JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Glade folk på kaia: Fra venstre Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, stortingrepresentant Geir Pollestad og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund).

Glade folk på kaia: Fra venstre Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, stortingrepresentant Geir Pollestad og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund).

Tri Nguyen Dinh

Lovfester norsk lønn

I 14 år har sjøfolk kjempet for norsk lønn i norske farvann. Nå kan de endelig juble

Regjeringen er klar med et lovforslag som sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Mandag sendes forslaget ut på høring.29.05.2022
19:00
30.05.2022 10:32

helge@lomedia.no

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) kaller det et historisk lovforslag. Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen jubler, og sier at regjeringen nå legger ballen på straffemerket slik at det bare gjenstår å sette ballen i mål.

Forbundsleder i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, kaller det en modig handling.

– Dette vil beskytte arbeidstakerne, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse, sier statsråden og Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til FriFagbevegelse.

Rettferdig konkurranse

Skjæran mener dette betyr mer rettferdig konkurranse for maritime tjenester i norske farvann og på norsk sokkel, og vil være en viktig forutsetning for å lykkes med rekruttering av norske sjøfolk og sysselsetting i maritim sektor.

Havministeren møtte personlig opp på Rådhuskaia i Oslo for å presentere nyheten overfor de to forbundslederne rett før helgen.

– Dette er den viktigste saken jeg har hatt på mitt bord. Nå har vi kommet dit at vi kan sende saken ut på høring. Vi må sørge for at vi beholder den stolte tradisjonen som sjøfarten har i Norge, at det er attraktive arbeidsplasser og vi må beskytte arbeidstakerne og forhindre sosial dumping, sier Bjørnar Skjæran til FriFagbevegelse.

Holmefjordutvalget

Lovforslaget innebærer at det blir innført krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere på skip i norsk innenriksfart og på skip som yter maritime tjenester i norske farvann, i norsk økonomisk sone og på norsk sokkel.

Lovforslaget følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget og en rapport fra Holmefjordutvalget, som viste at det er en høy andel utenlandske skip innen kystfarten, cruise og deler av offshoresegmentet.

Sjøfolkene på de utenlandske skipene har lønnsvilkår som kan ligge betydelig lavere enn norsk nivå, særlig i fraktefarten og på cruiseskip. Anslagene fra Holmefjordutvalget viser at lønnsforskjellene er størst blant underordnet mannskap i fraktefarten, der sjøfolk fra utenfor EU/EØS anslagsvis har en tredjedel av lønna til en norsk sjømann. Mange arbeidstakere på skip i norsk innenriksfart har dermed dårligere lønns- og arbeidsbetingelser enn det som gjelder for norske sjøfolk på norske skip som utfører samme type virksomhet.

Positive ringvirkninger

Skjæran mener et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår vil ha positive virkninger for skipsfarten på samme måte som allmenngjøring har hatt i andre deler av norsk arbeidsliv.

– Et rettferdig arbeidsliv vil skape forutsigbarhet og gjøre maritim næring til en mer attraktiv yrkesvei for norske ungdommer. Det igjen er avgjørende for sysselsetting og kompetanse i næringen, mener Bjørnar Skjæran.

Forslaget er en hovedsakelig oppfølging av Holmefjordutvalget, med unntak av noen begrepsendringer.

Skjæran er ikke bekymret for behandlingen i Stortinget.

– Det historiske flertallet vi fikk på venstresiden i norsk politikk ved valget sørger for at vi kommer på riktig side under behandlingen i Stortinget, sier han.

En større utfordring kan EØS-spørsmålet bli, men havministerens vurdering er at slik forslaget er utformet er det i tråd både med folkeretten og EØS-retten.

Regjeringen har startet en storrengjøring i arbeidslivet. Det skal ikke bare gjelde på land – men også til havs.

– Vi har en arbeidsminister som arbeider med arbeidslivsspørsmål hver eneste dag, men vi har også mange andre statsråder som jobber med arbeidslivssaker på hvert sitt felt. Dette er mitt bidrag til det, sier Bjørnar Skjæran.

– Kjempe-happy

Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, er kjempeglad. Han håper at vedtaket er i boks før forbundets landsmøte i slutten av september, men er redd det ikke går.

Han vil ikke sprette noen champagnekorker ennå. Lovforslaget skal ut på høring før behandling i Stortinget til høsten. Dersom Stortinget vedtar loven, tar man sikte på ikrafttredelse av loven så raskt som mulig etter stortingsbehandlingen. Sjøfartsdirektoratet får jobben med å påse at den blir fulgt.

Allerede i 2008 satte Norsk Sjømannsforbund saken på dagsorden, sammen med Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund. De engasjerte FAFO til å utarbeide en rapport om det nasjonale handlingsrommet for regulering av lønns- og arbeidsvilkår.

Prosessen fram til lovforslaget har vært lang og dyr. Johnny Hansen tror forbundet alene har brukt opp mot fem millioner kroner i tillegg til en masse tid på å kjempe fram forslaget.

Våren 2020 var prosessen nær å lykkes, da de rødgrønne ville gå rett på en lov. Fremskrittspartiet sørget for at det i stedet ble enstemmig flertall for å sette ned det såkalte Holmefjordutvalget. I mars 2021 kom utvalgets innstilling, og i november 2021 varslet fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran at lovforslaget skulle komme før påske i år. Det rakk man ikke – men nå foreligger altså lovforslaget som vil få stor betydning for norsk sjøfart.

– Det betyr at norsk ungdom som tenker på en karriere på sjøen får en garanti for at de ikke skal bli priset ut av markedet på hjemmebane, sier Johnny Hansen til FriFagbevegelse.

Uten denne lovbestemmelsen er det en klar tendens at norske skip vil ha lavets mulig kostnad på mannskapssiden.

Hansen er spent på hvordan Stortinget tar imot forslaget.

– Stortinget vedtok enstemmig å utrede handlingsrommet gjennom å sette ned Holmefjordutvalget. Nå er handlingsrommet identifisert, så da skulle en jo tro at dette går enstemmig gjennom, sier han.

Johnny Hansen gir seg i Sjømannsforbundet: – Naturlig at andre tar over nå

Legitimt forslag

Motstanden på borgerlig side har imidlertid vært stor. Daværende næringsminister Monica Mæland (H) gikk så langt som å hevde at norske lønns- og arbeidsforhold til vanns var proteksjonisme.

– Dette lovforslaget utestenger ingen. Det forlanger bare at ingen sjøfolk skal konkurrere med norske sjøfolk på pris. Velger noen å bruke utenlandsk arbeidskraft må de betale norsk lønn, poengterer Hansen.

Hansens kollega i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, er også fornøyd.

– Dette er et veldig bra forslag. Et veldig modig forlag og helt nødvendig forslag, sier Hans Sande til FriFagbevegelse.

– I 13 år har vi diskutert om det å ha norske lønns- og arbeidsvilkår er proteksjonisme eller en legitim regulering av vårt arbeidsliv til sjøs. Dette er en lov som ivaretar det legitime, sier Hans Sande.

– Det er viktig for rekrutteringen til en næring som vi skal bygge opp og som blir veldig viktig i årene som kommer. Parallelt med olje og gass skal vi trappe opp utviklingen av havvind og andre næringer i havet. Det må gjøres på skulderen av den teknologien vi evner å bygge opp innenfor olje og gass, aqua-shipping og aqua-kultur. Det er der vi skal bygge framtidens kompetanse. Er det ikke lukrativt å jobbe i de næringene, hvor skal vi da bygge kompetansen, spør Sande.

Politisk sak

LO-leder Peggy Hessen Følsvik satt i Holmefjordutvalget. Hun mener man kom lenger i dette arbeidet enn hun hadde forventet. Og hun synes regjeringen har funnet gode løsninger.

– Det kjennes så bra å være med å dra i land en sak som det er blitt jobbet med så lenge, sier Hessen Følsvik.

– Endelig har vi fått en havminister som ser betydningen av å sikre norsk sjøfart og norske sjøfolk. Loven vil forsterke Norges posisjon som sjøfartsnasjon og hindre sosial dumping, sier LO-lederen.

Hun mener regjeringen nå tydelig viser at opprydningen i norsk arbeidsliv skal gjelde både til lands og til vanns.

 – Norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på lønn på hjemmebane. Vi skal ha ordnede forhold i norske havområder, slik vi skal ha det på land. Dette har vært en lang seilas og er en stor seier for våre medlemmer i Norsk Sjømannsforbund og Norsk sjøoffisersforbund, som har kjempet en lang kamp for norsk lønn i norske farvann, mener LO-lederen.

Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet har jobbet med denne saken siden 2014.

– Det har vært en lang vei å gå. Det far helt naturlig å ta med dette i Hurdalsplattformen som legger grunnlaget for regjeringens arbeid. Grunnlagsarbeidet er gjort tidligere i Stortinget. Men det er opplagt et politisk valg som kan gjennomføres nå fordi vi fikk et nytt flertall ved stortingsvalget sist høst, sier Geir Pollestad til FriFagbevegelse.

Lovforslaget


• Lov om norske lønns- og arbeidsvilkår innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

• Lovens formål er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske farvann og på norsk sokkel ved å sikre arbeidstakere på skip norske lønns- og arbeidsvilkår.

 • Loven gjelder for arbeidstakere som har sitt arbeid om bord på skip som befinner seg i Norges indre farvann og territorialfarvann, i norsk økonomisk sone og på norsk kontinentalsokkel.

• Loven gjelder med de begrensninger som følger av Norges avtaler med fremmede stater og folkeretten for øvrig.

Med norske lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, som følger av lov og landsomfattende tariffavtale for NOR-registrerte skip som er engasjert i samme type virksomhet.

• Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår er ikke til hinder for at arbeidstakere kan ha mer gunstige lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av bestemmelsen. Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kan ikke fravikes i tariffavtale etter NIS-loven § 6.

 • For skip på sokkel og i norsk økonomisk sone gjelder kravet når skipet inngår i oppføring, drift eller bruk av innretning eller anlegg, og skipet befinner seg i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel i minst 30 dager eller når skipets samlede tilstedeværelse i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel overstiger tre måneder i løpet av en tolvmåneders periode.

• Norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder også dagscruise eller lignende som utelukkende opererer ut ifra én norsk havn. Skip som opererer i internasjonal fart omfattes ikke. For cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann.

 

Den lange veien til norske lønns- og arbeidsvilkår

2008 – Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), Norges Sjømannsforbund (NSF) og Det Norske Maskinistforbund reiste kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår i offentligheten.

2010 – FAFO rapport 2010:08; Hvem kan seile sin egen sjø er klar, på oppdrag fra NSF og NSOF.

2013 – Tiltakspakke 3 fra Stoltenberg II regjeringen – tiltak mot sosial dumping i skipsfarten kommer i mai.

2015 – Henrik Ringbom kommer med en vitenskapelig artikkel om temaet i februar (National Employment Conditions and Foreign Ships – International Law

Considerations).

2016 – Ordførerkampanje i regi av sjømannsforbundet, som besøkte mer enn 70 kystkommuner og argumenterte for norske lønns- og arbeidsvilkår.

2016 – Sak i Stortinget om å be regjeringen utrede spørsmålet om det nasjonale handlingsrommet for å kunne kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel i desember.

2017 – Enstemmig vedtak i Stortinget om å be regjeringen utrede spørsmålet om det nasjonale handlingsrommet for å kunne kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel.

2017 – Professorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal leverer rapport om EØS-rettens betydning for adgangen til å kreve at arbeidstakere på fartøyer i norske farvann tilstås norske lønns- og arbeidsvilkår.

2018 – Næringsdepartementet starter utredning av spørsmålet i september.

2018 – LO, NSOF og NSF engasjerer i september nordisk institutt for sjørett samt MENON etter samme mandat og tidsplan som regjeringens utredning.

2019 – i mai var to utredninger ferdig.

2020 – lovforslag fra Arnesen med flere om hvordan en lov på sokkelen eksempelvis kan utformes

2020 – De rødgrønne på Stortinget ville gå rett på lov, Frp fikk flertall for nytt utvalg som ble kalt Holmefjord-utvalget.

2021 – i mars kom innstillingen fra Holmefjordutvalget.

2021 – I november, rett etter regjeringsdannelsen, varslet fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) lovforslag som skal behandles i 2022.

 

29.05.2022
19:00
30.05.2022 10:32

Lovforslaget


• Lov om norske lønns- og arbeidsvilkår innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

• Lovens formål er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske farvann og på norsk sokkel ved å sikre arbeidstakere på skip norske lønns- og arbeidsvilkår.

 • Loven gjelder for arbeidstakere som har sitt arbeid om bord på skip som befinner seg i Norges indre farvann og territorialfarvann, i norsk økonomisk sone og på norsk kontinentalsokkel.

• Loven gjelder med de begrensninger som følger av Norges avtaler med fremmede stater og folkeretten for øvrig.

Med norske lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, som følger av lov og landsomfattende tariffavtale for NOR-registrerte skip som er engasjert i samme type virksomhet.

• Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår er ikke til hinder for at arbeidstakere kan ha mer gunstige lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av bestemmelsen. Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kan ikke fravikes i tariffavtale etter NIS-loven § 6.

 • For skip på sokkel og i norsk økonomisk sone gjelder kravet når skipet inngår i oppføring, drift eller bruk av innretning eller anlegg, og skipet befinner seg i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel i minst 30 dager eller når skipets samlede tilstedeværelse i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel overstiger tre måneder i løpet av en tolvmåneders periode.

• Norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder også dagscruise eller lignende som utelukkende opererer ut ifra én norsk havn. Skip som opererer i internasjonal fart omfattes ikke. For cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann.

 
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – I verste fall går det utover julegåver til barnebarna

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Torgny Hasås

Lærerne tapte trolig 10.000 på streiken

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon


Flere saker