JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
EKSLUDERT: Kommuner som ikke har inkludert tillitsvalgte i sin kriseledelse, gjør seg selv en bjørnetjeneste, mener Fagforbundets Sissel Skoghaug. – Tillitsvalgte er dyktige på omstilling og har mye kompetanse å bidra med, påpeker hun.

EKSLUDERT: Kommuner som ikke har inkludert tillitsvalgte i sin kriseledelse, gjør seg selv en bjørnetjeneste, mener Fagforbundets Sissel Skoghaug. – Tillitsvalgte er dyktige på omstilling og har mye kompetanse å bidra med, påpeker hun.

Fagforbundet

Koronakrisen:

Halvparten av kommuner har hatt korona-krisestab uten tillitsvalgte

Halvparten av kommunenes krisestab har manglet tillitsvalgte. For dårlig, mener Fagforbundet.20.05.2020
10:52
20.05.2020 10:52

ragnhild@lomedia.no

De har måttet takle stor arbeidsmengde, smittefare og betydelig uforutsigbarhet. Kommuneansatte i blant annet helse og omsorg, i barnevernet, skoler og barnehager og i Nav har stått overfor helt nye og krevende utfordringer de siste månedene.

Likevel er det kun et mindretall av kommunene som har valgt å ta de ansattes representanter med i kommunens krisestab. Det viser en ny undersøkelse som analyseinstituttet Sentio har utført på oppdrag fra Fagforbundet.

Her har Sentio spurt kommunenes politiske og administrative ledere om fagforeningene eller de tillitsvalgte har blitt tatt med i kommunenes krisestaber under koronakrisen. I 29 prosent av kommunene er svaret ja. I 56 prosent av kommunene har de tillitsvalgte ikke blitt tatt med. I ytterligere 15 prosent gir politisk og administrativ ledelse ulikt svar. Det i seg selv er ikke et godt tegn, mener nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug.

– Når 15 prosent svarer ulikt, tyder ikke det på at kommunen har et veldig bevisst forhold til partssamarbeidet, mener hun.

Tillitsvalgte vet hvor skoen trykker

At 56 prosent av kommunene svarer at de ikke har tatt de tillitsvalgte med i kriseledelsen, er altfor dårlig, mener Fagforbundet.

– I den situasjonen vi er i nå, med så mange berørte ansatte, er et godt samarbeid mellom de ansattes representanter og kommunens ledelse helt avgjørende, sier Skogshaug.

Hun mener kommuner som ikke har tett dialog med de tillitsvalgte, risikerer å få et dårligere forhold til sine medarbeidere, samtidig som det kan bli vanskelig å få satt endringene en ønsker ut i livet.

– Tillitsvalgte er tett på de ansatte, og vet hva som rører seg ute på arbeidsplassene. Der de ansattes representanter ikke har vært med, får du tyngre og tregere prosesser, sier Skoghaug.

p

Fikk høre om dødsfall via media

I Kristiansand kommune har de hatt en overordnet kriseledelse bestående av kommunedirektøren, ordføreren, direktørene for de ulike tjenesteområdene og beredskapssjefen. I tillegg har et tjenesteområde som helse og mestring hatt sin egen kriseledelse. Her har hovedverneombudet sittet, men ikke de hovedtillitsvalgte.

– I begynnelsen måtte vi nesten mase oss til møter og informasjon, sier Bodil Torsvik, som én av Fagforbundets tre hovedtillitsvalgte innen helse i kommunen.

Samarbeidsmøter har de hatt to ganger i uka, opplyser Torsvik. Én gang med den overordnede kriseledelsen og én gang med kriseledelsen innen helse og mestring. Likevel mener hun informasjonsflyten kunne vært mye bedre.

Med 1700 medlemmer bare innenfor helseområdet jobbet de tillitsvalgte i Fagforbundet nesten døgnet rundt den første tiden.

– Det var mange spørsmål fra medlemmene, mye usikkerhet og rykter som gikk. Skal vi bruke munnbind eller ikke? Har vi nok smittevernutstyr? Hva er situasjonen på de ulike sykehjemmene?

Hittil har åtte personer dødd som følge av covid-19 i Kristiansand. Alle åtte har vært beboere på sykehjem. De tillitsvalgte reagerte blant annet på at de ble orientert om de første smittetilfellene og dødsfallene via media, forteller Torsvik.

Innrømmer manglende samarbeid

Brede Skaalerud, direktør for helse og mestring i Kristiansand kommune, gir Torsvik langt på vei rett.

– Dette var en situasjon ingen hadde erfart før. Det hele kom veldig kastet på oss. Informasjonsbehovet var stort, og i første fase klarte vi ikke å involvere de tillitsvalgte godt nok, sier han.

Han understreker at holdningen hele tiden har vært at samarbeidet med de tillitsvalgte og verneombudene har vært sentralt i håndteringen av krisen, og at det heller ikke er noen prinsipiell grunn til at de tillitsvalgte ikke ble med i kriseledelsen.

ETTERLYSTE MER INFORMASJON: Bodil Torsvik, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Kristiansand kommune, skulle gjerne hatt enda tettere dialog med kommuneledelsen under koronakrisen.

ETTERLYSTE MER INFORMASJON: Bodil Torsvik, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Kristiansand kommune, skulle gjerne hatt enda tettere dialog med kommuneledelsen under koronakrisen.

Privat

Bodil Torsvik tror kommunen hadde vært tjent med å inkludere de tillitsvalgte bedre fra start.

– Det kunne dempet mye uro blant de ansatte, sier hun.

Det er en oppfatning Brede Skaalerud deler. Fra midten av april har dialogen bedret seg, forteller begge. Og Skaalerud sier til LO-Aktuelt at kommuneledelsen vil vurdere å ta de tillitsvalgte inn i kriseledelsen dersom det skulle komme en ny krisesituasjon.

– Vi har lært av dette, sier han.

KS vil ikke blande seg

Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KS, sier til LO-Aktuelt at de ikke har tatt noe standpunkt til hvorvidt tillitsvalgte bør være en del av kriseledelsen i kommunene eller ikke

– KS vil generelt oppfordre til et godt partssamarbeid i kommunene, men hvordan de velger å organisere samarbeidet i denne situasjonen, får være opp til hver enkelt kommune. Noen kommuner er små, andre er store. Noen har formell dialog, andre mer uformell. Her må den enkelte kommune finne gode måter å organisere dialogen og samarbeidet på, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS.

p

Et godt partssamarbeid lokalt kan sikres også uten at de ansatte er representert i krisestaben, mener Gangsø. Samtidig ser han heller ingen ulemper ved å inkludere de tillitsvalgte.

KS’ inntrykk er at samarbeidet mellom partene i all hovedsak har fungert godt i krisetiden. Det mener også Mimmi Kvisvik som leder Fellesorganisasjonen (FO), forbundet for sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og velferdsvitere.

– Det er store forskjeller kommunene imellom, men våre tillitsvalgte rapporterer stort sett om et bedret samarbeid og en bredere involvering av de tillitsvalgte under krisen, sier hun.

En bjørnetjeneste

Nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug, mener kommunene som har valgt ikke å inkludere de tillitsvalgte i kriseledelsen, gjør seg selv en bjørnetjeneste.

– Kan man ikke ha et godt partssamarbeid uten at de tillitsvalgte er representert i kriseledelsen?

Å inkludere de ansattes representanter i krisestaben er udelt positivt. Ved ikke å gjøre det risikerer man i stedet å måtte gå flere runder med de ansatte, noe som er tungrodd og lite effektivt.

Krisestab

• De fleste kommuner har i forbindelse med koronakrisen nedsatt en krisestab.

• Krisestaben består som regel av ordfører og eventuelt varaordfører, kommunedirektør, aktuelle kommunalsjefer og etatssjefer. Et mindretall av kommunene har også inkludert tillitsvalgte i sin krisestab.

• Krisestaben er ikke et folkevalgt organ, og kan derfor heller ikke fatte beslutninger. Krisestabens funksjon er å oppdatere seg på situasjonen og drøfte hva som bør. Når krisestaben er enige om hva som må gjøres, må den vurdere hvem som kan ta beslutningene.

Kilde: KS

Om undersøkelsen

• Utført av Sentio på oppdrag fra Fagforbundet.

• Spørsmålet som ble stilt, var: «Har fagforeninger og/eller tillitsvalgte blitt trukket inn i kommunenes krisestab?»

• Det er kommunenes politisk ledelse (ordfører eller varaordfører) og administrative ledelse (rådmann, assisterende rådmann eller kommunedirektør) som har svart.

• Svarene er hentet inn i perioden 29. april til 12. mai.

• 81 prosent av kommunene har svart.

20.05.2020
10:52
20.05.2020 10:52

Krisestab

• De fleste kommuner har i forbindelse med koronakrisen nedsatt en krisestab.

• Krisestaben består som regel av ordfører og eventuelt varaordfører, kommunedirektør, aktuelle kommunalsjefer og etatssjefer. Et mindretall av kommunene har også inkludert tillitsvalgte i sin krisestab.

• Krisestaben er ikke et folkevalgt organ, og kan derfor heller ikke fatte beslutninger. Krisestabens funksjon er å oppdatere seg på situasjonen og drøfte hva som bør. Når krisestaben er enige om hva som må gjøres, må den vurdere hvem som kan ta beslutningene.

Kilde: KS

Om undersøkelsen

• Utført av Sentio på oppdrag fra Fagforbundet.

• Spørsmålet som ble stilt, var: «Har fagforeninger og/eller tillitsvalgte blitt trukket inn i kommunenes krisestab?»

• Det er kommunenes politisk ledelse (ordfører eller varaordfører) og administrative ledelse (rådmann, assisterende rådmann eller kommunedirektør) som har svart.

• Svarene er hentet inn i perioden 29. april til 12. mai.

• 81 prosent av kommunene har svart.
Mest lest

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

Erlend Angelo

Vedum varsler endringer av lakseskatten

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Alf Ragnar Olsen

Asfaltarbeiderne fikk sparken i oktober. Så lyste bedriften ut 49 nye stillinger

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Beate Oma Dahle / NTB

Krisa fortsetter for Ap: Støre og regjeringa får ingen julegave av velgerne

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

Eva Ler Nilsen

14.000 Kiwi-ansatte får økt tjenestepensjon

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Vi må få mer åpne og lettere tilgjengelige skattelister»

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

Helene Moe Slinning/Pressebilde Unio

Vårens lønnsoppgjør kan føre til storkonflikt, mener Unio

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

Ole Palmstrøm

Vektere kan stå uten jobb fra nyttår, grunnet regelendring i 2018

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

Colourbox

Seksuelt trakassering på julebord: Dette gjør du hvis det skjer

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Jan-Erik Østlie/Heiko Junge/NTB

Støre og LO fikk klar beskjed på Unio-konferansen

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen om bråket rundt Støres nye rådgiver: – Åpenhet og tillit går hånd i hånd

Yngve Fjeldsaunet Sæle er tillitsvalgt for vekterne på gassanlegget Kollsnes utenfor Bergen.

Yngve Fjeldsaunet Sæle er tillitsvalgt for vekterne på gassanlegget Kollsnes utenfor Bergen.

Øyvind Aukrust

Yngve passer på at Europa får gass, men er oppgitt over media


Flere saker