JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SPENT FØR LANDSMØTET: FLT og Industri Energi har sondert terrenget en stund allerede. Nå er det stor spenning knyttet til hva landsmøtet vil si til planene om en sammenslåing med IE. FLTs forbundsleder Ulf Madsen til venstre, og Industri Energis forbundsleder, Frode Alfheim, til høyre.

SPENT FØR LANDSMØTET: FLT og Industri Energi har sondert terrenget en stund allerede. Nå er det stor spenning knyttet til hva landsmøtet vil si til planene om en sammenslåing med IE. FLTs forbundsleder Ulf Madsen til venstre, og Industri Energis forbundsleder, Frode Alfheim, til høyre.

Kai Hovden

Landsmøte i FLT

LO kan få et nytt, stort industriforbund. Det startet med en krangel om medlemmer

LO-forbundene FLT og Industri Energi kan bli slått sammen til ett stort forbund. Nå skal FLTs tillitsvalgte gi rødt eller grønt lys til gifteplanene.



18.11.2022
11:29
18.11.2022 11:37

ragnhild@lomedia.no

Dersom sammenslåingen blir en realitet, vil det nye forbundet få 78.000 medlemmer og bli jevnstore med Handel og Kontor (HK). Et sammenslått FLT og Industri Energi vil dermed konkurrere med HK om posisjonen som LOs tredje største forbund.

Et større forbund vil få mer makt og påvirkningskraft både innad i LO og overfor arbeidsgiversiden. Samtidig vil det bli lettere å etablere sterke fagforeninger og tariffavtaler, mener de to beilerne.

Den siste tiden har forbundslederne Ulf Madsen og Frode Alfheim reist land og strand rundt for å snakke med medlemmer og tillitsvalgte om planene. Nå er det opp til FLTs høyeste organ å si sitt.

Når FLT åpner sitt landsmøte lørdag 19. november, skal delegatene ta stilling til om forbundet skal gå videre med gifteplanene eller ikke.

– Jeg håper at landsmøtet ser behovet for at vi skal få mer kunnskap før vi tar et valg. Og dermed er det viktig at vi får lov til å videreføre prosessen, sier forbundsleder Ulf Madsen til LO-Aktuelt før landsmøtet åpner.

FORHANDLINGER FØRST: Dersom landsmøtet sier ja til å gå videre med prosessen, skal de to forbundene begynne å forhandle om en sammenslåingsavtale, forklarer Ulf Madsen.

FORHANDLINGER FØRST: Dersom landsmøtet sier ja til å gå videre med prosessen, skal de to forbundene begynne å forhandle om en sammenslåingsavtale, forklarer Ulf Madsen.

Kai Hovden

Krangel mellom LO-forbundene

At de to forbundene drøftet en sammenslåing, ble kjent i vår. Men på mange måter begynte denne prosessen med en krangel mellom FLT og LOs største industriforbund, Fellesforbundet, etter tariffoppgjøret for to år siden.

For å forstå bakgrunnen for den mulige sammenslåingen, må vi derfor spole litt tilbake i tid. Dessuten er det nødvendig å forstå hva slags forbund FLT og Industri Energi er.

Mens Industri Energi organiserer operatører i industrien, altså dem som jobber «på gølvet» i produksjonen, er FLT et funksjonærforbund. Ordet «funksjonær» kan virke gammeldags, men i tariffavtalene er det fortsatt det ordet som brukes. Funksjonærene deltar ikke direkte i produksjonen, men er de som planlegger, leder, programmerer og på andre måter bistår produksjonen. Mange av FLTs medlemmer er altså satt til å lede operatører som er medlem i Industri Energi eller Fellesforbundet.

Spørsmålet som har vært reist mange ganger, er om dette skillet egentlig er så relevant lenger. Før i tiden var det et tydelig skille mellom operatørene og de tekniske funksjonærene ute på arbeidsplassene.

I moderne industribedrifter er dette skillet mindre tydelig. I dag utfører operatører mange arbeidsoppgaver som tidligere ble utført av formenn og ingeniører. Dette er noe av grunnen til at operatørforbundene Fellesforbundet og Industri Energi ønsker å organisere «vertikalt», altså at både operatører og funksjonærer, arbeidere og sjefer, kan være med i samme forbund.

FLT derimot ønsker å holde fast ved det som kalles «horisontale avtaler», altså at tariffavtalene ikke skal favne alle på arbeidsplassen, men er knyttet til fag eller yrke.

Krangel mellom LO-forbund

Under tariffoppgjøret i 2020 inngikk Fellesforbundet og Norsk Industri en enighet som fikk FLT til å se rødt. Fellesforbundet ble nemlig enige med arbeidsgiverne om at forbundet også skulle få organisere ingeniører og arbeidsledere på bedriftene som er omfattet av Verkstedoverenskomsten. Disse arbeidstakerne har tradisjonelt vært FLTs medlemmer.

FLT protesterte kraftig, kalte det hele et «overtramp» og et «overgrep», og beskyldte Fellesforbundet for å bryte med LOs egne regler for endring av organisasjonsområder. «Om en slik vertikal utvidelse av organisasjonsområder brer om seg, vil dette kunne få katastrofale følger for vårt rekrutteringsgrunnlag», skriver FLT i ett av sine interne dokumenter.

– Vi er rett og slett redd for at vårt eksistensgrunnlag er truet, forklarer Ulf Madsen.

Fellesforbundets svar er at de ikke kan leve med en ordning hvor medlemmer som tar etter- og videreutdanning, presses ut av forbundet.

– For Fellesforbundet handler ikke dette om å få flere medlemmer. Fellesforbundet har medlemsvekst også i industrien. Det viktige her at tariffavtalene må utvikles i takt med endringene i arbeidslivet. Vi ser at dette er en nødvendig utvikling, sier forbundssekretær Knut Øygard i Fellesforbundet til LO-Aktuelt.

MINDRE TYDELIG SKILLE: Det foregår en oppsmuldring av skillet mellom operatør og funksjonær, påpeker forbundssekretær Knut Øygard i Fellesforbundet. – Vi har fagarbeidere som jobber mye med planlegging og programmering, og det er tradisjonelle funksjonærer som deltar i produksjonen, sier han.

MINDRE TYDELIG SKILLE: Det foregår en oppsmuldring av skillet mellom operatør og funksjonær, påpeker forbundssekretær Knut Øygard i Fellesforbundet. – Vi har fagarbeidere som jobber mye med planlegging og programmering, og det er tradisjonelle funksjonærer som deltar i produksjonen, sier han.

Jan-Erik Østlie

Frykter at forbundet vil forvitre

FLTs bekymring er at Fellesforbundets nye offensiv overfor arbeidsledere og funksjonærer, skal spre seg til andre bransjer og forbund. Tilbake i 2020 var også Industri Energi i diskusjoner med Norsk Industri om å få organisere nye grupper av arbeidstakere.

I FLT begynte man nå å snakke høyt om at konsekvensen kunne bli å melde seg ut av LO. Og det er i denne situasjonen Industri Energi kommer på banen.

Forbundsleder Frode Alfheim ringer FLT-leder Ulf Madsen og ber om en prat. I stedet for å melde seg ut av LO, bør FLT vurdere en sammenslåing med Industri Energi, argumenterer Alfheim. Sammen kan de to forbundene potensielt stå mye sterkere, både innad i LO og overfor arbeidsgiverne, mener han.

– I mange små og mellomstore bedrifter har vi ikke nok medlemmer hver for oss til at vi får sterke fagforeninger. Om vi slår oss sammen, kan vi få organisert flere. Jeg tror at vi i lag kan gjøre en bedre jobb for medlemmene, sier Industri Energis Frode Alfheim.

I SAMTALER: – Det er en fordel at vi har erfaring med sammenslåing fra før, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

I SAMTALER: – Det er en fordel at vi har erfaring med sammenslåing fra før, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Jan-Erik Østlie

Gode erfaringer med sammenslåing

Om forbundsledelsen får grønt lys på landsmøtet i helgen, starter arbeidet med å forhandle en sammenslåingsavtale mellom de to forbundene. Det er imidlertid ikke første gang Industri Energi forsøker seg på en sammenslåing med et annet LO-forbund.

I 2012 og 2013 pågikk det forhandlinger mellom Industri Energi, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund og Postkom. Forsøket strandet da Transportarbeiderforbundet trakk seg ut i 2012.

Frode Alfheim avviser imidlertid at forbundet opplever at de ikke har nok tyngde.

– Nei, det gjør vi ikke. Vi er LOs fjerde største forbund. Det er ikke sånn at vi er desperate etter å bli større, sier Alfheim.

Samtidig understreker han at erfaringene fra da Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund slo seg sammen i 2006, har vært positive.

– Jeg mener at vi har blitt et bedre forbund. Vi ble sterkere, og vi blir lyttet til i større grad. Det gjør at vi kan levere bedre resultater til medlemmene.

Klubbleder Gard ønsker sammenslåing med FLT velkommen. Men FLT-klubblederen takker nei

– Viktig med sterke forbund

Fellesforbundet, som nå kan få et nytt og større industriforbund ved sin side i LO, er ikke bekymret for konkurransen.

– Nei, det er ikke noe som bekymrer oss. Det er viktig å ha sterke forbund som kan ivareta industriens interesser, både innad i LO og i offentligheten, sier Knut Øygard i Fellesforbundet.

– FLT kaller det dere gjorde i tariffoppgjøret i 2020 for et overtramp, og sier dere har brutt spillereglene i LO. Har dere det?

– Vi har hatt diskusjoner med FLT om hvem som skal organisere hvor i lang tid. Vi fremmet et krav vi mente det var nødvendig å fremme.

– Var det et ja eller nei?

– Jeg har svart det jeg ønsker å svare på det spørsmålet, sier Øygard.

Forbundet for Ledelse og Teknikk

• Etablert i 1951.

• Organiserer ledere, ingeniører og tekniske funksjonærer.

• Om lag 22.000 medlemmer

• Rundt halvparten av FLTs medlemmer jobber i industrien. Men forbundet har også medlemmer i vekst- og attføringsbedrifter, innenfor byggenæringen, i hotell- og restaurantbransjen og i staten.

Industri Energi

• Industri Energi ble etablert i 2006 da Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund ble slått sammen.

• LOs fjerde største forbund med om lag 56.000 medlemmer

• Organiserer i hovedsak ansatte i industrien, både innen olje og gass og landindustri. Forbundet organiserer også noen mindre grupper, som ansatte i vaskerier og renserier.

• Organiserer vertikalt, altså blant alle ansatte fra bunn til topp i bedriften.

Vertikale avtaler

Tariffavtaler som gjelder for alle arbeidstakere i en eller flere virksomheter, og som ikke er knyttet til bestemte fag eller yrker.

Horisontale avtaler

Tariffavtaler som gjelder for en gruppe arbeidstakere som er knyttet til bestemte fag eller yrker. For eksempel vil en tariffavtale som bare gjelder for arbeiderne i en bedrift, men ikke funksjonærene, være en horisontal avtale.

18.11.2022
11:29
18.11.2022 11:37

Forbundet for Ledelse og Teknikk

• Etablert i 1951.

• Organiserer ledere, ingeniører og tekniske funksjonærer.

• Om lag 22.000 medlemmer

• Rundt halvparten av FLTs medlemmer jobber i industrien. Men forbundet har også medlemmer i vekst- og attføringsbedrifter, innenfor byggenæringen, i hotell- og restaurantbransjen og i staten.

Industri Energi

• Industri Energi ble etablert i 2006 da Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund ble slått sammen.

• LOs fjerde største forbund med om lag 56.000 medlemmer

• Organiserer i hovedsak ansatte i industrien, både innen olje og gass og landindustri. Forbundet organiserer også noen mindre grupper, som ansatte i vaskerier og renserier.

• Organiserer vertikalt, altså blant alle ansatte fra bunn til topp i bedriften.

Vertikale avtaler

Tariffavtaler som gjelder for alle arbeidstakere i en eller flere virksomheter, og som ikke er knyttet til bestemte fag eller yrker.

Horisontale avtaler

Tariffavtaler som gjelder for en gruppe arbeidstakere som er knyttet til bestemte fag eller yrker. For eksempel vil en tariffavtale som bare gjelder for arbeiderne i en bedrift, men ikke funksjonærene, være en horisontal avtale.




Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Sissel M. Rasmussen

Gladnyhet for de lavest lønte. Les hvorfor her

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

Hanna Skotheim

Gruvearbeider Johan er med på å bestemme lønna di

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

Erlend Tro Klette

Norges dyreste bil måtte gjøres styggere med vilje

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker