JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Håvard Sæbø

Smartpanel selges av Coop. Lages av polakker i bemanningsbyrå:

Lange arbeidsdager for polakkene i Smart Board

Slik klarer Smart Board Production AS å produsere byggeplater like billig i Østfold som i Polen.16.12.2015
11:26
17.12.2015 08:18

has@lomedia.no

SKJEBERG: I vår hadde Fredrikstad Blad et oppslag om den lokale bedriften Smart Board Production AS, som henter hjem produksjon fra fabrikken i Polen. Gladsaken stilte ingen spørsmål ved hvordan det er mulig å produsere byggeplater like lønnsomt i Østfold som i Polen. Svaret er massiv innleie av polakker på lange skift og lav lønn. Alt for å gjøre nordmenns oppussing så billig som mulig - med god profitt.

Rett før sommeren dukket Arbeidstilsynet opp på uanmeldt tilsyn i fabrikken til Smart Board Production AS i Skjeberg. Timelistene viste at flere av de 21 innleide polakkene jobbet mye mer enn det som er lovens maksimum.

Mange jobbet også mye mer enn det som er avtalt i den såkalte tariffavtalen. Tariffavtalen er en kontrakt mellom en del ansatte og ledelsen i bemanningsbyrået Uslugowa Partner om at de kan jobbe inntil 54 timer netto per uke. Det tilsvarer ni timer hver dag mandag til lørdag. Produksjonen går døgnet rundt, og i skiftplanen er all helgejobbing innenfor ordinær arbeidstid, altså uten tillegg. Timelister Magasinet har fått innsyn i, viser at normalarbeidsdagen for de fleste er litt over 9 timer. For noen kan det gå ukevis mellom hver fridag.

I tillegg til et mindre antall egne ansatte, leier altså Smart Board inn polakker fra det polske bemanningsbyrået Uslugowa Partner. Det er et NUF-registrert firma med adresse i Son, som har leid ut polsk arbeidskraft siden 2007 for å lage merkevaren Smartpanel. Først i år har Arbeidstilsynet vært på tilsyn som førte til pålegg om endringer. Magasinet for fagorganiserte har snakket med andre produsenter av tilsvarende panel, som har reagert på de lave prisene Smart Board kan tilby produktet sitt for. Svaret på hvordan Coop Bygg og andre kan selge nordmenns oppussingsfavoritt til lavpris, er blant annet billig arbeidskraft. De smarte panelene fra Østfold har en markedsandel på 50 prosent, og blir behørig markedsført som smarte å bruke av sinnasnekker Otto Robsahm på TV Norge.

pBYGGVAREHUSENES GRANDIOSA: 
Smartpanel fra Smart Board selges i store mengder til lav pris, som her på Coop Bygg.

pBYGGVAREHUSENES GRANDIOSA: Smartpanel fra Smart Board selges i store mengder til lav pris, som her på Coop Bygg.

Håvard Sæbø

Ikke allmenngjort

Under Arbeidstilsynets inspeksjon 3. juni i år, fant de at Smart Board ikke har kontroll med arbeidstiden for de innleide polakkene. Arbeidstilsynet fikk også opplyst at de innleide leier innkvartering direkte fra bemanningsbyrået. Hvor mye polakkene får betalt, var ikke Arbeidstilsynet interessert i å kontrollere.

– Siden dette ikke er et allmenngjort område med lovfestet minstelønn, så ser vi ikke på lønna, opplyser rådgiver Magnus Lingaas, som var med på inspeksjonen. Han mener det kan være interessant å se på boforholdene, siden arbeidsgiver er involvert. Men seks måneder etter tilsynet, er det ikke gjort noe framstøt fra Arbeidstilsynet mot bemanningsbyrået.

Hvis byggindustri hadde vært et allmenngjort område som for eksempel bygg eller renhold, måtte Smart Board betalt minimum minstelønn for tariffområdet, som ligger på 165,89 kroner for nybegynnere. I tillegg kommer også skift- og helgetillegg. Fellesforbundets medlemmer i samme bransje tjener rundt 200 kroner i timen. Nå betaler Smart Board en timepris per mann til det polske bemanningsbyrået. Lørdag, søndag og natt lønnes med ordinær timesats, uten tillegg. Timeprisen Smart Board på papiret skal betale til bemanningsbyrået, er sladdet i dokumentene vi har fått innsyn i, men i den ene tabellen kommer det fram en «base salary» på mellom 137 og 150 kroner per time. 

pFIKK VARSEL OM PÅLEGG: I tilsynsrapporten skriver Arbeidstilsynet at timelistene viser at det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 10-5 (2) og 10-8 (2). I praksis vil det si for mange og lange dager, og brudd på bestemmelsen om arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av syv dager.

pFIKK VARSEL OM PÅLEGG: I tilsynsrapporten skriver Arbeidstilsynet at timelistene viser at det foreligger brudd på arbeidsmiljølovens paragraf 10-5 (2) og 10-8 (2). I praksis vil det si for mange og lange dager, og brudd på bestemmelsen om arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av syv dager.

