JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fellesforbundet: – Feil retning

Fellesforbundet har levert sitt svar til de foreslåtte endringene i Arbeidsmiljøloven. – De vil føre arbeidslivet vårt i feil retning, sier forbundsleder Arve Bakke.
Fellesforbundets leder Arve Bakke er svært kritisk til regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven.

Fellesforbundets leder Arve Bakke er svært kritisk til regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven.

LOs største forbund i privat sektor, sendte sitt høringssvar til LO torsdag.

Og det er svært negativt.

«Etter Fellesforbundets syn vil flere av forslagene kunne få vidtrekkende konsekvenser. Vi er spesielt bekymret for forslaget om en generell adgang til midlertidige ansettelser. Vår vurdering er at det kan bidra til å undergrave faste ansettelser som hovedregelen i norsk arbeidsliv», heter det i uttalelsen fra forbundet, som fortsetter:

«Fellesforbundet mener videre at forslagene om adgang til økt bruk av overtid, økte rammer for gjennomsnittsberegning av arbeidstid og en mer generell åpning for søndagsarbeid vil endre arbeidslivet vårt. Det vil svekke den enkelte arbeidstakers innflytelse over egen arbeidssituasjon, det vil føre til økt risiko for helseskader, svekke de tillitsvalgtes rolle og dermed også forrykke balansen mellom partene i arbeidslivet.»

Forbundsleder Arve Bakke sier i en uttalelse at han er veldig skuffet over regjeringens forslag.

– Mange av forslagene ser isolert ikke så alvorlige ut. Samlet sett vil de derimot ha en virkning som vil føre arbeidslivet vårt i helt feil retning, sier han.

– Jo mer jeg har studert forslagene og vurdert helheten i det som er forslått, jo verre synes jeg det er. Det eneste regjeringa vil oppnå med dette er økte muligheter for å ansette arbeidstakere vilkårlig. Det vil gi arbeidsgiver mer styring over arbeidstakernes arbeidstid, herunder arbeid på søndager og helligdager og på overtid. Jeg er djupt skuffa, og håper at regjeringa innser at dette er feil vei å gå, sier forbundsleder Arve Bakke.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse