JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Dersom tidligpensjonen skal endres, er det en rekke krav som må innfris før Fellesforbundet kan gå med på det. Kortere opptjeningstid og en løsning for de uføre er blant dem.
– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

eline@lomedia.no

Onsdag ble det kjent hva Fellesforbundet svarer i den pågående striden om hvordan pensjonsordningen AFP (avtalefestet pensjon, en pensjonsordning som er del av tariffavtalene) skal se ut i framtida.

Forslaget som skal behandles av landsmøtet i forbundet senere i høst, stiller en rekke konkrete krav som må innfris før det er aktuelt for Fellesforbundet å gå med på en reformert AFP, som LO har gått inn for.

LOs forslag om reformert AFP

AFP ble opprinnelig innført som en ordning for å sikre sliterne i arbeidslivet en mulighet til å gå av tidlig uten å komme altfor dårlig ut økonomisk.

Så er den blitt tilpasset pensjonsreformen og gjort om til en livslang ytelse som kan tas ut fra man er 62 år.

AFP er i dag en kvalifiseringsordning der man blant annet må ha jobbet i en bedrift med tariffavtale de siste sju av ni årene før pensjon.

LO og NHO har sammen utredet en såkalt «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram.

Sentralt i forslaget om en reformert AFP er at den endres fra en kvalifiseringsordning til en opptjeningsordning.

Slik skal flere kunne nyte godt av AFP, også grupper av arbeidstakere som ofte ikke ender opp i jobber som sikrer dem AFP mot slutten av arbeidslivet.

Fellesforbundet har markert seg som svært kritisk til store deler av det som ligger i LOs forslag, med en sterk bekymring for finansieringen og den sosiale profilen.

I oppkjøringen til landsmøtet i forbundet er det kommet inn over 80 forslag på pensjon, mange av dem om AFP.

De viktigste punktene

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Han peker blant annet på at i LOs modell er kravene til antall år man må jobbe for å kunne få full AFP rett og slett usosiale.

Her er de viktigste forslagene fra Fellesforbundet for å endre på AFP:

• Ytelsene må være på nivå med dagens.

• opptjeningstid for full ytelse må ligge et sted mellom 20 og 30 år. Forbundet ønsker at man må stoppe å tjene opp AFP når full opptjeningstid er nådd. Dette må kombineres med en besteårsregel, der de årene folk har hatt høyest lønn er de som teller inn i pensjonsgrunnlaget.

• Uføre må ivaretas. De uføre får ikke AFP i dag og vil i LOs modell heller ikke få det. Fellesforbundet mener det er urimelig at ikke uføre skal få utbetalt det de har tjent opp som yrkesaktive, og vil erstatte dagens kvalifiseringskrav med en minstetid på 10 år i en AFP-bedrift.

• En innsparing som også øker fordelingseffekten er å senke taket for hva som gir pensjonsopptjening fra dagens 7,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden (842.202 kroner) og ned til 6 G.

Her kan du lese hele uttalelsen til Fellesforbundet.

Uføre inn i ordninga

– Det blir en god og grundig debatt på landsmøtet vårt. Nå ligger det et forslag på bordet som vi mener er langt mer solidarisk og med bedre økonomisk bære kraft, sier Eggum.

Han er opptatt av at også uføre vil kunne få del i AFP og at forslaget samtidig inneholder en gulrot for arbeidslinja ved å legge opp til en besteårsregel for opptjening.

– De fleste arbeidstakere har sine beste år mot slutten av karrieren, med ansiennitet og stor kompetanse, sier han.

Selv med forslag til tiltak for å hindre AFP fra å bli dyrere, er det en bekymring i Fellesforbundet for nivået på ytelsene – altså at det blir mindre penger å dele på flere når ordningen omfatter flere arbeidstakere.

Et viktig argument er også at dersom AFP blir vesentlig dyrere for bedriftene, vil den bli en hemsko i organiseringa og kampen for flere tariffavtaler.

Forbundsleder Eggum registrerer at det er stor usikkerhet blant medlemmene hans om hva en reformert AFP vil bety.

– Det er i alle fall helt uaktuelt for oss å gå med på et samordnet oppgjør der AFP inngår uten at det er kommet gode svar på det vi legger fram. Slik vi ser det legger LOs modell opp til at flere vil komme inn i ordningen på en måte som gjør at ytelsene går ned. Det er mye som er høyst uklart. Uten gjennomslag for kravene våre blir svaret til LO nei, og vi vil heller fortsette arbeidet med å tette hullene i dagens ordning, slår han fast.

– Vi må være 100 prosent sikre

Hva det endelige svaret fra Fellesforbundet blir, er imidlertid fortsatt usikkert.

Allerede på representantskapsmøtet i onsdag, ble det gitt uttrykk for skepsis til å gå med på det som ble omtalt som et kompromiss med LO.

– Skal du spise suppe med fanden, bør du ha lang skje, sa Steffen Høiland. Han er avdelingsleder i Nord-Rogaland, en stor avdeling i forbundet.

Steffen Høiland er skeptisk til kompromiss om AFP. Debatten fortsetter på landsmøtet i slutten av oktober.

Steffen Høiland er skeptisk til kompromiss om AFP. Debatten fortsetter på landsmøtet i slutten av oktober.

Roy Ervin Solstad

Høiland ønsker at Fellesforbundet primært skal gå inn for å forsvare og forbedre AFP slik den er i dag.

– Hullene kan tettes gradvis, gjennom frontfagsoppgjør. Vi må være 100 prosent sikre på at vi har medlemmene med oss før vi sier ja til å gå inn i et samordnet oppgjør med AFP, der vi potensielt kan bli sendt ut i streik for den løsningen LO forhandler fram, sier han.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse