JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Leder Stian Nordal Jensen i Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening er svært kritisk til at regjeringen endrer i CO₂-kompensasjonsordningen. Han frykter det vil bety færre kolleger.

Leder Stian Nordal Jensen i Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening er svært kritisk til at regjeringen endrer i CO₂-kompensasjonsordningen. Han frykter det vil bety færre kolleger.

Arkivfoto: Petter Pettersen

Stian reagerer på regjeringens kutt: – Fare for tap av industriarbeidsplasser

Tillitsvalgte i industrien er skuffa over at kompensasjonen for å hindre såkalt karbonflukt reduseres i regjeringens forslag til statsbudsjett.11.10.2023
08:54
11.10.2023 11:00

petter@lomedia.no

I ti år har norsk industri fått kompensasjon fra staten for å stoppe at industribedrifter flytter produksjonen ut av landet.

En slags strømstøtteordning for kraftkrevende industri.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år øker den totale potten sammenligna med fjorårets budsjett, men de øker også minsteprisen for når kompensasjonen skal gjelde.

Det får tillitsvalgte til å reagere.

– Det er en kraftig innstramming i den viktigste rammebetingelsen vår. Dette er ikke forenlig med en forutsigbar og langsiktig industripolitikk, sier klubbleder Stian N. Jensen i Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening.

Industri Energi reagerer også: Derfor raser LO-toppen over statsbudsjettet

Hever gulvet med 175 kroner

Den amerikanske aluminiumsgiganten Alcoa har to smelteverk i Norge – et i Mosjøen og et på Lista.

Produksjonen deres krever mye kraft – i Mosjøen brukes det rundt 3,3 TWh årlig. Til sammenligning brukte Bergen 3,8 TWh i 2021.

Forbruket betyr også høye kostnader, og EUs klimapolitikk gjør at prisene på strøm øker. Smelteverk er også store utslippspunkt av CO₂, og de betaler avgift for sine utslipp.

Produksjon av aluminium krever mye kraft og har mye utslipp. De vil tape store summer på endringen i kompensasjon fra staten. Her fra Alcoa-verket i Mosjøen.

Produksjon av aluminium krever mye kraft og har mye utslipp. De vil tape store summer på endringen i kompensasjon fra staten. Her fra Alcoa-verket i Mosjøen.

Arkivfoto: Petter Pettersen

I et forsøk på å holde industri og arbeidsplasser i Norge, og unngå såkalt karbonlekkasje til land med mindre klimaavgifter, får altså strømintensive bedrifter støtte for klimakvoten de betaler til EU.

I fjor kom det et «gulv» i ordningen på 200 kroner per tonn CO₂ – bedriftene fikk kun støtte for kvoteprisen over 200 kroner. I år foreslås dette gulvet økt til 375 kroner per tonn.

Det har fått Alcoa til å protestere og de forventer at det endres av Stortinget.

– Alcoa mener at den foreslåtte endringen vil svekke forutsigbarheten og troverdigheten til norsk industripolitikk, true konkurranseevnen til norsk prosessindustri og begrense industriens investeringslyst i Norge, skriver de i en pressemelding.

– Fare for tap av industriarbeidsplasser

Aluminiumsprodusenten mener det vil påvirke deres to smelteverk i Norge negativt og mener EUs klimapolitikk påfører dem en ulempe konkurrenter utenfor EU ikke har.

Klubbleder Steinar Syvertsen i Lista mener innstrammingen vil ha en spesielt negativ virkning på aluminiumsverket han jobber ved.

Klubbleder Steinar Syvertsen i Lista mener innstrammingen vil ha en spesielt negativ virkning på aluminiumsverket han jobber ved.

Privat

Ved smelteverket på Lista har de hatt store utfordringer de siste årene på grunn av høye energipriser. I august i fjor stengte de ned én av tre produksjonslinjer.

– Denne formen for stadige uventede politiske innstramminger vil gjøre det langt mindre attraktivt for Alcoa å investere i våre arbeidsplasser, mener klubbleder Steinar Syvertsen i Lista Kjemiske Fagforening.

I Mosjøen får aluminiumsverket nesten 40 prosent av strømforbruket dekket av vindkraftverket i kommunen. Men de vil også merke endringen i kompensasjonen, ifølge klubbleder Nordal i Mosjøen.

– Når ordningen strammes inn betyr det økte kraftpriser, svekket konkurransedyktighet og større fare for tap av industriarbeidsplasser. Det er ekstra ille at denne innstrammingen kommer, for andre år på rad, uten forvarsel.

Vil gjøre utgiftene håndterbare

I regjeringens forslag til statsbudsjett økes kompensasjonspotten til 6,4 milliarder kroner. Men med nevnte heving av «gulvet», vil det si en reduksjon på 2,4 milliarder fra potten uten hevingen. Grunnen er at de vil at utgiftene skal være mer håndterbare for staten, skriver de i en pressemelding.

Fra 2013 til 2020 kosta ordningen staten 6,7 milliarder kroner.

Videre skriver de at de vil gå i dialog med industrien for å holde ordningen forutsigbar, holde kostnadene for staten nede og for at den skal bidra til energieffektivisering og reduserte utslipp.

– Flere andre EU-land har innført ulike former for klima- og energikrav i sine ordninger. Det er viktig at ordningen bidrar til å gjøre industrien mer robust møtet med lavutslippsamfunnet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i meldingen.

Forbundsleder Frode Alfheim forteller at regjeringen også i fjor ble enige med SV om å gå i dialog med industrien om utviklingen av kompensasjonsordningen.

– Dette har ikke regjeringen fulgt opp. I stedet kommer de med nye store kutt. Det slår negativt ut for industrien, som får en ny regning på 2,4 milliarder kroner, sa Alfheim til FriFagbevegelse da forslaget til årets statsbudsjett kom i forrige uke.

Industri Energi mener argumentasjonen om at det vil bli for dyrt for staten med ordningen, ikke holder mål.

De poengter på sine sider at også inntektene til staten vil øke i takt med økende priser på CO₂-utslipp, og viser til en rapport Oslo Economics har uført på oppdrag fra Norsk Industri.

I rapporten skriver de blant annet at det er «liten tvil om at offentlig sektors inntekter som følge av kvotemarkedet langt vil overstige kostnadene knyttet til kompensasjonsordningen».

Ordningen har møtt motstand

Kompensasjonsordningen har hatt bred politisk støtte. Men de siste årene har flere stemmer vært kritiske til om dette er den beste måten å bruke fellesskapets penger, og om den treffer like godt som kanskje intensjonen var.

Blant annet gikk Skatteutvalget inn for å avvikle ordningen fordi den er for kostbar. De beregna at den ville kostet i snitt 12,3 milliarder årlig, som tilsvarer en reduksjon på to prosent i rene penger på skatteregningen for det norske folk.

– Det er en veldig høy kostnad for å beskytte noen arbeidsplasser som er veldig kapital- og energikrevende, i bedrifter som har fått unntak fra prinsippet om at forurenser skal betale, uttalte utvalgsleder og professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik til Nettavisen.

Kristelig Folkeparti fremmet i sitt alternative budsjett for i år å kutte ordningen med 1 milliard.

– Det er ikke gitt at CO₂-kompensasjonsordningen er en god ordning i et klimaperspektiv, og den er svært kostbar, sa Kjell Ingolf Ropstad, klimapolitisk talsperson og finanspolitisk talsperson i KrF, til samme avis.

Også Miljøstiftelsen ZERO har ytret ønsker om en endring i ordningen. Fagansvarlig for industri Anne Marit Post-Melbye i stiftelsen skrev i fjor et leserinnlegg der hun løftet fram klimakrav som betingelse for kompensasjonen.

FriFagbevegelse har forsøkt få en kommentar fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide uten å lykkes.

CO₂-kompensasjon

CO₂-kompensasjonsordningen kompenserer strømintensive bedrifter for økningen i strømprisen som følge av EUs klimakvotesystem som kom i 2005.

Formålet med ordningen er å hindre at bedrifter flytter produksjon fra Europa til andre land med en mindre streng klimapolitikk.

Norge har hatt en kompensasjonsordning siden 2013.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «videreføre og styrke CO₂-kompensasjonsordningen, eller tilsvarende ordninger så lenge det er behov, for å sikre industriens konkurranseevne og hindre karbonlekkasje». 

Kilde: Regjeringen.no

11.10.2023
08:54
11.10.2023 11:00

CO₂-kompensasjon

CO₂-kompensasjonsordningen kompenserer strømintensive bedrifter for økningen i strømprisen som følge av EUs klimakvotesystem som kom i 2005.

Formålet med ordningen er å hindre at bedrifter flytter produksjon fra Europa til andre land med en mindre streng klimapolitikk.

Norge har hatt en kompensasjonsordning siden 2013.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «videreføre og styrke CO₂-kompensasjonsordningen, eller tilsvarende ordninger så lenge det er behov, for å sikre industriens konkurranseevne og hindre karbonlekkasje». 

Kilde: Regjeringen.no
Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

Brian Cliff Olguin

Uføre må kunne beholde mer av arbeidsinntekten, mener stortingsflertall

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

NY UTSIKT: – At jeg tar ting med humor, er bare en overlevelsesgreie, sier Berit Hafsmo, som ble kastet ut fra Skitbyen og nå bor her, i en lavblokk et annet sted i Trondheim.

Berit Baumberger

Her er Skitbyen-Berits ti råd til Nav: – Det er ingenting som forbauser meg

Under Datatilsynets tilsyn hos Nav ble det avdekket tolv lovbrudd.

Under Datatilsynets tilsyn hos Nav ble det avdekket tolv lovbrudd.

Hanna Skotheim

Nav får gebyr på 20 millioner kroner: – Saken er svært alvorlig

Debatt

Alf Ragnar Olsen

Full støtte til kampen for tariffavtale på Tesla i Sverige


Flere saker