JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret 2022

Her er den nye lønna i varetransporten

Før sommeren brøt Fellesforbundet lønnsforhandlingene med NHO, nå har de blitt enige.
Partene kom til enighet i varetransporten, unngikk streik.

Partene kom til enighet i varetransporten, unngikk streik.

Håvard Sæbø

roy@lomedia.no

Hadde ikke det skjedd, ville over 1500 ansatte på norske havner og på spedisjonslagrene gått ut i streik. Det ville rammet varehandelen i hele landet, og det ville fått konsekvenser for både privatpersoner og næringsliv.

Ikke minst ville det rammet netthandelen hardt, siden selskap som Postnord, Schenker og DHL var blant selskapene hvor en streik ville lammet driften.

Fire kroner timen

Klokka halv seks på morgenen onsdag 24. august, signerte partene den nye avtalen. Der ble det blant annet enighet om et generelt lønnstillegg på fire kroner timen. Det tilsvarer 7.800 kroner lønnstillegg i året.

Den nye timelønna er nå på 231,23 kroner. Årslønna blir 450.898,50 kroner.

– Det var litt misforståelser underveis om utregningen av den økonomiske rammen for oppgjøret, men når det ble avklart, så var vi innenfor de 3,7 prosentene til frontfaget, sier Terje Samuelsen, leder for Fellesforbundets tariffavdeling.

TO BLIR EN: Leder for Fellesforbundets tariffavdeling, Terje Samuelsen (foran), kan konstatere at tariffavtalene for spedisjonsbransjen og havnene blir slått sammen til en avtale fra og med 1. oktober.

TO BLIR EN: Leder for Fellesforbundets tariffavdeling, Terje Samuelsen (foran), kan konstatere at tariffavtalene for spedisjonsbransjen og havnene blir slått sammen til en avtale fra og med 1. oktober.

Tormod Ytrehus

Frontfaget er lønnsoppgjøret i den konkurranseutsatte industrien. Det oppgjøret er det første som forhandles fram ved hvert lønnsoppgjør, og har tradisjonelt lagt lista for den økonomiske rammen i resten av tariffoppgjøret, både i privat og offentlig sektor.

Når det gjelder arbeidstid, så har det vært noen uklarheter etter at Schenker ble en del av speditøroverenskomsten. Schenker hadde tidligere en egen tariffavtale med andre bestemmelser, men ifølge Samuelsen har man nå fått ryddet opp.

– Vi ønsket også å få fjernet bestemmelsen om forskjøvet arbeidstid. Det fikk vi ikke til, men vi har fått klargjort bestemmelsen om minstetid på overtid. Nå skal de ansatte ha minimum tre timers overtidsbetaling med 50 prosent tillegg fra arbeidsdagens slutt til klokka 21, og hundre prosent tillegg mellom klokka 21 og klokka sju på morgenen, forklarer han.

Les også: Hvor mye får en lærling i lønn? Sjekk 45 yrker her

Slår sammen to avtaler

Før mekling fortalte tariffsekretær Bjørn Anders Jonassen i Fellesforbundet at de viktigste punktene var generelt lønnstillegg, en bedre bestemmelse om hvilke type bedrifter og arbeid som skal omfattes av tariffavtalen, og en opprydning i arbeidstidsbestemmelsene.

Det har Fellesforbundet lykkes med, og partene er også enige om at den nye avtalen skal gjelde både for spedisjonslagre og for havnene.

Det betyr at allerede fra 1. oktober så vil speditøroverenskomsten og havne- og terminaloverenskomsten bli erstattet med en felles avtale kalt Logistikk-, havn og speditøroverenskomsten.

– Den nye bestemmelsen er mer tilpasset den moderne verden, og i tillegg har havnebiten fått en egen paragraf som omhandler skipstrafikk, sier Samuelsen.

Det er også blitt enighet om å sette ned et utvalg for å se på grensene til tilstøtende tariffområder. Det utvalget skal levere sin rapport innen utgangen av april 2023.

– Er dette et skritt på veien mot en stor felles tariffavtale som også omfatter grossistbransjen i NHO-systemet?

– Det ligger allerede i grossistoppgjøret at man skal diskutere å slå sammen den avtalen med andre, og det vil jo ikke være ulovlig å diskutere det i denne sammenhengen heller. Men det ligger ikke noe implisitt i dette oppgjøret at vi SKAL slås sammen med grossist, sier Samuelsen.

Fellesforbundet stilte med to forhandlingsdelegasjoner i meklingen. En for havne- og terminaloverenskomsten og en for speditøroverenskomsten. Begge var enstemmige i sitt ja til meklingsresultatet, og også Samuelsen var fornøyd.

– Men det var en tøff mekling, innrømmer han. 

Mye lest: Innleide Øyvind får ikke overtidsbetalt. Nå anker han dommen

Veldig fornøyd

Hans motpart, direktør i NHO Logistikk og Transport var glad man unngikk streik.

– En streik ville fått store konsekvenser, men jeg opplevde at begge parter jobbet konstruktivt under meklingen. Vi hadde en veldig klar målsetting om å komme oss innenfor rammen til frontfaget, og det er jeg veldig fornøyd med at vi klarte. Vi har også fått slått sammen to overenskomster til én, og det er veldig greit, sier Kjensli.

Om oppgjøret var et skritt på veien mot en sammenslåing med grossist, er han mer forsiktig med å kommentere.

– Grossist hører til under en annen NHO-organisasjon, så det ønsker jeg ikke å si noe om, sier Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

Meklingsresultatet sendes nå ut til uravstemning med svarfrist 23. september.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse