JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Colourbox.com

Gode og dårlige medarbeiderundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser er et utbredt verktøy for å kartlegge arbeidsmiljøet. Men gjennomført på gal måte kan de gjøre vondt verre. Tillitsvalgte kan være med og sikre kvaliteten.05.12.2014
12:00
05.12.2014 15:16

I henhold til norsk lovverk plikter alle virksomheter å drive med systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet. Dette foregår i praksis ofte ved hjelp av såkalte spørreskjemabaserte medarbeiderundersøkelser.

Basert på forskning og praktiske erfaringer mener vi at medarbeiderundersøkelser kan være et meget godt verktøy for å kartlegge virksomhetens psykososiale arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelser kan også bidra til å danne et godt utgangspunkt for å identifisere konkrete tiltak og drive med systematisk forbedringsarbeid i virksomheten. Dette forutsetter imidlertid at medarbeiderundersøkelsen tilfredsstiller konkrete faglige kvalitetskriterier, og følges opp i etterkant av en grundig prosess hvor de ansatte involveres i tolkning av resultatene.

Dessverre er vår erfaring at mange undersøkelser som brukes i offentlige og private virksomheter, per i dag ikke tilfredsstiller disse kvalitetskriteriene. Medarbeiderundersøkelser som ikke tilfredsstiller faglige kvalitetskrav er i beste fall bortkastet tid og ressurser, og kan i verste fall forverre arbeidsmiljøet i virksomheten. Det er derfor svært viktig at tillitsvalgte har kunnskap om og er bevisste på hva som kjennetegner gode medarbeiderundersøkelser. I den nylig utgitte boken vår, Medarbeiderundersøkelser – en praktisk håndbok, diskuterer vi tre faglige kvalitetskriterier for medarbeiderundersøkelser:

1. Undersøkelsen bør være basert på arbeidsmiljøforskning, og kunne dokumentere at den faktisk måler det den gir seg ut for å måle.

2. Undersøkelsen bør være mulig å se i sammenheng med virksomhetens egenart og strategi.

3. Undersøkelsen skal være i samsvar med norsk arbeidslivstradisjon, og dekker sentrale aspekter fra lov- og avtaleverk.

I det følgende utdyper vi hva vi mener med hvert enkelt av kvalitetskriteriene, og beskriver hvordan tillitsvalgte kan vurdere om konkrete medarbeiderundersøkelser tilfredsstiller kriteriene.

Forskningsbasert

For at medarbeiderundersøkelser skal kunne brukes til forbedringsarbeid i virksomheter, bør de være forskningsbaserte. Forskningsbaserte undersøkelser består av måleskalaer, som er satt sammen av spesifikke og presise påstander som måler ulike aspekter ved et bestemt fenomen i arbeidsmiljøet, for eksempel medvirkning eller støttende ledelse.

Det er helt sentralt at disse måleskalaene tilfredsstiller vitenskapelige kvalitetskrav kalt reliabilitet og validitet. Reliabilitet handler om i hvilken grad målingene er stabile på tvers av flere målinger, mens validitet handler om at i hvilken grad man måler det man faktisk ønsker å måle. Hvis ikke måleskalaene er valide og reliable, har vi ikke kontroll på hva vi faktisk har målt. Med andre ord sitter man med et dårlig beslutningsgrunnlag, og risikerer både å friskmelde avdelinger eller virksomheter med usunne arbeidsmiljø, og å sykeliggjøre enheter med akseptabelt eller godt arbeidsmiljø.

De tillitsvalgte bør derfor påse at medarbeiderundersøkelsen er bygget opp av måleskalaer, som kan gjenkjennes ved at de består av minimum 3 påstander per tema, og at det foreligger dokumentasjon på at skalaen er valid og reliabel. I noen tilfeller vil det være aktuelt å benytte seg av noen enkeltspørsmål, men dette er unntaket snarere enn regelen.

Tilpasning til egenart og strategi

Akkurat hvilke måleskalaer man velger å benytte, avhenger av det arbeidet som typisk utføres i virksomheten. For en sykepleier vil for eksempel emosjonelle krav (stress knyttet til håndtering av syke mennesker og pårørende) være en sentral faktor. I en kunnskapsbasert virksomhet vil autonomi (graden av kontroll man har over arbeidets tempo og utførelse) være viktig. Slik sett vil vi si at man er avhengig av en forhånds-risikoanalyse, som sier noe om hvilke typiske risiki arbeidstakeren står overfor.

Samtidig oppfordrer vi virksomheten til å si noe om hva de typiske positive driverne for arbeidsmiljøet er, det vil si som bidrar til å oppnå arbeidets målsettinger, reduserer jobbkrav, eller stimulerer til personlig vekst, læring og utvikling. Eksempler på dette kan være en støttende ledelse, sosialt samhold mellom de ansatte, eller muligheter for opplæring, trening og videreutdanning.

Samsvar med lov- og avtaleverk

De aller færreste virksomheter gjør en analyse av forholdet mellom hva som er beskrevet i lov- og avtaleverk (i første rekke arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og hovedavtalen), og det som faktisk måles i medarbeiderundersøkelsen. Her er det etter vår erfaring store variasjoner mellom ulike medarbeiderundersøkelser, hvor noen har meget god dekning, mens andre i lite grad dekker sentrale forhold i lovverket. Vårt budskap til de tillitsvalgte er at de bør påse at undersøkelsen måler sentrale faktorer i lov- og avtaleverk som medvirkning, variasjon i arbeidsoppgaver, og muligheter for faglig utvikling. Spesielt bør den dekke faktorene som forhånds-risikoanalysen avdekker som sentrale i den spesifikke virksomheten, for eksempel problematikk knyttet til skiftarbeid, emosjonell belastning eller tidskrav.

Medvirkning står sentralt lovverk og norsk arbeidslivstradisjon, og forskning viser også at medvirkning er helt sentralt for å skape gode prosesser i forbindelse med medarbeiderundersøkelser. Vi mener at medvirkning i forbindelse med medarbeiderundersøkelser for det første innebærer at arbeidsmiljøutvalget og de tillitsvalgte er med og kvalitetssikrer at undersøkelsen er tilpasset virksomhetens behov og tilfredsstiller de faglige krav og prinsipper som vi har beskrevet her. I tillegg bør de tillitsvalgte påse at alle ansatte får innsyn i resultatene og involveres i tolkning av hva resultatene betyr, og dessuten at de ansatte involveres i diskusjonen om hvilke tiltak som kan være aktuelle, og hvordan eventuelle tiltak skal implementeres. Rent konkret kan dette foregå gjennom tilbakemeldingsmøter på nederste organisatoriske nivå, for eksempel i hver avdeling i virksomheten.

Sist, men ikke minst, er det viktig at arbeidsmiljøutvalget og de tillitsvalgte har en tett oppfølging av at det settes av ressurser til tiltak, og at forbedringstiltak faktisk iverksettes og evalueres.

Medarbeiderundersøkelser som ikke tilfredsstiller faglige kvalitetskrav, er i beste fall bortkastet tid og ressurser.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.12.2014
12:00
05.12.2014 15:16Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ola Tømmerås

LO glad for løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland, men etterlyser kompensasjon

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Helge Rønning Birkelund

240 ansatte fikk permitteringsvarsel. Slik klarte bedriften å beholde alle

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

Morten Hansen

Verkstedarbeiderne i Lodalen vet ikke om jobbene blir flyttet: – Vi har veldig lite vi skulle sagt

På hver sin side av grensen: Til venstre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, til høyre svenske Joakim Ahlström.

På hver sin side av grensen: Til venstre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, til høyre svenske Joakim Ahlström.

Helge Rønning Birkelund

Dagpendler Joakim mistet en månedslønn da grensa stengte, men må betale like mye skatt

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Anita Arntzen

Da Kristin fant ut at datteren ble mobbet, kjørte hun rett hjem og ringte læreren: – Det skulle jeg ikke ha gjort mens jeg var så sint

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jan-Erik Østlie

Støre er bekymret for folkehelsen. Jo mer Ap-lederen snakker med fagfolkene, jo mer uroet blir han

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

Katharina Dale Håkonsen

Hjemmekontor-reglene er 20 år gamle. Nå krever LO fornyelse

Debatt

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Jan-Erik Østlie

«Lytt til fakta og forskning, ikke følelser og fordommer», skriver FO-toppene om rusreformen

Håvard Sæbø

Fagforeningsleder melder overgang til arbeidsgiverne

Rødt og Marie Sneve Martinussen har hatt større oppslutning enn Venstre i 33 måneder på rad og KrF i 27 måneder.

Rødt og Marie Sneve Martinussen har hatt større oppslutning enn Venstre i 33 måneder på rad og KrF i 27 måneder.

Martin Guttormsen Slørdal

Rødt vil sprenge sperregrensa

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser

Illustrasjonsfoto fra Møller Bil Kalbakken

Illustrasjonsfoto fra Møller Bil Kalbakken

Erlend Angelo

Bilkonsern gir koronabonus til 4.000 ansatte

Framtidsscenario: – Vi har fått dublert utstyret vårt. Jeg har mistanke om at normalsituasjonen vil være mer hjemmekontor etter pandemien også, sier Ingvild Vaggen Malvik.

Framtidsscenario: – Vi har fått dublert utstyret vårt. Jeg har mistanke om at normalsituasjonen vil være mer hjemmekontor etter pandemien også, sier Ingvild Vaggen Malvik.

Ole Palmstrøm

450 ansatte i Riksrevisjonen fikk en egen norm for hjemmekontor


Flere saker