Kai Hovden" />

Sammenslåing

Tillitsvalgte i FLT med klare tilbakemeldinger

Forbundet inviterte til konferanse med ønske om innspill til den pågående prosessen med Industri Energi.
Dan Eivind Johansen fra FLTs avdeling 58 i Tromsø var en av de mange aktive tillitsvalgte på konferansen.

Dan Eivind Johansen fra FLTs avdeling 58 i Tromsø var en av de mange aktive tillitsvalgte på konferansen.

Kai Hovden

kai.hovden@lomedia.no

– Hva hadde samfunnet vært uten fagbevegelsen? spurte forbundsleder Ulf Madsen da han åpnet samlingen.

Han minnet om at hele samfunnet er avhengig av frivilligheten, og han benyttet anledningen til å takke FLTs tillitsvalgte for at de velger å bruke tid på dette viktige arbeidet.

– Fellesskapet trenger dere, understreket Madsen.

Forbundslederen hadde også en klar melding til deltakerne når det gjelder det pågående arbeidet som ser på muligheten for å danne et nytt LO-forbund sammen med Industri Energi.

– Det er medlemmenes beste som står i sentrum når vi nå ser på denne muligheten, påpekte Madsen, som også var tydelig på at i en slik prosess, må man evne å tenke nytt.

– Resultatet kan bli en betydelig maktfaktor både innad i LO og i samfunnet for øvrig, sa han.

Farger, oppgaver og erfaringsdeling

Dag Vadla, spesialist i organisasjons- og arbeidslivspsykologi, var satt til å lose forsamlingen gjennom utfordringer, oppgaver og avklaringer på samlingen som strakk seg over to dager på Kiel-fergen.

Psykolog Dag Vadla sto for rammen rundt samlingen. Han utfordret deltakerne blant annet på å definere sin egen personlighet, og veiledet dem gjennom gruppearbeidet.

Psykolog Dag Vadla sto for rammen rundt samlingen. Han utfordret deltakerne blant annet på å definere sin egen personlighet, og veiledet dem gjennom gruppearbeidet.

Kai Hovden

Første stopp på programmet var en egen personlighetsvurdering, basert på spørsmål i en app. Deretter samlet «likesinnede» seg i grupper, beskrev seg selv og beskrev hvordan de så på den andre grupperingene – med et godt innslag av humor.

Etter at isen var brutt, orienterte påtroppende forbundsleder Merete Jonas om hvor FLT og Industri Energi står i sin sammenslåingsprosess per i dag. Hun kom også inn på Industri Energis organisering i samarbeidskomiteer, og kunne avsløre at også FLT kan vurdere dette på enkelte områder.

– Vi har hatt løse tanker om at for eksempel arbeidsledere, tekniske funksjonærer, de som arbeider innen arbeid, inkludering og vekst og våre medlemmer i staten, kunne nyte godt av å ha et slikt fora, sa Jonas.

Så langt løse tanker, men også noe for de tillitsvalgte å tygge videre på. Organisering ble raskt et tema. Flere var interesserte i å vite hva forbundet sentralt tenker om FLTs avdelinger i et eventuelt nytt forbund.

– Det har åpenbart vært diskutert, men vi har valgt å holde dette helt åpent til vi får behandlet innspillene vi får fra ytre organisasjon, sa Jonas.

Forbundenes verdier ble også brakt på banen i den innledende debatten. Hva skjer med disse ved en eventuell sammenslåing?

Påtroppende forbundsleder Merete Jonas fortalte om arbeidet med Industri Energi så langt. Spørsmål fra de tillitsvalgte ble besvart underveis.

Påtroppende forbundsleder Merete Jonas fortalte om arbeidet med Industri Energi så langt. Spørsmål fra de tillitsvalgte ble besvart underveis.

Kai Hovden

– Alt vil gå inn i et nytt forbund. Tariffavtalene våre står fast og skal også med inn i et eventuelt nytt forbund, slo Jonas fast.

Samtidig er det slik at avdelingenes midler er avdelingenes midler, og slik vil det være om forbundene kommer i mål med sammenslåingsarbeidet.

Tilbake til start

En av de tillitsvalgte ville tilbake til utgangspunktet for at FLT og Industri Energi står der de gjør i dag. Som kjent startet FLT en prosess i etterkant av hovedoppgjøret i 2020.

Da fikk Fellesforbundet forhandlet seg frem til en avtale med Norsk Industri som har gitt dem rett til å organisere på FLTs område i Verkstedoverenskomsten siden 2022, med det som omtales som Bilag 5.

Terje Gundersen fra FLTs avdeling 4 Oslo og Akershus i ferd med å beskrive egen og andres personlighet sammen med likesinnede.

Terje Gundersen fra FLTs avdeling 4 Oslo og Akershus i ferd med å beskrive egen og andres personlighet sammen med likesinnede.

Kai Hovden

Verken LO eller NHO har villet ordne opp i konflikten i etterkant, og for FLT fremstår dette første fremstøtet fra Fellesforbundet som et ledd i et arbeid med å skape vertikal organisering – altså at alle ansatte i en bedrift står på samme avtale.

– Hva skjer med det underliggende problemet som førte til at vi sitter her i dag? ville en av deltakerne vite.

– Det vi har gjort, har i alle fall stoppet Industri Energi fra å gå samme vei som det Fellesforbundet gjorde, og forhåpentlig vil det føre til at også andre LO-forbund styrer unna, sa Jonas.

Andre nestleder i FLT, Ståle Johannesen, pekte på at et større forbund nødvendigvis vil gi større kraft innad i LO og overfor NHO.

– På den måten kan vi stoppe Fellesforbundets videre prosess med vertikalisering. Det hadde vi uansett måttet kjempe mot, og jeg tror det vil være lettere i et større forbund, sa Johannesen.

– Vi har allerede i dag et bedre tilbud til denne gruppen enn hva Fellesforbundet vil kunne tilby, utdypet han.

Flere steder har FLT allerede kjempet mot, og vunnet over, Fellesforbundet når det kommer til organisering av disse gruppene, ble det påpekt. Her har FLT også samarbeidet med både NITO og Lederne.

– Det er også helt avgjørende å gjøre bedriftene der ute oppmerksomme på at de ikke følge Fellesforbundets nye avtale. Det er helt valgfritt, minnet Johannesen om.

Flere kunne fortelle at de hadde erfaring for at Fellesforbundet lokalt agerer som om dette er noe bedriften er pliktig å følge.

God stemning og klare tilbakemeldinger

Gruppearbeidet pågikk over to dager på konferansen, og en rekke spørsmål ble reist fra de tillitsvalgte.

– Hvordan skal vi få medlemmene med på denne sammenslåingen, spurte en av deltakerne.

Kent Roger Buajordet leder FLTs avdeling på Raufoss, og han sitter også i forbundsstyret. Han hadde klare tanker om hvordan man skal kunne opprette et velfungerende nytt LO-forbund.

Kent Roger Buajordet leder FLTs avdeling på Raufoss, og han sitter også i forbundsstyret. Han hadde klare tanker om hvordan man skal kunne opprette et velfungerende nytt LO-forbund.

Kai Hovden

Ikke et uttrykk for skepsis eller pessimisme, men mer et ønske om å gjøre prosessen så god som mulig.

Flere var også opptatte av hvordan maktforholdet mellom FLT og Industri Energi ville være i et eventuelt nytt forbund. Andre var opptatt av identitet.

– Hvordan skal identiteten bygges når to blir til én? Et nytt forbund må ha et navn det er mulig å identifisere seg med, som man kan rekruttere på og som gir mening, sa en av de tillitsvalgte.

Alle innspill og resultatene av gruppearbeidene blir nå en del av den videre prosessen i FLT. Sammen med innspillsgruppen fra ytre organisasjon, vil dette danne grunnlag for arbeidsgruppen som jobber med fremtidig organisering av et eventuelt nytt forbund.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ledere, ingeniører og teknikere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse