JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

«Saken om renholderne fra Forsvarsbygg er et sår som ikke vil gro»

Da regjeringen privatiserte renholdet i Forsvaret, mistet mange renholdere den beste pensjonsordningen dette landet kan by på. For de fleste renholdere som ble overført til privat sektor, innebærer det at de må jobbe til de er 66 år.
Lagmannsretten skal ta stilling til om Inger Synnøve Bratt har krav på sin gode pensjon fra staten, selv om hun ble overført til ISS da selskapet tok over renholdet i Forsvaret for fire år siden.

Lagmannsretten skal ta stilling til om Inger Synnøve Bratt har krav på sin gode pensjon fra staten, selv om hun ble overført til ISS da selskapet tok over renholdet i Forsvaret for fire år siden.

Ole Palmstrøm

may.berg@lomedia.no

Til høsten er det fem år siden Erna Solbergs første regjering besluttet å privatisere renholdet i Forsvaret, noe som rammet ca. 400 statsansatte renholdere, for det meste kvinner.

Beslutningen har så langt resultert i fire rettssaker – den fjerde ble avsluttet i Borgarting lagmannsrett i Oslo 12. mars.

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Norsk Tjenestemannslag (NTL) gikk til sak mot ISS på vegne av 61 renholdere som krever å få beholde sine gamle rettigheter fra den gang de var statsansatte og jobbet i Forsvarsbygg.

Tvisten dreier seg om konsekvensene av virksomhetsoverdragelsen fra Forsvarsbygg til ISS og hvilke rettigheter renholderne har rett til å ta med seg over i det nye arbeidsforholdet. Det dreier seg i hovedsak om offentlig AFP og særaldersgrensa.

En renholder på tilhørerbenken

Renholderne tapte i tingretten for to år siden, og ankesaken har gått i lagmannsretten i tre dager denne uka. Inger Synnøve Bratt (61) er den eneste av de 61 renholderne som har sittet på tilhørerbenken disse dagene. NTL har regnet ut at det kostet henne ca. 1,3 millioner kroner i pensjon å skifte arbeidsgiver for fire år siden.

For renholder Inger Synnøve (59) står 1,3 mill. i pensjon på spill

Hun våget ikke reservere seg mot virksomhetsoverdragelsen, slik en del av de andre renholderne valgte å gjøre. Ni godt voksne damer inngikk i november i fjor forlik med staten og fikk beholde både jobben i staten og pensjonen da deres sak var for retten for andre gang.

Uten rett til privat AFP og med forholdsvis lav opptjening i Folketrygden, kan Bratt tidligst pensjonere seg som 65-åring. I 2022.

De fikk lovens minimum

Som Ragnar Bøe Elgsaas, spesialrådgiver i LO og tidligere forbundssekretær i NTL, forklarte i retten: De mistet den beste pensjonsordningen dette landet kan by på og fikk i stedet lovens minimum, som er det ISS har. Noe som for de aller fleste renholdere i privat sektor innebærer at de må jobbe til de er 66 år før de har nok opptjening og kan unngå minstepensjon.

Ingen bransje for eldre damer

Så gamle renholdere finnes det knapt i norske renholdsbedrifter. Brede Edvardsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, forklarte i retten i dag at renhold ikke er en bransje man jobber i etter fylte 62 år. Dertil er arbeidspresset for tøft, og ISS, som tross alt har tariffavtale, er ikke i en særstilling her.

«Det er ingen der ute som klarer å vaske så mye»

Ifølge Edvardsen er det ikke vanlig å ansette folk i 100 prosent stilling lenger. De klarer ikke å stå i full jobb over tid uten å pådra seg slitasjeskader.

Gå av med verdighet

At renholdere som har stått i jobben en stund ofte har helseproblemer, også i staten, bekrefter Ann-Berit Sagedal, som har vært tillitsvalgt for dem i en mannsalder i Forsvarsbygg. Ordnede arbeidsforhold og særaldersgrensa har gjort at de fleste har klart å stå til pensjonsalder. Så har de kunnet gå av med verdighet og med en pensjon til å leve av.

I rettssalen fredag fikk vi høre hva de gamle forsvarsrenholderne har rapportert når de fra tid til annen snakker med sine gamle tillitsvalgte i NTL. De forteller om færre ansatte som skal vaske større arealer, om mangelfullt utstyr, om oppsigelsestrusler og folk som slutter.

ph

Hvilke arbeidsforhold man dumpet sine ansatte over i var ikke tema høsten 2014 da regjeringen fortalte at de skulle spare penger på renhold for å bruke dem i «den spisse enden» av Forsvaret. Det var med nød og neppe at regjeringen gikk med på å skjerme de som var 60 år og eldre og la berge pensjonen ved å fortsatt jobbe i Forsvaret de siste årene i arbeidslivet. Men for dem som var fylt 55 og som var for gamle til å opptjene rettigheter i privat AFP var det ingen nåde. Bratt på tilhørerbenken er en av dem.

Konflikten lever

Også utenfor rettssalen lever denne konflikten i beste velgående. Nylig måtte verneombudet i Hæren stenge to store bygg i Skjold leir i Troms på grunn av helsefarlig mangelfullt renhold. Og Høyre-statsråden i Forsvarsdepartementet har fått smake sin egen medisin:

Departementet var i fjor høst så misfornøyd med renholdet til ISS at de stille og rolig sa opp kontrakten. Men det ble ingen ny anbudsrunde i Forsvarsdepartementet, slik man kanskje skulle tro. I stedet har statsråden bedt Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon ta over renholdet. Med statsansatte renholdere.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse