JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO vil ha selvbestemt abort fram til uke 22

Abortnemndene er et alvorlig brudd på kvinners grunnleggende rettigheter, mener LO som vil fjerne nemndene helt.
 Rikshospitalet i Oslo. Illustrasjonsfoto.

 Rikshospitalet i Oslo. Illustrasjonsfoto.

Lise Åserud / NTB

ragnhild@lomedia.no

Fredag går fristen ut for komme med innspill til Abortutvalgets forslag til endringer i abortloven.

Dagens abortlov gir kvinner rett til selvbestemt abort fram til uke 12. Skal en kvinne ta abort etter dette, må saken legges fram for en nemnd. I nemndbehandlingen vil to leger ta stilling til om kvinnen kan ta abort eller ikke.

Dette foreslår utvalget å endre på. Flertallet i utvalget vil gi kvinner rett til selvbestemt abort fram til uke 18 i svangerskapet.

LO vil imidlertid gå enda lenger og vil gi kvinner full selvbestemmelse like lenge som det er adgang til å ta abort.

I praksis betyr det fram til og med uke 22 i svangerskapet.

«Kvinnen skal ha rett til å bestemme over sitt eget liv. Dette grunnleggende prinsippet anerkjenner og understreker selvbestemmelsen som er avgjørende for kvinners rettigheter», skriver LO-sekretær Julie Lødrup i en epost til LO-Aktuelt. 

I dag er uke 22 satt som grensen for når et foster anses som levedyktig. Dette er grensen for når det er lovlig å ta abort av friske fostre i Norge.

LO vil kvitte seg med nemndene

Dagens abortlov har knapt vært endret de siste 50 årene.

Nå foreslår abortutvalget å fjerne dagens nemndsystem. Men nemndene vil ikke bli helt borte om politikerne følger utvalgets forslag.

Utvalget foreslår at det etableres nye nemnder som skal ta stilling til aborter etter uke 18. Nemndene skal vurdere søknader om fosterreduksjon, altså å fjerne ett eller flere fostre dersom kvinnen er gravid med tvillinger eller flerlinger.

Dette er LO sterkt uenig i.

«At en nemnd skal ha myndighet til å beslutte at en kvinne skal gjennomføre et svangerskap og fødsel mot kvinnens egen vilje, strider mot prinsippet om individuell frihet og rettigheter. LO ser dette som et alvorlig brudd på kvinners grunnleggende rettigheter og en trussel mot deres helse og velvære», skriver Lødrup.

Arbeidstakerorganisasjonen viser til Verdens helseorganisasjon (WHO) som anbefaler at det kun er den gravide kvinnen som skal ta avgjørelsen om å avbryte graviditeten.

«LO mener rent prinsipielt at kvinnen skal ha rett til å bestemme over sitt eget liv og reproduksjon. Dette grunnleggende prinsippet anerkjenner og understreker den individuelle autonomien og selvbestemmelsen som er avgjørende for kvinners rettigheter», skriver LO i sitt høringssvar.

LO går lenger enn Ap

På Stortinget ønsker partiene Arbeiderpartiet, SV, MDG, Rødt og Venstre å utvide dagens abortgrense.

SV og Rødt vil utvide grensen for selvbestemmelse til uke 22. Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i 2021 at partiet vil avvikle nemndene og sikre selvbestemt abort til uke 18. Med sitt høringssvar går LO dermed lenger enn Ap.

Flertallet i abortutvalget legger vekt på at det er større mulighet for å sikre flertall for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, enn for å utvide helt til uke 22.

Det synes ikke Lødrup er noe godt argument.

«Dette er et prinsipielt standpunkt, som vi mener ikke skal reduseres til et politisk kompromiss. Det fremstår som litt underlig at et faglig utvalg posisjonerer seg med hensyn til politikk, moral og følelser blant befolkningen fremfor faglige medisinske og helsemessige årsaker», skriver hun.

– Hvorfor skal en arbeidstakerorganisasjon være opptatt av abortloven?

«LO har lenge vært engasjert i kampen for likestilling og kvinners rettigheter. Abortlovgivningen handler om kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp og reproduktive helse og er en sentral del av denne kampen. Det er en viktig samfunnspolitisk sak som kan ha betydning for medlemmene av LO og deres familier, og derfor vil LO bidra til debatten og påvirke beslutningstakere i saken», skriver Lødrup til LO-Aktuelt.

Saken er oppdatert med kommentarer fra Julie Lødrup 22.03.24 kl. 16.14

Abortutvalget

• Abortutvalget ble oppnevnt den 17. juni 2022.

• Utvalgets oppgave var å gå igjennom og vurdere endringer i dagens abortlov. Utvalget skulle blant annet vurdere dagens grense for selvbestemt abort og se på alternativer til systemet med abortnemnder.

• Utvalgets utredning «NOU 2023:29 Abort i Norge – ny lov og bedre tjenester» ble levert 14. desember 2023.

• Flertallet i utvalget foreslår å gi rett til selvbestemt abort fram til uke 18 i svangerskapet. I dag har kvinner selvbestemmelse fram til uke 12.

Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Abortutvalget

• Abortutvalget ble oppnevnt den 17. juni 2022.

• Utvalgets oppgave var å gå igjennom og vurdere endringer i dagens abortlov. Utvalget skulle blant annet vurdere dagens grense for selvbestemt abort og se på alternativer til systemet med abortnemnder.

• Utvalgets utredning «NOU 2023:29 Abort i Norge – ny lov og bedre tjenester» ble levert 14. desember 2023.

• Flertallet i utvalget foreslår å gi rett til selvbestemt abort fram til uke 18 i svangerskapet. I dag har kvinner selvbestemmelse fram til uke 12.