JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lise og Maria skal jobbe med tyskerne for å sikre norske arbeidsplasser

Lise Skjevik og Maria Corradi jobber til daglig opp mot EU. Nå har de fått en tysk kollega vegg-i-vegg som gir dem en sterkere stemme.
I sitt daglige virke har rådgiverne Lise Skjevik (t.v.) og Maria Corradi med seg norske industriarbeideres behov.

I sitt daglige virke har rådgiverne Lise Skjevik (t.v.) og Maria Corradi med seg norske industriarbeideres behov.

Petter Pettersen

petter@lomedia.no

I «Norges Hus» i Brussel – samme bygg som Norges ambassade til Belgia – jobber rådgiver Lise Skjevik og EU-adviser Maria Corradi for LO-forbundet IE&FLT.

Der skal de være forbundets lyttepost og talerør inn i de europeiske maktkorridorer når de diskuterer tema og rammevilkår som er viktig for norsk industri.

– Vi følger med på hva som skjer her, men det skjer veldig mye hele tida, og vi må prioritere hardt, forklarer de.

Påvirker EU-politikerne

Rådgiverne forstår at det ikke er like lett for tillitsvalgte eller operatører i norsk industri å vite hva som påvirker dem fra Brussel. Men flere av valgene EU-politikerne tar, vil ha noe å si for både eksportmarkedet og kostnader for norske bedrifter.

Da er det veldig nyttig at EU-kommisjonens kjente Berlaymont-bygning, der beslutningene tas, ligger rett over gata.

– Vi rapporterer tilbake på de områdene og sektorene som er interessante for oss og der det kan påvirke medlemmene til forbundet. Også prøver vi påvirke så godt vi kan, sier Skjevik.

Det gjør de både med å snakke direkte med EUs politikere, og ved å gi innspill og oppdateringer så forbundet her hjemme i Norge kan ta det opp med norske folkevalgte og myndigheter.

Siden mange av IE&FLTs medlemmer jobber innenfor eksportretta industri, spiller EØS-avtalen og andre direktiver og lover en viktig rolle. Det gjelder blant annet EUs politikk på energi, klima og industri.

Ny og mektig kontorkollega

I høst inngikk IE&FLT og IG BCE en samarbeidsavtale, hvor de håper på å lære av hverandre og utvikle seg sammen.

Den tyske fagforeninga IG BCE (IG Bergbau, Chemie, Energie) organiserer rundt 580.000 tyskere i industrien. De er det tredje største forbundet i landet og det nest største industriforbundet, etter verdens største fagforening, IG Metall.

Det var også i forbindelse med denne avtalen det ble klart at det tyske forbundet var på utkikk etter et kontor i Brussel, og at LO-forbundet hadde et kontor de kunne tilby. Dermed kunne også samarbeidet forsterkes ytterligere.

– At vi kan gå to meter ned i gangen for å snakke med et forbund med nesten 600.000 medlemmer og med så like interesser som oss, er kjempebra, sier de to rådgiverne.

Offisiell snorklipping ved åpningen av det nye kontoret ble foretatt av nyvalgt generalsekretær Judith Kirton-Darling i IndustriAll Europe. Her med  IE&FLT-leder Frode Alfheim(f.v.), IGBCE-ansatt Andreas Bodemer, IE&FLT-rådgiverne Lise Skjevik og Maria Corradi og IGBCE-president Michael Vassilidis.

Offisiell snorklipping ved åpningen av det nye kontoret ble foretatt av nyvalgt generalsekretær Judith Kirton-Darling i IndustriAll Europe. Her med IE&FLT-leder Frode Alfheim(f.v.), IGBCE-ansatt Andreas Bodemer, IE&FLT-rådgiverne Lise Skjevik og Maria Corradi og IGBCE-president Michael Vassilidis.

Petter Pettersen

Det tyske storforbundet har medlemmer blant annet i kjemisk industri, petroleumsbransjen, plastindustri og annen type industri som krever mye energi.

De vil derfor naturlig nok være opptatt av mange av de samme temaene og vedtakene fattet av EU-politikerne over gata.

– Det passer utmerket ha dem her. Tyskland og tysk industri er veldig viktig for mange av IE&FLTs bedrifter med tanke på eksport. Jeg tenker at vi kan samkjøre oss mest mulig og presentere det samme budskapet når vi møter andre aktører, sier Skjevik.

– At vi kan være tydelige og snakke med en stemme sammen. Og det er klart det er veldig viktig, supplerer Corradi.

Viktig for europeisk fagbevegelse

Under åpninga av kontoret i februar sto nyvalgt generalsekretær Judith Kirton-Darling i IndustriAll Europe for klipping av snor. Hun mener samarbeid som de to forbundene nå inngår, er viktig for å styrke europeisk fagbevegelse:

– Det er helt avgjørende at det er sterke bilaterale relasjoner mellom fagforeninger i våre sektorer. Som en europeisk fagforeningsføderasjon, er IndustriAll huset til de europeiske fagforeningene. Men alle disse nettverkene og sterke bilaterale relasjonene mellom medlemmene våre er grunnlaget for det huset.

Og hvis ikke disse relasjonene vedlikeholdes og styrkes, er faren av «huset» vil falle sammen, ifølge generalsekretæren. Generalsekretæren mener det utvida samarbeidet til IE&FLT og IG BCE er framskritt for den europeiske fagbevegelsen.

– Vi er spente på å se hva de neste stegene vil være, men vi ser det som en styrking av europeisk fagforening og av IndustriAll Europe.

CCS og EU-valg

Et av argumentene for at det tyske forbundet ønsket få kontor i Brussel er at de har sett hvor viktig det er for dem og deres medlemmer hvilken politikk som føres, forklarer internasjonal sekretær Hannes Kühn.

Og de politiske veivalgene er det nok av, skal vi tro IE&FLT-rådgiverne. Blant annet innenfor energiforsyning og klima – der norske gassleveranser og karbonfangst og -lagring (CCS) er viktige stikkord.

Flere EU-land har vært lunkne til CCS tidligere, men det har nå blitt en viktigere og viktigere del av den grønne omstillingen. Der har Norge et stort fortrinn.

I tillegg trekker Skjevik og Corradi fram strategisk autonomi som viktig. Altså hvordan EU i større grad kan bli selvforsynt på kritiske råvarer og energi, blant annet. For å bli mindre avhengig av land som Kina og Russland.

– Til slutt vil jeg trekke fram EU-valget i juni som viktig. Da blir det ny kommisjon og nytt parlament, så vi prøver å følge med en del på det. I disse dager så lekkes jo en del utkast til partiprogram for eksempel, avrunder Skjevik.

På Brüssel-kontoret henger et bilde av den norske kontinentalsokkelen. Aktiviteten på her er viktig for Norges økonomi, men gassen den gir er også en viktig og veldig verdsatt ressurs i det europeiske energimarkedet. Det har IE&FLT-rådgiverne i Brüssel merket spesielt fra tyskerne etter at de faset ut russisk gass.

På Brüssel-kontoret henger et bilde av den norske kontinentalsokkelen. Aktiviteten på her er viktig for Norges økonomi, men gassen den gir er også en viktig og veldig verdsatt ressurs i det europeiske energimarkedet. Det har IE&FLT-rådgiverne i Brüssel merket spesielt fra tyskerne etter at de faset ut russisk gass.

Petter Pettersen

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse