JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Flerkulturelle arbeidsplasser:

Faste jobber er nøkkelen for byggebransjen

Å investere i arbeidskraften, er viktigere enn hvor de kommer fra, ifølge en rapport om arbeidsmiljø og sikkerhet i byggebransjen.
HAVNER I HVER SIN KROK: I spisepausen samles de polske og norske bygningsarbeiderne ved hvert sitt bord. Det blir dem og oss (illustrasjonsfoto).

HAVNER I HVER SIN KROK: I spisepausen samles de polske og norske bygningsarbeiderne ved hvert sitt bord. Det blir dem og oss (illustrasjonsfoto).

Håvard Sæbø

hanne@lomedia.no

Etter EU-utvidelsen i 2004 har det vært en stor arbeidsinnvandring til Norge, især fra Øst-Europa og spesielt i byggebransjen. Det har vært forsket en del på strukturelle utfordringer etter 2004, men lite på kultur og holdninger.

På oppdrag av Byggenæringens Landsforbund (BNL) har Sintef gjort en en bred kartlegging av hvordan internasjonalisering i næringen påvirker arbeidsmiljøet og sikkerheten.

Rapporten «Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen, kartlegging av muligheter og utfordringer» har sett på hvordan arbeidstakere sammenligner seg selv med andre grupper, hvordan mulighetene ved et flerkulturelt arbeidsmiljø blir utnyttet og hvilke utfordringer som kan oppstå.

Studien, som ble lagt fram for næringen mandag, har også tatt opp hvilke konsekvenser slike utfordringer kan få for sikkerhet, arbeidsmiljø og arbeidsutførelse, samt mulige tiltak for å fremme gode flerkulturelle arbeidsplasser.

Norsk ungdom unngår byggebransjen

Annen erfaring

BNL-direktør Jon Sandnes trakk i sin introduksjon fram tre viktige funn fra rapporten:

• Ansettelsesforhold er viktigere enn nasjonalitet når det kommer til utfordringer ved flerkulturelle arbeidsplasser.
• Jo mer erfaring ledere har med fast ansatt utenlandsk arbeidskraft, dess mindre kritiske er de til utenlandske arbeidstakere generelt.
• Potensialet som ligger i å dra nytte av kunnskap og erfaringer hos utenlandske arbeidstakere blir i liten grad blir utnyttet.

Andre viktige funn i studien var:

• Varighet i relasjoner er viktig for å ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø ved flerkulturelle arbeidsplasser.
• Ledere av mellomstore bedrifter (med rundt 50 ansatte), er mer positive til utenlandsk arbeidskraft enn ledere i mindre og større bedrifter.
• Språk- og kulturrelaterte utfordringer får i større grad konsekvenser for utførelsen av arbeidet og arbeidsmiljøet enn for sikkerheten.

Virkeligheten polakken har i dag, kan snart bli din

Overlapper Fafo

Fafo-forsker Jon Horgen Friberg kommenterte studien og mente det var mye overlapping over studier han selv og Fafo har gjort. Han påpekte at Sintef har sett på andre forhold enn Fafo, og dermed kompletteres bildet.

Friberg viste til at denne rapporten belyser utfordringer i skjæringsfeltet mellom kultur og struktur, at skillet mellom kvalitet og sikkerhet er interessant, at det ble funnet underutnyttet læringspotensial, og at muligheter og begrensninger ved bedriftsinterne strategier var blitt undersøkt.

Norske modellen

HR-direktør Linda Kayser i Skanska Norge påpekte at det er viktig å bygge en inkluderende kultur med mangfold for å få fram en innovativ kultur i bedriftene, å skape raushet og bygge gode sosiale arenaer på arbeidsplassene, og ikke minst, det aller viktigste funnet var at ansettelsesforholdet er viktigere enn nasjonalitet.

Det viser at den norske modellen med faste ansettelser er veldig viktig, framholdt Skanska-direktøren.

Om rapporten

Funnene bygger på intervjuer med 35 personer i syv caseprosjekter, deltakende observasjoner ved to byggeplasser, samt en spørreundersøkelse besvart av 886 ledere i 562 unike bedrifter i byggenæringen i Norge.

Oppdragsgiver er Byggenæringens landsforening (BNL) og rapporten er laget av forskere ved Sintef i samarbeid med sosialantropolog Bjørn Nygaard fra IdeThandling.

Det var flest polske arbeidere blant de utenlandske ansatte, og intervjuene foregikk på norsk, engelsk og polsk.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Om rapporten

Funnene bygger på intervjuer med 35 personer i syv caseprosjekter, deltakende observasjoner ved to byggeplasser, samt en spørreundersøkelse besvart av 886 ledere i 562 unike bedrifter i byggenæringen i Norge.

Oppdragsgiver er Byggenæringens landsforening (BNL) og rapporten er laget av forskere ved Sintef i samarbeid med sosialantropolog Bjørn Nygaard fra IdeThandling.

Det var flest polske arbeidere blant de utenlandske ansatte, og intervjuene foregikk på norsk, engelsk og polsk.