JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
HELHETLIG LOVVERK: Yrkesdykkerne har jobbet for bedre sikkerhet i en årrekke. Bildet er fra båten Frøydykk på Frøya.

HELHETLIG LOVVERK: Yrkesdykkerne har jobbet for bedre sikkerhet i en årrekke. Bildet er fra båten Frøydykk på Frøya.

Arkivfoto: Sissel M. Rasmussen

Stortinget med nytt vedtak:

Lundteigen krever rask innføring av arbeidsmiljøloven for dykkerne: – Svært sårbare arbeidstakere

Det har vært en lang og krevende kamp for innaskjærs yrkesdykkere for å få vern av arbeidsmiljøloven. Per Olaf Lundteigen (Sp) mener regjeringen bør klare å få på plass en lovendring fra 1. juli i år.26.03.2021
12:04
26.03.2021 14:54

tonje@lomedia.no

– De er svært sårbare. Det er et maktforhold mellom dykkere og ledelse som virkelig overbeviste meg om å få det inn under arbeidsmiljøloven, sier Lundteigen til FriFagbevegelse.

Han la fram arbeids- og sosialkomiteens enstemmige innstilling om å innlemme innaskjærs yrkesdykkere inn under arbeidsmiljøloven for Stortinget. Saken ble debattert i Stortinget den 22. mars og voteringen tok sted påfølgende dag.

– Komiteen er enig med departementet i at ingen av løsningene er uten ulemper. Men komiteens flertall, alle uten Frps medlem, legger avgjørende vekt på at sikkerhetsbestemmelser, regulering av arbeidstid, samt ansettelsesforhold er mest og best helhetlig regulert i arbeidsmiljøloven, sa Lundteigen.

Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens slik at yrkesdykking og losvirksomhet skal være omfattet av arbeidsmiljøloven. Dette innebærer at innaskjærs dykking skal omfattes av loven, uansett om de dykker fra kai eller båt.

Stortinget vedtok lovendring

Lundteigen beskriver det som en svært vanskelig sak. Komiteen har brukt spesielt mye tid på å diskutere dykkermatrosene, som jobber som både dykkere og mannskap på båtene. Disse er omfattet av sjømannslovgivning per i dag.

– Vi brukte mye tid på prinsippløsningen, og komiteen måtte som regjeringen, vektlegge merknader fra Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland og det som framkom fra LO-forbundet Industri Energi, sier stortingspolitikeren.

Kamskjelldykking og lignende fangstvirksomhet som foregår ved dykking, skal også underlegges arbeidsmiljølovens regler. Det er derimot gjort et unntak for rednings- og nøddykking som ikke skal legges inn under arbeidsmiljøloven. Dette i tråd med ønske fra Redningsselskapet.

Formelt sett skal lovendringen opp i Stortinget en andre gang.

– Det kommer over påske, og det er ingen grunn til å tro at det kommer noen forandring her, sier Lundteigen.

(Teksten fortsetter etter bildet)

VIKTIG: Per Olaf Lundteigen mener det er en viktig, men vanskelig sak. Her er han avbildet under Stortingets spørretime i 2019.

VIKTIG: Per Olaf Lundteigen mener det er en viktig, men vanskelig sak. Her er han avbildet under Stortingets spørretime i 2019.

Arkivfoto: Nanna Aanes Wolden

Forventer snarlig lovendring

Komiteen har vært opptatt av at det skal komme lovendring og forskrift samtidig. Forskriften skal sikre at ingen faller mellom to stoler, mens lovendringen innebærer at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og ansettelsesforhold gjelder for innaskjærs yrkesdykkere.

– Det er bedt om at det skal gis en redegjørelse for Stortinget om eventuelle avgrensningsproblemer for å være på den helt sikre siden. For det er jo blitt så mye konflikt om denne saken, sier Lundteigen.

Det er også vedtatt at Arbeidsmiljøloven skal være tilsynsmyndighet for yrkesdykkerne innaskjærs. Lundteigen venter en snarlig iverksettelse av endringene.

– Dette er opp til regjeringen nå. Stortinget er utålmodige etter å få lovendring og forskriften på plass så fort som mulig. Det bør være absolutt mulig å komme med den redegjørelsen nå i vår fordi det er gjort et så stort arbeid med saken og det er gjort en så grundig komitéinnstilling. Slik at loven kan settes i verk fra 1. juli i år, anslår Lundteigen.

Det har vært et delt syn på lovendringen. I et brev datert 16. mars til blant annet arbeidsministeren skriver sjøfartsorganisasjonene på at «skipsarbeidsloven på en fullverdig måte ivaretar alle ansatte om bord på skipet», samt at «Det fremstår for oss som et alvorlig angrep på rammebetingelsen for norsk sjøfart hvis denne lovendringen vedtas uten nærmere konsekvensvurderinger».

Brevet er signert Sjømat Norge, NHO, NHO Sjøfart, Norges Rederiforbund, Kystrederiene, Norsk Sjømannsforbund, Norsk offisersforbund og Det norske maskinistforbund (Dnmf).

Vedtaket

Dette er vedtaket til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing):

«I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. skal § 1–2 andre ledd bokstav a lyde:

a) sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten om bord i skip, men likevel slik at dykkeoperasjoner og losing er omfattet av loven».

Et yrke med høy sikkerhetsrisiko

I en rapport fra 2019 oppsummerer Arbeidstilsynet 64 tilsyn i dykkebransjen fra 2016–2018. Mange av dykkebedriftene manglet opplæring og øvelse i beredskapsplan, nødprosedyrer og bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet. Tilsynet avdekket sikkerhetsmangler hos 6 av 10 kontrollerte dykkebedrifter.

– Dette er sikkerhetsmangler som kan få fatale konsekvenser. I dykking kan en liten feil bety forskjell på liv og død, sa direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet den gang i en pressemelding.

Ifølge Industri Energi har det skjedd ni dødsulykker i bransjen i årene 2004–16. En undersøkelse forbundet gjorde i 2018 viste at hele 57 prosent av dykkerne har vært i alvorlige situasjoner, der de har fryktet for sitt eget liv.

– Nødvendige grep

Margret Hagerup (H) sa under debatten på Stortinget at regjeringen nå gjør nødvendige grep.

– Det handler om livet, helsen og sikkerheten til yrkesdykkerne. Dykking er et yrke med høy risiko, sa Hagerup (H).

Fra talerstolen siterte hun også Industri Energi-tillitsvalgt Daniel Pilskog i Abyss Aqua uttalelse i FriFagbevegelse i fjor sommer;

– Dette er et stort skritt i riktig retning. Det er stort sett samme jobben vi dykkere gjør, uansett om det dykkes fra kai eller fra båt. Så derfor bør vi kunne ha et kompetent tilsyn og regelverk. Jeg tror det er et viktig steg på veien mot å profesjonalisere bransjen, sa han da.

Det finnes per i dag ikke et offisielt register over yrkesdykkere med godkjent sertifikat, men Arbeidstilsynet har anslått at det minst dreier seg om rundt 1 250 dykkere.

(Teksten fortsetter etter bildet)

FOR LOVENDRING: Daniel Pilskog er blant dykkerne som har organisert seg i LO-forbundet Industri Energi. Som tillitsvalgt har han jobbet for et samlet lovverk og tilsyn.

FOR LOVENDRING: Daniel Pilskog er blant dykkerne som har organisert seg i LO-forbundet Industri Energi. Som tillitsvalgt har han jobbet for et samlet lovverk og tilsyn.

Arkivfoto: Tonje Paulsen Solem

Stortingsvedtaket

* Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens virkeområde som nå angir uttrykkelig at yrkesdykking og losvirksomhet skal være omfattet av arbeidsmiljøloven.

* Når det gjelder dykking fra skip, vil dette innebære samme løsning som har vært gjeldende siden 1993 for petroleumsvirksomheten, arbeidsmiljøloven gjelder for dykkerne (der med Petroleumstilsynet som arbeidsmiljømyndighet), mens sjøfartslovgivningen (med Sjøfartsdirektoratet som tilsynsetat) regulerer skipet og mannskapet for øvrig.

* Kamskjelldykking og lignende fangstvirksomhet som foregår ved dykking er nå også underlagt arbeidsmiljølovens regler.

* Tre anmodningsvedtak ble vedtatt som blant annet gikk på: Arbeidstilsynets oppfølging av lovendringen, Dialog med partene i arbeidslivet for å evaluere virkningene av endringen. Vurdere innføring av en forskrift med krav til arbeids- og hviletid for selvstendige næringsdrivende og oppdragstakere som driver yrkesdykking fra skip i virksomhet.

Kilde: Stortinget

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.03.2021
12:04
26.03.2021 14:54Mest lest

UVENTET SYK: Ann Jeanette Westrum er regiontillitsvalgt i renholdsbedriften ISS og har i flere år hjulpet andre med tvister om blant annet lønn. Nå har hun selv fått erfare hvordan det er å bli syk og avhengig av systemet.

UVENTET SYK: Ann Jeanette Westrum er regiontillitsvalgt i renholdsbedriften ISS og har i flere år hjulpet andre med tvister om blant annet lønn. Nå har hun selv fått erfare hvordan det er å bli syk og avhengig av systemet.

Glen Musk

Ann Jeanette ble operert i hjernen. Så startet Nav-problemene

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time.  – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time. – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

Alf Ragnar Olsen

Lagerarbeiderne tjente 60.000 mindre enn kollegaene i Posten. Nå har de blitt hørt

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Fra oppstart av KS-forhandlingene i 2019. Den gang man hilste med et håndtrykk. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø (midten) og LO kommune forhandlingsleder Mette Nord (t.h.)

Fra oppstart av KS-forhandlingene i 2019. Den gang man hilste med et håndtrykk. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø (midten) og LO kommune forhandlingsleder Mette Nord (t.h.)

Eirik Dahl Viggen

390.000 ansatte i Kommune-Norge skal få ny lønn. Her er kravene

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

Stortinget

Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

SEIER: Retten ga Adrian Dumitrescu oppreising og erstatning, og kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

SEIER: Retten ga Adrian Dumitrescu oppreising og erstatning, og kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

Eivind Senneset

Dom i retten: Oppsigelsen av klubbleder Adrian var både feilaktig og usaklig

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Wegard Harsvik har skrevet boka «Arven etter Erna».

Wegard Harsvik har skrevet boka «Arven etter Erna».

Jan-Erik Østlie

Wegard Harsvik i fersk bok: «Arven etter Erna» er en kuttliste på 43 milliarder

MELLOMOPPGJØRET: – Med et historisk godt resultat for Posten Norge i fjor, forstår jeg godt at medlemmene hadde forventninger foran årets mellomoppgjør, sier Gerd Øiahals (t.h) sammen med Marius Antonsen Weisæt, Hans Fredrik Danielsen og Jaqueline Hopkinson.

MELLOMOPPGJØRET: – Med et historisk godt resultat for Posten Norge i fjor, forstår jeg godt at medlemmene hadde forventninger foran årets mellomoppgjør, sier Gerd Øiahals (t.h) sammen med Marius Antonsen Weisæt, Hans Fredrik Danielsen og Jaqueline Hopkinson.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte fikk styrket kjøpekrafta. Så mye øker lønna

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

Simen Aker Grimsrud

Ledere og akademikere har vært lønnsvinnere de siste 16 årene i kommunene

TAKKSAM: Polske arbeidstakarar bør hugse forbundet sin innsats, meiner verftsarbeidar Ryszard Jankowski.

TAKKSAM: Polske arbeidstakarar bør hugse forbundet sin innsats, meiner verftsarbeidar Ryszard Jankowski.

Privat

Etter tre månader utan inntekt, kan polske Ryszard endeleg få korona-lønna inn på konto

Iselin Nybø

Iselin Nybø

NFD / Øyvinn Myge

Staten selger Ambita for nesten 1 milliard kroner

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes

Jo Straube / SV

Stortinget har vedtatt startskuddet for Nord-Norgebanen

Hvem skal plukke jordbær her til lands? Det skaper debatt på Stortinget.

Hvem skal plukke jordbær her til lands? Det skaper debatt på Stortinget.

Håvard Sæbø

Krangel om jordbærplukkere: – Helt sjokkert over Bollestad

Det blir feriepenger på dagpenger, men hvem som skal få det og hvor mye, er fortsatt i det blå – eller det rødgrønne for den saks skyld.

Det blir feriepenger på dagpenger, men hvem som skal få det og hvor mye, er fortsatt i det blå – eller det rødgrønne for den saks skyld.

Emmie Olivia Kristiansen

Hvem skal få feriepenger på dagpenger og hvor mye? Sjekk summene

Kommentar

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

«Hva er en rettferdig sykepleierlønn?»

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

NORDKAPP: Finnmarks reiseliv ble hardt rammet av koronatiltakene.

NORDKAPP: Finnmarks reiseliv ble hardt rammet av koronatiltakene.

Tormod Ytrehus

Ti tiltak fra Fellesforbundet for å gjenreise reiselivet

SAMARBEID OG KONFLIKT: Streik skapte samarbeidet i det norske arbeidslivet, og trugselen om streik held samfunnsmodellen vår oppe. Det meiner Isak Lekve, sosiolog og tilsett i DeFacto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

SAMARBEID OG KONFLIKT: Streik skapte samarbeidet i det norske arbeidslivet, og trugselen om streik held samfunnsmodellen vår oppe. Det meiner Isak Lekve, sosiolog og tilsett i DeFacto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

Håvard Sæbø

Streik er ein av grunnane til at Norge er verdas beste land å bu i, meiner forfattar

Jan-Erik Østlie

Nå starter lønnsoppgjøret i kommunesektoren. Mette Nord vil prioritere yrkene med lavest lønn


Flere saker