JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt:

LO-økonom Maria Walberg. (Arkivfoto)

LO-økonom Maria Walberg. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Disse tiltakene kan få ned økende ulikhet i inntekt og formue, mener LO-økonom

De økonomiske forskjellene har økt i Norge – både når en ser på lønn, samlet inntekt og formue.
17.04.2019
07:48
24.04.2019 13:49

De ti prosentene med lavest lønn tjener det samme som for ti år siden, mens resten av befolkningen har hatt en reallønnsvekst på over ti prosent. Den halvparten av befolkningen som eier minst, eier til sammen 2,5 prosent av nettoformuen i Norge. De ti prosent med mest, eier over halvparten.

p

For å fordele inntekten bedre, må det et bredt sett med virkemidler til:

• Flere må inkluderes i arbeidslivet.

• Flere heltidsstillinger.

• Arbeidstakerne må sitte igjen med en større andel av verdiskapningen, noe som krever høyere organisasjonsgrad og bedre konkurransepolitikk.

• Arbeid mot sosial dumping.

• Gode inntektssikringsordninger for dem som ikke kan jobbe.

• Omfordele gjennom skattesystemet.

For å nevne noe.

For å omfordele formue er skattesystemet viktig, men også for arbeidet mot skatteunndragelser og for å avdekke bortgjemte formuer i skatteparadis.

Hvert år melder noen hundre personer seg til Skatteetaten og forteller om formue de har holdt skjult. I 2018 ferdigbehandlet Skatteetaten 845 slike saker, med formuer for til sammen 6,3 milliarder kroner. I 2017 var tilsvarende tall 8,7 milliarder kroner, i 2016 13,7 milliarder.

Professor ved NMBU, Annette Alstadsæther, har analysert opplysningene som har blitt tilgjengelig gjennom denne skatteamnestiordningen i perioden fra 2008 til 2016. Hun fant at det var særlig de med høyest formue som meldte seg. Mer enn hver tiende av de 0,01 prosent rikeste i Norge oppga i denne perioden at de hadde gjemt unna penger. Amnesti-deltakerne hadde, viste det seg, holdt skjult i gjennomsnitt 40 prosent av formuen sin. I en annen forskningsartikkel basert på blant annet de samme opplysningene, konkluderer Alstadsæther med at de 300 mest formuende husholdningene i Norge egentlig har en formue som er 25 prosent høyere enn det som er rapportert. Eller sagt med andre ord: En femtedel av formuen til de rikeste er gjemt i skatteparadis.

Ved hjelp av store dokumentlekkasjer som Panama Papers i 2016 og Paradise Papers i 2017 har offentligheten fått innsikt i metodene noen av verdens rikeste bruker for å flytte formuer bort fra skattemyndighetene. Vi har sett at på kundelistene til advokatselskapene som bistår med denne pengetransporten, står kjendiser, norske selskaper og verdensledende flernasjonale selskaper oppført side om side med narkobaroner og andre kriminelle. Ved å opprette skallselskap med skjult eierskap kan privatpersoner etterligne adferden mellom selskaper, og overføre penger fordekt som betaling for en vare eller tjeneste.

p

Privatpersoners skatteunngåelse og flernasjonale selskapers skatteomgåelse havner ofte – men ikke alltid – på forskjellig side av streken for hva som er tillatt. I begge tilfeller vil mer åpenhet om reelt eierskap og bedre rapportering være et gode for å sikre at skatteregningen blir riktig.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
17.04.2019
07:48
24.04.2019 13:49