Kai Hovden" />
Bjørn Ragnar Moe og FLT-avdelingen i Sandefjord har kjempet for en mer åpen valgprosess i forbundet. For Moe er det viktig å vite hvilken agenda de ulike kandidatene som stiller til valg har.

Bjørn Ragnar Moe og FLT-avdelingen i Sandefjord har kjempet for en mer åpen valgprosess i forbundet. For Moe er det viktig å vite hvilken agenda de ulike kandidatene som stiller til valg har.

Kai Hovden

Valg i FLT

Vant kamp om åpenhet: – Her må vi få til en kulturendring

– Vi kunne risikere å velge folk som i verste fall har en egen agenda, mener Bjørn Ragnar Moe. Nå blir valgprosesser i FLT mer åpne.01.03.2023
13:28
01.03.2023 13:28

kai.hovden@lomedia.no

På FLTs landsmøte i november fikk Sandefjord-avdelingen gjennomslag for å endre innretningen på valgkomiteens arbeid.

Vi møter Bjørn Ragnar Moe, leder for avdelingen, over en kaffekopp i utkanten av Sandefjord.

Fra første stund er han klar på at endringsønsket ikke bunner i noen form for mistillit til valgkomiteen – verken ved dette landsmøtet eller tidligere.

– Ønsket om at valgkomiteen skulle gjøre sin innstilling kjent på et tidligere tidspunkt, har vært tema på flere landsmøter. For fem år siden hadde vi en som gikk på talerstolen første dag og ba landsmøtet pålegge valgkomiteen å legge fram innstillingen dagen før valget. Å overraske komiteen på denne måten, synes jeg var litt ufint, sier Moe.

Med gjentatte ønsker om å finne en ny løsning, tok Sandefjord-avdelingen skjeen i egen hånd.

På landsmøtet i november fikk Sandefjord-avdelingen gjennomslag for å endre hvordan valgkomiteen i FLT skal innrette sitt arbeid.

På landsmøtet i november fikk Sandefjord-avdelingen gjennomslag for å endre hvordan valgkomiteen i FLT skal innrette sitt arbeid.

Kai Hovden

Ønsket ikke endring

– På hvert landsmøte er det en rekke delegater som aldri har deltatt på slikt tidligere, eller som kanskje er relativt nye i organisasjonen. De vil selvsagt nyte godt av å få innstillingen fra valgkomiteen tidligere. På generelt grunnlag har vi ønsket oss å få informasjon om de som stiller til valg på et tidligere tidspunkt, forklarer Moe.

En arbeidsgruppe som gikk igjennom vedtektene i forrige landsmøteperiode, har også sett nærmere på dette. Her var Moe med.

– Arbeidsgruppen ønsket en endring mer i tråd med det som nå ble vedtatt. Administrasjonen og forbundsstyret ble bedt om hjelp til å formulere hvordan dette kunne gjøres, men det ble ikke tatt til følge, sier Moe.

Ifølge ham ble avslaget begrunnet med at dette hadde vært diskutert mange ganger tidligere.

– Det man kanskje ikke husket da avslaget ble formulert, var at jeg satt i arbeidsgruppen og hadde diskusjonen friskt i minnet. Argumentasjonen for at forslaget ikke ble tiltrådt, opplevdes som provoserende, sier han.

Moe opplevde å bli avfeid, til tross for at det også hadde sittet personer fra forbundets politiske ledelse i arbeidsgruppen.

Nye forslagsrunder

For Moe, og de andre i avdelingen som ønsket en endring, var det ikke et alternativ å gi seg.

Avdelingen sendte inn forslaget på nytt i forkant av landsmøtet, og det måtte dermed behandles av forbundsstyret på nytt.

– Ordlyden i vårt forslag var så å si identisk med arbeidsgruppens opprinnelige innstilling. Igjen ble forslaget ikke tiltrådt, og vi måtte derfor opp på talerstolen under landsmøtet for å fremme forslaget nok en gang, forteller Moe.