Håvard Sæbø

Husker ikke

Daglig leder Remi Bergstrøm har vært mye i lokalavisen det siste året, hvor han har fortalt om suksessen Smart Board og oppstarten av den nye fabrikken på Øra. Men innleide polakker er han ikke så interessert i å snakke om når vi endelig oppnår telefonkontakt. Han sier at de den siste måneden har ansatt et stort antall nye medarbeidere, og at det er en mye bedre løsning enn å benytte innleide som de hele tiden må lære opp. Lønna til polakkene vil han ikke snakke om, men hevder at alle de innleide arbeiderne har et påslag i tillegg til «base salary».

– Så du sier at flere tjener mer enn 150 kroner timen?

– Lønna kommer an på hvor lenge de har vært hos oss, og hvor mye de jobber, svarer han.

– Ut fra skattelistene tjente de i fjor i snitt 130.000 kroner i alminnelig inntekt, og betaler 39.000 i skatt. Det stemmer dårlig med timelønn på over 150 kroner?

– Lønna kommer an på hvor mye de har jobbet.

– Ut fra timelistene fra april og mai ser det ut som de har jobbet nokså mye?

– Det kan jeg ikke svare på, uten å vite hvem du snakker om.

Vi nevner et navn fra timelistene, men Bergstrøm må melde pass.

– Jeg husker ikke alle disse navnene, svarer han.

TAUS OM LØNN: Daglig leder i Smart Board Production AS, Remi Bergstrøm, sier han har full oversikt over hva de polske innleide arbeiderne har i lønn, men vil ikke oppgi dette til Magasinet.

TAUS OM LØNN: Daglig leder i Smart Board Production AS, Remi Bergstrøm, sier han har full oversikt over hva de polske innleide arbeiderne har i lønn, men vil ikke oppgi dette til Magasinet.

RBI

Taushetsplikt

Så hvor mye tjener de egentlig i timen? Dokumentene fra Arbeidstilsynet inneholder en referanse til lønnstrinn 1 i et vedlegg, men det er ikke sendt inn til tilsynet. Bergstrøm skriver til Arbeidstilsynet at base salary er lønna, men hevder nå at de får mer enn dette. I en epost til Magasinet skriver han:

«Det er kanskje nyttig for deg å være klar over at vi har fulgt regelverket iht. vikarbyrådirektivet hvor vi blant annet har hentet inn bekreftelse fra bemanningsbyrået på faktiske utbetalinger til arbeiderne. Iht. AML er disse opplysningene taushetsbelagte og som du forstår kan det da ikke videre distribueres.»

Magasinet har gjort flere forsøk på å kontakte arbeiderne for å spørre om lønn og arbeidsforhold i bemanningsbyrået, men ingen ville snakke med oss om det. Spørsmål stilet på både polsk og engelsk til medlemmene av gruppen «Smart Panel employees» på Facebook forble ubesvarte, og etter en stund ble gruppen borte fra Facebook. 

70 kroner timen

Til slutt dro vi til Skjeberg for å komme i kontakt med arbeidere utenfor fabrikken. De vi møter der, skylder på dårlig engelsk, eller så sier de at alle her tjener minst 150 kroner i timen, og har gjort det i mange år. Som de sier:

– Ingen gidder å jobbe her for mindre enn det.

Det stemmer nokså dårlig med tallene fra skattelistene, så vi skifter taktikk, og flytter oss fra fabrikken til matbutikken rett ved. Her treffer vi en polakk med en liter billigbrus og et par boller på vei mot kassen for å betale. Han snakker nokså godt engelsk, og bekrefter at han jobber ved Smart Board.

– Hvor mye tjener du i timen, spør vi.

– Vet ikke.

– Det må du vite. Er det 70 kroner timen?

– Nei

– Er det mindre…60 kroner?

– Nei, det er 70, svarer han.

Han forteller om rotasjonsordningen med seks uker jobb og to uker fri. Når vi så spør om hvordan han bor, rygger han unna og ber høflig om å slippe å si noe mer.

Samme turnus

Remi Bergstrøm forteller at både innleide og fast ansatte i produksjonen jobber i samme turnus med seks uker på og to uker av. 

Hvis så er tilfelle, ber vi om å få snakke med en nordmann som jobber samme turnus som polakkene. Det lover Bergstrøm å skaffe, men han er på farten.

– Jeg har ikke navn i bilen her nå, men det kan du få, sier han. Dagen etter tikker det inn en epost fra ham:

«Som du sikkert forstår kan vi ikke gi konkrete opplysninger om hver enkelt ansatt sine arbeidsvilkår. Dette er arbeidsavtaler mellom virksomheten og den enkelte ansatte. Dette er ikke et materiale som kan gjøres offentlig tilgjengelig. På generelt grunnlag kan jeg opplyse om følgende i Smart Board Production AS, vi har kontinuerlig fokus på at lover og regler skal overholdes i alle deler av virksomheten. Dersom det mot formodning skulle vise seg at noen betingelser i vår virksomhet likevel skulle være i strid med gjeldende regelverk, vil vi selvsagt innrette oss og rette på dette.»

Ikke noe tilbud om intervju med nordmann med «polsk» ordning. En purring hvor vi gjentok ønsket om å få snakke med en nordmann, førte heller ikke fram.

Fullt lovlig – opp til en grense

Det er en kjent sak at mange fra Øst-Europa tar til takke med lønninger helt ned i 30-40 kroner timen i Norge. Innenfor byggfagene har det vært en rekke avsløringer som viser dette. Men også på en industribedrift med en årlig omsetning på 141 millioner foregår det lønnsdumping: En norsk fabrikk i Norge, med norske eiere, leier inn arbeidere på «polsk» lønn og unorsk arbeidstidsordning. Alt er helt lovlig, så lenge de ikke jobber mer enn 54 timer i uka. I tariffavtalen står det at dette ikke kan foregå i en lengre periode enn 12 måneder. En av mennene vi snakket med utenfor fabrikken i Skjeberg hadde jobbet for Ugoslawa Partner på Smart Board i fem år.

Taust fra bemanningsbyrå

Vi ringer Romuald Murawski, lederen av det polske bemanningsbyrået Uslugowa Partner. Kanskje han vil gi oppklarende svar om lønn, feriepenger, sykepenger og boforhold. Mannen som tar mobiltelefonen, sier først at han er Murawski, men når vi spør om lønn, så er han ikke Murawski likevel. En annen polsk stemme tar telefonen, og lurer på om vi er interessert i jobb. Når ærendet blir presentert, og vi ber om å få snakke med Murawski, sier mannen at Murawski er utilgjengelig og dessuten snakker han verken norsk eller engelsk. Dette stemmer dårlig med de opplysningene vi har om Murawski. Etter en del om og men, blir vi enige om å fortsette korrespondansen på mail. Vi får en SMS med mailadressen til Murawski, og sender over en rekke spørsmål. Mailen og en oppfølgende purremail et par uker senere blir ikke besvart.

Uslugowa Partner hadde besøk av Arbeidstilsynet i 2012, i en kampanje mot sosial dumping. Da Arbeidstilsynets inspektører fant ut at polakkene ble leid ut til byggeindustri, ikke til bygg, ga de et pålegg: Lønn og boforhold brydde de seg ikke om, men det at firmaet var oppført med feil kode i Brønnøysundregisteret, var påklagelig. De opplyste om hva firmaet måtte gjøre og hvor han skulle sende brevet. Merk konvolutten «Bemanningsforetak», var siste beskjed fra Arbeidstilsynet.

p?LANGE OG MANGE DAGER: Dette er arbeidstiden til en polsk innnleid arbeider for april og mai i år. Timetallet ligger stort sett på 9,15 timer per dag, med overtid noen dager. Lengste arbeidsdag er 13 timer.

p?LANGE OG MANGE DAGER: Dette er arbeidstiden til en polsk innnleid arbeider for april og mai i år. Timetallet ligger stort sett på 9,15 timer per dag, med overtid noen dager. Lengste arbeidsdag er 13 timer.

Håvard Sæbø

Nye rutiner

Etter at Arbeidstilsynet i juni var på besøk hos Smart Board, har bedriften gjort det de fikk pålegg om å gjøre. Fra første november ble det innført et timeregistreringssystem, og nå må også alt av overtidsarbeid godkjennes av leder i forkant. Leder vil også via systemet bli varslet om eventuelle lovbrudd ved timeregistreringen. De tidligere bruddene på arbeidsmiljøloven får ingen økonomiske eller andre konsekvenser for de involverte. Hvis man blir tatt med buksene nede av Arbeidstilsynet, blir alle gamle synder strøket ved å love bot og bedring. Arbeidstilsynet ser bare framover i tid, ikke på det som har vært.

