JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
EKSLUDERT: Kommuner som ikke har inkludert tillitsvalgte i sin kriseledelse, gjør seg selv en bjørnetjeneste, mener Fagforbundets Sissel Skoghaug. – Tillitsvalgte er dyktige på omstilling og har mye kompetanse å bidra med, påpeker hun.

EKSLUDERT: Kommuner som ikke har inkludert tillitsvalgte i sin kriseledelse, gjør seg selv en bjørnetjeneste, mener Fagforbundets Sissel Skoghaug. – Tillitsvalgte er dyktige på omstilling og har mye kompetanse å bidra med, påpeker hun.

Fagforbundet

Koronakrisen:

Halvparten av kommuner har hatt korona-krisestab uten tillitsvalgte

Halvparten av kommunenes krisestab har manglet tillitsvalgte. For dårlig, mener Fagforbundet.20.05.2020
10:52
20.05.2020 10:52

ragnhild@lomedia.no

De har måttet takle stor arbeidsmengde, smittefare og betydelig uforutsigbarhet. Kommuneansatte i blant annet helse og omsorg, i barnevernet, skoler og barnehager og i Nav har stått overfor helt nye og krevende utfordringer de siste månedene.

Likevel er det kun et mindretall av kommunene som har valgt å ta de ansattes representanter med i kommunens krisestab. Det viser en ny undersøkelse som analyseinstituttet Sentio har utført på oppdrag fra Fagforbundet.

Her har Sentio spurt kommunenes politiske og administrative ledere om fagforeningene eller de tillitsvalgte har blitt tatt med i kommunenes krisestaber under koronakrisen. I 29 prosent av kommunene er svaret ja. I 56 prosent av kommunene har de tillitsvalgte ikke blitt tatt med. I ytterligere 15 prosent gir politisk og administrativ ledelse ulikt svar. Det i seg selv er ikke et godt tegn, mener nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug.

– Når 15 prosent svarer ulikt, tyder ikke det på at kommunen har et veldig bevisst forhold til partssamarbeidet, mener hun.

Tillitsvalgte vet hvor skoen trykker

At 56 prosent av kommunene svarer at de ikke har tatt de tillitsvalgte med i kriseledelsen, er altfor dårlig, mener Fagforbundet.

– I den situasjonen vi er i nå, med så mange berørte ansatte, er et godt samarbeid mellom de ansattes representanter og kommunens ledelse helt avgjørende, sier Skogshaug.

Hun mener kommuner som ikke har tett dialog med de tillitsvalgte, risikerer å få et dårligere forhold til sine medarbeidere, samtidig som det kan bli vanskelig å få satt endringene en ønsker ut i livet.

– Tillitsvalgte er tett på de ansatte, og vet hva som rører seg ute på arbeidsplassene. Der de ansattes representanter ikke har vært med, får du tyngre og tregere prosesser, sier Skoghaug.

p

Fikk høre om dødsfall via media

I Kristiansand kommune har de hatt en overordnet kriseledelse bestående av kommunedirektøren, ordføreren, direktørene for de ulike tjenesteområdene og beredskapssjefen. I tillegg har et tjenesteområde som helse og mestring hatt sin egen kriseledelse. Her har hovedverneombudet sittet, men ikke de hovedtillitsvalgte.

– I begynnelsen måtte vi nesten mase oss til møter og informasjon, sier Bodil Torsvik, som én av Fagforbundets tre hovedtillitsvalgte innen helse i kommunen.

Samarbeidsmøter har de hatt to ganger i uka, opplyser Torsvik. Én gang med den overordnede kriseledelsen og én gang med kriseledelsen innen helse og mestring. Likevel mener hun informasjonsflyten kunne vært mye bedre.

Med 1700 medlemmer bare innenfor helseområdet jobbet de tillitsvalgte i Fagforbundet nesten døgnet rundt den første tiden.

– Det var mange spørsmål fra medlemmene, mye usikkerhet og rykter som gikk. Skal vi bruke munnbind eller ikke? Har vi nok smittevernutstyr? Hva er situasjonen på de ulike sykehjemmene?

Hittil har åtte personer dødd som følge av covid-19 i Kristiansand. Alle åtte har vært beboere på sykehjem. De tillitsvalgte reagerte blant annet på at de ble orientert om de første smittetilfellene og dødsfallene via media, forteller Torsvik.

Innrømmer manglende samarbeid

Brede Skaalerud, direktør for helse og mestring i Kristiansand kommune, gir Torsvik langt på vei rett.