Her var det også noen som tok til orde for å kreve at valgkomiteen skulle legge fram innstillingen på et tidligere tidspunkt, akkurat som for fem år siden.

– Det kunne ha vært løst på en langt smidigere måte dersom man hadde fulgt arbeidsgruppens og Sandefjord-avdelingens ønske, mener Moe.

– Vi måtte opp på talerstolen under landsmøtet for å fremme forslaget nok en gang, forteller Moe. Her fra hans tale under landsmøtet i november.

– Vi måtte opp på talerstolen under landsmøtet for å fremme forslaget nok en gang, forteller Moe. Her fra hans tale under landsmøtet i november.

Jan-Erik Østlie

Gjennomslaget

Sandefjord-avdelingens endringskamp ble som kjent kronet med seier på landsmøtet.

Det innebærer at valgkomiteen må starte sitt arbeid tidligere, slik at kandidatene de innstiller på kan presenteres to måneder før landsmøtet.

Landsrådet har fått i oppgave å utpeke valgkomité åtte måneder før landsmøtet.

– Historisk sett har valgkomiteen bestått av delegater til landsmøtet. Det har også vært argumentet for at man ikke kan starte prosessen tidligere, altså at man må vente til delegatene er pekt ut. Etter mitt syn har dette vært en uting. Det kan være ressurser i organisasjonen, anvendelige i en valgkomité, som ikke nødvendigvis er blant delegatene som velges, påpeker Moe.

Han mener de, inntil nå, har hengt seg for mye opp i sammensetningen av valgkomiteen.

– Det nye vedtaket innebærer at man ikke velge komiteens medlemmer blant delegatene til landsmøtet. Så lenge en fra forbundsstyret er med, har de sikret at noen kan presentere valgkomiteens forslag på landsmøtet, minner han om.

Vedtaket som gikk igjennom, er mer fleksibelt enn hva arbeidsgruppen som gjennomgikk vedtektene endte på, ifølge Moe.

– Arbeidsgruppen foreslo at det kun skulle være én representant fra forbundsstyret i komiteen. Slik ønsket ikke vi det som avdeling. For oss er det viktig å gi landsrådet mulighet til å sette sammen den komiteen det mener er best skikket til å utføre arbeidet, sier han.

Bedre beslutningsgrunnlag

Ifølge Moe er drømmen at landsmøtedelegatene skal kunne gjøre seg kjent med kandidatene før de går til valg.

– Da kan vi blant annet få innblikk i hva kandidatene står for, og hvorfor de ønsker å stille. Det kommer jo inn nye mennesker som vi ikke kjenner, minner han om.

Slik systemet var tidligere, mener Moe man løp en risiko for at folk stilte til valg av personlige årsaker, og ikke nødvendigvis for å gjøre en jobb for hele medlemsmassen.

– Vi kunne risikere å velge folk som i verste fall har en egen agenda. Det kan handle om egen posisjon, eller å fremme egen avdeling, sier han.

Ledelse og Teknikk og FLTs nettsider ser Sandefjord-avdelingen for seg som gode arenaer for å presentere kandidatene som ønsker å stille til valg. Igjen minner Moe om at dette også må gjelde de som vil fremme sitt eget kandidatur, uavhengig av valgkomiteens innstilling.

– Her må vi få til en kulturendring, slik at det er greit å si at man ønsker å gjøre en jobb for forbundet, understreker Moe.

Han minner om at det er valgkomiteens oppgave å foreslå de kandidatene de mener passer best i de forskjellige posisjonene.

– Så er det opp til landsmøtet å velge, sier han.

«Vi har liten tradisjon for å ta opp igjen argumentasjonen og diskusjonen når vedtaket først er fattet,» mener forbundsleder Ulf Madsen.

«Vi har liten tradisjon for å ta opp igjen argumentasjonen og diskusjonen når vedtaket først er fattet,» mener forbundsleder Ulf Madsen.

Jan-Erik Østlie

Landsmøtet er suverent

Vi har bedt forbundsleder Ulf Madsen kommentere den nye ordningen Sandefjord-avdelingen har fått gjennomslag for, hva han og FLT sentralt tenker om ønsket om mer åpenhet i valgprosessen og blant annet Moes ønske om en kulturendring knyttet til valget.

Madsen svarer følgende i en epost:

– Landsmøtet er suverent i sine vedtak, og vi følger vedtakene opp. Vi har liten tradisjon for å ta opp igjen argumentasjonen og diskusjonen når vedtaket først er fattet.

Valgkomiteen

Dette sier vedtektene nå om valgkomiteen:

• Valgkomiteen skal bestå av sju medlemmer hvor et medlem er fra forbundsstyret.

• Alle regioner skal være representert i valgkomiteen.

• Valgkomiteen settes sammen uavhengig av landsmøtets representanter.

• Valgkomiteens innstilling gjøres tilgjengelig senest to måneder før landsmøte, og de foreslåtte kandidatene gis mulighet å presentere seg.

Kilde: FLTs vedtekter

Landsrådet

Landsrådets myndighetsområde har fått følgende endring i punkt seks:

• Velge valgkomité til forbundets landsmøte 8 måneder før landsmøte.

Kilde: FLTs vedtekter

01.03.2023
13:28
01.03.2023 13:28

Valgkomiteen

Dette sier vedtektene nå om valgkomiteen:

• Valgkomiteen skal bestå av sju medlemmer hvor et medlem er fra forbundsstyret.

• Alle regioner skal være representert i valgkomiteen.

• Valgkomiteen settes sammen uavhengig av landsmøtets representanter.

• Valgkomiteens innstilling gjøres tilgjengelig senest to måneder før landsmøte, og de foreslåtte kandidatene gis mulighet å presentere seg.

Kilde: FLTs vedtekter

Landsrådet

Landsrådets myndighetsområde har fått følgende endring i punkt seks:

• Velge valgkomité til forbundets landsmøte 8 måneder før landsmøte.

Kilde: FLTs vedtekter
Mest lest

Arne Birkemo

Avdekket mareritt på Stavanger-restaurant: – Det verste jeg har sett

Tormod Ytrehus

Lønnsoppgjøret 2023 er i gang: Dette krever LO

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

Leif Martin Kirknes

LO forbereder storstreik: Dette kravet må innfris

Det mangler 100 milliarder kroner for å oppfylle langtidsplanen for Forsvaret, ifølge en fersk rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Det mangler 100 milliarder kroner for å oppfylle langtidsplanen for Forsvaret, ifølge en fersk rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Forsvaret

Forsvaret tapte mot ansatte. Nå skylder de store summer

Herman Bjørnson Hagen

Strømprisen kan bestemmes av staten, mener EØS-ekspert

Leif Martin Kirknes

May-Iren føler seg latterliggjort av ansatt i eget forbund

Frøydis Falch Urbye

Skal du jobbe i påska? Her er rettighetene dine

Det britiske oljeserviceselskapet truer de ansatte med sparken om de streiker for å få tariffavtale. De jobber på et fartøy som gjør arbeid helt sør på Ekofisk-feltet på norsk sokkel.

Det britiske oljeserviceselskapet truer de ansatte med sparken om de streiker for å få tariffavtale. De jobber på et fartøy som gjør arbeid helt sør på Ekofisk-feltet på norsk sokkel.

ARKIVFOTO: ConocoPhillips Company

Oljearbeidere trues med sparken hvis de streiker: – Et gufs fra fortiden

– De færreste går i butikker på påskeaften. De fleste har fri og drar bort. Påskeaften har aldri vært en god salgsdag, sier Nina Hjartøy (t.h.). Henriette Stray Juuhl er enig med kollegaen.

– De færreste går i butikker på påskeaften. De fleste har fri og drar bort. Påskeaften har aldri vært en god salgsdag, sier Nina Hjartøy (t.h.). Henriette Stray Juuhl er enig med kollegaen.

