3

Valgkomiteens innstilling gjøres tilgjengelig senest to måneder før landsmøte, og de foreslåtte kandidatene gis mulighet til å presentere seg.

Kilde: FLTs vedtekter vedtatt på landsmøte 22. november 2022

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ledere, ingeniører og teknikere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

FLTs vedtekter §12.3

Valgkomiteens innstilling gjøres tilgjengelig senest to måneder før landsmøte, og de foreslåtte kandidatene gis mulighet til å presentere seg.

Kilde: FLTs vedtekter vedtatt på landsmøte 22. november 2022