JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Michael er opptatt av å sikre en levedyktig pensjon for seg selv og sin generasjon med arbeidstakere. Utsiktene har ført til at han ser seg nødt til å spare selv - og heve stemmen mot en ny AFP-ordning.

Michael er opptatt av å sikre en levedyktig pensjon for seg selv og sin generasjon med arbeidstakere. Utsiktene har ført til at han ser seg nødt til å spare selv - og heve stemmen mot en ny AFP-ordning.

Petter Pettersen

Pensjon

Michael har en tung jobb: Frykter at han blir en pensjonstaper

30-åringen er redd for at de som har fysisk tunge jobber, får magre år som pensjonister.11.12.2023
07:00
08.02.2024 14:37

petter@lomedia.no

AFP-ordningen var tenkt som et sikkerhetsnett for sliterne i arbeidslivet, industriarbeidere inkludert.

Logistikkoperatør Michael Lundberg Tande (30) ved Denofa i Fredrikstad er bekymret for at han ikke kommer til å bli fanget opp av dette nettet når han skal gå av med pensjon.

Sparer selv

Pensjonen din består av flere deler. Alle norske statsborgere får pensjon gjennom folketrygden, størrelsen avgjøres av hvor lenge du har jobba.

Så har alle en tjenestepensjon, enten privat eller offentlig, hvor arbeidsgiver betaler inn for deg. I 1989 kom Avtalefestet pensjon (AFP), som enkelte i dag har rett på.

Det er en tidligpensjonsordning som blant annet skulle gi dem som står i tunge yrker, altså sliterne, en mulighet til å gå av tidsnok for å få en levelig pensjonisttilværelse.

Tande har rett på alle disse tre. Likevel har 30-åringen gjort som stadig flere unge har gjort de siste årene; Begynt å spare til pensjon selv.

– Jeg er overbevist om at jeg må jobbe lenger. Min forventa levealder er fortsatt ikke noe bedre. Hvis jeg skal gå av tidligere, må jeg ha spart penger hele livet for å få en verdig alderdom, forklarer operatøren.

Pensjon og uføretrygd: Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Fellesforbundet fast

Frykter pensjonistelite

I 2011 kom en bredt politisk forankra pensjonsreform som skulle få ned pensjonsutgiftene og gjøre ordningen mer levedyktig for framtida.

Levealdersjustering ble da et viktig virkemiddel.

Det innebærer at pensjonen du skal få fra folketrygda fordeles på antall år ditt årskull er forventa å leve. Den tar ikke hensyn til kjønn eller yrke.

Når flesteparten av oss lever lenger og snittet i levealder stiger, betyr det at hvert årskull må jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Petter Pettersen

De av oss som kan stå i jobben lenger vil få mer utbetalt fra folketrygda, fordi du kan vente med å ta ut pensjonen. Slik kan de som jobber i tyngre yrker komme skjevt ut, fordi de ofte må gå av tidligere på grunn av helsa.

Dermed kan de ikke vente med å ta ut pensjonen.

Automatisering, robotisering og effektivisering gjør at det trengs færre hender i industrien. Men det finnes fortsatt behov for folk der, og de lever ikke nødvendigvis så mye lenger.

– De folka blir straffa når du tar snittet av hele alderskullet ditt fordi flere og flere jobber i en sektor der du kanskje blir opp mot 90, sier Tande.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser at industriarbeidere lever i snitt til de er 78 år, uavhengig av kjønn.

– Hvis levealdersjusteringa for ditt årskull gjør at du som industriarbeider må jobbe til du er 72 år for å få full pensjon, da er det noe feil og det kommer til å bli en «akademisk pensjonselite», mener logitiskkoperatøren.

Må jobbe lenger

I juni i fjor kom Pensjonsutvalget med sine forslag til endringer i pensjonssystemet. Blant annet bedre minstepensjon og at uføre ikke skal bli tapere.

I tillegg legges det opp til at vi skal stå lenger i jobben. For logistikkoperatør Tande og andre som er født på 90-tallet, vil det si at vanlig pensjonsalder blir rundt 70,5 år.

Hva regjeringa ønsker å gjøre med pensjonssystemet har ikke kommet ennå. Men arbeidsminister Tonje Brenna har signalisert at de er enig med utvalget i hovedtrekkene. Blant annet økt pensjonsalder, men de har ikke noen løsning for sliterne ennå.

Det er strenge regler og viktig med renslighet i produksjonen av soyamelet, på grunn av matsikkerhet. På vei inn til hallen med ferdig produkt står det par etter par med sko som er rene og som sikkert kan brukes innenfor hallens dører.

Det er strenge regler og viktig med renslighet i produksjonen av soyamelet, på grunn av matsikkerhet. På vei inn til hallen med ferdig produkt står det par etter par med sko som er rene og som sikkert kan brukes innenfor hallens dører.

Petter Pettersen

Tande ser at det er nødvendig med en gjennomgang av pensjonsordninga. At pensjonen fra folketrygda blir justert kan han være med på. Men da må AFP-ordninga bli en motvekt til levealdersjusteringa.

– Jeg frykter at «pensjonsstigen» trekkes lenger og lenger opp, og at sliterne tvinges til å måtte gå av tidlig med minstepensjon fordi de aldri rekker opp.

Operatøren mener tida ikke er inne for å kjempe for en ny AFP som favner bredere i lønnsoppgjøret til våren. Han vil heller at man ser på hvordan man kan reformere ordningen.

Mye lest: Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

Må ha et «AFP-tau» til sliterne

Det finnes både AFP-ordninger i privat og offentlig sektor som er litt ulike.

I denne omgang er det snakk om den i privat sektor, men den offentlige vil mest sannsynlig følge etter. Et av argumentene for å endre ordninga fra LOs side er at den er skjør siden den gjelder for relativt få.

De frykter også at et annet politisk flertall enn dagens vil kunne fjerne det statlige bidraget.

Operatør Tande er uenig i at det gjør det nødvendig å få på plass en helt ny ordning. Han mener det er mulig å reformere den eksisterende.

Han vil vri ordninga inn mot sektorer som har lavere forventa levealder, ifølge SSBs tall.

– Uansett må du ha noen som går 5-skiftet, om det så er ingeniører som passer på robotene, sykepleiere eller bussjåfører som kjører folk til jobb. De må være der. Da må de få muligheten til å gå av. Du må ha en formel som beregner ut og gjør pensjonstiden lik for alle.

Han mener det ikke blir rettferdig om alle skal få litt mer penger, men at alle skal få like mye tid som pensjonist uten for store helseplager. Og da er AFP-ordningen viktig for å veie opp for belastninga fra yrket ditt, mener Tande:

– Vi må tenke gjennom dette grundig. Passe på at den stigen ikke blir dratt for langt opp. Og skulle det skje, må vi ha muligheten til å slippe ned et «AFP-tau», så de fortsatt kan gå av og få en verdig pensjonstilværelse.

Én av oppgavene til logistikkoperatør Tande er å sørge for at krana vedlikeholdes og smøres jevnlig. Det er via denne at de sender ut soyamel og de andre ferdige produktene ut i lastebåter langs kaia.

Én av oppgavene til logistikkoperatør Tande er å sørge for at krana vedlikeholdes og smøres jevnlig. Det er via denne at de sender ut soyamel og de andre ferdige produktene ut i lastebåter langs kaia.

Petter Pettersen

Pensjonssystemet

Din pensjon består av én eller flere ordninger som ofte kan kombineres med hverandre.

Alderspensjon fra folketrygda

Livsvarig pensjon fra Nav som sikrer alle norske arbeidstakere inntekt etter pensjon. Du tjener opp alderspensjon fra inntekt og botid i Norge.

Du kan ta ut alderspensjon fra og med måneden etter at du fyller 67 år. Du kan ta ut alderspensjon fra 62 år dersom du har høy nok opptjening.

Alderspensjonen spres ut over tida du er pensjonist. Hvis du går av tidlig, vil du få mindre utbetalt per år. Du kan jobbe samtidig som du tar ut alderspensjon fra Nav.

Det er ulike regler for alderspensjon avhengig av når du er født.

Du kan lese mer om alderspensjon fra folketrygden på Nav.no.

Tjenestepensjon

En tjenestepensjonsordning er en pensjonsordning som arbeidsgiver har oppretta for deg.

Kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

I privat sektor må arbeidsgivere spare minst 2 prosent av lønna til de ansatte i det som kalles obligatorisk tjenestepensjon.

Mange i privat sektor sparer mer enn dette for de ansatte, og mange ansatte spytter også penger inn i pensjonsordninga. For eksempel 3 prosent fra arbeidsgiver, 2 prosent fra ansatt. Alle får nå pensjon fra første krone tjent.

I offentlig sektor er det en egen pensjonsordning som kalles offentlig tjenestepensjon.

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP er en pensjonsordning du kan få gjennom tariffavtalen din.

Det er ulike regler for AFP i privat og offentlig sektor.

AFP i privat sektor er en livsvarig pensjonsordning du kan ta ut fra fylte 62 år.

For å få AFP må du ha jobba i en AFP-bedrift i sju av de siste ni åra før du fyller 62 år.

Dersom du tar ut AFP tidlig, vil du få mindre utbetalt per år.

Tidligere var AFP en tidligpensjonsordning du kunne ta ut mellom 62 og 67 år.

Individuelle pensjonsordninger

I tillegg til disse ordningene kommer en rekke private pensjonsordninger. Du kan selv inngå en avtale med en pensjonsleverandør om individuell sparing.

Kilde: HK-Nytt, Nav, Norsk Pensjon og Fellesordningen for AFP

11.12.2023
07:00
08.02.2024 14:37

Pensjonssystemet

Din pensjon består av én eller flere ordninger som ofte kan kombineres med hverandre.

Alderspensjon fra folketrygda

Livsvarig pensjon fra Nav som sikrer alle norske arbeidstakere inntekt etter pensjon. Du tjener opp alderspensjon fra inntekt og botid i Norge.

Du kan ta ut alderspensjon fra og med måneden etter at du fyller 67 år. Du kan ta ut alderspensjon fra 62 år dersom du har høy nok opptjening.

Alderspensjonen spres ut over tida du er pensjonist. Hvis du går av tidlig, vil du få mindre utbetalt per år. Du kan jobbe samtidig som du tar ut alderspensjon fra Nav.

Det er ulike regler for alderspensjon avhengig av når du er født.

Du kan lese mer om alderspensjon fra folketrygden på Nav.no.

Tjenestepensjon

En tjenestepensjonsordning er en pensjonsordning som arbeidsgiver har oppretta for deg.

Kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

I privat sektor må arbeidsgivere spare minst 2 prosent av lønna til de ansatte i det som kalles obligatorisk tjenestepensjon.

Mange i privat sektor sparer mer enn dette for de ansatte, og mange ansatte spytter også penger inn i pensjonsordninga. For eksempel 3 prosent fra arbeidsgiver, 2 prosent fra ansatt. Alle får nå pensjon fra første krone tjent.

I offentlig sektor er det en egen pensjonsordning som kalles offentlig tjenestepensjon.

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP er en pensjonsordning du kan få gjennom tariffavtalen din.

Det er ulike regler for AFP i privat og offentlig sektor.

AFP i privat sektor er en livsvarig pensjonsordning du kan ta ut fra fylte 62 år.

For å få AFP må du ha jobba i en AFP-bedrift i sju av de siste ni åra før du fyller 62 år.

Dersom du tar ut AFP tidlig, vil du få mindre utbetalt per år.

Tidligere var AFP en tidligpensjonsordning du kunne ta ut mellom 62 og 67 år.

Individuelle pensjonsordninger

I tillegg til disse ordningene kommer en rekke private pensjonsordninger. Du kan selv inngå en avtale med en pensjonsleverandør om individuell sparing.

Kilde: HK-Nytt, Nav, Norsk Pensjon og Fellesordningen for AFP
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

Håvard Sæbø

Hva var det blennende lyset Emil så? Hittil har ingen kunnet forklare


Flere saker