Eivind Senneset

Nina og Henriette kjempet fram fri på påskeaften: – Ledelsen måtte lese seg opp

Jan-Erik Østlie

LO-lederen om regjeringens au pair-nyhet: – En stor seier

Nyvalgt forbundsleder i EL og IT, Geir Ove Kulseth (til venstre), møtte Alf-Tore Albrigsten i Bergen torsdag i forbindelse med vinterkonferansen til Fornybar Norge, arbeidsgiverforeningen der også Helgeland Kraft er medlem. Forbundet stiller seg hundre prosent bak Albrigtsen.

Nyvalgt forbundsleder i EL og IT, Geir Ove Kulseth (til venstre), møtte Alf-Tore Albrigsten i Bergen torsdag i forbindelse med vinterkonferansen til Fornybar Norge, arbeidsgiverforeningen der også Helgeland Kraft er medlem. Forbundet stiller seg hundre prosent bak Albrigtsen.

Ole Hagen

Hovedtillitsvalgt Alf-Tore ble oppsagt. Nå har han hele forbundet i ryggen

Striden rundt tips mellom tilsette og arbeidsgivarar, Fellesforbundet og NHO Reiseliv, har vore lang og vond.

Striden rundt tips mellom tilsette og arbeidsgivarar, Fellesforbundet og NHO Reiseliv, har vore lang og vond.

Tormod Ytrehus

Kan arbeidsgivar forsyne seg av tipsen? No skal saka opp i Høgsterett

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Tormod Ytrehus

Raudt truar med å ta frå Olivia-restaurantane skjenkebevillinga

LO bidrar til å spre jødehat, mener Torkel Brekke, professor ved OsloMet. – Nei, det gjør vi slett ikke, svarer Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling.

LO bidrar til å spre jødehat, mener Torkel Brekke, professor ved OsloMet. – Nei, det gjør vi slett ikke, svarer Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling.

CF-Wesenberg/kolonihaven.no og Sissel M. Rasmussen

Professor mener LOs Israel-boikott sprer hat mot jøder

Henrikke Tresselt (49), barnepleier på Rikshospitalet.

Henrikke Tresselt (49), barnepleier på Rikshospitalet.

Jan-Erik Østlie

Henrikke vil bli sykepleier, men 22 års erfaring teller ikke

Personer med flere arbeidsforhold som har søkt om sykepenger, kan ha fått feilaktig avslag, opplyser Nav selv.

Personer med flere arbeidsforhold som har søkt om sykepenger, kan ha fått feilaktig avslag, opplyser Nav selv.

Hanna Skotheim

Nav ber folk om å ta kontakt etter feil om sykepenger

– Den som smiler sist, har vunnet. Så vi vil smile sist, sa streikeleder Thomas Vaughn (nummer tre fra høyre) i sin appell.

– Den som smiler sist, har vunnet. Så vi vil smile sist, sa streikeleder Thomas Vaughn (nummer tre fra høyre) i sin appell.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeiderne streiker for et lønnshopp på 100.000 kroner. Slik vil de ramme bedriften mer

Brian Cliff Olguin

Fagforeningsleder Ole-Jacob mener han har trampa inn i en 30 år gammel konflikt

Partileder Jonas Gahr Støre før sin landsmøtetale i 2021. (Arkiv).

Partileder Jonas Gahr Støre før sin landsmøtetale i 2021. (Arkiv).

Ole Berg-Rusten / POOL / NTB

Kan bli trygdeoppgjør i Arbeiderpartiet

LABBEN: I godt over 18 år har Røhmesmo jobbet på labben i bedriften. Det har gjort at han sluttet med skiftarbeid - et arbeid som ofte henger sammen med helseplager og tidlig avgang.

LABBEN: I godt over 18 år har Røhmesmo jobbet på labben i bedriften. Det har gjort at han sluttet med skiftarbeid - et arbeid som ofte henger sammen med helseplager og tidlig avgang.

Petter Pettersen

Vil ha seniorer som Ole Martin (64) lenger i jobb: – De har en unik kompetanse