Kai Hovden" />
Dan Eivind Johansen fra FLTs avdeling 58 i Tromsø var en av de mange aktive tillitsvalgte på konferansen.

Dan Eivind Johansen fra FLTs avdeling 58 i Tromsø var en av de mange aktive tillitsvalgte på konferansen.

Kai Hovden

Sammenslåing

Tillitsvalgte i FLT med klare tilbakemeldinger

Forbundet inviterte til konferanse med ønske om innspill til den pågående prosessen med Industri Energi.05.06.2023
12:41
05.06.2023 12:41

kai.hovden@lomedia.no

– Hva hadde samfunnet vært uten fagbevegelsen? spurte forbundsleder Ulf Madsen da han åpnet samlingen.

Han minnet om at hele samfunnet er avhengig av frivilligheten, og han benyttet anledningen til å takke FLTs tillitsvalgte for at de velger å bruke tid på dette viktige arbeidet.

– Fellesskapet trenger dere, understreket Madsen.

Forbundslederen hadde også en klar melding til deltakerne når det gjelder det pågående arbeidet som ser på muligheten for å danne et nytt LO-forbund sammen med Industri Energi.

– Det er medlemmenes beste som står i sentrum når vi nå ser på denne muligheten, påpekte Madsen, som også var tydelig på at i en slik prosess, må man evne å tenke nytt.

– Resultatet kan bli en betydelig maktfaktor både innad i LO og i samfunnet for øvrig, sa han.

Farger, oppgaver og erfaringsdeling

Dag Vadla, spesialist i organisasjons- og arbeidslivspsykologi, var satt til å lose forsamlingen gjennom utfordringer, oppgaver og avklaringer på samlingen som strakk seg over to dager på Kiel-fergen.

Psykolog Dag Vadla sto for rammen rundt samlingen. Han utfordret deltakerne blant annet på å definere sin egen personlighet, og veiledet dem gjennom gruppearbeidet.

Psykolog Dag Vadla sto for rammen rundt samlingen. Han utfordret deltakerne blant annet på å definere sin egen personlighet, og veiledet dem gjennom gruppearbeidet.

Kai Hovden

Første stopp på programmet var en egen personlighetsvurdering, basert på spørsmål i en app. Deretter samlet «likesinnede» seg i grupper, beskrev seg selv og beskrev hvordan de så på den andre grupperingene – med et godt innslag av humor.

Etter at isen var brutt, orienterte påtroppende forbundsleder Merete Jonas om hvor FLT og Industri Energi står i sin sammenslåingsprosess per i dag. Hun kom også inn på Industri Energis organisering i samarbeidskomiteer, og kunne avsløre at også FLT kan vurdere dette på enkelte områder.

– Vi har hatt løse tanker om at for eksempel arbeidsledere, tekniske funksjonærer, de som arbeider innen arbeid, inkludering og vekst og våre medlemmer i staten, kunne nyte godt av å ha et slikt fora, sa Jonas.

Så langt løse tanker, men også noe for de tillitsvalgte å tygge videre på. Organisering ble raskt et tema. Flere var interesserte i å vite hva forbundet sentralt tenker om FLTs avdelinger i et eventuelt nytt forbund.

– Det har åpenbart vært diskutert, men vi har valgt å holde dette helt åpent til vi får behandlet innspillene vi får fra ytre organisasjon, sa Jonas.

Forbundenes verdier ble også brakt på banen i den innledende debatten. Hva skjer med disse ved en eventuell sammenslåing?

Påtroppende forbundsleder Merete Jonas fortalte om arbeidet med Industri Energi så langt. Spørsmål fra de tillitsvalgte ble besvart underveis.

Påtroppende forbundsleder Merete Jonas fortalte om arbeidet med Industri Energi så langt. Spørsmål fra de tillitsvalgte ble besvart underveis.

Kai Hovden

– Alt vil gå inn i et nytt forbund. Tariffavtalene våre står fast og skal også med inn i et eventuelt nytt forbund, slo Jonas fast.

Samtidig er det slik at avdelingenes midler er avdelingenes midler, og slik vil det være om forbundene kommer i mål med sammenslåingsarbeidet.

Tilbake til start

En av de tillitsvalgte ville tilbake til utgangspunktet for at FLT og Industri Energi står der de gjør i dag. Som kjent startet FLT en prosess i etterkant av hovedoppgjøret i 2020.

Da fikk Fellesforbundet forhandlet seg frem til en avtale med Norsk Industri som har gitt dem rett til å organisere på FLTs område i Verkstedoverenskomsten siden 2022, med det som omtales som Bilag 5.

Terje Gundersen fra FLTs avdeling 4 Oslo og Akershus i ferd med å beskrive egen og andres personlighet sammen med likesinnede.

Terje Gundersen fra FLTs avdeling 4 Oslo og Akershus i ferd med å beskrive egen og andres personlighet sammen med likesinnede.

Kai Hovden

Verken LO eller NHO har villet ordne opp i konflikten i etterkant, og for FLT fremstår dette første fremstøtet fra Fellesforbundet som et ledd i et arbeid med å skape vertikal organisering – altså at alle ansatte i en bedrift står på samme avtale.

– Hva skjer med det underliggende problemet som førte til at vi sitter her i dag? ville en av deltakerne vite.

– Det vi har gjort, har i alle fall stoppet Industri Energi fra å gå samme vei som det Fellesforbundet gjorde, og forhåpentlig vil det føre til at også andre LO-forbund styrer unna, sa Jonas.

Andre nestleder i FLT, Ståle Johannesen, pekte på at et større forbund nødvendigvis vil gi større kraft innad i LO og overfor NHO.

– På den måten kan vi stoppe Fellesforbundets videre prosess med vertikalisering. Det hadde vi uansett måttet kjempe mot, og jeg tror det vil være lettere i et større forbund, sa Johannesen.

– Vi har allerede i dag et bedre tilbud til denne gruppen enn hva Fellesforbundet vil kunne tilby, utdypet han.

Flere steder har FLT allerede kjempet mot, og vunnet over, Fellesforbundet når det kommer til organisering av disse gruppene, ble det påpekt. Her har FLT også samarbeidet med både NITO og Lederne.

– Det er også helt avgjørende å gjøre bedriftene der ute oppmerksomme på at de ikke følge Fellesforbundets nye avtale. Det er helt valgfritt, minnet Johannesen om.

Flere kunne fortelle at de hadde erfaring for at Fellesforbundet lokalt agerer som om dette er noe bedriften er pliktig å følge.

God stemning og klare tilbakemeldinger

Gruppearbeidet pågikk over to dager på konferansen, og en rekke spørsmål ble reist fra de tillitsvalgte.

– Hvordan skal vi få medlemmene med på denne sammenslåingen, spurte en av deltakerne.

Kent Roger Buajordet leder FLTs avdeling på Raufoss, og han sitter også i forbundsstyret. Han hadde klare tanker om hvordan man skal kunne opprette et velfungerende nytt LO-forbund.

Kent Roger Buajordet leder FLTs avdeling på Raufoss, og han sitter også i forbundsstyret. Han hadde klare tanker om hvordan man skal kunne opprette et velfungerende nytt LO-forbund.

Kai Hovden

Ikke et uttrykk for skepsis eller pessimisme, men mer et ønske om å gjøre prosessen så god som mulig.

Flere var også opptatte av hvordan maktforholdet mellom FLT og Industri Energi ville være i et eventuelt nytt forbund. Andre var opptatt av identitet.

– Hvordan skal identiteten bygges når to blir til én? Et nytt forbund må ha et navn det er mulig å identifisere seg med, som man kan rekruttere på og som gir mening, sa en av de tillitsvalgte.

Alle innspill og resultatene av gruppearbeidene blir nå en del av den videre prosessen i FLT. Sammen med innspillsgruppen fra ytre organisasjon, vil dette danne grunnlag for arbeidsgruppen som jobber med fremtidig organisering av et eventuelt nytt forbund.

05.06.2023
12:41
05.06.2023 12:41Mest lest

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 nordmenn venter på erstatning: – Vi mister hus og hjem om det ikke skjer noe

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter lavere lønn for samme jobb

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

KAN BLI OPPSAGT: Widerøe mister 80 prosent av bakketjenestene de leverer til SAS. Det vil ramme de ansatte på flyplassene i Trondheim, Stavanger, Bodø, Haugesund, Kristiansund og Ålesund (Illustrasjonsfoto)

KAN BLI OPPSAGT: Widerøe mister 80 prosent av bakketjenestene de leverer til SAS. Det vil ramme de ansatte på flyplassene i Trondheim, Stavanger, Bodø, Haugesund, Kristiansund og Ålesund (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

14 fakta om nedbemanning. Dette må du vite

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nordmenn dropper måltider på grunn av pengemangel

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

Kolbjørn Rushfeldt

Fengselsbur fra Vadsø fengsel fanget 40.000 pukkellaks

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Så langt har det ikke gått Aps vei

Jonas Gahr Støre innrømmer at Arbeiderpartiets oppslutning blant LOs medlemmer er for lav.

Jonas Gahr Støre innrømmer at Arbeiderpartiets oppslutning blant LOs medlemmer er for lav.

Jan-Erik Østlie

Jonas Gahr Støre om den synkende støtten blant LO-medlemmer


Flere saker