JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Undersøkelse

Skandaler overskygget politikken i lokalvalget, mener LO-tillitsvalgte

Ni av ti tillitsvalgte i LO opplever at tilliten til politikerne er svekket, ifølge fersk undersøkelse.

Jonas Fagereng Jacobsen

ragnhild@lomedia.no

Det begynte med to saker om habilitet.

20. juni 2023 forteller kunnskapsminister Tonje Brenna at hun hadde vært inhabil i utnevnelsen av flere styreverv.

Tre dager senere trekker Anette Trettebergstuen seg som kulturminister på grunn av en lignende habilitetssak.

Deretter kommer skandalene på løpende bånd: Rødts partileder, Bjørnar Moxnes, blir tatt i å stjele et par solbriller på Gardermoen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) må gå etter å ha brutt regjeringens retningslinjer for aksjekjøp, mens utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kommer i trøbbel på grunn av ektefellens aksjehandler.

Svekket tillit

De politiske skandalene satte sitt tydelige preg også på valgkampen. Det viser også resultatene fra LOs tillitsvalgtpanel.

I spørreundersøkelsen, gjennomført av forskningsstiftelsen Fafo, svarer hele sju av ti LO-tillitsvalgte at de mener alle skandalene overskygget for de politiske sakene i kommunevalget.

– Det er forståelig at de tillitsvalgte opplevde at skandalene preget valgkampen. Det merket helt sikkert de som var aktive i å drive valgkamp, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til LO-Aktuelt.

Kommunevalgundersøkelsen

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i oktober og november 2023. 

1.376 tillitsvalgte har besvart undersøkelsen.

De som har svart, er alle tillitsvalgte på arbeidsplassnivå i LOs forbund.

Undersøkelsen er en del av LOs tillitsvalgtpanel.

Når de tillitsvalgte får spørsmål om hvilke konsekvenser skandalene har hatt for tilliten til politikerne, svarer ni av ti tillitsvalgte at tilliten er svekket.

Godt over halvparten – 56 prosent – mener skandalene har ført til «vesentlig lavere tillit» til politikerne.

Ytterligere en tredel tror at skandalene har ført til «noe lavere tillit».

21,6 prosent

At skandaler svekker tilliten til politikere generelt, er et demokratisk problem, erkjenner partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng.

Hun synes ikke det er vanskelig å skjønne at tillitsvalgte blir frustrert.

– Jeg har ingen problemer med å forstå at folk reagerer negativt på skandaler og statsrådsavganger. Det har vært for mange saker som har handlet om andre ting enn politikk. Det tar energi og fokus vekk fra de sakene vi ønsker å snakke om, sier Stenseng til LO-Aktuelt.

Kommunevalget endte med en stor nedtur for Arbeiderpartiet.

Partiet fikk 21,6 prosent av stemmene nasjonalt, og tapte makten i en rekke store kommuner. For første gang på 99 år var Høyre, ikke Arbeiderpartiet, landets største parti.

Energipolitikk engasjerte mest

Valgforsker Johannes Bergh mener imidlertid at svarene i undersøkelsen høres mer dramatiske ut enn det reelt sett er.

– At ni av ti mener tilliten er svekket, høres dramatisk ut. Men det blir et litt ledende spørsmål. Det er jo umulig å si at tilliten har blitt styrket. Fra andre undersøkelser vet vi at tilliten til politikerne bare har gått litt ned, sier Bergh.

I undersøkelsen har de tillitsvalgte også fått spørsmål om hvilke saker medlemmene var opptatt av under valgkampen. Skal vi tro de tillitsvalgte, var energipriser og energipolitikk den enkeltsaken som engasjerte medlemmene aller mest.

Politiske skandalesaker kommer et stykke lenger ned på listen, påpeker Bergh.

Hvilke saker var medlemmene opptatt av under kommunevalget?

– Selv om de mange skandalene preget valgkampen, er mange velgere tross alt mer opptatt av de politiske sakene. Det er ikke skandalene som til syvende og sist bestemmer hva folk stemmer på, mener han.

Valgforskeren er likevel ikke i tvil om at de politiske skandalene skapte en negativ dynamikk for Arbeiderpartiet.

– De som representerte Arbeiderpartiet i valgkampen har helt sikkert blitt konfrontert med disse skandalene og opplevd det som frustrerende, sier Bergh.

Ole Martin merket at de rødgrønne var upopulære: – Jeg fikk brosjyrene omtrent kasta i ansiktet

Tillitsvalgtpanelet

Tillitsvalgtpanelet ble opprettet i 2012 og finansieres av LO.

Undersøkelsene gjennomføres av Fafo, mens temaene og spørsmålene utformes av LO og Fafo i samarbeid.

Tillitsvalgtpanelet består av tillitsvalgte både på arbeidsplasser og sentralt i fagforeninger og LO-forbund.

Kilde: FafoOrdet «skandaler» går igjen

I undersøkelsen har de LO-tillitsvalgte fått spørsmål om hva som er den viktigste grunnen til at Arbeiderpartiet gjør det dårlig. Også her går ordet «skandaler» igjen, i tillegg til ord som «ledelse», «utydelig», «høyredreid» og «strømpolitikk».

«Altfor mye bråk og uro innad i partiet, som stjeler oppmerksomheten fra politikken, samt at det er en litt høyredreid politikk», skriver én tillitsvalgt.

«Partiet fremstår ikke troverdig og tillitvekkende», skriver en annen.

– Det virker som en ganske enhetlig tilbakemelding fra de tillitsvalgte om at skandaler, ledelse og strømpolitikk var det som ødela for partiet, sier Johannes Bergh.

Arbeiderpartiet var ikke det eneste partiet som ble rammet av skandaler denne høsten. Hvorfor ser det likevel ut som skandalene heftet mer ved Arbeiderpartiet enn ved de andre partiene?

– Delvis fordi de sitter med statsministeren. Når en statsråd gjør feil, er det Støre som sitter med det overordnede ansvaret. Skandalene rammer dessuten Arbeiderpartiet som et ansvarlig styringsparti, sier Bergh.

Når de tillitsvalgte blir spurt om hva partiet kan gjøre for å styrke sin oppslutning, peker svarene særlig i tre retninger:

• Partiet må bli tydeligere

• Partiet må lytte og vie større oppmerksomhet til grasrota og vanlige arbeidsfolk

• Bedre lederskap eller endringer i ledelsen

Les også: Høstens valgkamp var ikke vellykket, innrømmer LO

Ap: – Verdifulle tilbakemeldinger

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, sier svarene fra de tillitsvalgte er verdifulle for partiet.

– Vi har brukt mye tid på å innhente tilbakemeldinger både fra fagbevegelsen og fra egne medlemmer. Svarene i denne undersøkelsen er i tråd med det som har vært tilbakemeldingene i vår egen evalueringsprosess. Vårt fokus nå må være å levere politikk på de utfordringene de peker på, sier hun.

– Vi trenger ærlige tilbakemeldinger, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.

– Vi trenger ærlige tilbakemeldinger, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.

Jan-Erik Østlie

– Energipolitikken trekkes fram som den viktigste saken for medlemmene. Har Arbeiderpartiet hatt gode nok svar på strømpriskrisen?

– Også i vår evalueringsprosess så vi at dette var en av de viktigste sakene. Vi har tatt viktige grep for å sikre økonomien til folk, blant annet var vi raske med å få på plass en strømstøtteordning. På litt lengre sikt handler dette om å bygge ut mer nett og mer kraft. Det tar tid å bygge ut, og jeg skjønner at folk er utålmodige. Men vi har fullt fokus på å få opp tempoet og levere på dette nå.

Solbrille-gate

Også partiet Rødt fikk seg, etter de tillitsvalgtes oppfatning, en smekk som følge av partileder Bjørnar Moxnes' solbrilletyveri på Gardermoen.

Partiet fikk 3,5 prosent oppslutning i kommunevalget. Det er en liten tilbakegang fra 2019.

Solbrilletyveriet trekkes fram som de tillitsvalgtes viktigste forklaring på at partiet ikke gjør det bedre.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse