JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
En av 287: Lorina Farman i Norsk Kabinforening.

En av 287: Lorina Farman i Norsk Kabinforening.

privat

Få innvandrere blir topptillitsvalgte

Lorina Farman er eneste forbundsstyremedlem med ikke-vestlig bakgrunn i LOs forbund

Av 287 forbundsstyremedlemmer i LOs forbund er det kun ett medlem med innvandrerbakgrunn fra land utenfor EU og USA.08.09.2020
12:39
23.09.2020 12:32

ragnhild@lomedia.no

«LO forbeholdt hvite» skrev Dagbladet i 2007. Avisens gjennomgang viste at det dette året kun var én person med ikke-europeisk bakgrunn blant de 288 forbundsstyremedlemmene i LOs forbund.

I 2015 gjorde forskningsstiftelsen Fafo en ny gjennomgang. De fant én ikke-europeer blant 273 forbundsstyremedlemmer.

Fem år senere har situasjonen knapt endret seg.

Kun én med ikke-vestlig bakgrunn

I den norske befolkningen er nesten 980.000 personer som enten selv har innvandret til Norge, eller som er født i Norge med to innvandrerforeldre. Det viser tall fra SSB.

Cirka 580.000 har bakgrunn fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. Det betyr at rundt 10 prosent av befolkningen i Norge har innvandret fra land i Asia, Afrika, Latin-Amerika eller Øst-Europa (utenfor EU) – eller har foreldre som har det.

Dersom toppledelsen i LOs forbund hadde gjenspeilet befolkningsmassen, skulle i underkant av 30 personer hatt innvandrerbakgrunn fra disse landene. I stedet finner LO-Aktuelts gjennomgang bare én eneste person med ikke-vestlig bakgrunn, nemlig Lorina Farman i Norsk Kabinforening.

HEL-HVITT: Forbundsstyrene i LOs forbund består nesten utelukkende av etnisk norske tillitsvalgte. Her er det forbundsstyremedlemmer i Creo som er avbildet.

HEL-HVITT: Forbundsstyrene i LOs forbund består nesten utelukkende av etnisk norske tillitsvalgte. Her er det forbundsstyremedlemmer i Creo som er avbildet.

Marte Bjerke

Beckham fra USA

LO-Aktuelt har benyttet samme metode som Fafo-forskerne Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen gjorde i 2015. Vi har rett og slett telt norsk-klingende navn, og supplert med vår kunnskap om forbundstoppenes bakgrunn*. Det er selvfølgelig mulig å ha et norsk navn og være født i Norge av to innvandrerforeldre. Men selv med forbehold om at noen kan ha blitt oversett, tegner vår gjennomgang et tydelig bilde av en LO-familie der personer med ikke-europeisk bakgrunn er kraftig underrepresentert i forbundenes toppledelse. Heller ikke i LO-ledelsen finner vi en eneste person med minoritetsbakgrunn.

For ordens skyld kan vi her legge til at forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor er født i USA og har amerikansk statsborgerskap. Og at forbundsleder Monica Boracco i Dramatikerforbundet har somalisk far.

FÅ I TOPPEN: Christopher Beckham er den eneste i LOs sekretariat med innvandrerbakgrunn. Han er født i USA. Norsk Kabinforening er det eneste forbundet som har en innvandrer med ikke-vestlig bakgrunn i ledelsen.

FÅ I TOPPEN: Christopher Beckham er den eneste i LOs sekretariat med innvandrerbakgrunn. Han er født i USA. Norsk Kabinforening er det eneste forbundet som har en innvandrer med ikke-vestlig bakgrunn i ledelsen.

Martin Guttormsen Slørdal

Færre organiserte

– Jeg tror at hvis du spør forbundslederne i LO, så vil alle være enige i at dette er litt flaut. Men i det daglige er det lite oppmerksomhet rundt det, sier Fafo-forsker Inger Marie Hagen.

I en artikkel i forskningsmagasinet Transfer påpeker hun og Fafo-kollega Ragnhild Steen Jensen at det er en tydelig ubalanse mellom andelen medlemmer med minoritetsbakgrunn og andelen tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

At dette skyldes mangel på interesse for fagforeningsarbeid, finnes det lite belegg for i Fafos forskning, påpeker Hagen. Hun mener årsakene til at det er slik er sammensatte. Én forklaring er at innvandrere sett under ett er sjeldnere organisert enn norske arbeidstakere. Særlig gjelder det arbeidstakere fra Øst-Europa og de nye EU-landene.

– Når det ikke er mange i bunn, blir det heller ikke så mange i toppen, kommenterer Hagen.

Jo lengre botid innvandrerne har i Norge, dess mer ligner imidlertid organisasjonsandelen den blant norske arbeidstakere.

Les også: Fawsi Adem vil inn ledelsen i stort LO-forbund: – Medlemmer med minoritetsbakgrunn har ingen å se opp til

Blir ikke spurt

En Fafo-undersøkelse fra 2015 tyder snarere på at det er mangel på oppfordring og mas som ligger til grunn for at tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn fortsatt er underrepresentert. Medlemmer med innvandrerbakgrunn må ganske enkelt bli spurt.

– Kanskje har vi fortsatt et bilde av at innvandrere bare er opptatt av å fremme innvandrerinteresser, slik man før tenkte at kvinner først og fremst ville være opptatt av kvinnespørsmål, sier forskeren.

Inger Marie Hagen mener mangfold er noe fagbevegelsen fortsatt snakker om i festtaler, men at det i praksis er for lite bevissthet rundt det i det daglige rekrutteringsarbeidet.

– Jeg tror alle som er i en mindretallsposisjon kan trenge et ekstra puff. Sånn har det nok vært for mange kvinner i mannsdominerte forbund, og sånn tror jeg det er for mange innvandrere.

* Fellesorganisasjonen og Norsk Flygerforbund er ikke organisert med forbundsstyrer. Her har vi sett på medlemmene i arbeidsutvalgene.

Fagforbundet vil bevisstgjøre valgkomiteene

Fagforbundet har siden 2010 hatt en landsomfattende nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Likevel gjenspeiles ikke dette arbeidet i toppen.

I forbundsstyret, med 23 medlemmer, er det ikke én eneste person med innvandrerbakgrunn. Også i landsstyret er det bare norskklingende navn blant de faste medlemmene.

– Her har vi ikke lyktes godt nok, sier Svend Morten Voldsrud som har det politiske ansvaret for mangfoldsarbeidet i forbundet.

Han påpeker at Fagforbundet består av mer enn 400 små og store fagforeninger.

– Ting tar tid i en så stor organisasjon. Jeg opplever at vi ser flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i fagforeningene lokalt, men vi har fortsatt en del å hente når det gjelder tillitsvalgte med mer fremtredende verv lokalt, som fagforeningsledere og hovedtillitsvalgte.

IKKE HELT FORNØYD: Svend Morten Voldsrud sitter i arbeidsutvalget i Fagforbundet.

IKKE HELT FORNØYD: Svend Morten Voldsrud sitter i arbeidsutvalget i Fagforbundet.

Birgit Dannenberg

Bevisstgjøring i alle ledd

Fagforbundet har hatt tradisjon for at de som velges til sentrale verv, har hatt verv i regionstyrer eller i forbundets yrkesseksjoner tidligere. Det trengs dermed økt bevisstgjøring på alle nivåer, fra det lokale til det nasjonale, påpeker Voldsrud. Mangfold og inkludering har vært tema på representantskapsmøter, tillitsvalgtsamlinger og i eget temakurs. I tillegg har forbundet utarbeidet en felles opplæring av valgkomiteene, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, hvor bevisstgjøring rundt flerkulturelt mangfold er en del av opplæringen.

– Før vi fikk den felles skoleringen, var det nok litt tilfeldig hvorvidt foreningene var bevisst på etnisk mangfold eller ikke. Skal vi lykkes med å øke andelen tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn, må vi jobbe langsiktig og kontinuerlig for å endre organisasjonskultur og holdninger, uttaler Voldsrud.

Fagforbundet har lenge hatt nedfelt i sine vedtekter at det til styrer og utvalg skal velges minst 40 prosent av hvert kjønn. Og i 2013 fikk forbundet inn et tillegg om at det skal «tilstrebes» å få valgt representanter med minoritetsbakgrunn. Mens det første er godt innarbeidet i organisasjonen, sitter bevisstheten om etnisk mangfold ikke like godt i ryggmargen, mener Voldsrud. Han påpeker at arbeidet med skoleringen av valgkomiteene startet opp i fjor, og at det sånn sett er litt for tidlig å si hvilken effekt det vil ha.

– Jeg håper at vi vil se resultater, men vi kan ikke lene oss tilbake med dette, sier han.

Fagforbundet gjennomførte i 2018 en spørreundersøkelse for å kartlegge i hvilken grad innvandrere er representert i fagforeningsstyrer og utvalg. Av totalt 210 fagforeninger svarte én tredel at de hadde førstegenerasjons innvandrere i styret. Flertallet av disse hadde bakgrunn fra EU-/EØS-land og Asia. Ytterligere 38 fagforeninger – 18 prosent – hadde andregenerasjons innvandrere i styret.

Les også: Som ny i Norge fikk Helena Bozicevic beskjed om at hun var oppsagt: – Jeg vil passe på at ingen innvandrere blir behandlet like dårlig som meg

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.09.2020
12:39
23.09.2020 12:32Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Rødt og SV blir opprørt av Linns historie: – Folk blir ikke noe friskere av at ytelsene kuttes

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

Brian Cliff Olguin

Butikkansatt Linda (53) mistet jobben under pandemien. Nå er hun lei og vurderer å bytte bransje

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

Morten Hansen

Vil kaste konduktørene ut av toget. Frykter lovløse tilstander

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

Sissel M. Rasmussen

At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder professorer

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

Debatt

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Med dagens regjering og deres statsfobi hadde vi nok vært oljerikdommen foruten», skriver Mímir Kristjánsson

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

Marit Hommedal / NTB

Disse partiene støtter Fagforbundets medlemmer før valget

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Privat

– Jeg tror vi må legge ned en ordentlig innsats for å bli flere medlemmer i forbundet

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Senterpartiet vil ikke melde Norge ut av EØS før et alternativ er på plass


Flere saker