JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidslivskriminalitet:

Venstresida svartmaler norsk arbeidsliv, mener Høyre-politiker

Regjeringas politikk mot arbeidslivskriminaliteten har hjulpet. Det har blitt mindre a-krim, mener arbeidspolitisk talsperson i Høyre, Heidi Nordby Lunde.
Opposisjonen svartmaler kampen mot arbeidslivskriminalitet, mener arbeidspolitisk talsperson i høyre, Heidi Nordby Lunde.

Opposisjonen svartmaler kampen mot arbeidslivskriminalitet, mener arbeidspolitisk talsperson i høyre, Heidi Nordby Lunde.

Jan-Erik Østlie

torgny@lomedia.no

Fraksjonsleder for Høyre i arbeids- og sosialkomiteen, Heidi Nordby Lunde, vil slå hull på myten om at høyresida ikke er opptatt av arbeidslivskriminalitet.

– Når våre politiske motstandere hele tida svartmaler situasjonen, blir vi nødt til å markere at de aller fleste i norsk arbeidsliv har det bra. Da kan det høres ut som om vi ikke er opptatt av dem som ikke har det bra, men vi er opptatt av dem og, sier Lunde når FriFagbevegelse møter henne på Stortinget i innspurten på en av de mest spesielle sesjonene i Stortingets historie.

Velregulert, ryddig og organisert

Det er travle tider for dem som jobber med arbeidslivsspørsmål på Stortinget. Tirsdag diskuterte Stortinget blant annet hvordan kontrollen av allmenngjøringsloven skal gjennomføres. Mandag til uka blir det ny diskusjon om ytterligere seriøsitetskrav ved offentlige anskaffelser.

– Vi er fullstendig klar over at det er bransjer hvor det er problemer. Men hovedbilde i norsk arbeidsliv er at det er velregulert, ryddig og organisert. Dette er i både arbeidsgivere og arbeidstakeres interesser.

Det har skjedd ganske store endringer i kampen mot arbeidslivskriminalitet de siste sju årene med Høyre i regjeringen. Nordby Lunde trekker fram etableringen av de sju a-krimsenterne, sentre hvor kontrolletatene samarbeider for å stoppe arbeidslivskriminalitet.

• Les også: A-krimsenterne krever lovendring for å kunne gjøre en bedre jobb mot skurkene i arbeidslivet

Større sjanse for å bli tatt

– Den felles årsrapporten fra a-krimsenterne viser at arbeidslivskriminaliteten ikke bare har stagnert, men har hatt en nedgang. Etatene samarbeider bedre. Bedriftene i de utsatte bransjene rapporterer at det er større sjanse for at de useriøse blir tatt.

De bransjene Norby Lunde sikter til er bygg, transport, renhold og restaurant. Innen transport, renhold og restaurant er det egne treparts bransjeprogram som skal bidra til anstendige og seriøse arbeidsforhold.

– Når vi ser at vi oppnår resultater, blir svartmalingen fra venstresida unødvendig, sier Høyre-representanten, men innrømmer også at det var det samme høyresida gjorde i forhold til den rødgrønne regjeringa i 2009.

Gratispassasjerer

– Det gikk ikke spesielt bra, vi tapte valget i 2009, oppsummerer Lunde Nordby.

Hun mener at folk må kjenne seg igjen i historiefortellingen. Alltid når hun er på bedriftsbesøk spør hun om folk er organisert. Når noen svarer benektende på spørsmålet, stiller hun motspørsmålet: hvorfor ikke? Da får hun som regel til svar at de har en ordentlig arbeidsgiver så de ser ikke noe behov for det.

– Dette er det som kalles gratispassasjerer og vi ønsker at folk skal organisere seg, men disse svarene viser at vi har et trygt og godt arbeidsliv i Norge, sier Nordby Lunde.

Får ikke lov til å virke

Dagens regjering har foreslått mange nye endringer. Da tar det tid før forslagene får effekt. Nordby Lunde mener at spesielt Arbeiderpartiet har kommet med forslag til endringer før de nye tiltakene har fått lov til å virke.

– Har du ett eksempel på dette?

– Typisk er eksempelet med innleie. Det regjeringen foreslo i 2017 ville gitt gode resultater. Da ble definisjonen på fast ansettelse oppdatert, og det ble innført et forbud mot nulltimerskontrakter. Opposisjonen kommer da med nye reguleringer som vi mener vil stramme altfor mye til.

Hun viser til den siste debatten i Stortinget. Der kom Rødt med forslag om å forby bemanningsbyråer. Til tross for at de siste tallene fra bransjeorganisasjonen NHO Service og Handel viser at innleie i Oslo-området har falt.

– Det er endringene i innleiereglene som er årsaken til nedgangen, og det bør ikke være nødvendig med ytterligere innstramminger.

Stemmer mot, er for

Nordby Lunde mener at regjeringen etter at de la fram den første strategien mot arbeidslivskriminalitet i 2015, har fulgt opp utviklingen med nye forslag.

– Opposisjonen kommer også ofte med forslag til ting som er satt i arbeid. Da blir det til at regjeringspartiene stemmer mot, noe en egentlig er for, fordi vi mener at denne saken skal utredes før Stortinget fatter sitt vedtak.

Høyre-representanten opplever at opposisjonens historiefortelling ofte er utdatert. De følger ikke med i utviklingen, hvilke tiltak som faktisk har blitt gjennomført. Mange av eksemplene som blir trukket fram i debatten, er klare lovbrudd uten at det er noe feil på loven av den grunn.

Manglende kontroll

– Da er det vel den manglende kontrollen opposisjonen kritiserer?

– Ja, og jeg synes politiet må være mye flinkere til å prioritere arbeidslivskriminalitet. Politiet tar litt for lett på sakene, spesielt når de legger så stor vekt på å bekjempe organisert kriminalitet. Denne kriminaliteten beveger seg inn på området for arbeidslivskriminalitet.

Nordby Lunde mener at politiet er altfor dårlige til å identifisere sammenhenger, at de har altfor lett for å se på hver enkelt sak som en enkelt sak.

– Det kan ikke være tellekantsystemet som gjør at politiet griper til det som er lettest?

Nordby Lunde mener at opposisjonen også her er inkonsekvent. For det første klager de når antall tilsyn går ned. Dessuten er de veldig for å føre risikobaserte tilsyn, at en bare fører tilsyn når en har mistanke om at det foregår noe ulovlig.

Organisert kriminalitet

– Hva er det største problemet innenfor arbeidet med arbeidslivskriminalitet?

– Det er at organisert kriminalitet flytter på seg. Når vi ser nedgang i en bransje så kan de ha gått til en annen bransje.

Nordby Lunde trekker fram en bransje hvor en bør følge ekstra nøye med, skjønnhet og pleie. Dette er små bedrifter med få arbeidstakere, ofte er de ansatte innvandrerkvinner som ikke alltid er så oppdatert på sine rettigheter. I Oslo har det kommet slike salonger over hele byen.

Hun mener at der viktig at lovene ikke blir for strenge. For strenge lover er med på å gjøre det vanskeligere for dem som ønsker å drive seriøst, mens de som ikke bryr seg om lover og regler får et friere spillerom. I denne prosessen er det viktig at partene er med, da kan en komme fram til kompromisser som det er mulig å leve med.

Kan være mørketall

– Du sier at det har blitt mindre a-krim, men når jeg for eksempel snakker med daglig leder i hjelpeorganisasjonen Caritas, svarer hun at det har blitt verre. Hvem har rett?

– De som sitter på påtalesiden til daglig gir et annet bilde. Tallene fra a-krimsenterne viser at det har blitt mindre arbeidslivskriminalitet. Men det finnes mørketall i alle bransjer, og de som jobber i hjelpeorganisasjoner og fagforeninger kan ofte se en utvikling før den blir fanget opp av andre, sier Nordby Lunde.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse