JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Pensjon

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Fellesforbundet fast

Vedtaket om å bygge på dagens AFP-ordning, gjør det umulig å gi uføre rettigheter i AFP, mener forbundsleder Jørn Eggum.04.12.2023
14:08
18.12.2023 10:57

torgny@lomedia.no

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor.

På forbundets landsmøte i høst ble det vedtatt at arbeidet med å endre avtalefestet pensjon (AFP) skal bygge på dagens ordning.

En konsekvens av dette er at det ikke er aktuelt å sikre uføre rettigheter i AFP-ordningen.

– Landsmøtet var klare på at vi skal bygge på dagens ordning, og de uføre er ikke med i dagens AFP. Så da vil de heller ikke bli med i ordningen framover, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Mister alle rettigheter

Uføres plass i AFP har vært et viktig tema i debatten om pensjonsordningen.

I dag er det slik at hvis du mottar, eller har mottatt, uføretrygd fra Nav etter du har fylt 62 år, kan du ikke få AFP.

Det betyr at selv om du har jobbet hele livet i en AFP-bedrift, mister du alle rettighetene til en AFP-pensjon dersom du blir uføretrygdet på slutten av arbeidslivet.

I forkant av Fellesforbundets landsmøte i oktober var det knyttet stor spenning til hva de ville vedta om framtidas AFP. At uføre skulle ivaretas, var ett av kravene som ble reist av Fellesforbundets representantskap.

LO og NHO hadde lagt ned et stort arbeid med å utforme en ny AFP-modell, såkalt «reformert AFP».

Men dette forslaget ble forkastet av et stort flertall på Fellesforbundets landsmøte.

I vedtaket heter det at «dagens ordning kan gjøres mer tilgjengelig med et mer fleksibelt regelverk». Men det står ingenting om uføre.

Aktuelt: Tor Arne jobbet hele livet i en AFP-bedrift. Så fikk han kreft og mistet hele ekstrapensjonen

Siste frist

Etter landsmøtets «nei» har det vært uklart hvordan Fellesforbundets og LOs krav til ny AFP-modell vil se ut.

Forrige uke ledet Jørn Eggum et tre dager langt forbundsstyremøte i Fellesforbundet. Her nedsatte forbundet et eget AFP-utvalg.

Dette utvalget har fått et mandat, og skal levere sin innstilling på forbundsstyremøtet i slutten av januar.

Det vil ifølge Eggum være tidsnok til at LOs representantskap kan behandle AFP som en del av vårens tariffoppgjør.

Siste frist for å få den nye AFP-modellen vedtatt, er i forbindelse med tariffoppgjøret våren 2024.

Utvalgets mandat

Utvalget har fått i oppdrag å se på dagens regler for å være kvalifisert for å få AFP.

Mest interessant er det at utvalget også har fått i oppdrag å vurdere om det er mulig å tjene opp rettigheter i AFP-ordningen selv om en ikke avslutter arbeidslivet i en AFP-bedrift.

Dette var et sentralt element i forslaget som Fellesforbundets landsmøte stemte ned.

I mandatet er dette formulert slik: «(Utvalget skal vurdere) behovet for å sikre unge arbeidstakere som ikke forventer å stå hele yrkesløpet i en AFP-bedrift og vurdere eventuelle ulike modeller for å oppnå dette.»

Se faktaboksen for hele mandatet.

Satte stopper

LO har planlagt møte 20. februar. Da skal LOs krav til vårens tariffoppgjør vedtas.

På LO-kongressen i 2022 ble det vedtatt at det skal være et samordnet oppgjør neste år der alle forbundene forhandler sammen for å få på plass en ny AFP-ordning.

AFP-vedtaket på landsmøtet til Fellesforbundet har mest sannsynlig satt en stopper for dette.

Det formelle vedtaket om oppgjørsform fattes ikke før i februar, men alt tyder på at det blir et forbundsvist oppgjør. Da vil Fellesforbundet og Norsk Industri legge malen for den nye AFP-ordningen.

Tallene må på bordet

Eggum sier at han ble positivt overrasket over behandlingen i forbundsstyret.

– Her kom det opp flere muligheter som jeg ikke hadde tenkt på, sier han.

I dag er det to krav som avgjør om du er kvalifisert til AFP:

• Det ene er at du er i jobb i en AFP-bedrift de tre siste årene før du blir 62 år.

• Det andre er at du har vært i arbeid i en AFP-bedrift i sju av det ni siste årene før du fyller 62 år.

– Nå skal vi få noen til å regne ut hva det vil koste å gjøre noe med treårskravet. Vil det bli dyrt å endre kvalifiseringskravene slik at en ikke er nødt til å jobbe i sju år. Kanskje det holder å jobbe i seks eller fem år føre en er kvalifisert for AFP. Når tallene ligger på bordet, vil vi bestemme oss, sier Eggum.

Uavhengige spesialister

Fellesforbundet skal få uavhengige spesialister til å regne på dette. Siden forbundet ennå ikke har levert noen bestilling, vil ikke Eggum si hvem de har kontaktet.

– Men det skal være kunnskapsbasert, ikke noen svogerforskning, slår forbundslederen fast.

Utvalget som skal jobbe med AFP i forbundet, skal ledes av Eggum.

– Jeg vil gjerne ha hånd om dette selv, sier han.

Høy og mørk

I utvalget kommer også Steffen Høiland til å sitte. Høiland ble på landsmøtet i oktober valgt inn i forbundsledelsen.

På landsmøtet var det også Høiland som presenterte forslaget som fikk flertall. Eggum ble nedstemt.

– Det er greit å være høy og mørk på landsmøtet, men nå må det jobbes for finne fram til løsninger, sier Eggum.

Han er klar over at det er stor uenighet i LO om AFP-spørsmålet, men understreker at han har stor respekt for de andre forbundenes standpunkter.

Medlemmer i utvalget

De øvrige medlemmene i Fellesforbundets AFP-utvalg er:

• Jorge Dahl, leder i Unionen fagforening i Bergen, som organiserer bygningsarbeidere på Vestlandet.

• Cecilie Søllesvik, leder i Fellesforbundets avdeling avd. 65, Møre og Romsdal. Hun sitter også i forbundsstyret.

• Pål Aronsen, leder i Oslo Transportarbeiderforening.

• Mikkel Krogstad, ungdomsrepresentant fra Rognan i Nordland.

Utvalgets mandat

Utvalget skal angi hovedretning og prioriteringer i forbundets videre arbeid med utvikling av avtalefestet pensjon (AFP) herunder vurdere:

• Behovet for endringer i dagens kvalifikasjonsregler.

• Behovet for å sikre unge arbeidstakere som ikke forventer å stå hele yrkesløpet i en AFP-bedrift og vurdere eventuelle ulike modeller for å oppnå dette.

• De foreslåtte tilpasningene mellom privat og offentlig AFP.

• Ordningens økonomiske bærekraft og alternative finansieringsformer. 

Dette er avtalefestet pensjon (AFP)

• En pensjonsordning som er en del av tariffavtalene.

• En livsvarig pensjon som kan tas ut fra 62 år.

• Du må oppfylle visse krav ved fylte 62 år for å kvalifisere til AFP. Blant annet må du ha jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med tariffavtale.

• AFP ble opprettet i 1988 og var en tidligpensjon for dem som ikke maktet å stå i arbeid fram til 67 år.

• AFP ble reformert i 2011 som en del av pensjonsreformen og ble gjort om til en livsvarig tilleggspensjon.

• Det pågår en diskusjon om å endre AFP fra å bli en kvalifiseringsordning til en opptjeningsordning.

04.12.2023
14:08
18.12.2023 10:57

Utvalgets mandat

Utvalget skal angi hovedretning og prioriteringer i forbundets videre arbeid med utvikling av avtalefestet pensjon (AFP) herunder vurdere:

• Behovet for endringer i dagens kvalifikasjonsregler.

• Behovet for å sikre unge arbeidstakere som ikke forventer å stå hele yrkesløpet i en AFP-bedrift og vurdere eventuelle ulike modeller for å oppnå dette.

• De foreslåtte tilpasningene mellom privat og offentlig AFP.

• Ordningens økonomiske bærekraft og alternative finansieringsformer. 

Dette er avtalefestet pensjon (AFP)

• En pensjonsordning som er en del av tariffavtalene.

• En livsvarig pensjon som kan tas ut fra 62 år.

• Du må oppfylle visse krav ved fylte 62 år for å kvalifisere til AFP. Blant annet må du ha jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med tariffavtale.

• AFP ble opprettet i 1988 og var en tidligpensjon for dem som ikke maktet å stå i arbeid fram til 67 år.

• AFP ble reformert i 2011 som en del av pensjonsreformen og ble gjort om til en livsvarig tilleggspensjon.

• Det pågår en diskusjon om å endre AFP fra å bli en kvalifiseringsordning til en opptjeningsordning.
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

Hilma Nikolaisens historie er ikke om en traumatisert alenemor – men «systemet» gjorde det tungvint

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker