JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon

AFP: Dette er LO og Fellesforbundet uenige om

Vedtaket fra Fellesforbundets landsmøte vil legge strenge føringer når LO skal forhandle om AFP. Men Fellesforbundet og LO er langt fra enige.
Forbundssekretær Christian Justnes pekte på mange hull i AFP-ordningen da han innledet på Fellesforbundetslandsmøte mandag.

Forbundssekretær Christian Justnes pekte på mange hull i AFP-ordningen da han innledet på Fellesforbundetslandsmøte mandag.

Håvard Sæbø

torgny@lomedia.no

Fredag benyttet LO-leder Peggy Hessen Følsvik sin hilsningstale til Fellesforbundets landsmøte til et kontant forsvar for LO-ledelsens forslag til reformert AFP.

I dag, mandag, var det forbundssekretær Christian Justnes som innledet om spørsmålet og fremmet forbundets forslag om pensjonspolitisk uttalelse.

Her kan du lese om forskjellene i hva LO mener og hva som ligger i Fellesforbundets forslag:

Beholde dagens ordning

Fellesforbundet mener:

Landsmøtet erkjenner at det er en rekke problemer med dagens ordning, men vi trenger ikke en ny ordning som fjerner det som faktisk er verdifullt i den vi har.

LO mener:

Siden det er relativt få som får ordningen, er dagens ordning politisk sårbar. En borgerlig regjering vil kunne fjerne det statlige bidraget. Da vil AFP-ordningen forvitre.

 

Bakgrunn: Disse skal bestemme hva Fellesforbundet skal mene om AFP

Opptjeningstid

Fellesforbundet mener:

Landsmøtet mener at full AFP-opptjening må kunne oppnås ved en opptjeningstid på mellom 20 og 30 år i AFP-bedrift.

LO mener:

I LO-NHO-utredningen fra 2021 er det regnet med 40 års opptjeningstid. LO har sagt at det ikke er aktuelt med så lang opptjeningstid. I FriFagbevegelse har LOs nestleder Steinar Krogstad sagt at 35 års opptjeningstid er aktuelt.

 

Besteårsregel

Fellesforbundet mener:

Det bør innføres en besteårsrege. Da kan man ved å fortsette i ordningen bytte ut år fra tidlig i yrkeskarrieren med senere år hvor inntekten kan være høyere.

LO mener:

LO har ikke uttalt seg om besteårsregel. Besteårsregel ble tatt ut av Folketrygden for de som ble født etter 1963 og følger ikke prinsippene fra pensjonsreformen.

 

Debatt: Si et solidarisk nei til ny AFP

Uføre

Fellesforbundet mener:

Det er urimelig at tidligere opptjening som arbeidsfør i en AFP-bedrift ikke skal gi utbetaling hvis man senere blir ufør. Landsmøtet mener dette kravet kan erstattes med et kvalifikasjonskrav for alle, knyttet til en minstetid på 10 år i en AFP-bedrift.

LO mener:

Det må være enten AFP eller uføretrygd. AFP ble innført for å unngå at folk avsluttet arbeidslivet med en lang prosess for å få uføretrygd. Å gi uføre rettigheter til AFP, vil bli dyrt. I tillegg er det et usikkerhetsmoment at det vil kunne føre til at bedriftene vil måtte balanseføre pensjonsfordringene. Dette kan gjøre at mange bedrifter får negativ egenkapital.

Trygdeytelser

Fellesforbundet mener:

Landsmøtet mener det må avklares nærmere hvilke trygdeytelser som i tillegg vil bli regnet inn i grunnlaget. Dette gjelder bl.a. reglene for ansatte i AFP-bedrifter som mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

LO mener:

LO har ikke konkret sagt hva de mener om dette forslaget, men har gitt uttrykk for at flere trygdeytelser som i dag gir opptjening, fortsatt skal gjøre det. I forslaget til reformert AFP er opptjening knyttet til tid i AFP-bedrift. Samtidig står det i utredningen at det vil være ønskelig å gi opptjening på grunnlag av enkelte andre typer inntekter enn lønnsinntekt. Det har vært problematisert å gi opptjening blant annet på arbeidsavklaringspenger, fordi disse ikke er knyttet til en bedrift.

Aktuelt: Lønnsøkning skal prioriteres foran AFP

Kostnadene for bedriftene

Fellesforbundet mener:

Landsmøtet er opptatt av at kostnadene ved å ha tariffavtale, ikke kan øke vesentlig.

LO mener:

Ved å øke bedriftens kostnad fra 2,7 prosent med om lag en halv prosent over tre mellomoppgjør, vil det være en kostnad som bedriftene kan tåle.

Hvis kravene ikke innfris

Fellesforbundet mener:

Dersom det ikke er mulig å imøtekomme disse forutsetningene på en tilfredsstillende måte, mener landsmøtet at Fellesforbundet skal arbeide videre med å tette mindre hull i dagens ordning og dermed minske noe av usikkerheten som er knyttet til denne.

LO mener:

Reformert AFP vil tette hullene i dagens ordning, og det er ingen mulighet å tette de største og mest alvorlige hullene i dagens ordning. Derfor bør dagens ordning endres.

Onsdag skal Fellesforbundets landsmøte stemme over forslagene som kommer inn i løpet av debatten i dag.

Dette er avtalefestet pensjon (AFP)

• En pensjonsordning som er en del av tariffavtalene.

• En livsvarig pensjon som kan tas ut fra 62 år.

• Du må oppfylle visse krav ved fylte 62 år for å kvalifisere til AFP, blant annet må du ha jobbet de siste sju av ni årene i en bedrift med tariffavtale.

• AFP ble opprettet i 1988 og var en tidligpensjon for dem som ikke maktet å stå i arbeid fram til 67 år.

• AFP ble reformert i 2011 som en del av pensjonsreformen og ble gjort om til en livsvarig tilleggspensjon.

• Det pågår en diskusjon om å endre AFP fra å bli en kvalifiseringsordning til en opptjeningsordning.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Dette er avtalefestet pensjon (AFP)

• En pensjonsordning som er en del av tariffavtalene.

• En livsvarig pensjon som kan tas ut fra 62 år.

• Du må oppfylle visse krav ved fylte 62 år for å kvalifisere til AFP, blant annet må du ha jobbet de siste sju av ni årene i en bedrift med tariffavtale.

• AFP ble opprettet i 1988 og var en tidligpensjon for dem som ikke maktet å stå i arbeid fram til 67 år.

• AFP ble reformert i 2011 som en del av pensjonsreformen og ble gjort om til en livsvarig tilleggspensjon.

• Det pågår en diskusjon om å endre AFP fra å bli en kvalifiseringsordning til en opptjeningsordning.