JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FØRTE SAKEN: LO-advokat Imran Haider førte saken for Norsk Sjøoffisersforbund.

FØRTE SAKEN: LO-advokat Imran Haider førte saken for Norsk Sjøoffisersforbund.

Eirik Dahl Viggen

Viktig avklaring om selvbetjente kiosker på ferger

Dom i lagmannsretten gir viktig avklaring om driften av selvbetjente kiosker på ferger.18.06.2021
16:35
21.06.2021 09:26

I en fersk dom fastslår Gulating lagmannsrett som tingretten at styringsretten gir hjemmel til å pålegge sjøoffiserer (kapteiner og styrmenn) oppgaver knyttet til selvbetjente kiosker på ferger.

Klart skille

Lagmannsretten oppstiller imidlertid et klart skille mellom operative oppgaver (fylle på varer, håndtere kunder, rengjøre mm) på den ene siden og administrative oppgaver på andre siden, hvor varebestilling er den mest tidkrevende. Rettens vurdering er at sjøoffiserene kun skal utføre administrative oppgaver knyttet til kioskdriften.

- At operative oppgaver med kioskdrift ikke skal utføres av kapteiner og styrmenn er en viktig prinsipiell seier for oss, sier viseadministrerende direktør og advokat i Norsk Sjøoffisersforbund, Hilde Flåten

- At operative oppgaver med kioskdrift ikke skal utføres av kapteiner og styrmenn er en viktig prinsipiell seier for oss, sier viseadministrerende direktør og advokat i Norsk Sjøoffisersforbund, Hilde Flåten

Omar Jørgensen

- At retten viser til at kaptein og styrmann innehar lederstillingene ombord, og etter dette fastslår at de operative oppgavene med kioskdriften ikke skal utføres av dem, men av det øvrige mannskapet, er en viktig prinsipiell seier for oss, sier viseadministrerende direktør og advokat i Norsk Sjøoffisersforbund, Hilde Flåten.

Gikk til sak

Saken kjent som «kiosksaken» eller «svelesaken», gjelder Fjord 1 sin overgang til selvbetjente kiosker på ferger. I denne sammenheng ble nye kioskoppgaver lagt på styrmenn og kapteiner i medhold av styringsretten. Tidligere ble arbeidet utført av cateringansatte som var organisert i Sjømannsforbundet, og som rapporterte til rederiansatte på land. Saksøkerne, henholdsvis kaptein og styrmann som begge er medlemmer av Norsk Sjøoffisersforbund, gikk dermed til sak mot arbeidsgiver Fjord1 med påstand om at pålegget om å utføre oppgaver knyttet til kioskdriften er rettsstridig.

En hovedanførsel fra saksøkerne var at oppgavene ikke kunne pålegges sjøoffiserene fordi stillingsbetegnelsen og praksis utgjorde en begrensning på styringsretten. Det ble også anført at arbeidet var såpass tidkrevende at det lå utenfor arbeidsgivers styringsrett å pålegge denne type oppgaver.

Prinsippiell

– Norsk Sjøoffisersforbund mente at saken var så prinsipiell viktig at vi ønsket en rettslig avklaring. I så måte har vi nå fått en nyttig og gledelig klargjøring når lagmannsretten fastslår at de operative oppgavene med kioskdriften ikke skal utføres av kaptein og styrmann, men av det øvrige mannskapet, sier Hilde Flåten.

Rettens vurdering

«Kiosksaken» har nå vært gjennom to rettsinstanser. Med henvisning til Høyesteretts praksis begrenset lagmannsretten prøvingen til spørsmålet om det forelå misbruk av styringsretten.

Saksøkerne hevdet at så lenge sjøoffiserene hadde ansvaret for kioskdriften, falt også det operative arbeidet på dem fordi matrosene ofte ikke var tilgjengelige. Tidsestimatene innhentet fra saksøkerne inkluderte den tid styrmennene brukte på kioskarbeid, herunder de operative oppgavene. På de mest trafikkerte sambandene utgjorde dette, ifølge saksøkerne, 12-16 timer pr uke.

Lagmannsretten la derimot til grunn at styrmennene ikke behøvde å utføre de operative oppgavene, jf. at de ankende parter (saksøkerne):

«… har gjort gjeldende at arbeidsbelastningen for styrmennene vil bli større dersom mannskapet ikke ufører sine arbeidsoppgaver. Dette er flertallet ikke enig i. Styrmennene har i henhold til rutinen det overordnede ansvaret for at oppgavene blir gjennomført. I dette ligger at styrmannen skal påse at mannskapet utfører sine arbeidsoppgaver, og om nødvendig gi instruks.»

Selskapets tidsestimat på noen få timers arbeid per uke ble dermed i stedet lagt til grunn. Det ble videre lagt til grunn av retten at de administrative oppgavene ikke skilte seg fra andre administrative oppgaver. Arbeidet kunne dessuten, ifølge retten, utføres på rolige tidspunkter uten å komme i strid med lovpålagte oppgaver bl.a. knyttet til sjøsikkerhet. Retten viser også til samfunnsutviklingen med økt automatisering.

Konsekvenser av dommen

Rettens vurdering er altså at sjøoffiserene kun skal utføre administrative oppgaver. Når det gjelder de operative oppgavene, kan disse, ut fra hva lagmannsretten sier, i utgangspunktet droppes. Dette gjelder selv om det skulle medføre at kundene må vente, og det eventuelt blir et dårlig arbeidsmiljø for matrosene som eventuelt får tildelt oppgavene, og må utføre disse i tillegg til annet arbeid.

– Det er LO advokat Imran Haider som har ført saken for våre medlemmer, og vi er svært tilfredse med det arbeidet som er lagt ned i saken. Dommen vil ikke bli anket til Høyesterett, da vi er fornøyde med resultatet, sier Hilde Flåten.

18.06.2021
16:35
21.06.2021 09:26Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker