JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk:

Industri Energi og FLT søker ny allianse

De to LO-forbundene Industri Energi og FLT setter ned hvert sitt utvalg som skal forhandle fram en allianse mellom forbundene.
NY LO-ALLIANSE: Fv. Forbundsleder Ulf Madsen i FLT og forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi skal meisle ut en samarbeidsavtale mellom sine to forbund.

NY LO-ALLIANSE: Fv. Forbundsleder Ulf Madsen i FLT og forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi skal meisle ut en samarbeidsavtale mellom sine to forbund.

Kai Hovden

tonje@lomedia.no

kai.hovden@lomedia.no

To LO-forbund vil framover alliere seg for å få større gjennomslag.

Forbundslederne Frode Alfheim i Industri Energi og Ulf Madsen i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har tro på at de skal få til en samarbeidsavtale som kan styrke begge forbundene.

– Vi skal starte med å se på hvilke muligheter vi har for samarbeid og hva vi kan få til, sier forbundsleder Madsen.

Begge forbundslederne har vedtak fra forbundsstyret sitt som åpner for å starte forhandlinger rundt hva de kan få til sammen når det kommer til å styrke gjennomslagskraft og tilbud til medlemmene sine.

Langvarig dialog

Forbundsstyret til Industri Energi vedtok mandag at det skal settes ned et forhandlingsutvalg bestående av seks personer, der ledelse, forbundsstyre og administrasjon er representert.

Utvalget skal forhandle fram et forslag til en avtale mellom forbundene som ivaretar målsettingen om videreutvikling av lønns- og arbeidsvilkår, påvirkning av rammebetingelser for våre felles næringer, klima, organisasjonsutvikling og kompetanse, og det utvalget finner formålstjenlig å inkludere. FLT har et lignende vedtak fra sitt forbundsstyremøte forrige uke.

Første møte mellom utvalgene skal være i slutten av mars, men det har vært dialog mellom forbundslederne i lang tid. Resultatet av arbeidet skal legges fram for organ i begge forbundene for godkjenning og videre behandling.

Felles interesser

Akkurat hva som blir resultatet og hva alliansen skal innebære, er ikke helt klart. Det skal partene bruke noen måneder på å forhandle seg fram til. De to forbundslederne poengterer at de vil stå i mange av de samme utfordringene i årene som kommer. De viser til at utviklingen går i retning av mer integrerte samarbeidsformer, prosjektorganisering og lagarbeid. Kompetansebehovet vil i økende grad være sammensatt på nye måter, slår Alfheim og Madsen fast.

De er klare på at de har en del uenigheter og gråsoner, som de skal snakke om etter hvert. Industri Energi har flere vertikale tariffavtaler, hvor de organiserer alle i bedriften; ansatte på gulvet og kontor og ledelse. De har også såkalte horisontale avtaler hvor de kun organiserer arbeiderne «på gulvet». FLT organiserer i hovedsak ledere og tekniske funksjonærer.

– Det er særlig på områder hvor Industri Energi har horisontale avtaler, hvor jeg ser mange muligheter. Vi har tradisjon for å samarbeide særlig innen kjemisk industri, sier Madsen.

Forbundslederne viser blant annet til det gode samarbeidet forbundene hadde da Hydro besluttet å selge de to valseverkene sine i Norge.

– Jeg tror alle kan tjene på et godt samarbeid, slik at vi øker oppslutningen til LO på våre områder og kan bli bedre på å verve utenfor LO og blant uorganiserte, mener Alfheim.

Vil lære av hverandre

Industri Energi er LOs fjerde største forbund med sine 56.000 medlemmer i industrien. FLT har 22.000 medlemmer i privat sektor, mange av disse jobber innenfor landindustrien hvor også Industri Energi organiserer ansatte.

– Industri Energi er større enn oss og har en større administrasjon. De er et forbilde når det kommer til næringspolitisk arbeid, og her har vi lik politikk på mange områder, sier Madsen, som mener det vil hjelpe å stå sammen på kravene.

Også Alfheim har tro på at ledelse og administrasjon i de to forbundene kan lære av hverandre og viser til at FLT har et tilbud innen etterutdanning for medlemmene som mange forbund kan være misunnelig på.

Industri Energi har fra før av en samarbeidsavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund. Men avtalen som forbundet ser for seg med FLT er mye tettere og mer omfattende, ifølge Alfheim.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse