JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
En av 287: Lorina Farman i Norsk Kabinforening.

En av 287: Lorina Farman i Norsk Kabinforening.

privat

Få innvandrere blir topptillitsvalgte

Lorina Farman er eneste forbundsstyremedlem med ikke-vestlig bakgrunn i LOs forbund

Av 287 forbundsstyremedlemmer i LOs forbund er det kun ett medlem med innvandrerbakgrunn fra land utenfor EU og USA.


08.09.2020
12:39
23.09.2020 12:32

ragnhild@lomedia.no

«LO forbeholdt hvite» skrev Dagbladet i 2007. Avisens gjennomgang viste at det dette året kun var én person med ikke-europeisk bakgrunn blant de 288 forbundsstyremedlemmene i LOs forbund.

I 2015 gjorde forskningsstiftelsen Fafo en ny gjennomgang. De fant én ikke-europeer blant 273 forbundsstyremedlemmer.

Fem år senere har situasjonen knapt endret seg.

Kun én med ikke-vestlig bakgrunn

I den norske befolkningen er nesten 980.000 personer som enten selv har innvandret til Norge, eller som er født i Norge med to innvandrerforeldre. Det viser tall fra SSB.

Cirka 580.000 har bakgrunn fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. Det betyr at rundt 10 prosent av befolkningen i Norge har innvandret fra land i Asia, Afrika, Latin-Amerika eller Øst-Europa (utenfor EU) – eller har foreldre som har det.

Dersom toppledelsen i LOs forbund hadde gjenspeilet befolkningsmassen, skulle i underkant av 30 personer hatt innvandrerbakgrunn fra disse landene. I stedet finner LO-Aktuelts gjennomgang bare én eneste person med ikke-vestlig bakgrunn, nemlig Lorina Farman i Norsk Kabinforening.

HEL-HVITT: Forbundsstyrene i LOs forbund består nesten utelukkende av etnisk norske tillitsvalgte. Her er det forbundsstyremedlemmer i Creo som er avbildet.

HEL-HVITT: Forbundsstyrene i LOs forbund består nesten utelukkende av etnisk norske tillitsvalgte. Her er det forbundsstyremedlemmer i Creo som er avbildet.

Marte Bjerke

Beckham fra USA

LO-Aktuelt har benyttet samme metode som Fafo-forskerne Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen gjorde i 2015. Vi har rett og slett telt norsk-klingende navn, og supplert med vår kunnskap om forbundstoppenes bakgrunn*. Det er selvfølgelig mulig å ha et norsk navn og være født i Norge av to innvandrerforeldre. Men selv med forbehold om at noen kan ha blitt oversett, tegner vår gjennomgang et tydelig bilde av en LO-familie der personer med ikke-europeisk bakgrunn er kraftig underrepresentert i forbundenes toppledelse. Heller ikke i LO-ledelsen finner vi en eneste person med minoritetsbakgrunn.

For ordens skyld kan vi her legge til at forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor er født i USA og har amerikansk statsborgerskap. Og at forbundsleder Monica Boracco i Dramatikerforbundet har somalisk far.

FÅ I TOPPEN: Christopher Beckham er den eneste i LOs sekretariat med innvandrerbakgrunn. Han er født i USA. Norsk Kabinforening er det eneste forbundet som har en innvandrer med ikke-vestlig bakgrunn i ledelsen.

FÅ I TOPPEN: Christopher Beckham er den eneste i LOs sekretariat med innvandrerbakgrunn. Han er født i USA. Norsk Kabinforening er det eneste forbundet som har en innvandrer med ikke-vestlig bakgrunn i ledelsen.

Martin Guttormsen Slørdal

Færre organiserte

– Jeg tror at hvis du spør forbundslederne i LO, så vil alle være enige i at dette er litt flaut. Men i det daglige er det lite oppmerksomhet rundt det, sier Fafo-forsker Inger Marie Hagen.

I en artikkel i forskningsmagasinet Transfer påpeker hun og Fafo-kollega Ragnhild Steen Jensen at det er en tydelig ubalanse mellom andelen medlemmer med minoritetsbakgrunn og andelen tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

At dette skyldes mangel på interesse for fagforeningsarbeid, finnes det lite belegg for i Fafos forskning, påpeker Hagen. Hun mener årsakene til at det er slik er sammensatte. Én forklaring er at innvandrere sett under ett er sjeldnere organisert enn norske arbeidstakere. Særlig gjelder det arbeidstakere fra Øst-Europa og de nye EU-landene.

– Når det ikke er mange i bunn, blir det heller ikke så mange i toppen, kommenterer Hagen.

Jo lengre botid innvandrerne har i Norge, dess mer ligner imidlertid organisasjonsandelen den blant norske arbeidstakere.

Les også: Fawsi Adem vil inn ledelsen i stort LO-forbund: – Medlemmer med minoritetsbakgrunn har ingen å se opp til

Blir ikke spurt

En Fafo-undersøkelse fra 2015 tyder snarere på at det er mangel på oppfordring og mas som ligger til grunn for at tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn fortsatt er underrepresentert. Medlemmer med innvandrerbakgrunn må ganske enkelt bli spurt.

– Kanskje har vi fortsatt et bilde av at innvandrere bare er opptatt av å fremme innvandrerinteresser, slik man før tenkte at kvinner først og fremst ville være opptatt av kvinnespørsmål, sier forskeren.

Inger Marie Hagen mener mangfold er noe fagbevegelsen fortsatt snakker om i festtaler, men at det i praksis er for lite bevissthet rundt det i det daglige rekrutteringsarbeidet.

– Jeg tror alle som er i en mindretallsposisjon kan trenge et ekstra puff. Sånn har det nok vært for mange kvinner i mannsdominerte forbund, og sånn tror jeg det er for mange innvandrere.

* Fellesorganisasjonen og Norsk Flygerforbund er ikke organisert med forbundsstyrer. Her har vi sett på medlemmene i arbeidsutvalgene.

Fagforbundet vil bevisstgjøre valgkomiteene

Fagforbundet har siden 2010 hatt en landsomfattende nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Likevel gjenspeiles ikke dette arbeidet i toppen.

I forbundsstyret, med 23 medlemmer, er det ikke én eneste person med innvandrerbakgrunn. Også i landsstyret er det bare norskklingende navn blant de faste medlemmene.

– Her har vi ikke lyktes godt nok, sier Svend Morten Voldsrud som har det politiske ansvaret for mangfoldsarbeidet i forbundet.

Han påpeker at Fagforbundet består av mer enn 400 små og store fagforeninger.

– Ting tar tid i en så stor organisasjon. Jeg opplever at vi ser flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i fagforeningene lokalt, men vi har fortsatt en del å hente når det gjelder tillitsvalgte med mer fremtredende verv lokalt, som fagforeningsledere og hovedtillitsvalgte.

IKKE HELT FORNØYD: Svend Morten Voldsrud sitter i arbeidsutvalget i Fagforbundet.

IKKE HELT FORNØYD: Svend Morten Voldsrud sitter i arbeidsutvalget i Fagforbundet.

Birgit Dannenberg

Bevisstgjøring i alle ledd

Fagforbundet har hatt tradisjon for at de som velges til sentrale verv, har hatt verv i regionstyrer eller i forbundets yrkesseksjoner tidligere. Det trengs dermed økt bevisstgjøring på alle nivåer, fra det lokale til det nasjonale, påpeker Voldsrud. Mangfold og inkludering har vært tema på representantskapsmøter, tillitsvalgtsamlinger og i eget temakurs. I tillegg har forbundet utarbeidet en felles opplæring av valgkomiteene, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, hvor bevisstgjøring rundt flerkulturelt mangfold er en del av opplæringen.

– Før vi fikk den felles skoleringen, var det nok litt tilfeldig hvorvidt foreningene var bevisst på etnisk mangfold eller ikke. Skal vi lykkes med å øke andelen tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn, må vi jobbe langsiktig og kontinuerlig for å endre organisasjonskultur og holdninger, uttaler Voldsrud.

Fagforbundet har lenge hatt nedfelt i sine vedtekter at det til styrer og utvalg skal velges minst 40 prosent av hvert kjønn. Og i 2013 fikk forbundet inn et tillegg om at det skal «tilstrebes» å få valgt representanter med minoritetsbakgrunn. Mens det første er godt innarbeidet i organisasjonen, sitter bevisstheten om etnisk mangfold ikke like godt i ryggmargen, mener Voldsrud. Han påpeker at arbeidet med skoleringen av valgkomiteene startet opp i fjor, og at det sånn sett er litt for tidlig å si hvilken effekt det vil ha.

– Jeg håper at vi vil se resultater, men vi kan ikke lene oss tilbake med dette, sier han.

Fagforbundet gjennomførte i 2018 en spørreundersøkelse for å kartlegge i hvilken grad innvandrere er representert i fagforeningsstyrer og utvalg. Av totalt 210 fagforeninger svarte én tredel at de hadde førstegenerasjons innvandrere i styret. Flertallet av disse hadde bakgrunn fra EU-/EØS-land og Asia. Ytterligere 38 fagforeninger – 18 prosent – hadde andregenerasjons innvandrere i styret.

Les også: Som ny i Norge fikk Helena Bozicevic beskjed om at hun var oppsagt: – Jeg vil passe på at ingen innvandrere blir behandlet like dårlig som meg

08.09.2020
12:39
23.09.2020 12:32Mest lest

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

PENSJON: Går du av med pensjon tidlig, vil du få et nytt tillegg. (Illustrasjonsfoto).

Anna Granqvist

Ny pensjon: Økes med nesten 30.000 kroner

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Industriarbeidarane Kjell Kvalen (til venstre) og Joachim Aspelund Linde vil ha betre løn. Det er viktig å få mest mogleg sentralt, for dei lokale forhandlingane gir ofte ikkje så mykje.

Erlend Tro Klette

Bedrifta går så det susar, men det vises ikkje på løna til Kjell og Joachim

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Nå har Gro og 49 kolleger jobbet hjemmefra i nesten fire år

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

En butikk i Lillestrøm holdt ulovlig søndagsåpent, men skal nå ha rettet opp i forholdet. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Politiet stoppet ulovlig søndagshandel

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

KREVER MER LØNN: Nå er det vår tur, sier NTL-erne Jorid Ness (f.v.), Nina Nygård, Therese Aune Nøtnes og Gard Grande på Ørland flystasjon.

Nina Hanssen

Ansatte i Forsvaret: – Det er vår tur nå. Lønna må opp

Debatt

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Mange av LOs medlemmer klarer så vidt å være i arbeid til fylte 62 år. Disse medlemmene står nå i fare for å bli presset over på den lange og tunge vegen til uføretrygd, skriver Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Uforståelig at ledelsen i LO godtar en økning av pensjonsalderen

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Hamid Norouzi slet med norsken, og sier han ikke skjønte digitale systemer eller forsto hvordan næringslivet fungerte. Han har anmeldt sin tidligere sjef for svindel. Saken ble henlagt

Ronja Sagstuen Larsen

Hamid ble lurt av sjefen. Nå skylder han staten 200.000 kroner

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

ORGANISERT: Philip Rein er tillitsvalgt i Foodora, og ønsker at også Wolt skal få tariffavtale. Her i samtale med et bud som jobber både for Wolt og Foodora.

Håvard Sæbø

– Frustrasjonen hos budene er stor, så vi blir godt mottatt

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

– Takk til dere ni som tok denne kampen - med store personlige belastninger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Jan-Erik Østlie

De streiket i nesten ett år. Nå får de tariffavtale og går opp i lønn

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen. Nå må staten ta ansvar

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

LO vil ha en forbedring av alderspensjonen for uføre i årskullene 1954-63, sier nestleder i LO Steinar Krogstad (t.v).

Brian Cliff Olguin / Sissel M. Rasmussen

LO støtter pensjonistenes uføre-krav. Regjeringa vil ikke svare

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

– NTL har ikke ønsket ei heving av aldersgrensene i staten, sier Kjersti Barsok.

Eirik Dahl Viggen

Aldersgrensen for statsansatte heves. Slik reagerer NTL

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

– Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Colourbox

Hjemmekontor på heltid ga symptomer på depresjon og angst

Debatt

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad.

Colourbox

Unødvendig og uklokt med økt pensjonsalder

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

LANG HISTORIE: Én time bruker Isak Mydske på å forklare hele fagbevegelsen. Men mest LO, da.

Herman Bjørnson Hagen

Isak (20) er sjokkert over hvor lite folk vet om rettighetene sine


Flere saker