JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kloke hender og et varmt

hjerte for fagutdanning

Siden mureren Mattias Tesfaye begynte på yrkesskolen i 1998, har søkningen til yrkesutdanningen blitt nesten halvert. Han mener klokka er kvart på tolv for fagligheten i Danmark. Det har han skrevet bok om.
 Mattias Tesfaye hilser på streikevakt, Helene Wik Olstad, utenfor Design forum i Oslo. I Danmark pågår det en streik i restaurantkjeden «Letz sushi». Servicesamfunnet gjør forholdet mellom den ansatte og kunden til det vikigste, men kampen for lønns- og arbeidsforhold er like viktig.

Mattias Tesfaye hilser på streikevakt, Helene Wik Olstad, utenfor Design forum i Oslo. I Danmark pågår det en streik i restaurantkjeden «Letz sushi». Servicesamfunnet gjør forholdet mellom den ansatte og kunden til det vikigste, men kampen for lønns- og arbeidsforhold er like viktig.

Tri Nguyen Dinh

torgny@lomedia.no

— Min mor var veldig skuffet da jeg fortalte jeg hadde søkt yrkesskolen. Hun hadde nok håpet at jeg skulle bli den første i familien som studerte. Da jeg fortalte at jeg hadde byttet fra allmennutdanning til yrkesutdanning, ble hun sykmeldt i 14 dager. Min far er fra Etiopia. Han var også skuffet. I hans land er det å jobbe med manuelle yrker det samme som å forbli fattig.

Mattias Tesfaye er fortsatt murer. Men han gir ut bøker. Hans siste bok «Kloge hænder et forsvar for håndverk og faglighed», har vakt stor oppsikt i Danmark. Tesfaye har satt dagsorden i debatten om yrkesopplæring i Danmark. Han skal være to dager i Norge for å holde foredrag. Men antagelig må han reise til København om kvelden. Folketinget behandler en ny fagopplæringslov. Det skal være en debatt på TV om denne loven. Ingen diskuterer fagopplæring i Danmark uten Tesfaye i studio.

Politikk til frokost

Nå er han også med på å sette sitt preg på diskusjonen i Norge. Først på LO og Fafos frokostmøte «Politikk til frokost», i mars innleder han på Manifests årskonferanse.

— Klokken er kvart på tolv. Da jeg begynte på yrkesskolen i 1998, var det 33 prosent av elevene som valgte yrkesopplæring. Sist sommer var det bare 19 prosent som søkte seg til yrkesutdanning, forteller Tesfaye. Han mener at denne utviklingen tvinger fram en reform i yrkesopplæringen i Danmark.

Hva er ditt viktigste budskap i «Kloge hænder»?

— Mitt viktigste budskap er at praktisk viten ikke er mindre viktig enn boklig viten. Det er bare en annen viten. Dette har vært en verdikamp i Europa siden vi bygde katedralene. Den gang var det en verdikamp mellom de som bygde katedralene og de som flyttet inn i dem.

I Vest-Afrika har de et ordtak: «En gammel håndverker er som et brennende bibliotek». Tesfaye siterer det for å vise hvordan boklig og praktisk kunnskap er forskjellig. Boklig lærdom finnes skriftlig, mens praktisk kunnskap er noe som finnes inne i hver enkelt person.

— I vårt samfunn er det den boklige lærdommen som dominerer, slår Tesfaye fast. Mange praktiske fag har blitt akademisert.

Når hans foreldre ble skuffet, er de ikke spesielle. Fagforbundet 3F er Danmarks største fagforbund med 350 000 medlemmer og tilsvarer Fellesforbundet i Norge. 3Fs fagblad har spurt medlemmene om de har vært fornøyde med arbeidslivet. Flertallet svarer «ja». Men når de blir spurt om de vil anbefale sine barna å følge i deres fotspor, svarer flertallet «nei».

— Det sier noe om framtidsutsiktene, sier Tesfaye.

Luksusmurer

Tesfaye kommer fra Århus der han gikk i lære i det svenske entreprenørselskapet Skanska. Politisk har han beveget seg fra ytterste venstre DKP (m-l), via Enhedslisten til SF. Her gjorde han karriere og ble 2. nestleder, men da hans kandidat tapte ledervalget, meldte han seg ut.

— Jeg ønsket å forandre SF etter inspirasjon blant annet fra SV i Norge. Men denne linjen led et stort nederlag, og da meldte jeg meg ut. Nå er Tesfaye medlem av Sosialdemokratene. Han har vært faglig sekretær i fagforbundet 3F. Nå jobber Tesfaye som murer om sommeren og holder foredrag om vinteren.

— Jeg er en luksusmurer, tar ikke vinteren ute, sier han med et smil.

Den generelle oppfatningen i Danmark har siden 50-tallet vært at det er bra at flere og flere får teoretisk utdanning. Danmark skal rykke opp i verdikjeden. Så lenge vi kan designe, så kan de andre produsere.

— Men det går ikke an å flytte alle dreiebenken til utlandet og bare beholde skrivebordene. Man kan ikke tegne hus, hvis man ikke vet hvordan man bygger dem.

Vindmøller eller sement

Tesfaye mener at det har skjedd en endring i den danske opinionen. Vendepunktet kom da regjeringen foreslo en femdobling av NOx-avgiftene. Denne endringen ville føre til at en dansk sementfabrikk, Aalborg Portland Cementfabrik, måtte legges ned. En folketingsrepresentant sa høyt at det ikke var så farlig at fabrikken ble lagt ned. «Det er ikke slik produksjon vi skal drive med i Danmark».

Da han fikk spørsmålet om hva slags produksjon Danmark skal drive med, svarte han vindmølleproduksjon.

— Han avslørte sin manglende kunnskap om hvordan ting henger sammen. Hvis en skal sette opp vindmøller til havs, er det helt nødvendig å ha sement for å kunne produsere fundamentet, mener Tesfaye.

— Det han sa hadde vært «common sense» bare tre — fire år tidligere, men nå skapte det store reaksjoner. Hva med de tusen menneskene som lever av denne produksjonen. Alle kan ikke få lønn fra Folketinget. Det dette folketingsmedlemmet illustrerte, var fremmedgjøringen i forhold til produksjonen.

Pyramideriving

Tesfaye trekker fram to personer, Frederic W. Taylor og Janne Carlsson. Taylor var bedriftsrådgiver og er mest berømt for å konstruere Henry Fords fabrikker med samlebånd. Begrepet taylorisme har blitt et begrep på produksjon med ufaglærte arbeidere der hver enkelt arbeider uten videre kan erstattes med en annen arbeider. Charlie Chaplins berømte film «Modern Times» parodierer taylorismen.

Taylorismen fjernet håndverkeren fra produksjonen. Det var ingeniørene som overtok kunnskapshegemoniet i fabrikkene.

— Vi elsker å hate Taylor, men jeg er ikke interessert i å hate ham, jeg er interessert i å forstå ham, sier Tesfaye. Taylors ideer la grunnlaget for industriarbeidet, og dette var grunnlaget for arbeiderbevegelsen.

Det som er spesielt med industrisamfunnet i Skandinavia er at vi lot håndverkeren bli med inn i industrien.

Tesfaye trekker også fram Janne Carlzon. Han ledet SAS fra 1981 til 1994 og oppsummerte erfaringene sine i boka «Riv pyramidene».

— Her gir han en svært god beskrivelse av servicesamfunnet. Carlzon ønsker at det viktigste for den enkelte skal bli forholdet til kunden, ikke forholdet til sjefen. Carlzon har betydd like mye for samfunnsutviklingen i Vest-Europa som det Taylor har.

— I arbeiderbevegelsen leser en ideologer som Giddens, Foucault og Habermas, men det er andrehånds kunnskap. Det som er interessant med Taylor og Carlzon er at de er personer som er «hands on», som selv har kontakt med produksjonen. Jeg skulle ønske at flere i arbeiderbevegelsen leste «Riv pyramidene».

Tesfaye mener det er viktig å understreke at overgangen til servicesamfunnet ikke betyr bortfallet av faglighet, tvert imot.

— I Danmark har det nettopp blitt opprettet en ny utdannelse for fitness-instruktører. Det er viktig for dem at de kan sitt fag og gjennom det kan organisere seg og skape en framtid.

Har du barn?

— Ja to, én på ett år og én på fire.

Har du gjort deg noen tanker om hva de skal bli?

— Hvis de søker en teoretisk utdanning, skal jeg tvinge dem opp på murerstillaset en sommer, og hvis de velger stillaset skal jeg tvinge dem til å lese. Foreldrenes oppgave er å utfordre sine barn.

Navn: Mattias Tesfaye

Alder: 33 år

Aktuell med: Innleder på Poltikk til frokost og Manifests årskonferanse. Han har skrevet boka «Kloge hænder – et forsvar for håndverk og faglighed»

Man kan ikke tegne hus, hvis man ikke vet hvordan man bygger dem.

Mattias Tesfaye

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Navn: Mattias Tesfaye

Alder: 33 år

Aktuell med: Innleder på Poltikk til frokost og Manifests årskonferanse. Han har skrevet boka «Kloge hænder – et forsvar for håndverk og faglighed»