JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LO VIL NÅ DE UORGANISERTE: Arbeidstakere med høyere utdanning trenger LO like mye som alle andre, påpeker LOs førstesekretær Julie Lødrup.

LO VIL NÅ DE UORGANISERTE: Arbeidstakere med høyere utdanning trenger LO like mye som alle andre, påpeker LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Tri Nguyen Dinh

Flere nordmenn tar høyere utdanning:

Nå skal LO kapre uorganiserte ingeniører, arkitekter, sykepleiere, lærere og akademikere

Mens stadig flere nordmenn har høyere utdanning, har bare hvert femte LO-medlem utdanning tilsvarende to år eller mer fra universitet eller høyskole. Nå kommer kampanjen «LO for alle».20.09.2019
08:50
21.08.2023 17:14

ragnhild@lomedia.no

– Skal LO fortsette å være den klart største kraften i norsk arbeidsliv, må vi rekruttere flere med høyere utdanning, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Den nye kampanjen har fått navnet «LO for alle», og skal starte i januar 2020. Ni forbund skal delta, og det samlede målet er 15.600 nye medlemmer i løpet av tre år.

Flere tar høyere utdanning

Det handler kort og godt om hvilken plass organisasjonen skal ha i norsk arbeidsliv. LO er fortsatt landets største arbeidstakerorganisasjon, men pilene har lenge pekt nedover.

På begynnelsen av 1970-tallet var om lag to tredeler av de fagorganiserte med i et LO-forbund. I dag gjelder det under halvparten av de organiserte. Samtidig vokser hovedorganisasjonene Unio og Akademikerne, og tar en stadig større jafs av medlemmene.

Færre enn én av ti studenter er medlem i LO

En viktig årsak til denne utviklingen er at utdanningsnivået i befolkningen har endret seg. Stadig flere nordmenn tar høyere utdanning, og om denne gruppen har Unio og Akademikerne et sterkere grep enn LO (se faktaboks).

– I 2035 vil flertallet av de sysselsatte ha høyere utdanning. Unio og Akademikerne rekrutterer disse gruppene 3,25 ganger raskere enn LO. Fortsetter dette vil de i 2040 være større enn LO, uttalte lederen i LOs organisasjonsavdeling, Bård Nylund, til FriFagbevegelse i 2017.

Bildet har ikke endret seg vesentlig siden den gang.

Behov for en offensiv

Knapt hvert femte yrkesaktive medlem i LO har utdanning tilsvarende to år eller mer fra universitet eller høyskole. I befolkningen som helhet gjelder det mer enn hver tredje arbeidstaker. Og den andelen kommer altså til å fortsette å øke.

Dersom man ikke lykkes med å nå ut til flere med høyere utdanning, vil det være vanskelig å opprettholde LOs posisjon i norsk arbeidsliv. Alternativet er et svekket LO, påpeker Julie Lødrup.

– Vi ser det helt konkret på mange arbeidsplasser der det lyses ut stadig flere stillinger med krav om høyere utdanning. Da må våre forbund sørge for å organisere nyansatte, uavhengig av hvor høy utdanning de har. Mange steder skjer det allerede, men vi vil at det skal skje alle steder, sier hun.

p

– Litt under 20 prosent av LO-forbundenes medlemmer har høyere utdanning. Hvilken andel bør LO opp i?

– Vi har ikke satt noe mål på det.

– Men er det et mål at LO skal speile utdanningsnivået i befolkningen?

– Jeg synes ikke prosentandelen med høyere utdanning er så viktig. Hvis vi hadde rekruttert 50.000 med og 50.000 uten høyere utdanning, så hadde ikke det endret balansen i LO. Men ingenting ville vært bedre enn at vi lyktes med å rekruttere godt i flere ulike grupper på én gang.

Saken fortsetter under bildet.

SL VIL VOKSE: Skolenes landsforbund har som mål å verve 2055 nye lærere gjennom kampanjen «LO for alle» og har allerede ansatt en prosjektsekretær som er klar til å begynne arbeidet i 2020. Åtte andre LO-forbund deltar i kampanjen som har som mål å rekruttere flere med høyere utdanning til LO.

SL VIL VOKSE: Skolenes landsforbund har som mål å verve 2055 nye lærere gjennom kampanjen «LO for alle» og har allerede ansatt en prosjektsekretær som er klar til å begynne arbeidet i 2020. Åtte andre LO-forbund deltar i kampanjen som har som mål å rekruttere flere med høyere utdanning til LO.

Colourbox.com

Vil organisere de uorganiserte

Over halvparten av norske arbeidstakere er ikke organisert noe sted. Det viktigste for LO vil derfor være å nå ut til de uorganiserte, forteller Lødrup.

Arbeidstakere med høyere utdanning har akkurat like stort behov for fagbevegelsen som resten av arbeidslivet, påpeker hun.

Det handler om å sikre retten til hele og faste stillinger, en arbeidstid det går an å leve med og medbestemmelse på arbeidsplassen.

– LO organiserer en stadig lavere andel av de fagorganiserte, mens Unio og Akademikerne øker. Er det et mål at LOs andel av de fagorganiserte skal opp?

– Ja, det er klart. Og LO har jo allerede mange medlemmer med høyere utdanning som trenger en sterk fagforening i ryggen. Men det vi ønsker med kampanjen er først og fremst å nå ut til de uorganiserte.

– Viktig for LOs troverdighet

Et LO-forbund som lenge har stått på barrikadene for å få LO til å satse mer på høyskole- og universitetsutdannede, er Fellesorganisasjonen (FO). Forbundsleder Mimmi Kvisvik har tidligere kritisert LO for å snakke offensivt om utdanningsgruppene i festtaler, men ikke følge det opp i praksis.

– En slik satsing burde synes i realpolitiske handlinger. I stedet er det noe vi må kjempe for hele tida, sa Kvisvik til Fontene i forkant av forrige LO-kongress.

p

Derfor er FO-lederen nå opptatt av at «LO for alle» ikke skal bli noen generell vervekampanje, men at LO og forbundene klarer å holde fast ved intensjonen om at LO skal styrke seg blant dem med høyere utdanning. Det langsiktige målet bør være at LOs medlemsmasse gjenspeiler utdanningsnivået i befolkningen, mener hun.

– Jeg synes vi bør ha som målsetting å øke både antallet og andelen med høyere utdanning i LO, sier Kvisvik.

Dette LO-forbundet har satt ny medlemsrekord

– Hvorfor er det viktig?

– Det er viktig for at LO skal ha troverdighet når vi sier at vi organiserer hele bredden av norsk arbeidsliv. Da må vi kjenne og ha innflytelse i hele arbeidslivet, både i privat og i offentlig sektor, og i ulike utdanningsgrupper.

FO-lederen mener LO ikke har en tydelig nok profil som en organisasjon også for høyskolegruppene, og at det er for lite fokus både på offentlig sektor og de typiske kvinnearbeidsplassene. En konsekvens er at medlemmer og tillitsvalgte med jevne mellomrom reiser spørsmålet om hvorfor FO er tilknyttet LO og ikke Unio, påpeker hun.

FO HAR MEDLEMMER MED PROFESJONSUTDANNING: Forbundsleder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, er glad for satsingen på høyere utdanning. FO vil prioritere rekruttering innenfor privat velferd og vitenskapelig ansatte på universiteter og høyskoler.

FO HAR MEDLEMMER MED PROFESJONSUTDANNING: Forbundsleder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, er glad for satsingen på høyere utdanning. FO vil prioritere rekruttering innenfor privat velferd og vitenskapelig ansatte på universiteter og høyskoler.

Håvard Sæbø

Høye ambisjoner

«LO for alle» er bygget over samme lest som LOs kampanje i servicesektoren, som ble gjennomført i perioden 2016-2019. Her var målet 4000 nye medlemmer og 100 nye tariffavtaler. I den nye kampanjen er målet nesten det firedobbelte. LOs førstesekretær, Julie Lødrup, mener likevel ikke at det er et spesielt hårete mål.

Kvinner tar snart igjen menn innen høyere utdanning

– Nei, det målet skal vi oppnå. Vi har en større målgruppe i denne kampanjen med flere forbund som deltar, og derfor naturlig nok et større mål, svarer Lødrup.

– LO har alltid vært spesielt opptatt av å løfte de lavlønte. Hvordan skal LO både ivareta de lavtløntes interesser og appellere til dem med lengre utdanning og høyere lønnsnivå?

– Det mener jeg at vi gjør allerede. Det er bred enighet om LOs lønnspolitikk, også blant medlemmer med høyere utdanning.

LO for alle

• En treårig kampanje for å øke rekrutteringen av medlemmer med høyere utdanning.

• Målet er 15.600 medlemmer i løpet av tre år: 3600 nye i 2020, 5000 nye i 2021 og 7000 nye i 2022.

• Følgende forbund deltar: Industri Energi, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund, NTL, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Fagforbundet, Handel og Kontor, NISO og Norsk Jernbaneforbund.

• Alle forbundene skal ansette prosjektsekretærer som skal jobbe med kampanjen, mens LO koordinerer arbeidet.

• LO dekker 75 prosent av kostnadene det første året, 50 prosent det andre året og 25 prosent det tredje året.

Utdanningsnivå og fagorganisering

• 123 000 av LOs drøyt 900 000 medlemmer har miminum to år med høyskole- eller universitetsutdanning.

• Av de fagorganiserte med utdanning tilsvarende mastergrad eller høyere, er 52 prosent organisert hos Akademikerne, 17 prosent hos Unio, 10 prosent i LO og 4 prosent i YS.

• Av de fagorganiserte med utdanning under mastergradsnivå, er 50 prosent organisert i LO, 15 prosent i YS, 15 prosent i Unio og 6 prosent i Akademikerne.

Kilde: LO, Fafo-notatet «Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere» (2018)

20.09.2019
08:50
21.08.2023 17:14

LO for alle

• En treårig kampanje for å øke rekrutteringen av medlemmer med høyere utdanning.

• Målet er 15.600 medlemmer i løpet av tre år: 3600 nye i 2020, 5000 nye i 2021 og 7000 nye i 2022.

• Følgende forbund deltar: Industri Energi, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund, NTL, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Fagforbundet, Handel og Kontor, NISO og Norsk Jernbaneforbund.

• Alle forbundene skal ansette prosjektsekretærer som skal jobbe med kampanjen, mens LO koordinerer arbeidet.

• LO dekker 75 prosent av kostnadene det første året, 50 prosent det andre året og 25 prosent det tredje året.

Utdanningsnivå og fagorganisering

• 123 000 av LOs drøyt 900 000 medlemmer har miminum to år med høyskole- eller universitetsutdanning.

• Av de fagorganiserte med utdanning tilsvarende mastergrad eller høyere, er 52 prosent organisert hos Akademikerne, 17 prosent hos Unio, 10 prosent i LO og 4 prosent i YS.

• Av de fagorganiserte med utdanning under mastergradsnivå, er 50 prosent organisert i LO, 15 prosent i YS, 15 prosent i Unio og 6 prosent i Akademikerne.

Kilde: LO, Fafo-notatet «Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere» (2018)
Mest lest

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av hull i loven. Rune har venta i 13 år

Hanna Skotheim

Foreslår nye regler: Flere kan gå glipp av Nav-penger

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Frykter en ny «angiverlov» vil rasere tilliten i samfunnet

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

SOLCELLE-BYGDA: Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

SOLCELLE-BYGDA: Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

Elektriker Lea Erlandsen er kåret til Norges hyggeligste håndverker og Norges hyggeligste elektriker.

Elektriker Lea Erlandsen er kåret til Norges hyggeligste håndverker og Norges hyggeligste elektriker.

Knut Viggen

Lea er Norges Hyggeligste Håndverker i 2023


Flere saker