JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Uravstemning

Dan Roger sanker inn stemmer på sparkesykkel – nå skal ansatte skal si ja eller nei til lønnsoppgjøret

Far og sønn Pedersen er klubbledere i samme konsern. Nå sparker de rundt til alle sine medlemmer for å få dem til å stemme.
I FARTA: Klubbleder Dan Roger Pedersen hos Talgø Bygg tar hjula fatt for å oppsøke medlemmene under uravstemningen.

I FARTA: Klubbleder Dan Roger Pedersen hos Talgø Bygg tar hjula fatt for å oppsøke medlemmene under uravstemningen.

Martin Guttormsen Slørdal

martin@lomedia.no

ragnhild@lomedia.no

Klubbleder Dan Roger Pedersen på Talgø Bygg i bygda Todalen i Surnadal kommer susende inn i lokalet på en gammel sparkesykkel. Foran på sykkelen har han stående en stemmeurne.

Det er lurt med sykkel når du skal komme deg raskt fram inne på et industrilokale, og det er praktisk når du skal hanke inn alle stemmene til dagens uravstemning.

– Jeg tar med meg urna drar rundt til alle medlemmene og henter stemmesedlene, og så krysser jeg av på et skjema at de har stemt, forteller Pedersen.

Dette har Pedersen lang erfaring med. Han har vært tillitsvalgt i 24 år sammenhengende og vært klubbleder i 22 av disse årene.

Fellesforbundet-klubben på Talgø Bygg består av 16 medlemmer. De er omfattet av overenskomsten for byggeindustrien.

Før avstemningen samlet han alle sammen på et møte og informerte om resultatet av årets forhandlinger. Dan Roger Pedersen tror det blir et «ja» i år.

– De har jo frie mandat når de stemmer, men jeg tror de er fornøyd her, sier klubblederen.

Aktuelt: Disse yrkene har stemt over årets lønnsoppgjør. Her er resultatet

Skal stemme ja eller nei

Tirsdag 7. mai er det uravstemning på flere store tariffavtaler. Det betyr at medlemmene skal stemme ja eller nei til resultatet i lønnsoppgjøret som partene sentralt har forhandlet fram.

Dersom et flertall av medlemmene stemmer «ja», blir den nye tariffavtalen godkjent. Hvis et flertall stemmer nei, blir det streik.

Uravstemning

• Etter at partene sentralt har blitt enige i lønnsoppgjøret, skal resultatet av forhandlingene ut på uravstemning hos medlemmene. Her skal medlemmene stemme ja eller nei til forslaget.

• Dersom et flertall av de stemmeberettigede sier «ja» til forslaget, er det godkjent.

• Hvis færre enn halvparten av de stemmeberettigede stemmer «ja», må minst to tredeler av de stemmeberettigede ha deltatt i uravstemningen for at resultatet skal være bindende.

• Hvis ingen av disse kravene oppfylt, er uravstemningen bare rådgivende. Da er det LOs sekretariat som vedtar om tarifforslaget skal godkjennes eller ikke.

• I LOs vedtekter heter det at forslag til ny tariffavtale som regel skal legges fram for de medlemmene det gjelder.

Kilde: FriFagbevegelses tariffleksikon

Ved Talgø Bygg gir ikke Dan Roger Pedersen seg før alle har puttet stemmeseddelen i urna. Målet er at 100 prosent av medlemmene skal stemme i uravstemningen. Det har han stort sett klart. 

Han tror det lurt å drive med oppsøkende virksomhet nettopp for at folk ikke skal glemme å stemme. Samtidig skjønner han at det ikke er like lett i alle bransjer.

– Ta offshore. Der er det er ikke bare, bare å få tak i alle medlemmene. Men jeg tror det er viktig at de tillitsvalgte ringer medlemmene og minner dem på å stemme, sier han.

Også de som er sykemeldt, må få anledning til å stemme. Pedersen sender han alltid en henvendelse til den eller de som er sykemeldt, slik at de også skal få muligheten til å bruke stemmeretten.

Etter avstemningen er unnagjort får han med seg en annen tillitsvalgt og teller opp resultatet før de skal sende inn det til Fellesforbundet.

Martin Guttormsen Slørdal

Halvparten må stemme ja

For tillitsvalgte er det en sentral oppgave å sørge for at flest mulig medlemmer tar del i avstemningen. Uravstemningen er nemlig en viktig del av medlemsdemokratiet.

Resultatet i avstemningen er bare bindende for partene sentralt dersom valgdeltakelsen er høy nok. Det kreves at to tredeler av medlemmene har deltatt, eller at minst halvparten av medlemmene har sagt ja eller nei.

Hvis ingen av disse kravene er oppfylt, er det LOs sekretariat som vedtar om tarifforslaget skal godkjennes eller ikke.

Slik gjennomfører du en uravstemning på arbeidsplassen

• Skap engasjement! Vil du ha medlemmene til å engasjere seg i uravstemningen, er det lurt å begynne tidlig. Få medlemmene i klubben til å diskutere og komme med forslag til krav allerede i forkant av lønnsoppgjøret. Da vil de også være mer interessert i resultatet.

• Sett deg skikkelig inn i resultatet av de sentrale forhandlingene og sørg for god informasjon til medlemmene. Kall inn til medlemsmøte og vær beredt til å svare på spørsmål.

• Del informasjon om tariffoppgjøret og uravstemning på oppslagstavle, internsider, spiserom etc.

• Ifølge hovedavtalene kan medlemsmøter om uravstemningen skje i arbeidstiden uten at det skal trekkes i lønn. Forutsetningen er at dette ikke medfører vesentlige ulemper for driften i arbeidstiden.

• Dersom det jobbes skift, skal møtene avholdes sånn at alle medlemmer blir orientert.

• Ikke legg avstemningene til orienteringsmøtene. Medlemmene må få tid til å sette seg inn i forslaget før de stemmer ja eller nei.

• Som tillitsvalgt må du sørge for at alle medlemmer får mulighet til å stemme, også de som arbeider skift eller har friperioder.

• Hold oversikten over hvem som har stemt, slik at ingen blir glemt og du kan gi påminnelse til dem som ennå ikke har stemt.

Kilde: Fellesforbundet 

Far og sønn på sykkel

Todalen ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Her innerst i fjordarmen under fjellene er det lange industritradisjoner.

Talgø Bygg produserer ferdige elementer til hus, fjøs, hytter, kontorbygg og støyskjermer for å nevne noe. Bedriften er en del av Talgø-konsernet.

Eplet faller ikke langt fra stammen, verken i konsernet eller i familien Pedersen. 30 minutters kjøretur nordover fra Todalen ligger trelastbedriften MøreTre på Surnadalsøra. Der er sønnen til Dan Roger, Ken Marius Pedersen, klubbleder.

Han har flere medlemmer enn det faren har, 54 totalt. Fellesnevnere for far og sønn Pedersen er at begge to bruker sykler for å få tak i stemmene til uravstemningen, og at begge to har sørget for 100 prosent deltagelse ved uravstemningen.

– Vi har mange ulike skift her, men jeg har klart å oppsøke alle medlemmene. Noen har møtt i matpauser. Nå har jeg fått inn alle stemmesedlene, sier han.

FAR OG SØNN PEDERSEN: Ken Marius og Dan Roger Pedersen jobber i samme konsern men i ulike bedrifter. Begge bruker sykkel for å oppsøke medlemmene. Både far og sønn forteller at alle medlemmene på arbeidsplassene der de er klubbledere har stemt.

FAR OG SØNN PEDERSEN: Ken Marius og Dan Roger Pedersen jobber i samme konsern men i ulike bedrifter. Begge bruker sykkel for å oppsøke medlemmene. Både far og sønn forteller at alle medlemmene på arbeidsplassene der de er klubbledere har stemt.

Martin Guttormsen Slørdal

Når han har informert medlemmene om lønnsoppgjøret og hanket inn stemmene, har han også klart å organisere to nye medlemmer.

– De som ikke er medlem, blir nysgjerrige på resultatet og på lokale forhandlinger. Det er en fin måte å få opp organisasjonsgraden på, sier sønn Pedersen.

7. mai er det uravstemning i disse oppgjørene

• Industrioverenskomsten

• Fellesoverenskomsten for byggfag

• Riksavtalen

• Overenskomsten for byggeindustrien

• Landsoverenskomst for Hotell- og restaurantvirksomheter

• Byggfagavtalen (Virke)

• Industrioverenskomsten (Virke) 

Kilde: Fellesforbundet

Stemmer elektronisk for første gang

Mens Dan Roger og Ken Marius Pedersen samler inn stemmer på gamlemåten med fysiske stemmesedler, skal klubbleder Daniel Johnsen ved industribedriften Brunvoll i Molde gjennomføre uravstemning elektronisk for første gang i år. Informasjon om uravstemningen er sendt ut både på sms og mail.

Fordelen med elektronisk avstemning er at det er lettere å nå dem som ikke møter på jobb på fabrikken i Molde. Fellesforbundet-klubben har et sted mellom 130 og 140 medlemmer.

– Vi har en del reisemontører som reiser verden rundt. I tillegg kan det være noen som er sykemeldte, forklarer klubblederen.

Men klubblederen setter ikke all sin lit til digital kommunikasjon. Derfor tar han runden rundt på huset for å få flest mulig til å avgi stemme.

Når LO-Aktuelt ringer, er han i sving med å hanke inn de siste stemmene. 

– Det gjelder å bli litt gira. En kan ikke bare tenke at dette er noe de har ordnet sentralt, sier Johnsen. 

Hans erfaring er at engasjement er noe som smitter. En engasjert tillitsvalgt vil bidra til å skape interesse for oppgjøret blant medlemmene.

I Brunvoll er hele klubbstyret tilgjengelig for spørsmål fra medlemmene i forkant av uravstemningen.

– Jo flere som stemmer, dess sterkere forankring. Jeg legger ikke føringer for hva medlemmene skal stemme. Selv vil jeg heller opplyse folk og gi et godt faktagrunnlag, så får de ta et valg selv om hva de skal stemme. 

OPPSØKENDE: Daniel Johnsen har det travelt med å få flest mulig av medlemmene til å stemme. Han tar runden på huset for å hanke inn de siste stemmene.

OPPSØKENDE: Daniel Johnsen har det travelt med å få flest mulig av medlemmene til å stemme. Han tar runden på huset for å hanke inn de siste stemmene.

Privat

Endte på legevakta

Også i fjor sørget Johnsen for å oppsøke ett og ett medlem for å få dem til å avlegge stemme. Så ivrig var i tjenesten at det hele endte med et besøk på legevakta.

Et av medlemmene sto oppe på et stillas. I stedet for å vente på at medlemmet kom ned, klatret Johnsen opp. Medlemmet fikk avgitt sin stemme, men på vei ned glapp Johnsen på det ene trinnet. Dermed ramlet han rett ned og brakk hånda.

– Jeg fikk en stemme til mens jeg lå der på gulvet, humrer Johnsen.

Når uravstemningen er ferdig, er de klare for lokale forhandlinger.

– På vår bedrift går det knallgodt for tiden. Vi håper på et godt oppgjør, sier Johnsen.

Sikter mot lokale forhandlinger

Klubbleder Ken Marius Pedersen ved MøreTre var med i forhandlingsdelegasjonen som forhandlet overenskomsten. Han tror at det også har gjort at medlemmene på arbeidsplassen har fulgt ekstra nøye med på resultatet.

Nå sikter både far og sønn mot lokale forhandlinger. Der forhandler MøreTre og Talgø Bygg sammen. Begge er optimistiske.

– Resultatet fra lønnsoppgjøret er litt som forventet. Det er et godt grunnlag å forhandle videre på. Ordreinngangen er på vei opp, og vi er så heldige som forhandler sammen. Jeg tenker at vi kan hente ut noe lokalt, sier Dan Roger Pedersen.

Sønnen Ken Marius er enig med faren.

– Lønnsoppgjøret gir oss et godt håp. Her er det rom for å forhandle lokalt, sier han.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse