JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
EKSLUDERT: Kommuner som ikke har inkludert tillitsvalgte i sin kriseledelse, gjør seg selv en bjørnetjeneste, mener Fagforbundets Sissel Skoghaug. – Tillitsvalgte er dyktige på omstilling og har mye kompetanse å bidra med, påpeker hun.

EKSLUDERT: Kommuner som ikke har inkludert tillitsvalgte i sin kriseledelse, gjør seg selv en bjørnetjeneste, mener Fagforbundets Sissel Skoghaug. – Tillitsvalgte er dyktige på omstilling og har mye kompetanse å bidra med, påpeker hun.

Fagforbundet

Koronakrisen:

Halvparten av kommuner har hatt korona-krisestab uten tillitsvalgte

Halvparten av kommunenes krisestab har manglet tillitsvalgte. For dårlig, mener Fagforbundet.20.05.2020
10:52
20.05.2020 10:52

ragnhild@lomedia.no

De har måttet takle stor arbeidsmengde, smittefare og betydelig uforutsigbarhet. Kommuneansatte i blant annet helse og omsorg, i barnevernet, skoler og barnehager og i Nav har stått overfor helt nye og krevende utfordringer de siste månedene.

Likevel er det kun et mindretall av kommunene som har valgt å ta de ansattes representanter med i kommunens krisestab. Det viser en ny undersøkelse som analyseinstituttet Sentio har utført på oppdrag fra Fagforbundet.

Her har Sentio spurt kommunenes politiske og administrative ledere om fagforeningene eller de tillitsvalgte har blitt tatt med i kommunenes krisestaber under koronakrisen. I 29 prosent av kommunene er svaret ja. I 56 prosent av kommunene har de tillitsvalgte ikke blitt tatt med. I ytterligere 15 prosent gir politisk og administrativ ledelse ulikt svar. Det i seg selv er ikke et godt tegn, mener nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug.

– Når 15 prosent svarer ulikt, tyder ikke det på at kommunen har et veldig bevisst forhold til partssamarbeidet, mener hun.

Tillitsvalgte vet hvor skoen trykker

At 56 prosent av kommunene svarer at de ikke har tatt de tillitsvalgte med i kriseledelsen, er altfor dårlig, mener Fagforbundet.

– I den situasjonen vi er i nå, med så mange berørte ansatte, er et godt samarbeid mellom de ansattes representanter og kommunens ledelse helt avgjørende, sier Skogshaug.

Hun mener kommuner som ikke har tett dialog med de tillitsvalgte, risikerer å få et dårligere forhold til sine medarbeidere, samtidig som det kan bli vanskelig å få satt endringene en ønsker ut i livet.

– Tillitsvalgte er tett på de ansatte, og vet hva som rører seg ute på arbeidsplassene. Der de ansattes representanter ikke har vært med, får du tyngre og tregere prosesser, sier Skoghaug.

p

Fikk høre om dødsfall via media

I Kristiansand kommune har de hatt en overordnet kriseledelse bestående av kommunedirektøren, ordføreren, direktørene for de ulike tjenesteområdene og beredskapssjefen. I tillegg har et tjenesteområde som helse og mestring hatt sin egen kriseledelse. Her har hovedverneombudet sittet, men ikke de hovedtillitsvalgte.

– I begynnelsen måtte vi nesten mase oss til møter og informasjon, sier Bodil Torsvik, som én av Fagforbundets tre hovedtillitsvalgte innen helse i kommunen.

Samarbeidsmøter har de hatt to ganger i uka, opplyser Torsvik. Én gang med den overordnede kriseledelsen og én gang med kriseledelsen innen helse og mestring. Likevel mener hun informasjonsflyten kunne vært mye bedre.

Med 1700 medlemmer bare innenfor helseområdet jobbet de tillitsvalgte i Fagforbundet nesten døgnet rundt den første tiden.

– Det var mange spørsmål fra medlemmene, mye usikkerhet og rykter som gikk. Skal vi bruke munnbind eller ikke? Har vi nok smittevernutstyr? Hva er situasjonen på de ulike sykehjemmene?

Hittil har åtte personer dødd som følge av covid-19 i Kristiansand. Alle åtte har vært beboere på sykehjem. De tillitsvalgte reagerte blant annet på at de ble orientert om de første smittetilfellene og dødsfallene via media, forteller Torsvik.

Innrømmer manglende samarbeid

Brede Skaalerud, direktør for helse og mestring i Kristiansand kommune, gir Torsvik langt på vei rett.

– Dette var en situasjon ingen hadde erfart før. Det hele kom veldig kastet på oss. Informasjonsbehovet var stort, og i første fase klarte vi ikke å involvere de tillitsvalgte godt nok, sier han.

Han understreker at holdningen hele tiden har vært at samarbeidet med de tillitsvalgte og verneombudene har vært sentralt i håndteringen av krisen, og at det heller ikke er noen prinsipiell grunn til at de tillitsvalgte ikke ble med i kriseledelsen.

ETTERLYSTE MER INFORMASJON: Bodil Torsvik, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Kristiansand kommune, skulle gjerne hatt enda tettere dialog med kommuneledelsen under koronakrisen.

ETTERLYSTE MER INFORMASJON: Bodil Torsvik, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Kristiansand kommune, skulle gjerne hatt enda tettere dialog med kommuneledelsen under koronakrisen.

Privat

Bodil Torsvik tror kommunen hadde vært tjent med å inkludere de tillitsvalgte bedre fra start.

– Det kunne dempet mye uro blant de ansatte, sier hun.

Det er en oppfatning Brede Skaalerud deler. Fra midten av april har dialogen bedret seg, forteller begge. Og Skaalerud sier til LO-Aktuelt at kommuneledelsen vil vurdere å ta de tillitsvalgte inn i kriseledelsen dersom det skulle komme en ny krisesituasjon.

– Vi har lært av dette, sier han.

KS vil ikke blande seg

Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KS, sier til LO-Aktuelt at de ikke har tatt noe standpunkt til hvorvidt tillitsvalgte bør være en del av kriseledelsen i kommunene eller ikke

– KS vil generelt oppfordre til et godt partssamarbeid i kommunene, men hvordan de velger å organisere samarbeidet i denne situasjonen, får være opp til hver enkelt kommune. Noen kommuner er små, andre er store. Noen har formell dialog, andre mer uformell. Her må den enkelte kommune finne gode måter å organisere dialogen og samarbeidet på, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS.

p

Et godt partssamarbeid lokalt kan sikres også uten at de ansatte er representert i krisestaben, mener Gangsø. Samtidig ser han heller ingen ulemper ved å inkludere de tillitsvalgte.

KS’ inntrykk er at samarbeidet mellom partene i all hovedsak har fungert godt i krisetiden. Det mener også Mimmi Kvisvik som leder Fellesorganisasjonen (FO), forbundet for sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og velferdsvitere.

– Det er store forskjeller kommunene imellom, men våre tillitsvalgte rapporterer stort sett om et bedret samarbeid og en bredere involvering av de tillitsvalgte under krisen, sier hun.

En bjørnetjeneste

Nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug, mener kommunene som har valgt ikke å inkludere de tillitsvalgte i kriseledelsen, gjør seg selv en bjørnetjeneste.

– Kan man ikke ha et godt partssamarbeid uten at de tillitsvalgte er representert i kriseledelsen?

Å inkludere de ansattes representanter i krisestaben er udelt positivt. Ved ikke å gjøre det risikerer man i stedet å måtte gå flere runder med de ansatte, noe som er tungrodd og lite effektivt.

Krisestab

• De fleste kommuner har i forbindelse med koronakrisen nedsatt en krisestab.

• Krisestaben består som regel av ordfører og eventuelt varaordfører, kommunedirektør, aktuelle kommunalsjefer og etatssjefer. Et mindretall av kommunene har også inkludert tillitsvalgte i sin krisestab.

• Krisestaben er ikke et folkevalgt organ, og kan derfor heller ikke fatte beslutninger. Krisestabens funksjon er å oppdatere seg på situasjonen og drøfte hva som bør. Når krisestaben er enige om hva som må gjøres, må den vurdere hvem som kan ta beslutningene.

Kilde: KS

Om undersøkelsen

• Utført av Sentio på oppdrag fra Fagforbundet.

• Spørsmålet som ble stilt, var: «Har fagforeninger og/eller tillitsvalgte blitt trukket inn i kommunenes krisestab?»

• Det er kommunenes politisk ledelse (ordfører eller varaordfører) og administrative ledelse (rådmann, assisterende rådmann eller kommunedirektør) som har svart.

• Svarene er hentet inn i perioden 29. april til 12. mai.

• 81 prosent av kommunene har svart.

20.05.2020
10:52
20.05.2020 10:52Mest lest

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

UTSLITTE: – Arbeidspresset har bare økt og økt, og pakkene er blitt flere og tyngre. Men det er folk som har det verre enn meg. Noen kommer hjem helt utslitt, og klarer ingenting, sier Vigdis Pedersen. Nå ser hun frem til å gå av med pensjon til sommeren.

Alf Ragnar Olsen

Vigdis har jobba i Posten siden 1981. Nå blir hun sett på som en byrde

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

 Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen forteller at karensåret har ført

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen skroter «året uten penger» for syke og skadde som ikke er ferdig avklart i Nav

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv.  Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

LEI AV Å BLI LURT: Sylwester Niznik sier han må sjekke alt, og kjempe for seg selv. Han skulle gjerne byttet ut jobben i bemanningsbyrå med fast jobb hos en stor entreprenør.  

Håvard Sæbø

Sylwester (34) vet bare når han har ferie, ikke om han skal jobbe i morgen eller neste uke

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

Helge Rønning Birkelund

Folk med de tyngste jobbene har ikke råd til å gå av med pensjon, mener forbundsleder

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Ifølge valgforsker Johannes Bergh har Ap og Sp mistet oppslutning mye raskere enn det som er vanlig etter et regjeringsskifte.

Tri Nguyen Dinh

Ny måling: Velgerne svikter de rødgrønne – flertallet ryker

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

KLUBBLEDER. Kim Olav Johansen er klubbleder for EL og IT Forbundet ved el- og automasjonsavdelinga ved Norske Skogs fabrikk i Skogn.

Knut Viggen

Nestleder i elektriker-fagforening risikerer å få sparken i Norske Skog

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

NY LØNN: Økt kjøpekraft var et hovedkrav da forhandlingene startet for over 3 200 industriarbeidere. Bildet er tatt hos Trelleborg Offshore.

Arkivfoto: Tonje Paulsen Solem

Her er den nye lønna til industriarbeiderne

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Rentenivået vil påvirke alle som har boliglån. Her er et knippe boliger på Grefsen i Oslo

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revidert nasjonalbudsjett: Slik påvirker det lommeboken

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

OLJESERVICE: Forhandlingene for oljeserviceansatte starter i dag. Blant dem er de ansatte ved Aker Solutions i Ågotnes. Bildet er fra Aker Solutions i Egersund, og er kun en illustrasjon.

Arkivfoto: Erlend Angelo

Brudd i forhandlingene for flere tusen oljearbeidere

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i apoteket opptil 100.000 mer i lønn

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

LYNGEN-GJENG I TROMSØ: Unge fra Lyngen har fast treffpunkt i Tromsø gjennom Aktiv Lyngen. Sindre Nyseth (foran). Bak fra venstre: Oddbjørn Strand, Runar Strand, Anna Wangemert og Mathias Lind. Bak står Thomas Wedege som er fast ansatt i prosjektet på sjuende året.

Kari Kløvstad

Nær halvparten av elevene droppet ut av videregående – så snudde kommunen trenden

Debatt

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Nå må LO svare på om det er greit at utdanningsgruppene i staten sakker akterut, for sjette lønnsoppgjør på rad, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Fortjener ikke utdanningsgruppene i staten et lønnsløft, LO?»

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, sier at havvindsatsningen kan bli et helt nytt industrieventyr.

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, sier at havvindsatsningen kan bli et helt nytt industrieventyr.

NTB/Tormod Ytrehus

Satsingen på havvind kan skape et nytt industrieventyr, mener Fellesforbundet

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

FORHANDLINGER. Forhandlingsdelegasjonen til EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening, før forhandlingsstart mandag 9. mai. Fra venstre Kristoffer Syversen, Markus Hansen, David Coron-Andersen, Trond Polden, Alexander Jordnes, Kim Andre Arnesen, Thomas Skoglund, Bård Naverud, Stian Andersson.

FORHANDLINGER. Forhandlingsdelegasjonen til EL og IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening, før forhandlingsstart mandag 9. mai. Fra venstre Kristoffer Syversen, Markus Hansen, David Coron-Andersen, Trond Polden, Alexander Jordnes, Kim Andre Arnesen, Thomas Skoglund, Bård Naverud, Stian Andersson.

Knut Viggen

Nå får heismontørene et særlig vern mot arbeid med helsefarlig støv


Flere saker