JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO vil forbedre dagens pensjon

LO-kongressen vil tette hullene i tjenestepensjonen og avtalefestet pensjon, og skjerme uføre mot levealdersjustering.

PENSJON: LO har vedtatt en ny pensjonspolitikk. Ståle Knoff Johansen fikk imidlertid ikke gjennomslag for sitt forslag om at AFP

lene.svenning@lomedia.no

Fredag vedtok LO sin nye pensjonspolitikk. Det har vært et tema som har opptatt mange av delegatene på LO-kongressen. Gjennomgangsmelodien i debatten har vært:

• Kritikk mot levealdersjusteringen som gir lavere pensjoner for de som går av tidlig.

• Krav om at den avtalefestede pensjonen må endres slik at de som mister jobben like før de fyller 62 år ikke faller ut av ordningen.

• Krav om forbedringer av tjenestepensjonene.

• Skjerming av uføre mot levealdersjustering.

Klikke her for å lese om pensjonsdebatten på tirsdag

Her er hovedpunktene i vedtaket:

• LO vil arbeide for et fellesfinansiert og fellesskapsstyrt pensjons- og trygdessystem der mottakerne har kontroll over ytelse og forvaltning gjennom demokratiske organer eller tariffavtale.

• LO vil arbeide for at samlet pensjon skal gi minst to tredeler av lønna ved 67 år.

• Minimumsnivået på 2 prosent innbetaling i tjenestepensjonene må heves.

• LO vil arbeide for at opptjeningen i tjenestepensjonene skjer fra første krone, uavhengig av stillingsprosent og lengden på arbeidsforholdet.

• Staten må ta et samlet grep for å sikre at fripoliser, pensjonskapitalbevis og løpende pensjonsordninger kommer under trygg forvaltning og verdisikring

• Hullene i avtalefestet pensjon må tettes. Ingen skal uforskyldt miste sine rettigheter til AFP etter et langt yrkesliv. De som bytter jobb mellom privat og offentlig sektor skal ikke miste AFP.

• En tilpasning av tjenestepensjonene i offentlig sektor og Folketrygden må skje gjennom forhandlinger mellom partene.

• Det er viktig at levealdersjusteringen ikke forsterker sosiale skjevheter knyttet til forskjeller i levealder mellom ulike grupper i befolkningen.

Uføre skjermes

Vedtaket er i all hovedsak identitisk ved redaksjonskomiteens innstilling. Tre andre forslag som omhandler pensjon ble også votert over i salen. Ett av dem fikk flertall: "LO vil arbeide for at uføre skjermes mot levealdersjustering". Argumentet for dette er at uføre ikke kan kompensere for lav pensjon med å jobbe lengre.

Stoppet AFP-vedtak

Flere av delegatene i salen har vært kritiske til at verdien av den avtalefestede pensjonen blir mindre når levealdersjusteringen virker inn. Ståle Knoff Johansen fra Nord-Trøndelag reiste forslag om at også de som må gi seg i arbeidslivet når de fyller 62 år eller blir uføre, også skal ha en pensjon tilsvarende to tredeler av lønna. Det fikk han ikke med seg flertallet på.

Alle sakene fra LO-kongressen

Følg oss på Facebook

Annonse
Annonse