JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Allmenngjøring:

Snart kan norske lønns- og arbeidsforhold til sjøs bli lovfestet. Slik svarer LO og sjøfolka på lovforslaget

Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet og LO har svart på regjeringens lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.
FORTSATT MYE JOBB: NSF-leder Johnny Hansen, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NSOF-leder Hans Sande gir havminister Bjørnar Skjæran viktig innspill i ny lov som skal sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i skip i norske farvann og på norsk sokkel.

FORTSATT MYE JOBB: NSF-leder Johnny Hansen, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NSOF-leder Hans Sande gir havminister Bjørnar Skjæran viktig innspill i ny lov som skal sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i skip i norske farvann og på norsk sokkel.

Tri Nguyen Dinh

– Først og fremst vil jeg gi regjeringen skryt fordi de har lagd et så omfattende og godt lovforslag på kort tid. Vi håper å få på plass loven i begynnelsen av 2023, sier Norsk Sjømannsforbunds leder, Johnny Hansen.

I nesten 15 år har Norsk Sjømannsforbund kjempet for en lov som skal regulere lønns- og arbeidsbetingelser for sjøfolk som jobber langs norskekysten og på norsk sokkel. Dette vil være med å styrke konkurransekraften til den norske sjømannen, samt at den vil forhindre sosial dumping av utenlandske sjøfolk.

Aldri har en slik lov vært nærmere en realitet da regjeringen tidligere i år la fram høring om forslag til lov.

Fristen for høringssvarene var satt til 31. august. Nå har LO, NSF og NSOF levert et dokument på 40.000 tegn som skal hjelpe Nærings- og Fiskeridepartementet den siste etappen.

LES HELE HØRINGSSVARET HER.

– Vi har arbeidet med denne saken i over 14 år og støtten fra LO har vært avgjørende for at vi nå er kommet nesten i havn, sier Johnny Hansen.

Han er veldig fornøyd med at LO stiller seg bak synspunktene han og Norsk Sjømannsforbund har fremmet i forbindelse med høringssvaret.

Viktige innspill

Selv om Hansen er meget positiv til forslaget som havminister Bjørnar Skjæran la fram 30. mai, er det likevel noen punkter som forbundene mener kan forandres. Dette listes opp og begrunnes i høringssvaret som er gjennomarbeidet av blant andre NSF-advokat Terje Hernes Pettersen og NSOF-advokat Hilde Flåten.

 Regjeringen legger opp til i ganske stor utstrekning å utnytte det juridiske handlingsrommet, som gjennom juridiske ekspertutredninger på 500 sider er identifisert, mener Hernes Pettersen.

– Det er utvilsomt handlingsrom til å vedta en enda strammere lov. Vi har blant annet foreslått en innstramming på norsk sokkel slik at plikten til å oppfylle norske vilkår inntrer på et tidligere tidspunkt enn det regjeringen foreslår, sier advokaten.

Han understreker samtidig at vi må ha et effektivt tilsyn med loven. Sjøfartsdirektoratet må settes ressursmessig i stand til å gjøre en god jobb, og de må ha verktøy til å foreta kontroll og sanksjonere brudd på loven.

– Vi har foreslått at tilsynet også skal kunne nekte utenlandsk skip adgang til norsk havn hvis det ikke oppfyller loven. Vi er dessuten tilfreds med lovforslaget om at fagforeningene kan bistå tilsynet med kontrollen. Fra Sjømannsforbundets side vil nettopp dette bli en viktig oppgave når loven settes i kraft, sier Hernes Pettersen.

Johnny Hansen legger til at rettighetshaver må ha et særskilt ansvar fra A til Å.

 – Vi mener at alle som får en konsesjon fra det offentlige, og som dermed får en eksklusiv rett til å utnytte felleskapets ressurser, må sørge for norske lønns- og arbeidsvilkår i hele leverandørkjeden, også for sjøfolkene på skipene. Vi mener dette prinsippet må gjelde konsekvent, blant annet for offshore, havvind og havbruk. Regjeringen foreslår at rettighetshaver skal påse at norske vilkår oppfylles. Vi mener regjeringen må gå ett skritt lenger og sørge for norske vilkår, noe som blant annet vil omfatte ansvar for å betale norsk lønn.

Trenger Stortingsflertall

Etter at regjeringen har mottatt høringssvar fra flere instanser, skal de utarbeide et lovforslag som skal stemmes om på Stortinget. Der trengs det et Stortingsflertall før loven blir en realitet.

Dette er en historisk mulighet for norske sjøfolk, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Vi gleder oss, men det er fortsatt en jobb å gjøre. Lovforslaget som nå er fremsatt gir en historisk mulighet til å endre norsk politikk og sørge for at det stilles krav til et anstendig arbeidsliv i hele Norge, ikke bare på fastlandet, sier Følsvik som mener det er et kvantesprang for et anstendig arbeidsliv.

 – Norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på lønn på hjemmebane. Vi skal ha ordnede forhold i norske havområder, slik vi skal ha det på land, sier LO-lederen.

«Det er umulig»

– Det var mange som sa at dette ikke lot seg gjøre, men vi gjorde det, sier Hans Sande i NSOF og fortsetter.

 – Vi har jobbet hardt og målrettet og brukt mye krefter og ressurser for å få dette til. Det viser at det nytter, sier Sande.

Han mener dette må sikres fordi norske sjøfolk skal ha mest mulig rettferdig konkurransebetingelser i forhold til utenlandsk arbeidskraft om bord på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Dette handler ikke bare om sjøfolka. Det handler om å bevare konkurransekraften og kompetansen i hele den norske maritime klyngen, påpeker Sande.

Vil skrinlegge loven

Norges Rederiforbund har også sendt inn sitt høringssvar til regjeringen. De advarer sterkt mot å innføre forslaget om norsk lønn for utenlandske sjøfolk på skip i norske farvann. Lovforslaget vil verken føre til flere norske sjøfolk eller styrking av rederienes konkurransesituasjon, mener de.

 – Vi mener at forslaget også er klart i strid med EØS-avtalen og andre folkerettslige forpliktelser. Forslaget lar seg heller ikke kontrollere og håndheve på en effektiv og rettferdig måte og bør derfor legges i skuffen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Tidligere har to omfattende og uavhengige utredninger konkludert med at det finnes handlingsrom for en slik lov.

ADVOKATENE: NSF-advokat Terje Hernes Pettersen og NSOF-advokat Hilde Flåten har jobbet med det juridiske i høringssvaret.

ADVOKATENE: NSF-advokat Terje Hernes Pettersen og NSOF-advokat Hilde Flåten har jobbet med det juridiske i høringssvaret.

Sigbjørn Larsen

Dette er en sak fra

Vi skriver om sjøfolk, havfiskere, maritime ledere og ansatte i maritime yrker.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse