JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret 2022

Medlemmene sa JA til innenriksoppgjøret

De tre sjømannsorganisasjonene godkjenner protokollen fra forhandlingene med NHO Sjøfart om del én av innenriksoppgjøret.
INNENRIKSOPPGJØR: Fra venstre forbundsleder Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund), administrerende direktør Hans Sande, (Norsk Sjøoffisersforbund) og administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson (Det norske maskinistforbund). Nede til høyre sitter administrerende direktør Frod Sund (NHO Sjøfart).

INNENRIKSOPPGJØR: Fra venstre forbundsleder Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund), administrerende direktør Hans Sande, (Norsk Sjøoffisersforbund) og administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson (Det norske maskinistforbund). Nede til høyre sitter administrerende direktør Frod Sund (NHO Sjøfart).

Tri Nguyen Dinh

Forhandlingene mellom Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart 20.-21. april endte med et resultat de tre forhandlingsutvalgene anbefalte medlemmer i tariffoppgjøret å si ja til.

Resultatet fra uravstemningen ble offentliggjort 6. mai og et klart flertall stemte ja til forhandlingsresultatet.

I både Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet stemte 58 prosent av medlemmene ja, mens for Sjømannsforbundets del utgjorde ja-stemmene hele 63 prosent. 

Forhandlingsresultatet gir en ramme på 4,77 prosent. 

Rammen består av:

Sentralt tillegg er beregnet til 2,37 prosent som legges på lokale grunnhyresatser. Det er dette tillegget som nå er fremforhandlet.

Overhenget, som er den lønnsøkningen som ble avtalt i fjor som gjelder for i år er for sjømannsorganisasjonenes område beregnet til 0,9 prosent.

Lønnsglidning som er anslått til 1,5 prosent. Dette omfatter blant annet lokale forhandlinger. Det er dette punktet det føres lokale forhandlinger på.

I tillegg til de generelle tilleggene er det også avtalt blant annet heving av minstelønnssatser, økning av kostpenger, utvidet innslagstidspunkt for overtid for Redningsselskapet og økt godtgjørelse for bergingsarbeid i overenskomsten for slepe- og bukseringsrederiene. 

Viktig punkt skal avklares innen mellomoppgjøret

Norsk Sjøoffisersforbund krevde i forhandlingene at både fastlønnsavtalen og kompensasjon for arbeid ut over normalarbeidstid måtte reforhandles. Organisasjonene fikk endelig gjennomslag for å sette ned et utvalg som skal vurdere rammene for fastlønnsavtalen i bilag to og kompensasjonsavregning for arbeid ut over normalarbeidstid og årstimeverk. Utredningen skal være ferdig til mellomoppgjøret 2023.

Norsk Sjømannsforbund deltar i denne utredningen i forhold til kompensasjon for arbeid utover normalarbeidstid.

Innenriksoppgjøret omfatter overenskomstene for passasjerskip i ferge- og lokalfart, bukseringsfartøy, fartøyene i Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskipet Gann.

Lokale forhandlinger

De tre sjømannsorganisasjonene påpeker videre på sine hjemmesider at del to av forhandlingene starter i sommer. Hvor stor samlet lønnsøkning blir for hvert rederi og den enkelte sjømann vil ikke være klart før lokale forhandlinger er ferdige. I de lokale forhandlingene er det de tillitsvalgte som forhandler om lokale tillegg og ordninger. Forhandlingene skal ta utgangspunkt i fire kriterier;

• Rederiets økonomi.

• Rederiets produktivitet.

• Rederiets fremtidsutsikter.

• Rederiets konkurranseevne.

Nye lønnsoppgjør på rekke og rad

Dette er det første i en rekke hovedoppgjør for sjømannsorganisasjonenes del. Senere i år står blant annet nærskipsfart, havbruk, og utenriksoppgjørene NOR og NIS for tur.

Forhandlingsresultatet gir en ramme på 4,77 prosent

Dette er en sak fra

Vi skriver om sjøfolk, havfiskere, maritime ledere og ansatte i maritime yrker.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse