JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagbevegelsen

LO-lederen inviterer alle medlemmene til å påvirke fremtiden

Ønsker du å påvirke hvordan LOs politikk skal se ut de neste årene? Nå har du sjansen.
Arbeidet med å lage LOs politikk for de neste årene er i gang. – Delta i den demokratiske debatten som dette er, og la din stemme høres, er Peggy Hessen Følsviks oppfordring til LOs medlemmer og tillitsvalgte.

Arbeidet med å lage LOs politikk for de neste årene er i gang. – Delta i den demokratiske debatten som dette er, og la din stemme høres, er Peggy Hessen Følsviks oppfordring til LOs medlemmer og tillitsvalgte.

Jan-Erik Østlie

cathrine@lomedia.no

jan.erik@lomedia.no

I 2025 er det igjen tid for LO-kongress. Der skal LOs politikk for neste kongressperiode bestemmes. Men allerede nå kan du som er medlem eller tillitsvalgt, være med og påvirke hvordan den politikken skal se ut. Nå skal nemlig LOs utkast til handlingsprogram ut på «høring» hos forbundene og LOs lokalorganisasjoner rundt om i landet.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik håper så mange som mulig melder seg på debatten som skal foregå det neste halve året.

– Min oppfordring til medlemmene våre og tillitsvalgte er: Vær med nå på å forme framtida. Delta i den demokratiske debatten som dette er, og la din stemme høres, sier hun til LO-Aktuelt.

Politisk verksted: Datoen for neste LO-kongress er satt

Helt nytt utkast

Utkastet til handlingsprogrammet er snekret sammen av en komité ledet av LOs første nestleder Sissel M. Skoghaug. Komiteen har bestått av førstesekretær Julie Lødrup og lederne av de seks største forbundene.

Istedenfor å bygge på det forrige handlingsprogrammet, har de denne gangen valgt å lage et helt nytt utkast. Det samme ble gjort før kongressen i 2017. Mens det forrige utkastet som ble laget i 2021, var en revidert utgave av det fra 2017. Derfor var det nå på tide å starte med blankere ark, forklarer LO-lederen.

– Verden endrer seg, og det er viktig for oss å ha et nytt program med en politikk som treffer dagens og morgendagens utfordringer, sier Følsvik.

Det nye handlingsprogrammet skal møte behovene til norske arbeidsfolk fra 2025 og fire år framover.

Det nye handlingsprogrammet skal møte behovene til norske arbeidsfolk fra 2025 og fire år framover.

Jan-Erik Østlie

Politikk for en ny virkelighet

Utkastet som nå har vært igjennom tre runder i LOs sekretariat, er delt inn på en annen måte enn tidligere, forteller Følsvik. Først handler det om den norske modellen og hvorfor den en viktig for LO. Så følger en del som handler om hvem LO er som organisasjon, før selve forslaget til LOs politikk på elleve prioriterte områder.

– Vi mener de speiler utfordringene i arbeidslivet og hva som må gjøres, sier LO-lederen.

– Hvilke punkter er det som skal møte virkeligheten vi står i i neste kongressperiode?

– Det handler kanskje spesielt om en rettferdig grønn omstilling. En styrket demokratisk deltakelse, mener jeg også er viktig. Vi så i forrige valg at andelen som bruker stemmeretten sin, har gått ned. Et annet viktig tema akkurat nå, er ungdom og det organiserte arbeidslivet.

Nærmer oss fristen

Nylig anbefalte EU-kommisjonen at EUs klimagassutslipp bør reduseres med hele 90 prosent sammenlignet med nivået i 1990, innen 2040. Et nytt klimamål for EU vil få konsekvenser også for Norge. Når handlingsprogrammet skal vedtas på kongressen neste vår, er vi enda nærmere fristen for å få til et grønt skifte.

– Vi må gripe mulighetene i den nye, grønne industrien som står på trappene. Vi har gode muligheter til å ta en posisjon og sørge for at vi har en bærekraftig industri framover. Men denne utviklingen går i en rasende fart. Mange land rundt oss har dette veldig høyt på dagsordenen. Vi har ikke tid til å sitte og vente, sier Følsvik.

Forventer debatt

Rettferdig grønn omstilling var ett av temaene som skapte mye debatt under forrige LO-kongress. Det er liten grunn til å tro at det blir mindre diskutert denne gangen.

– Det handler om å finne de gode kompromissene for hvordan vi skal klare å kutte utslippene på en sånn måte at vi ivaretar dagens arbeidstaker. Og ett av de store spørsmålene når det gjelder kutt av utslipp, er om vi har nok kraft. Det er noe som igjen vil kreve at vi er villige til å finne løsningene når det gjelder naturinngrep, oppsummerer LO-lederen.

Andre temaer hun tror medlemmene er opptatt av nå, er lønn og tariff i en tid med økte levekostnader, energidebatten, Palestina-spørsmålet og pensjon. Hun ønsker diskusjonene velkommen.

– Vi skal ha sterke debatter og klare synspunkt. Men det som er styrken vår, er når vi finner felles ståsteder som vi kan jobbe sammen om, når en million medlemmer kan enes i kompromiss. Da blir det også nesten umulig å stå imot oss, sier Følsvik.  

Demokratisk prosess

Enten du er opptatt av de store spørsmålene som klima og miljø, kunstig intelligens i arbeidslivet eller oppslutningen om den norske modellen – eller av mer konkrete utfordringer du møter i din arbeidshverdag: Nå har du som LO-medlem eller tillitsvalgt altså muligheten til å påvirke. LOs utkast til handlingsprogram går ut til hele organisasjonen 1. mars.

Det er opp til hvert enkelt forbund og lokalorganisasjon hvordan debattene skal foregå. Innen 1. august skal klubber og foreninger sende sine forslag til forbundene og LOs regionalledd. Forbundene og regionkontorene i LO har så frist 1. november til å sende forslagene inn til LO. Disse blir silt og sortert av LO-ledelsen, som kommer med sin innstilling til LOs sekretariat. Til slutt legger sekretariatet fram et forslag til handlingsprogram for LO-kongressen i mai neste år. Der blir den endelige politikken vedtatt. 

LO-kongressen skal vedta den endelige politikken i mai neste år. Bildet er fra forrige LO-kongress i 2022.

LO-kongressen skal vedta den endelige politikken i mai neste år. Bildet er fra forrige LO-kongress i 2022.

Jan-Erik Østlie

– Ta debattene på arbeidsplassen

– Det kan virke langt fra en lokal plasstillitsvalgt til LO sentralt. Hvor lett er det for en vanlig tillitsvalgt å få gjennomslag i handlingsprogrammet?

– Det vil jeg si det er gode muligheter til. Det er ikke få ganger vi har sett at det har kommet innspill fra en klubb, for eksempel, som ender i konkrete vedtak på kongressen, sier Peggy Hessen Følsvik.

– Har du noen råd til hun eller han som har en sak hen brenner for?

– Det handler om å engasjere seg nå, være med fra begynnelsen av, ta debattene på arbeidsplassen din. Og jobbe systematisk gjennom forbundet sine samlinger der politikk blir vedtatt. Og så har man også mulighet til å være med gjennom regionkonferansene våre.

LO-lederen håper at alle forbundene vil finne igjen noen av politikkområdene som er viktig for dem i utkastet til handlingsprogrammet.

– Så får debatten vise hvor godt vi traff og hvor mye endringer som kommer til slutt, avslutter hun.

Frister for å komme med innspill til LOs handlingsprogram

1. mars: Utkastet til handlingsprogram sendes ut på «høring» hos forbundene og LOs lokalorganisasjoner rundt om i landet.

1. august: Frist for at klubber og foreninger sender inn sine forslag til forbundene og LOs regionalledd.

1. november: Frist for forbundene og regionkontorene i LO til å sende forslagene inn til LO.

5.–9. mai 2025: LOs kongress hvor handlingsprogrammet skal vedtas.

Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Frister for å komme med innspill til LOs handlingsprogram

1. mars: Utkastet til handlingsprogram sendes ut på «høring» hos forbundene og LOs lokalorganisasjoner rundt om i landet.

1. august: Frist for at klubber og foreninger sender inn sine forslag til forbundene og LOs regionalledd.

1. november: Frist for forbundene og regionkontorene i LO til å sende forslagene inn til LO.

5.–9. mai 2025: LOs kongress hvor handlingsprogrammet skal vedtas.