JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Korte velferdspermisjonar:

Treng du permisjon med lønn? Dette har du krav på

Legetime, gravferd og foreldresamtale. Det lønnar seg å ha tariffavtale på jobben, også med tanke på livets små og store augeblink utanfor arbeidsplassen.
Du slepp å miste inntekt dersom du støttar sambuaren eller ektefellen din under fødsel.

Du slepp å miste inntekt dersom du støttar sambuaren eller ektefellen din under fødsel.

Colourbox

tormod@lomedia.no

Har jobben din tariffavtale med Fellesforbundet eller eit anna LO-forbund? Da kan du ha rett til permisjon med lønn.

Dette blir kalla «korte velferdspermisjonar».

Hovudregelen er at permisjonane er for nødvendig tid, men ikkje varar lengre enn éin dag.

Innhaldet i avtalene kan variere frå forbund til forbund. Tariffavtalene i Fellesforbundet seier at jobben din skal gi korte velferdspermisjonar med lønn for minst:

• Dødsfall og gravferd i nærmaste familie, og gravferd for kollega i same avdeling.

• Undersøking, behandling og kontroll hos lege og tannlege, i tillegg til fysioterapeut og kiropraktor når folketrygda gir støtte til behandlinga. Gjeld når du ikkje kan få time utanfor arbeidstida. Lange reiser er ikkje ein del av permisjonen.

• Følge barn første gong i barnehage, og første gong i skole.

• Konferansetime i grunnskole, inntil to timar, når den ikkje kan leggast utanfor arbeidstida.

• Amming, inntil éin time om dagen, fram til barnet fyller eitt år.

• Resten av dagen når du må dra heim på grunn av sjukdom.

• Akutt sjukdom i heimen, føresett at du ikkje kan skaffe anna hjelp og er nødt til å vere heime.

• Fødsel eller innlegging på sjukehus for ektefelle eller sambuar.

• Flytting til ny fast bustad.

• Oppmøte på sesjon.

• Blodgiving, dersom det er vanskeleg å få til utanfor arbeidstida.

• Deltaking i konfirmasjonen til eigne barn.

Arbeid offshore (utan offshoretillegg, 12 timar per dag): Dødsfall og gravferder i nærmaste familie, akutt og alvorleg sjukdom i heimen og innlegging på sjukehus.

PS. Med tariffavtale på jobben får medforelder lønn under den lovfesta omsorgspermisjonen på to veker i samband med fødsel. Permisjonen kan også gjelde annan som hjelper mor, og for adoptiv- og fosterforeldre som overtar omsorgen for barn under 15 år.

NB! I all hovudsak gjeld desse reglane alle tariffavtaler i Fellesforbundet, men i nokre mindre avtaler kan det vere avvik.

NB!! Fellesforbundet-klubben og arbeidsgivaren din kan ha inngått betre avtaler, og da gjeld dei.

Rett som tillitsvalgt: Har jeg rett på fri for å gjøre tillitsvalgtarbeid? Her er ni vanlige spørsmål og svar

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse