JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidstakere utsettes for hets på Facebook:

Opplevd netthets på jobben? Dette kan du forvente av sjefen din

Dersom du blir utsatt for netthets i jobbsammenheng, har arbeidsgiver et stort ansvar for å hjelpe deg.
ETABLERE RUTINER: Arbeidsplassen bør ha klare rutiner for hva som skal gjøres i situasjoner der ansatte blir utsatt for netthets, mener FO.

ETABLERE RUTINER: Arbeidsplassen bør ha klare rutiner for hva som skal gjøres i situasjoner der ansatte blir utsatt for netthets, mener FO.

Øyvind Aukrust

ragnhild@lomedia.no

– Som arbeidsgiver må man klare å ivareta både de som er rammet, og alle ansatte i virksomheten. Det viktigste er å ta situasjonen og de ansatte som rammes, på alvor, sier Kathrine Haugland Martinsen i Fellesorganisasjonen (FO) til LO-Aktuelt.

FO organiserer barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere – yrkesgrupper som alle er utsatt for trusler og netthets. Aller mest utsatt er de ansatte i barnevernet. Mer enn hvert femte FO-medlem i det kommunale barnevernet oppgir at vold, trusler og uthengning i sosiale medier er et av de største arbeidsmiljøproblemene i deres hverdag.

– Likevel opplever vi også tilfeller av netthets mot for eksempel vernepleiere, hvor pårørende til en eller flere utviklingshemmede de jobber med, står for trakasseringen. Her kan den ansatte lettere føle seg mer alene fordi man har få eller ingen kolleger å snakke med. Situasjonen kan også kjennes mer skambelagt, sier Haugland Martinsen.

STILLER KRAV TIL ARBEIDSGIVERNE: Kathrine Haugland Martinsen i FOs ledelse.

STILLER KRAV TIL ARBEIDSGIVERNE: Kathrine Haugland Martinsen i FOs ledelse.

Tri Nguyen Dinh

Flere opplever vold og trusler på jobben

FO lager veileder

Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt ut forsvarlig for de som jobber der, også med tanke på arbeidstakerne psykiske helse. Virksomheten bør derfor ha klare rutiner for hva som skal gjøres i situasjoner der ansatte blir utsatt for netthets, mener FO.

Forbundet arbeider nå med en veileder som skal ruste arbeidsgivere, medlemmer, verneombud og tillitsvalgte til å håndtere situasjoner der ansatte utsettes for sjikane eller trusler på nettet.

– Den ansatte bør involveres i hvordan man følger opp saken, og hva den ansatte selv trenger av støtte. Arbeidsgiver skal orientere om rettigheter og hvilke tiltak det er mulig å sette i verk. Det er viktig med jevnlige samtaler og oppdateringer. Ofte trenger den utsatte hjelp til selv å forstå og akseptere reaksjoner som følge av hetsen og truslene, påpeker Haugland Martinsen.

Dersom trakasseringen på nett vedvarer over tid, er det viktig at leder har temaet på dagsorden og orienterer fortløpende. Som regel er det klokt å involvere og informere kollegaene, mener Haugland Martinsen.

– En slik åpenhet gjør at kollegaene lettere kan støtte opp om medarbeideren sin, situasjonen blir mindre tabubelagt og påkjenningen mindre for den det gjelder.

Slik er dine rettigheter på nettet

Arbeidsgiver bør anmelde

Et godt råd til arbeidsgiver er å forsøke å nøste opp i situasjonen for hvorfor en eller flere medarbeidere utsettes for hets. I noen tilfeller kan det lønne seg å snakke med den som står bak trakasseringen, dersom denne ikke er anonym.

– Mange av dem som står bak netthets, er i svært vanskelige situasjoner selv, og vi har erfart at noe av hetsen på nett opphører ved en oppklarende samtale, sier Haugland Martinsen.

I alvorlige tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å kontakte politiet. Arbeidsgiver har anledning til å anmelde på vegne av en offentlig tjenestemann dersom han eller hun utsettes for straffbare handlinger i forbindelse med arbeidet. Det er et ansvar arbeidsgiver bør ta, mener FO.

Lars Erik inviterer netthetsere på kaffe

Når du blir utsatt for netthets

• Ta først kontakt med nærmeste leder for å fortelle om hva du er blitt utsatt for.

• Vær tydelig på hva du tenker du har behov for av hjelp og støtte.

• Leder kan henvende seg til ledelse på et høyere nivå for å få støtte og informasjon om hvilke rutiner kommunen eller virksomheten har rundt dette.

• Arbeidsgiver bør legge til rette for debrifing enten individuelt eller i en samlet personalgruppe.

• Det bør legges til rette for et systematisk opplegg for kollegastøtte.

• Arbeidsgiver bør tilrettelegge arbeidet slik at netthets blir et tema i felles arenaer for alle ansatte. Dette vil kunne bidra til felles forståelse og gjøre det lettere å håndtere hendelser som netthets når det oppstår.

• Det bør meldes fra til Arbeidstilsynet særlig ved alvorlige tilfeller.

• Sammen med arbeidsgiver kan Datatilsynet kontaktes. De har kompetanse på om opplysninger som er lagt ut, er i strid med personopplysningsloven.

• Sammen med arbeidsgiver kan man kontakte den nettbaserte tjenesten slettmeg.no. Dette er en veiledningstjeneste som kan bistå med teknisk hjelp og råd om hvordan en best bør gå frem for å få fjernet opplysninger.

• Politiet kan bidra med veiledning om alvorlighetsgraden av hendelsen. Dersom det er aktuelt med en formell anmeldelse, bør hovedregelen være at det er arbeidsgiver som foretar den. Det vil bidra til å redusere tilleggsbelastningene for deg som ansatt.

Kilde: FO

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Når du blir utsatt for netthets

• Ta først kontakt med nærmeste leder for å fortelle om hva du er blitt utsatt for.

• Vær tydelig på hva du tenker du har behov for av hjelp og støtte.

• Leder kan henvende seg til ledelse på et høyere nivå for å få støtte og informasjon om hvilke rutiner kommunen eller virksomheten har rundt dette.

• Arbeidsgiver bør legge til rette for debrifing enten individuelt eller i en samlet personalgruppe.

• Det bør legges til rette for et systematisk opplegg for kollegastøtte.

• Arbeidsgiver bør tilrettelegge arbeidet slik at netthets blir et tema i felles arenaer for alle ansatte. Dette vil kunne bidra til felles forståelse og gjøre det lettere å håndtere hendelser som netthets når det oppstår.

• Det bør meldes fra til Arbeidstilsynet særlig ved alvorlige tilfeller.

• Sammen med arbeidsgiver kan Datatilsynet kontaktes. De har kompetanse på om opplysninger som er lagt ut, er i strid med personopplysningsloven.

• Sammen med arbeidsgiver kan man kontakte den nettbaserte tjenesten slettmeg.no. Dette er en veiledningstjeneste som kan bistå med teknisk hjelp og råd om hvordan en best bør gå frem for å få fjernet opplysninger.

• Politiet kan bidra med veiledning om alvorlighetsgraden av hendelsen. Dersom det er aktuelt med en formell anmeldelse, bør hovedregelen være at det er arbeidsgiver som foretar den. Det vil bidra til å redusere tilleggsbelastningene for deg som ansatt.

Kilde: FO