JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LUFTFART: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.v.) jobber med regjeringens luftfartsmelding, og hele bransjen venter i spenning.

LUFTFART: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.v.) jobber med regjeringens luftfartsmelding, og hele bransjen venter i spenning.

Nina Hanssen

LOs luftfartskonferanse: Kappløp mot bunnen eller starten på en bærekraftig luftfart?

Luftfartsbransjen trenger regler som håndheves for å kunne konkurrere på rettferdige vilkår. Nå venter de på regjeringens grep for å rydde opp.16.11.2022
15:23
16.11.2022 15:31

nina.hanssen@lomedia.no

Salen var full da LO-leder Peggy Hessen Følsvik inviterte noen av de viktigste aktørene i luftfarten til å diskutere politikk. Aktørene var mer enige enn det vi skulle tro, men nå venter særlig de tillitsvalgte utålmodig på regjeringens luftfartsstrategi.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) var innom konferansen og sa at regjeringen er i gang med å oppfylle luftfartspolitikken lovet i Hurdalsplattformen. Men han kunne ikke si nøyaktig når den varslede luftfartsmeldingen kommer.

– Snart, sa han til de utålmodige tillitsvalgte i salen før han løp videre.

Pilotleder: – Det haster

Aleksander Wasland, som er forbundsleder i Norsk Flygerforbund, var ikke særlig imponert over statsrådens tale.

– Snart. Hva betyr nå det? Vårsesjonen i Stortinget? Vi trenger denne strategien nå og dessuten krever vi ressurser til minst to nye stillinger til Luftfartstilsynet. Det er viktig at tilsynet får flere midler i dette statsbudsjettet, sa han.

Wasland, som også er flykaptein i Widerøe, mener flysikkerhetsarbeidet fortsatt må prioriteres.

– Luftfartstilsynet må settes i stand til å kunne drive aktive tilsyn for med det å avdekke og begrense manglende etterlevelse av regelverket, sa han.

Forbundslederen har store forventninger til regjeringen ettersom Hurdalsplattformen har en tydelig luftfartspolitikk.

– Men da må også våre politikere ha evne til å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen. Vi håper den kommende luftfartsmeldingen vil avklare dette, sier han.

Wasland etterlyser en myndighetskontroll på flymarkedet som markedskreftene ikke selv klarer å ta vare på.

– Det handler om regulering og en trygghet for hvilket lovverk som skal brukes. Her må liberaliseringen av luftfarten temmes og vi trenger like konkurransevilkår. I dag er dansegulvet skjevt, sa han.

Særlig har han forventninger til at en norsk luftfartsstrategi kommer med en klar sosial dimensjon.

– Dette må skje nå og politikerne kan ikke sitte og vente på at partene skal løse dette seg imellom. Det vil ta for langt tid.

– Nå må politikerne på banen, sa han.

Behov for storrengjøring

LO-lederen, som er tidligere kabinansatt i Widerøe, følte seg hjemme på luftfartskonferansen og er stolt av jobben de tillitsvalgte gjør.

– Luftfarten er et tydelig eksempel på brutalisering av arbeidslivet og svekkelse av rettigheter vi har kjempet for. Det er mye uro i bransjen, sa hun og nevnte at både pandemi og streiken i SAS kanskje har svekket tilliten til luftfarten.

– Vi må forhindre at flyselskap kan ta i bruk kreative forretningsmodeller med oppsplitting av selskaper og bekjempe atypiske ansettelsesmodeller, skatteplanlegging, omgåelse av sosiale ordninger og arbeidsavtaler med dårligere vilkår, sa LO-lederen.

Hun mener en fragmentering i luftfarten svekker både det organiserte arbeidslivet og det sosiale fellesskapet, og kan i verste fall true flysikkerheten. Også hun har forventninger til samferdselsministeren.

– Regjeringen driver en storrengjøring i arbeidslivet, og den trengs virkelig i luftfarten, sa hun, før hun satte seg på flyet til ITUC-kongressen i Australia.  