– Dette var en situasjon ingen hadde erfart før. Det hele kom veldig kastet på oss. Informasjonsbehovet var stort, og i første fase klarte vi ikke å involvere de tillitsvalgte godt nok, sier han.

Han understreker at holdningen hele tiden har vært at samarbeidet med de tillitsvalgte og verneombudene har vært sentralt i håndteringen av krisen, og at det heller ikke er noen prinsipiell grunn til at de tillitsvalgte ikke ble med i kriseledelsen.

ETTERLYSTE MER INFORMASJON: Bodil Torsvik, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Kristiansand kommune, skulle gjerne hatt enda tettere dialog med kommuneledelsen under koronakrisen.

ETTERLYSTE MER INFORMASJON: Bodil Torsvik, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Kristiansand kommune, skulle gjerne hatt enda tettere dialog med kommuneledelsen under koronakrisen.

Privat

Bodil Torsvik tror kommunen hadde vært tjent med å inkludere de tillitsvalgte bedre fra start.

– Det kunne dempet mye uro blant de ansatte, sier hun.

Det er en oppfatning Brede Skaalerud deler. Fra midten av april har dialogen bedret seg, forteller begge. Og Skaalerud sier til LO-Aktuelt at kommuneledelsen vil vurdere å ta de tillitsvalgte inn i kriseledelsen dersom det skulle komme en ny krisesituasjon.

– Vi har lært av dette, sier han.

KS vil ikke blande seg

Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KS, sier til LO-Aktuelt at de ikke har tatt noe standpunkt til hvorvidt tillitsvalgte bør være en del av kriseledelsen i kommunene eller ikke

– KS vil generelt oppfordre til et godt partssamarbeid i kommunene, men hvordan de velger å organisere samarbeidet i denne situasjonen, får være opp til hver enkelt kommune. Noen kommuner er små, andre er store. Noen har formell dialog, andre mer uformell. Her må den enkelte kommune finne gode måter å organisere dialogen og samarbeidet på, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS.

p

Et godt partssamarbeid lokalt kan sikres også uten at de ansatte er representert i krisestaben, mener Gangsø. Samtidig ser han heller ingen ulemper ved å inkludere de tillitsvalgte.

KS’ inntrykk er at samarbeidet mellom partene i all hovedsak har fungert godt i krisetiden. Det mener også Mimmi Kvisvik som leder Fellesorganisasjonen (FO), forbundet for sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og velferdsvitere.

– Det er store forskjeller kommunene imellom, men våre tillitsvalgte rapporterer stort sett om et bedret samarbeid og en bredere involvering av de tillitsvalgte under krisen, sier hun.

En bjørnetjeneste

Nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug, mener kommunene som har valgt ikke å inkludere de tillitsvalgte i kriseledelsen, gjør seg selv en bjørnetjeneste.

– Kan man ikke ha et godt partssamarbeid uten at de tillitsvalgte er representert i kriseledelsen?

Å inkludere de ansattes representanter i krisestaben er udelt positivt. Ved ikke å gjøre det risikerer man i stedet å måtte gå flere runder med de ansatte, noe som er tungrodd og lite effektivt.

Krisestab

• De fleste kommuner har i forbindelse med koronakrisen nedsatt en krisestab.

• Krisestaben består som regel av ordfører og eventuelt varaordfører, kommunedirektør, aktuelle kommunalsjefer og etatssjefer. Et mindretall av kommunene har også inkludert tillitsvalgte i sin krisestab.

• Krisestaben er ikke et folkevalgt organ, og kan derfor heller ikke fatte beslutninger. Krisestabens funksjon er å oppdatere seg på situasjonen og drøfte hva som bør. Når krisestaben er enige om hva som må gjøres, må den vurdere hvem som kan ta beslutningene.

Kilde: KS

Om undersøkelsen

• Utført av Sentio på oppdrag fra Fagforbundet.

• Spørsmålet som ble stilt, var: «Har fagforeninger og/eller tillitsvalgte blitt trukket inn i kommunenes krisestab?»

• Det er kommunenes politisk ledelse (ordfører eller varaordfører) og administrative ledelse (rådmann, assisterende rådmann eller kommunedirektør) som har svart.

• Svarene er hentet inn i perioden 29. april til 12. mai.

• 81 prosent av kommunene har svart.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
20.05.2020
10:52
20.05.2020 10:52Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Sissel M. Rasmussen

Vekter Knut-Johannes er provosert: Om NHO får gjennomslag, vil han henge enda mer etter på lønn

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Ragnhild Lied

Ragnhild Lied

Ole Palmstrøm

Unio vil kreve mer i lønnsvekst


Flere saker