JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BEDRE SKOLERING: Fawsi Adem savner bedre skolering av ordinære LO-medlemmer.

BEDRE SKOLERING: Fawsi Adem savner bedre skolering av ordinære LO-medlemmer.

Martin Guttormsen Slørdal

Mangfold i fagbevegelsen:

Fawsi Adem vil inn ledelsen i stort LO-forbund: – Medlemmer med minoritetsbakgrunn har ingen å se opp til

LO må begynne å speile medlemsmassen, mener Fawsi Adem, som er kandidat til forbundsledelsen i Handel og Kontor.28.08.2020
10:30
23.09.2020 11:00

martin@lomedia.no

Fawsi Adem er leder av Handel og Kontor region Øst. I 2010 flyttet han fra Göteborg til Norge og fikk seg jobb på IKEA Slependen, senere på IKEA Furuset. Etter kort tid begynte svensken å engasjere seg i fagforeninga på arbeidsplassen, som i dag er landets største HK-klubb. Han ble raskt valgt som tillitsvalgt, og senere konserntillitsvalgt. Nylig overlot han stafettpinnen som konserntillitsvalgt videre til en kollega. En stor og sterk HK-klubb i IKEA klarer seg godt uten Fawsi Adem. Nå er han regionens kandidat til HKs forbundsledelse ved det kommende landsmøtet i januar 2021.

Ikea-tillitsvalgt Fawsi Adem vil inn i HK-ledelsen

Flyktet til Sverige

Da Fawsi Adem var fem år, flyktet han og familien fra det somaliske området Ogaden i Etiopia til Sverige. Faren hans var politisk aktiv og risikerte å bli tatt til fange av regimet. Dette har han ingen minner fra. Det Fawsi Adem kjenner til, er svensk og norsk fagbevegelse og den nordiske modellen. Men det var først etter at han flyttet til Norge at han ble kalt svensk, husker han.

– På min første arbeidsplass i Norge ble jeg spurt om hvor jeg kom fra. Jeg er somalier, svarte jeg. Nei, nei, Fawsi. Hvilken by er du fra i Sverige, du er jo svensk, svarte de. De ga meg en anerkjennelse av at jeg var en av alle de andre. Det ga en boost for selvtilliten min å komme til Norge, forteller han.

Først og fremst tillitsvalgt

Fawsi Adem har gått gradene i forbundet, fra å være et ordinært medlem til å bli valgt som regionleder i HKs største region.

– Mitt kandidatur til HK-ledelsen er på grunn av mine egenskaper som tillitsvalgt og som fagforeningsmann. Jeg vil bli behandlet ut ifra de kriteriene, sier han.

Men når ny forbundsledelse skal velges ved neste HK-landsmøte, tror Adem at med så mange delegater med like bakgrunner, kan noen påvirkes av at han ikke ser ut som alle andre.

– Jeg er ung, jeg er svensk, og jeg mørk i huden. Og ja, jeg tror at hudfargen min kan ha en påvirkning på valget. Men det viktigste for meg når jeg stiller til valg, er at jeg er tillitsvalgt, gjentar regionlederen.

På tide å slippe fram noen

Fawsi Adem tror også det er positivt at han ikke ser ut som alle andre. Mange av de nye medlemmene HK verver, er mennesker med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn, forteller han.

– Hvor mange i HKs ledelse har noen gang sett litt annerledes ut? Ingen. Medlemmer med minoritetsbakgrunn har ingen å se opp til. Mitt spørsmål er om HK er klare for en dyktig tillitsvalgt som er mørk i huden? Jeg synes det er på tide at LO har mot nok til å slippe fram noen. Og jeg sier ikke dette fordi jeg er kandidat selv, sier Fawsi Adem.

Les svaret fra HK-leder Christopher Beckham nederst i saken.

Én arbeiderklasse

Adem kaller fagbevegelsen en grunnleggende antirasistisk bevegelse og en arena for inkludering. Det er den kollektive arbeideridentiteten og styrken som forener fagbevegelsen i kampen for like rettigheter i arbeidslivet og samfunnet, og mot kreftene i samfunnet som forsøker å splitte fagbevegelsen, mener regionlederen.

– Vi er én og samme arbeiderklasse, og vi finner løsninger som bygger på vår kollektive styrke. På grunnplanet i LO tenker vi ikke på om vi er fra Nord-Norge eller Afrika. Der er alle representert. Vi er alle medlemmer og tillitsvalgte, og vi deltar i 8. mars-tog, 1. mai-tog og i Pride, sier Adem.

Speiler ikke medlemsmassen

LO HAR EN JOBB Å GJØRE: Fawsi Adem, leder av HK region Øst, mener at LO har en jobb å gjøre når det gjelder å skolere flere medlemmer så de blir i stand til å ta verv i fa gbevegelsen.

LO HAR EN JOBB Å GJØRE: Fawsi Adem, leder av HK region Øst, mener at LO har en jobb å gjøre når det gjelder å skolere flere medlemmer så de blir i stand til å ta verv i fa gbevegelsen.

Martin Guttormsen Slørdal

Det at så få i LOs og forbundenes høyeste organer har minoritetsbakgrunn, gjør at LO ikke speiler medlemsmassen, mener Adem. Han sier at LO må stille seg det vanskelige spørsmålet om organisasjonen er representativ for sine medlemmer.

– Fagbevegelsen må begynne å leve mer som den lærer bort. Vi prater mye om dette, men det går raskt i glemmeboken igjen, sier Adem.

I HKs handlingsprogram er det vedtatt at forbundet skal jobbe med å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til verv, og bidra til at flere kan delta aktivt i samfunnsdebatten.

– I HK er 70 prosent av medlemmene kvinner. Hvis du ser på styrer og stell, så er vi ikke representative. Og vi savner innvandrerkvinnene som er tillitsvalgte på arbeidsplassene. Dette er et eksempel på et arbeid som ikke har blitt fulgt godt nok opp i landsmøteperioden, mener Adem.

LO og forbundene må også gjøre en bedre jobb med å foreslå flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn til verv, mener han.

– Valgkomiteene i fagbevegelsen har ikke gjort en god nok jobb med å gjøre LO mer representativ. Det må inn en større bevissthet når det gjelder kjønn og etnisitet, uten at det er det eneste som skal være utslagsgivende, sier Adem.

Lederkampen utvides i HK: Lena Reitan foreslås som nestleder

Kvotering er nødvendig

Fawsi Adem mener at kvotering er et virkemiddel som brukes når man har mislyktes i å føre en bestemt politikk, og at det er et helt nødvendig virkemiddel i likestillingskampen for å få økt representativitet. Den kampen er på ingen måte over, sier han. Han mener likevel at mange har en feil oppfattelse av hva kvotering er.

– Vi må huske at det ikke handler om å få opp og fram folk uten at de har nødvendige kvalifikasjoner. Det handler om noe så enkelt som å velge den som er underrepresentert hvis valget står mellom to kandidater med like kvalifikasjoner, sier Adem.

Han sier at det er viktig å være bevisst på hvordan man bruker kvotering som virkemiddel.

– Det verste som kan skje, er at dyktige tillitsvalgte føler de får en merkelapp som kvotert inn, og dermed føler seg utenfor, til tross for gode kvalifikasjoner og engasjement, sier han.

Uformelle arenaer kan ekskludere

Selv om fagbevegelsen har kommet langt med å fjerne de uformelle arenaene som kan være ekskluderende, eksisterer de fremdeles, mener Adem. Et typisk eksempel er å inviterere kamerater ut på øl etter et møte. Samtidig vet man at ikke alle kan delta. Dette kan fører til at mennesker blir utestengt også i fagbevegelsen, mener han.

– Det kan handle om familieliv, religiøs eller politisk overbevisning. Selv om du er en dyktig tillitsvalgt, havner du utenfor i de uformelle diskusjonene hvis du ikke er en del av en bestemt krets, eller har de samme fritidsvanene, sier han.

Han er opptatt av at det må skapes en fagbevegelse for alle, med arenaer der alle føler seg hjemme, og hvor det kan diskuteres politikk, arbeidsliv og hvor man aktivt kan ta del i samfunnsdebatten.

– Samtidig må vi ikke glemme samholdet og engasjementet som de uformelle arenaene skaper. Men vi må passe på at alle føler seg inkludert, minner han om.

Sitter i minoritetsutvalg

Arbeiderpartiet satte nylig ned et utvalg med ni personer med minoritetsbakgrunn. De skal se på hvordan Ap kan rekruttere flere mennesker med minoritetsbakgrunn, som kan engasjere seg og ta verv i partiet. Fawsi Adem sitter i dette utvalget. De politiske organisasjonene har kommet lenger i disse spørsmålene enn fagbevegelsen, mener han. Han tror det er fordi de har ført diskusjonen over lengre tid.

– Utvalget er ikke et talerør for minoriteter. Oppdraget er å se hvordan Ap kan gjøre en bedre jobb på dette området. Akkurat nå deler vi erfaringer med hverandre, forteller svensken.

Kontoret til Fawsi Adem og Oslo/Akershus Handel og Kontor er full av historiebøker om fagbevegelsen. Adem peker på bøkene og sier at det er denne historien som binder menneskene i fagbevegelsen sammen og gjør den til det fellesskapet det er.

Han viser til at de første fagforeningene oppsto på grunn av menneskers opplevelser av fattigdom, ydmykelse og undertrykkelse, og at det var ideen om alle menneskers likeverd og like rett, eller likestilling, som skapte styrken fagbevegelsen har til å forandre samfunnet.

– I det fagligpolitiske arbeidet jobber vi for et arbeidsliv uten over- og underordning, uten klasseskiller og fattigdom, og uten fordommer og diskriminering. Vårt viktigste utgangspunkt i den kampen er solidaritet, sier han.

Debatt: «Det skremmer meg at jeg mest sannsynlig kommer til å få jobber basert på utseendet mitt»

Må få bedre medlemsopplæring

HK-avdelingen hans har hatt mange kurs for ordinære medlemmer de siste årene, og der er arbeiderhistorie en sentral del av undervisningen. Adem ønsker at medlemmer skal settes i stand til å ta kampen på arbeidsplassen sammen med kollegene. Han sier at mange av de nye, flinke tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn også må settes i stand til å gjøre det. Forbundet må hjelpe til og sørge for at de synes og kjenner seg trygge på seg selv.

– Fagbevegelsen er gode på å skolere tillitsvalgte i arbeiderbevegelsens historie, men dårlige på å skolere medlemmene. Det må vi bli flinkere til. Avdelingen vår er opptatt av historie, og vi må kjenne til den for å forme framtida, sier Fawsi Adem.

Les også portrettintervjuet som HK-Nytt gjorde med Fawsi Adem våren 2015.

HK-lederen tror landsmøtet vil velge de beste kandidatene uansett bakgrunn

Forbundsleder i HK, Christopher Beckham, sier at forbundet jobber aktivt for å rekruttere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. HK har i dag mange tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn, som har lyktes med klubbarbeidet på grunn av deres faglige dyktighet, påpeker han.

– De er valgt som tillitsvalgte i kraft av sin kunnskap og at de har den nødvendige kompetansen til å ta vervene. Jeg mener at forbundet har mye å være stolte av på dette området, sier forbundslederen.

I HKs prinsipp- og handlingsprogram heter det at HK har som mål å legge til rette for at minoritetsgrupper deltar i samfunnsdebatten og aktivt rekruttere tillitsvalgte fra minoritetsgrupper.

– Dette arbeidet blir aldri godt nok. Etter landsmøtet bør det nye forbundsstyret sette seg ned for å diskutere disse spørsmålene, og hvordan forbundet skal jobbe videre med rekruttering fram mot neste landsmøte i 2024, sier Beckham.

Han forstår at Fawsi Adem kan stille seg spørsmålet om HK er klare for en dyktig tillitsvalgt som er mørk i huden. Christopher Beckham sier at han aldri stilte seg spørsmålet om HK var klare for en homofil forbundsleder.

– Jeg tror at HK-landsmøtet velger de kandidatene som er best egnet på bakgrunn av sin faglige dyktighet som tillitsvalgte, uavhengig av seksuell legning, kjønn, etnisitet eller hudfarge, sier Christopher Beckham.

martin@lomedia.no

28.08.2020
10:30
23.09.2020 11:00Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

Brian Cliff Olguin

Lærerne tapte trolig 10.000 hver på streiken

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet»

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

Debatt

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

Jan-Erik Østlie/Stian Lysberg Solum-NTB

«Når det gjelder noe så viktig som økonomien til folk, skal vi politikere ikke gi feil informasjon»


Flere saker