JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BILLIG ARBEIDSKRAFT:  Dårligere lønns- og arbeidsvi?lkår gjør private barnevernsplasser billigere for staten, mener Jarle Huseby, tillitsvalgt for Fagforbundet i Aberia Ung.

BILLIG ARBEIDSKRAFT: Dårligere lønns- og arbeidsvi?lkår gjør private barnevernsplasser billigere for staten, mener Jarle Huseby, tillitsvalgt for Fagforbundet i Aberia Ung.

Eirik Dahl Viggen

Privat barnevern:

Miljøarbeidere jobber 58-timers-uke for årslønn under 400.000

– Staten driver sosial dumping.13.10.2016
11:39
13.10.2016 11:40

edv@lomedia.no

– Dette er systemfeil. Sosial dumping med staten i førersetet.

Det sier Jarle Huseby, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Aberia Ung as, med adresse statens barne- og ungdomsvernetat.

I statens ungdomsinstitusjoner jobber de ansatte rundt 84 døgn per år. Den vanligste turnusen hos private utgjør 112 døgn. Likevel har som regel de privat ansatte lavere total årslønn, inkludert alle tillegg, enn de statlige.

• Ansatte i privat barnevern jobber 28 dager «gratis» hvert år

Tjener 200 000 mindre

Aberia Ung sine miljøarbeidere jobber i snitt 58 timer i uka. Startlønna er litt under 370 000 kroner per år. Etter 12 år når de topp ansiennitet med rundt 390 000 kroner. Det er inkludert ubekvemtillegg. Helligdagstillegg kommer ved siden av.

– Vi tjener rundt 100 000 mindre per år enn statlig ansatte i samme jobb, sier Huseby til LO-Aktuelt.

Han påpeker at ved å regne om til penger de 28 døgnene de arbeider mer enn sine statlige kolleger, vokser forskjellen til hele 200 000 kroner.

Staten presser ned lønna

Barnevern er dyrt. Særlig å plassere ungdommer i institusjon, det koster 8 800 kroner per døgn. Plassen er gjennomsnittlig 17 prosent dyrere hvis den drives av staten enn når oppdraget er satt ut til private.

– Bufetat må kreve like arbeidsvilkår for oss som de har for sine egne. De leier inn arbeidskraft med dårligere vilkår enn sine egne og presser anbudene, sier Huseby.

I fjor brukte staten omtrent like mye penger på private som på statlige plasser, ifølge årsregnskapet fra statens barne-, ungdoms- og familieverndirektorat (Bufdir). Rundt 1,5 milliarder kroner gikk med på hver post. De siste årene har andelen private plasser økt mens andelen statlige synker.

• – Jeg kunne skiftet jobb og begynt i statlig institusjon, vært mindre på jobb og tjent 100.000 mer

Billigere arbeidskraft

Bufetat sparer penger på å bruke oss. De slipper risikoen med å drifte tomme plasser, og de slipper arbeidsgiveransvar inkludert sykefravær og pensjon. For oss virker det som det er bare pris det går på, ikke kvalitet eller hensyn til arbeidstakerne, sier Huseby.

Aberia Ung kjennetegnes av et godt forhold mellom ansatte og ledelse, understreker han. Det er gode muligheter til videreutdanning og faglig påfyll. Så var det lønna, da.

Anbud vinnes, og arbeidsplasser sikres, ved å legge inn lave døgnpriser. Det koster: Siden Huseby startet i Aberia Ung i 2010, har årslønna hans bare steget med 8 000 kroner.

Presset forhandlingsklima

Huseby får støtte fra miljøterapeutene i konkurrenten Aleris.

FORHANDLER: Anbudsvilkårene gjør det utfordrende å kjempe for bedre lønn og arbeidsvilkår, mener  regiontillitsvalgt for FO, Christer Sivertsen, i Aleris Ungplan & BOI region Vest.

FORHANDLER: Anbudsvilkårene gjør det utfordrende å kjempe for bedre lønn og arbeidsvilkår, mener regiontillitsvalgt for FO, Christer Sivertsen, i Aleris Ungplan & BOI region Vest.

Privat

Det blir unyansert å legge alt ansvar på bedriftsledelsen uten å se det i sammenheng med hvordan anbudskonkurransen er lagt opp, sier regiontillitsvalgt for Fellesorganisasjonen, Christer Sivertsen, i Aleris Ungplan & BOI as, region Vest.

Oppdragsgiveren Bufetat setter anbudsvilkår som gjør det utfordrende å kjempe for bedre lønn og arbeidsvilkår. Samme lønn som i stat og kommune, men lavere døgnpris, er et regnestykke som ikke går i hop, sier Sivertsen.

• Omsorgsselskap holder lønna hemmelig

Én av tre er fagorganisert

Aberia Ungs anbudskontrakt tillater bedriften å omgå de vanlige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Turnusen gir i snitt 58 timer på jobben per uke. Altså 18 timer mer enn lovens normalgrense. Likevel har praksisen siden 2005 vært vurdert som lovlig, takket være Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger. Denne brukes hos privat barnevern. Men ikke i staten hvor fagforeningene står langt sterkere. Av rundt 150 ansatte i Aberia Ung, er bare et femtitall medlem enten av FO eller Fagforbundet.

Regjeringen: Full tillit til anbud

LO-Aktuelt spurte myndighetene hvordan de kan tillate så ulike arbeidsbetingelser for arbeidstakere som utfører samme offentlige tjeneste.

ANBUDSTRO: Statssekretær Kai-Morten Terning (FrP).

ANBUDSTRO: Statssekretær Kai-Morten Terning (FrP).

BLD

Statssekretær Kai-Morten Terning (FrP) i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet svarer følgende per e-post: «Det er viktig at vi har anbudsregler som balanserer kravet om faglig forsvarlighet og økonomi. Vi har tiltro til at Bufdir klarer dette i sine anbudsprosesser.» Terning henviser til barnevernets styringsetat, Bufdir for svar.

Alle kontraktene er inngått i tråd med gjeldende lovgivning med tilhørende forskrifter og gjeldende tariffavtale, skriver seksjonssjef i enhet for innkjøp og kontraktsrett ved Bufdir, Nils Christian Thomsen i en e-post.

Bufdir har i høst hatt ny anbudsrunde. Kontraktene tar høyde for ulik bemanningsfaktor. Dermed har ikke høye personalkostnader spilt noen rolle for tildelingen, ifølge seksjonssjefen.

Bufdir konkluderer: Den enkelte arbeidstaker ansatt under medleverordning kan når som helst trekke sitt samtykke til å jobbe utover 48 timer i snitt per uke. Arbeidsgiver plikter da å redusere den ansattes samlede arbeidstid.

FO: – Staten er urealistisk

Når Bufdir beskriver det som at arbeidstaker har full frihet til normal arbeidstid, virker det ganske urealistisk, sier Fellesorganisasjonens leder, Mimmi Kvisvik.

STANGER I VEGGEN: Takket være en forskrift til arbeidsmiljøloven kan oppdragstakere i barnevernet kjøre på med 60-timersuke, uten godkjenning fra Mimmi Kvisviks FO eller andre forbund.

STANGER I VEGGEN: Takket være en forskrift til arbeidsmiljøloven kan oppdragstakere i barnevernet kjøre på med 60-timersuke, uten godkjenning fra Mimmi Kvisviks FO eller andre forbund.

Eirik Dahl Viggen

Det er ikke slik at alle kan velge og vrake i jobber. Særlig nyutdannede strekker seg langt.

Mange har bare midlertidig kontrakt. Om du trekker samtykket til 58-timersuke, får du trolig ikke ny kontrakt, mener Kvisvik.

Jobbsøkere i sektoren står svakere, mener Kvisvik, når staten har satt ut hovedtyngden av institusjonene til private selskaper med krevende arbeidstidsordninger.

Når dere som fagforening godkjenner slike alternative arbeidstidsordninger, kan dere ikke bare kreve at de avlønner på linje med staten?

Å kreve er en ting, og få gjennomslag for krav er noe ganske annet. Medleverforskriften stiller jo heller ikke krav om at vi som fagforening skal godkjenne arbeidstidsordningen, slik vi gjør når turnusen godkjennes i henhold til arbeidsmiljøloven.

Fagforbundet: – Ansatte har i praksis ikke noe valg

Oppunder jul 2013 gikk LO til sak mot Fossumkollektivet. Der hadde alle de ansatte ved avdeling Solvold fått endringsoppsigelse. Arbeidsgiver innførte utvidet turnus med sju dager på, sju dager fri. De som ikke sa ja til 7/7-turnus, fikk ikke fortsette.

TAPTE RETTSSAK: Etter tapet mot Fossumkollektivet, står arbeidsgiverne fri til å lage svært vide arbeidstidsordninger, ifølge Fagforbundets seksjonsleder for helse og sosial, Raymond Turøy.

TAPTE RETTSSAK: Etter tapet mot Fossumkollektivet, står arbeidsgiverne fri til å lage svært vide arbeidstidsordninger, ifølge Fagforbundets seksjonsleder for helse og sosial, Raymond Turøy.

Sidsel Hjelme

Det er ikke så enkelt som forskriften beskriver, at man bare kan trekke tilbake samtykke til å jobbe inntil 60 timers uke. De ansatte har ofte ikke noe valg, fordi arbeidsgiver i praksis ikke har noen annen arbeidstidsordning å tilby enn gjeldende turnus, sier leder for seksjon helse og sosial i Fagforbundet, Raymond Turøy.

Dette gir stor gjennomtrekk av arbeidstakere, ifølge Turøy. LO tapte mot Fossumkollektivet i tingretten. Avgjørelsen fikk støtte i EFTA-domstolen i desember 2015.

Ifølge en intern beregning ville det kostet Aberia Ung rundt 20 millioner kroner året å gå ned på tredelt turnus, som ville tilsvart en arbeidsuke på drøye 33 timer.

– Å trekke tilbake vårt samtykke til 58-timersuke, er ikke noe reelt alternativ, sier tillitsvalgt Jarle Huseby.

– Bedriften ville jo gått konkurs.

13.10.2016
11:39
13.10.2016 11:40Mest lest

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Bane NOR

Follobanen bygget med flere vrakede deler ved en feil

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

Jan-Erik Østlie

Flottere kantine finnes neppe: Freia-sjefen engasjerte Edvard Munch

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Martin Næss Kristiansen/Dagsavisen

Lilly (74) tvinges til å handle mindre: – Tar ikke en liten sjokolade engang

Håvard Sæbø

Fryktar for fagrørslas framtid: – Redselen er at folk ikkje tør å stille

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Snart får lærerne vite hva den nye lønna blir

Benjamin A. Ward

Oppvaskmøte om eldreomsorg i Oslo: – Jeg forventer endringer

Kronikk

ARBEIDSFOLK: Trondhjems Mekaniske Værksted cirka 1900.

ARBEIDSFOLK: Trondhjems Mekaniske Værksted cirka 1900.

Schrøder, Trondheim Byarkiv

«Myten om det fattige Norge stemmer ikke»

Martin Guttormsen Slørdal

De streiker uten lønn mens prisene skyter i været. For britiske arbeidsfolk er kampen verdt å ta


Flere saker