RBI (Rune Bergstrøm Import)

Etablert i 1997 i Hobøl.

Omsetning 2014:
492 millioner kroner.

Ansatte: 42

Skandinavias største distributør av smartpanel for vegger samt parkett og laminat for gulv.

Her havner overskuddet

Smart Board Production er ett av 12 datterselskap i RBI Group. Helt på toppen av pyramiden står holding-selskapet Radar Holding, hvor daglig leder Remi Bergstrøm og nestleder Audar Dørum eier henholdsvis 56,7 og 43,3 prosent av aksjene. Holdingselskapet har et resultat på mellom 12,8 og 20 millioner kroner de siste fem årene. Driftsinntektene har økt jamt og trutt fra 320 millioner i 2010 til 545 millioner i 2014.

Oppslag i Fredrikstad Blad:

ƒSUKSESS MED INNLEIDE POLAKKER: Ledelsen i Smart Board Productions AS smiler fornøyd til lokalavisas fotograf utenfor den nye fabrikken på Øra i Fredrikstad. De fleste i produksjonen er innleide polakker med unorsk arbeidstidsordning og lønn langt under det som er standard i bransjen. Fra venstre: Aslak Buhol, Audar Dørum, Remi Bergstrøm og Lars Petter Gjermundsen.

ƒSUKSESS MED INNLEIDE POLAKKER: Ledelsen i Smart Board Productions AS smiler fornøyd til lokalavisas fotograf utenfor den nye fabrikken på Øra i Fredrikstad. De fleste i produksjonen er innleide polakker med unorsk arbeidstidsordning og lønn langt under det som er standard i bransjen. Fra venstre: Aslak Buhol, Audar Dørum, Remi Bergstrøm og Lars Petter Gjermundsen.

Håvard Sæbø

Flere av de innleide polakkene tjener mer enn 150 kroner timen.

Daglig leder Remi Bergstrøm til Magasinet

Jeg tjener 70 kroner timen. 

Polsk arbeider til Magasinet

Fra oppstarten

«Administrerende direktør Remi Bergstrøm sier han sliter med å rekruttere nordmenn til produksjonen. Nå drives den nye fabrikken med polske arbeidere i oppstartings-fasen.

– Vi blir nok avhengig av å kjøre med en kombinasjon av norske ansatte og polakker. Vi leier inn polakkene gjennom et norskregistrert formidlingsfirma, så forsikringer og alle formaliteter er på plass, sier Bergstrøm. Produksjonssjef Ole Hoff kan ikke få fullrost de polske arbeiderne nok. Men han skulle gjerne hatt Ola nordmann mye bedre representert i fabrikklokalene.

– Det er et godt arbeidsmarked for tiden. Når vi nevner at det skal jobbes skift i fabrikken, er det mange nordmenn som griner på nesa, forklarer Hoff.

– Når alt er i gang i løpet av to til tre måneder, skal vi kjøre tre skift. Det vil bli seks til syv ansatte pr. skift, sier Bergstrøm. Han legger til at som et minimum må det i alle fall være norsk arbeidsledelse på hvert skift.»

Fredriksstad Blad 31. oktober, 2007

Fra tariffavtalen, Uslugowa Partner:

§ 2 Regler om arbeidstid

1. Den ordinære ukentlige arbeidstid skal ikke overstige 40 timer netto pr. uke.

2. Ved gjennomsnittsberegning av den ukentlige arbeidstid anvendes reglene i arbeidsmiljølovens § 10-5 (2), slik at arbeidstiden for en periode på inntil ett ar, kan fordeles slik at de ansatte kan jobbe:
• 10 timer i løpet av 24 timer
• 54 timer i løpet av 7 dager

Forlenget arbeidstid som ovenfor kan ikke brukes sammenhengende i mer enn åtte uker.

3. Partene har avtalt unntak fra aml
§ 10-6 attende ledd, slik at den samlede arbeidstid ikke skal overstige 16 timer i løpet av 24 timer, jamfør aml § 10-6 niende ledd.

§ 3 Nattarbeid samt søn- og helgedagsarbeid

Nattarbeid samt søn- og helgedagsarbeid kan, med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 10- 12 (4) utføres dersom ledelse og de ansatte er enige om det. Partene er enige om skiftplan som også omfatter helger, innenfor ordinær arbeidstid.

Coop vil sjekke forholdene hos Smart Board

Coop selger Smart Boards produkter. Butikkjeden forventer tarifflønn hos sine underleverandører i Norge. Vi stilte noen spørsmål til kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop, og fikk svar via e-post:

– Sjekker Coop Bygg arbeidernes lønns- og arbeidsvilkår i fabrikkene dere kjøper fra?

– Coop stiller i sine leverandøravtaler krav til at lønn til arbeiderne for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, og at den høyeste gjelder, svarer Kristiansen.

Han presiserer seinere at Coop forventer tilsvarende som tarifflønn i bransjen.

– For norske leverandører utfører vi ingen direkte kontroll av hvorvidt lønns- og arbeidsvilkår blir etterlevd, men forventer at våre avtaler blir fulgt og vil følge opp alle saker hvor det fremkommer informasjon om at så ikke skjer, skriver han videre.

Hva syns Coop Bygg om timelønn på 70 kroner timen?

– Med bakgrunn i de påstandene som fremkommer her, er det naturlig at vi følger opp saken mot vår leverandør for å sikre at alle våre krav til minstelønn blir fulgt, svarer Kristiansen.

16.12.2015
11:26
17.12.2015 08:18

RBI (Rune Bergstrøm Import)

Etablert i 1997 i Hobøl.

Omsetning 2014:
492 millioner kroner.

Ansatte: 42

Skandinavias største distributør av smartpanel for vegger samt parkett og laminat for gulv.

Her havner overskuddet

Smart Board Production er ett av 12 datterselskap i RBI Group. Helt på toppen av pyramiden står holding-selskapet Radar Holding, hvor daglig leder Remi Bergstrøm og nestleder Audar Dørum eier henholdsvis 56,7 og 43,3 prosent av aksjene. Holdingselskapet har et resultat på mellom 12,8 og 20 millioner kroner de siste fem årene. Driftsinntektene har økt jamt og trutt fra 320 millioner i 2010 til 545 millioner i 2014.

Oppslag i Fredrikstad Blad:

ƒSUKSESS MED INNLEIDE POLAKKER: Ledelsen i Smart Board Productions AS smiler fornøyd til lokalavisas fotograf utenfor den nye fabrikken på Øra i Fredrikstad. De fleste i produksjonen er innleide polakker med unorsk arbeidstidsordning og lønn langt under det som er standard i bransjen. Fra venstre: Aslak Buhol, Audar Dørum, Remi Bergstrøm og Lars Petter Gjermundsen.

ƒSUKSESS MED INNLEIDE POLAKKER: Ledelsen i Smart Board Productions AS smiler fornøyd til lokalavisas fotograf utenfor den nye fabrikken på Øra i Fredrikstad. De fleste i produksjonen er innleide polakker med unorsk arbeidstidsordning og lønn langt under det som er standard i bransjen. Fra venstre: Aslak Buhol, Audar Dørum, Remi Bergstrøm og Lars Petter Gjermundsen.

Håvard Sæbø
Mest lest

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Alf Ragnar Olsen

Asfaltarbeiderne fikk sparken i oktober. Så lyste bedriften ut 49 nye stillinger

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

Erlend Angelo

Vedum varsler endringer av lakseskatten

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Beate Oma Dahle / NTB

Krisa fortsetter for Ap: Støre og regjeringa får ingen julegave av velgerne

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

Eva Ler Nilsen

14.000 Kiwi-ansatte får økt tjenestepensjon

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Vi må få mer åpne og lettere tilgjengelige skattelister»

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

Helene Moe Slinning/Pressebilde Unio

Vårens lønnsoppgjør kan føre til storkonflikt, mener Unio

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

Ole Palmstrøm

Vektere kan stå uten jobb fra nyttår, grunnet regelendring i 2018

Jula for et år siden var julematen i gjennomsnitt 12,7 prosent billigere enn i år.

Jula for et år siden var julematen i gjennomsnitt 12,7 prosent billigere enn i år.

Torgny Hasås

Prisene fortsetter å stige: Julematen koster mye mer enn i fjor

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

Colourbox

Seksuelt trakassering på julebord: Dette gjør du hvis det skjer

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Jan-Erik Østlie/Heiko Junge/NTB

Støre og LO fikk klar beskjed på Unio-konferansen

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen om bråket rundt Støres nye rådgiver: – Åpenhet og tillit går hånd i hånd


Flere saker