Alle toppsjefene i Norge samlet

På LOs luftfartskonferanse deltok Wasland i paneldebatt med toppsjefene i flyselskapene SAS Norge, Kjetil Håbjørg, Norwegians toppsjef Geir Karlsen, Tonje Frislid Wikstrøm i Flyr og Stein Nilsen Widerøe. Utfordringen fra debattleder var:

«Vil flyselskapene kunne overleve med norske lønns- og arbeidsvilkår i verdens tøffeste konkurranse?»

Flere av toppsjefene mente at konkurransen må bli rettferdig, og at da må også myndighetene sørge for at spillereglene følges. Wasland understreket også at den nordiske modellen med tillitsfullt partssamarbeid er nødvendig for å ha en sosial og klimamessig bærekraft innen norsk luftfart. Han ble glad for å høre toppledernes innstilling til den norske modellen.

DEBATT: Flytoppene i Norge debatterte framtida: Fra venstre: Kjetil Håbjørg (SAS Norge), Geir Karlsen (Norwegian), Stein Nilsen (Widerøe), Aleksander Wasland (Norsk flygerforbund) og Tonje Frislid Wikstrøm (Flyr).

DEBATT: Flytoppene i Norge debatterte framtida: Fra venstre: Kjetil Håbjørg (SAS Norge), Geir Karlsen (Norwegian), Stein Nilsen (Widerøe), Aleksander Wasland (Norsk flygerforbund) og Tonje Frislid Wikstrøm (Flyr).

Nina Hanssen

Flyr mot trenden

Tonje Frislid Wikstrøm i Flyr mente at også de hadde bidratt til å snu trenden i luftfarten.

– Det er mulig med ansatte som er fast ansatte direkte i flyselskapet i Norge hvis du har en effektiv modell, slik som oss. Vi har klart å få et kostnadsnivå på nivå med våre konkurrenter med 10 fly i drift, sa hun.

Men la til at dette har vært krevende.

– Det er enkelt å ansette folk i egne selskap, men det som er vanskelig er å skape en kultur der alle bidrar og jobber mot samme mål. Som hos oss for eksempel, når vi går med overskudd i 2024, så vil det overskuddet fordeles på alle ansatte, ikke bare ledelsen, sa hun.

Noe salen applauderte. Wikstrøm sier at hun er trygg på at Flyr vil lykkes med den finansielle planen de nå har lansert.

– Maken til engasjement og stå-på-vilje har jeg aldri sett. Kun en håndfull har valgt å forlate oss, en rekke piloter og kabinansatte har frivillig gått ned i 50 prosent stilling for at kolleger ikke skal bli 100 prosent permittert. Mange har frivillig gått ned i lønn, også vi i ledelsen, fortalte hun.

SAS rakte ut en hånd

Lederne mente at viktigst er at den nordiske modellen med anstendige lønns og arbeidsforhold ikke står i veien for flyselskapenes mulighet til å være finansielt bærekraftig. Og det ble knyttet store forventninger til Kjetil Håbjørg i SAS Norge om hvordan de tenker framover etter de mange konfliktene og streikene som har vært.

Tidligere har han uttalt at det er en reell fare for skandinavisk luftfart i sin helhet, på grunn av konkurransen.

– Det er en krevende tid i luftfarten men jeg tror vi alle her er enige om at de ansatte skal ha gode lønns- og arbeidsbetingelser. Vi er alle i kraftig omstilling og det er en tøff konkurranse i luftfarten. Men vi i SAS har gode forutsetninger og har lagt konfliktene bak oss og vil anstrenge oss ekstra for å få tillit, sa han og rakte ut en hånd til partene i arbeidslivet.

Elin Roverudseter og hennes gjeng fra Norsk Kabinforening/ Kabinansattes Forbund deltok kun på halve konferansen da de er i frivillig mekling med SAS. Kabinansatte har vært et yrke som har gått fra å ha høy status, med god lønn og gode ordninger, til å bli et lavlønnsyrke med betydelig større arbeidsbelastning.

Norwegians toppsjef Geir Karlsen sa at også deres selskaper har vært gjennom en stor omstilling som fortsatt er krevende.

– Fortsatt taper vi mye i lavsesongen men også våre ansatte har virkelig stått på etter pandemien var over. For oss har det vært viktig å finne gode løsninger sammen med våre ansatte, sa han.

LO er størst i norsk luftfart

Sissel M. Skoghaug, ny leder av LO Luftfart og første nestleder i LO, synes det var veldig bra å lytte til aktørene i bransjen.

– Vi mener jo at all utvikling av norsk luftfart må være tuftet på økonomisk, sosial og klimamessig bærekraft. Bransjen har vært i stor endring, og vi må sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår i hele faste stillinger. Dette er viktig for utviklinga i norsk arbeidsliv, og våre medlemmer, sa hun.

Skoghaug la til at utviklinga innen luftfarten er også viktig for bosettinga i hele landet, også i distriktene.

– Jeg har selv bodd 41 år i Troms, og vet at kortbaneflyplasser og FOT-rutene (som er støttet av det offentlige) er helt nødvendig for samfunns- og arbeidsliv fordi fly utgjør selve kollektivtrafikken mange steder. Rutetilbudet og flyplassene må opprettholdes, sa hun.

LO-nestlederen er opprinnelig sykepleier og kom til LO fra Fagforbundet. Hun tror at hennes bakgrunn og erfaring blant annet fra arbeidet med luftambulansetjeneste i nord kommer godt med i arbeidet med LO luftfart som nå består av medlemmer i 10 LO-forbund og 9000 ansatte i luftfarten.

LUFTFART: LO-nestleder Sissel M. Skoghaug er ny leder i LO Luftfart, og skal jobbe for de 9000 LO-medlemmene i bransjen.

LUFTFART: LO-nestleder Sissel M. Skoghaug er ny leder i LO Luftfart, og skal jobbe for de 9000 LO-medlemmene i bransjen.

Nina Hanssen

Bærekraft i lufta

Skoghaug var glad for at konferansen i år også hadde fokus på klima og miljø.

– Vi følger utviklinga med elektrifisering og produksjon av bærekraftig flydrivstoff nøye, sier hun.

LO ønsker at det skal opprettes et forpliktende klimapartnerskap mellom regjeringen og næringen.

– Det handler blant annet om sikker innfasing av elektriske fly og at det blir produksjon av bærekraftig flydrivstoff i Norge, sa hun.

Til å innlede om hvordan luftfarten skal klare det grønne skifte ble både Sigrun Aasland i Zero, Andreas Kollbye Ask i Widerøe Zero invitert. Luftfartstilsynets direktør Wenche E. Olsen fortalte at de i dag gjennomfører mye tilsyn og arbeids- og HMS-tilsyn, men ville ikke uttale seg om de trenger mer ressurser.

Ny bransjeavtale?

Det ble også en bolk om det bør etableres en bransjeavtale for flygende personell. Noe LO sentralt har snakket varmt om, mens forbundsleder Wasland er lunken til. Torbjørn Lothe i NHO Luftfart mener det er mulig å bli enig om felles regler for å sikre anstendige lønns- og arbeidsforhold for alle som flyr i Norge, men i dag er det store ulikheter mellom selskapene.  

Hele konferansen ble avsluttet med innledninger og debatt mellom Avinors toppsjef Abraham Foss og tillitsvalgt Knut J. Berg i Norsk Arbeidsmandsforbund om Avinors anbudspraksis, før dagen ble rundet av fra LO-sekretær Are Tomasgard.

16.11.2022
15:23
16.11.2022 15:31Mest lest

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting,  administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting, administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

www.dfat.gov.au /House of Commons (Pa Photos / NTB)/ Wikimedia Commons

Dette er verdens verste sjef. Se kåringen

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble utvist av landet etter han tok en søppelsekk. Så vant han i Høyesterett

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Kommentar

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

«Frp tar fra framtidige pensjonister»

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»


Flere saker