JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KUTT: En av forklaringene til at tysk fagbevegelse svekkes er kutt i offentlig sektor. Her er det tyske postansatte som streiker. 

Arkivfoto: Andreas Varnhorn

KUTT: En av forklaringene til at tysk fagbevegelse svekkes er kutt i offentlig sektor. Her er det tyske postansatte som streiker. Arkivfoto: Andreas Varnhorn

Andreas Varnhorn

Rekordlav organisasjonsgrad i Tyskland:

Tysk LO har mistet halvparten av medlemmene siden 1991

Tysk næringsliv boomer, eksportoverskuddet øker år for år og antallet yrkesaktive i Tyskland har vokst med over to millioner de siste fem årene. Men tysk fagbevegelse taper.09.03.2017
14:44
26.04.2017 16:46

red.loaktuelt@lomedia.no

Nesten 12 millioner medlemmer hadde den tyske landsorganisasjonen DGB i 1991, ett år etter at DDR ble oppløst og innlemmet i Forbundsrepublikken Tyskland. I hele etterkrigstiden lå oppslutningen om det vest-tyske DGB på 6-7 millioner. Oppløsningen av DDR skapte en kjempesjanse. Innbyggertallet i Tyskland økte med ca 16 millioner. Fratrukket barn, studenter, pensjonister og andre trygdede fikk DGB et nytt rekrutteringspotensiale på 9-10 millioner.

Og det slo til: I 1991 bokførte DGB ganske nøyaktig 11,800412 millioner medlemmer. Over fire millioner flere enn året før. Men medlemmene forsvant igjen nesten like kjapt som de kom. I dag har de åtte DGB-forbundene 6,047 millioner medlemmer. Det er lavere enn noen gang siden 1950. Med dagens rekordtall for yrkesaktive på 43,6 millioner gir det en organisasjonsgrad på bare 13,8.

– Vi er inne i en veldig beklagelig utvikling og foreløpig har vi ikke greid å snu denne, sier Stefan Körzell, en av de fire kongressvalgte DGB-lederne.

Dette er snittlønna i over 300 yrker

Fagbevegelsen får ingen uttelling

Han mener mye av årsakene er åpenbare: Etter «Murens» fall og sammenslåingen av de to tyske statene startet nedbyggingen av østtysk industri, privatisering av alle offentlig eide bedrifter og oppløsning av landbrukskollektivene, noe som førte til massearbeidsløshet i det tidligere DDR. Dermed forsvant mange av de nye medlemmene. Allerede i 2000 var man tilbake igjen på rundt sju millioner medlemmer. Ved inngangen til 2000-årene startet så den sosialdemokratiske regjeringen Schröder sin nye og omstridte arbeidsmarkeds- og sosialpolitikk (Agenda 2010), og som følge av denne politikken oppsto en stor lavlønnssektor med midlertidige jobber, minijobber og deltidsansatte. Problemene slo også tilbake på fagbevegelsen som «medansvarlig».

– Vi er fortsatt ikke ferdige med disse problemene, men en del er løst. Likevel greier vi ikke å snu den negative medlemsutviklingen. Det er særlig beklagelig fordi tysk økonomi nå går på høygir, arbeidsløsheten går ned og det skapes stadig nye jobber.

– Men fagbevegelsen får ingen uttelling?

– Nei, vi fanger ikke opp ungdommen og vi får ikke fotfeste i de såkalte nye yrkene. Det er en langsom forbedring i Øst, og vi ser enkelte områder, der det går bra, men totalt sett er situasjonen lite tilfredsstillende, sier Stefan Körzell til LO-Aktuelt.

Nedbemanning rammer fagforeningene

Frank Hollweg er hovedtillitsvalgt i fagforbundet Ver.di og nestleder for bedriftsrådet ved det som tilsvarer Statens vegvesen (Landesbetrieb Strassenbau - LBS) i Nordrhein-Westfalen, den største delstaten med 18 millioner innbyggere. Han legger vekt på samfunnsutviklingen generelt og folks innstilling til politikk.

– Det har pågått det vi kan kalle en avsolidarisering i samfunnet over flere år. Mange er seg selv nok og tror at de ikke trenger noen fagforening. De tar ikke noe felles ansvar og vil ikke være med på noe som helst. Det berører ikke bare fagforeningene. Det samme skjer i borettslag, i idrettsforeningen, sanitetsforeningen osv, sier Frank Hollweg.

Som ansatt og tillitsvalgt innen offentlig sektor mener han at politiske beslutninger om å skjære ned på offentlige utgifter og «slanke» staten også får direkte følger for fagforeningene.

– Det pågår hele tiden en nedbemanning i offentlig sektor. I vegvesenet blir det stadig kuttet stillinger, og vi utdanner nesten ikke lærlinger lengre. Det er altså en villet politikk, og antall ansatte innenfor vegvesenet har gått kraftig ned de siste 15-20 årene. Det gir selvsagt utslag på medlemsstatistikken, sier Hollweg til LO-Aktuelt.

Disse 27 yrkene gikk ned i lønn i fjor

Gratispassasjerer

Også Thomas Bösner ser trekk ved den politiske utviklingen generelt som en viktig årsak til at fagbevegelsen er på defensiven. Han er tillitsvalgt for IG Metall i kjøkkenfirmaet Burger Küchenmöbel i byen Burg i Sachsen-Anhalt, men tror det viktigste er at fagbevegelsen egentlig ikke har noe tilbud som bare de fagorganiserte får. Alle nyter fordelene av fagbevegelsens arbeid enten de er medlem eller ikke.

– Det er ingen lengre som synes det er feil eller litt flaut å være gratispassasjer. Når vi har forhandlet fram nye lønnssatser, så får alle de samme tilleggene. Jeg tror ikke en gang størrelsen på fagforeningskontingenten spiller noen rolle. Det er rett og slett noe feil med mentaliteten, måten vi tenker på, sier Bösner.

– Tysk LO har i årevis krevd innføring av en lovfestet minstelønn og det er nå gjennomført. Er ikke det en viktig seier?

– Joda, men det var veldig få fagorganiserte som tjente så dårlig at de hadde noen fordel av minstelønnsloven, og de som tjente på denne reformen var ikke organisert før og er det heller ikke nå, sier han.

Bösner legger til at medlemsfordeler som fri rettshjelp heller ikke ser ut til å trekke medlemmer. Folk tenker ikke så langt fram. De kommer først til fagofreningen og ber om hjelp når krisen er der, for eksempel i form av oppsigelse. Men da er det for sent fordi det kreves minst tre måneder medlemsskap før man kan få rettshjep av forbundet.

Europeisk trend

I mange andre europeiske land er situasjonen for fagbevegelsen ikke særlig bedre enn i Tyskland. I Storbritannia hadde fagbevegelsen sin glanstid i 1960- og 70-årene. Toppåret var 1978, da britisk fagbevegelse hadde over 13 millioner medlemmer, og det sosialdemokratisk/sosialistiske TUC var fullstendig dominerende. I dag er medlemsstokken halvert og ligger på ca 6,5 millioner.

OECDs statistiske kontor beregner hvert år organisasjonsgraden i samtlige OECD-land og tallene viser tilsvarende nedgang som i Tyskland og Storbritannia. I 2000 var gjennomsnittlig organisasjonsgrad for OECD-landene 20,4 prosent. Fem år senere var den sunket til 18,9 prosent, så 17,7 prosent i 2010 og endte på 16,7 prosent i 2014 som er siste år det foreligger statistikk for.

Ser man på OECD-landene de siste 15 årene, ligger for eksempel både Spania og Italia forholdsvis stabilt, begge land med flere konkurrerende landssammenslutninger. Spania har en organisasjonsprosent på rundt 16-17, mens Italia har hatt en liten økning fra knapt 35 prosent i 2000 til 37,3 prosent i 2014. Også Norge ligger stabilt på 53-54 prosent.

Finland har tradisjonelt hatt en meget høy organisasjonsgrad, hele 75 prosent i 2000, men er nå dumpet ned under 70. Det samme gjelder Danmark som var på 73,9 prosent i 2000, 70,7 i 2005, 67,0 i 2010 og 66,8 i 2014. Frankrike er knapt verdt å nevne. Med en organisasjonsgrad på 7-8 prosent er de blant de industriland som har færrest fagorganiserte. Til gjengjeld er de svært aktive når det gjelder streiker og andre aksjonsformer.

I Øst-Europa er bildet nokså ujevnt. Store land som Polen har opplevd at opptil en tredel av de fagorganiserte er forsvunnet fra en organisasjonsprosent på 17,5 i 2000 til 12,7 i 2014. I Ungarn er mer en hvert annet fagforeningsmedlem vekk. Organisasjonsgraden har gått ned fra 22,0 prosent i 2000 til 10,5 i 2014, ifølge OECD.

Simone og Sebastian jobber, men har mottatt sosialstøtte i tolv år. Lønnen er ikke til å leve av.

BEKYMRET: Stefan Körzell i ledelsen av tysk LO, DGB, erkjenner at utviklingen for tysk fagbevegelse er veldig urovekkende.

Foto: DGB

BEKYMRET: Stefan Körzell i ledelsen av tysk LO, DGB, erkjenner at utviklingen for tysk fagbevegelse er veldig urovekkende. Foto: DGB

Svein-Yngve Madssen

RAMMES: Det pågår en avsolidarisering av samfunnet som også rammer fagbevegelsen, mener hovedtillitsvalgt Frank Hollweg.

Foto: Terje I. Olsson

RAMMES: Det pågår en avsolidarisering av samfunnet som også rammer fagbevegelsen, mener hovedtillitsvalgt Frank Hollweg. Foto: Terje I. Olsson

Svein-Yngve Madssen

Medlemstall DGB

1989 7 861120

1991 11 800412

2001 7 899009

2011 6 155899

2016 6 047503

Kilde: DGB

Organisasjonsgrad i Tyskland

2000 20,4

2005 18,9

2010 17,7

2014 16,7

Kilde: OECD

09.03.2017
14:44
26.04.2017 16:46

Medlemstall DGB

1989 7 861120

1991 11 800412

2001 7 899009

2011 6 155899

2016 6 047503

Kilde: DGB

Organisasjonsgrad i Tyskland

2000 20,4

2005 18,9

2010 17,7

2014 16,7

Kilde: OECD
Mest lest

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Torgrim Halvari/NOF

Charles vant i retten. Nå øker pensjonen med flere tusen

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap: – Dette bør bekymre Støre

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

Marit Hommedal / NTB

Mohn takker for seg i Tankesmien Agenda

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

privat

Lene Elin ble stolt da sjefen slo tilbake mot hijab-hatet

Debatt

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Jan-Erik Østlie

«Forstår Vedum den norske modellen?»

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

Guro Gulstuen Nordhagen

Avverget oppsigelser på flyplass, inntil videre: – En usikkerhet ansatte må leve med

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Jan-Erik Østlie

Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

Nærmere 10 prosent av sykepleiere, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere var ifølge SSB til enhver tid borte fra jobb på grunn av sykdom i andre kvartal i år. 

Nærmere 10 prosent av sykepleiere, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere var ifølge SSB til enhver tid borte fra jobb på grunn av sykdom i andre kvartal i år. 

Colourbox

Ingen er mer borte fra jobb enn de som tar vare på oss andre

Debatt

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kai Hovden

«Tida er inne for å ta politisk kontroll over krafta vår», meiner lokale LO-leiarar

VIKTIGE FAKTA: Hovedverneombud for Kriminalomsorgen, Raymond Nilsen, tror undersøkelsen vil avdekke viktige fakta om de belastninger de ansatte jobber under.

VIKTIGE FAKTA: Hovedverneombud for Kriminalomsorgen, Raymond Nilsen, tror undersøkelsen vil avdekke viktige fakta om de belastninger de ansatte jobber under.

Eirik Dahl Viggen

Hvor mange fengselsbetjenter blir syke av jobben? Tallene fra Danmark sjokkerer

Kommentar

Vet Sylvi Listhaug ikke, eller later hun som at hun ikke vet, at Putins energikrig startet lenge før invasjonen? undres Hege Ulstein.

Vet Sylvi Listhaug ikke, eller later hun som at hun ikke vet, at Putins energikrig startet lenge før invasjonen? undres Hege Ulstein.

Leif Martin Kirknes

«Stortingets strømmøte var mest av alt et pinlig teaterstykke»


Flere saker