JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LO VIL NÅ DE UORGANISERTE: Arbeidstakere med høyere utdanning trenger LO like mye som alle andre, påpeker LOs førstesekretær Julie Lødrup.

LO VIL NÅ DE UORGANISERTE: Arbeidstakere med høyere utdanning trenger LO like mye som alle andre, påpeker LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Tri Nguyen Dinh

Flere nordmenn tar høyere utdanning:

Nå skal LO kapre uorganiserte ingeniører, arkitekter, sykepleiere, lærere og akademikere

Mens stadig flere nordmenn har høyere utdanning, har bare hvert femte LO-medlem utdanning tilsvarende to år eller mer fra universitet eller høyskole. Nå kommer kampanjen «LO for alle».20.09.2019
08:50
21.08.2023 17:14

ragnhild@lomedia.no

– Skal LO fortsette å være den klart største kraften i norsk arbeidsliv, må vi rekruttere flere med høyere utdanning, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Den nye kampanjen har fått navnet «LO for alle», og skal starte i januar 2020. Ni forbund skal delta, og det samlede målet er 15.600 nye medlemmer i løpet av tre år.

Flere tar høyere utdanning

Det handler kort og godt om hvilken plass organisasjonen skal ha i norsk arbeidsliv. LO er fortsatt landets største arbeidstakerorganisasjon, men pilene har lenge pekt nedover.

På begynnelsen av 1970-tallet var om lag to tredeler av de fagorganiserte med i et LO-forbund. I dag gjelder det under halvparten av de organiserte. Samtidig vokser hovedorganisasjonene Unio og Akademikerne, og tar en stadig større jafs av medlemmene.

Færre enn én av ti studenter er medlem i LO

En viktig årsak til denne utviklingen er at utdanningsnivået i befolkningen har endret seg. Stadig flere nordmenn tar høyere utdanning, og om denne gruppen har Unio og Akademikerne et sterkere grep enn LO (se faktaboks).

– I 2035 vil flertallet av de sysselsatte ha høyere utdanning. Unio og Akademikerne rekrutterer disse gruppene 3,25 ganger raskere enn LO. Fortsetter dette vil de i 2040 være større enn LO, uttalte lederen i LOs organisasjonsavdeling, Bård Nylund, til FriFagbevegelse i 2017.

Bildet har ikke endret seg vesentlig siden den gang.

Behov for en offensiv

Knapt hvert femte yrkesaktive medlem i LO har utdanning tilsvarende to år eller mer fra universitet eller høyskole. I befolkningen som helhet gjelder det mer enn hver tredje arbeidstaker. Og den andelen kommer altså til å fortsette å øke.

Dersom man ikke lykkes med å nå ut til flere med høyere utdanning, vil det være vanskelig å opprettholde LOs posisjon i norsk arbeidsliv. Alternativet er et svekket LO, påpeker Julie Lødrup.

– Vi ser det helt konkret på mange arbeidsplasser der det lyses ut stadig flere stillinger med krav om høyere utdanning. Da må våre forbund sørge for å organisere nyansatte, uavhengig av hvor høy utdanning de har. Mange steder skjer det allerede, men vi vil at det skal skje alle steder, sier hun.

p

– Litt under 20 prosent av LO-forbundenes medlemmer har høyere utdanning. Hvilken andel bør LO opp i?

– Vi har ikke satt noe mål på det.

– Men er det et mål at LO skal speile utdanningsnivået i befolkningen?

– Jeg synes ikke prosentandelen med høyere utdanning er så viktig. Hvis vi hadde rekruttert 50.000 med og 50.000 uten høyere utdanning, så hadde ikke det endret balansen i LO. Men ingenting ville vært bedre enn at vi lyktes med å rekruttere godt i flere ulike grupper på én gang.

Saken fortsetter under bildet.

SL VIL VOKSE: Skolenes landsforbund har som mål å verve 2055 nye lærere gjennom kampanjen «LO for alle» og har allerede ansatt en prosjektsekretær som er klar til å begynne arbeidet i 2020. Åtte andre LO-forbund deltar i kampanjen som har som mål å rekruttere flere med høyere utdanning til LO.

SL VIL VOKSE: Skolenes landsforbund har som mål å verve 2055 nye lærere gjennom kampanjen «LO for alle» og har allerede ansatt en prosjektsekretær som er klar til å begynne arbeidet i 2020. Åtte andre LO-forbund deltar i kampanjen som har som mål å rekruttere flere med høyere utdanning til LO.

Colourbox.com

Vil organisere de uorganiserte

Over halvparten av norske arbeidstakere er ikke organisert noe sted. Det viktigste for LO vil derfor være å nå ut til de uorganiserte, forteller Lødrup.

Arbeidstakere med høyere utdanning har akkurat like stort behov for fagbevegelsen som resten av arbeidslivet, påpeker hun.

Det handler om å sikre retten til hele og faste stillinger, en arbeidstid det går an å leve med og medbestemmelse på arbeidsplassen.

– LO organiserer en stadig lavere andel av de fagorganiserte, mens Unio og Akademikerne øker. Er det et mål at LOs andel av de fagorganiserte skal opp?

– Ja, det er klart. Og LO har jo allerede mange medlemmer med høyere utdanning som trenger en sterk fagforening i ryggen. Men det vi ønsker med kampanjen er først og fremst å nå ut til de uorganiserte.

– Viktig for LOs troverdighet

Et LO-forbund som lenge har stått på barrikadene for å få LO til å satse mer på høyskole- og universitetsutdannede, er Fellesorganisasjonen (FO). Forbundsleder Mimmi Kvisvik har tidligere kritisert LO for å snakke offensivt om utdanningsgruppene i festtaler, men ikke følge det opp i praksis.

– En slik satsing burde synes i realpolitiske handlinger. I stedet er det noe vi må kjempe for hele tida, sa Kvisvik til Fontene i forkant av forrige LO-kongress.

p

Derfor er FO-lederen nå opptatt av at «LO for alle» ikke skal bli noen generell vervekampanje, men at LO og forbundene klarer å holde fast ved intensjonen om at LO skal styrke seg blant dem med høyere utdanning. Det langsiktige målet bør være at LOs medlemsmasse gjenspeiler utdanningsnivået i befolkningen, mener hun.

– Jeg synes vi bør ha som målsetting å øke både antallet og andelen med høyere utdanning i LO, sier Kvisvik.

Dette LO-forbundet har satt ny medlemsrekord

– Hvorfor er det viktig?

– Det er viktig for at LO skal ha troverdighet når vi sier at vi organiserer hele bredden av norsk arbeidsliv. Da må vi kjenne og ha innflytelse i hele arbeidslivet, både i privat og i offentlig sektor, og i ulike utdanningsgrupper.

FO-lederen mener LO ikke har en tydelig nok profil som en organisasjon også for høyskolegruppene, og at det er for lite fokus både på offentlig sektor og de typiske kvinnearbeidsplassene. En konsekvens er at medlemmer og tillitsvalgte med jevne mellomrom reiser spørsmålet om hvorfor FO er tilknyttet LO og ikke Unio, påpeker hun.

FO HAR MEDLEMMER MED PROFESJONSUTDANNING: Forbundsleder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, er glad for satsingen på høyere utdanning. FO vil prioritere rekruttering innenfor privat velferd og vitenskapelig ansatte på universiteter og høyskoler.

FO HAR MEDLEMMER MED PROFESJONSUTDANNING: Forbundsleder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, er glad for satsingen på høyere utdanning. FO vil prioritere rekruttering innenfor privat velferd og vitenskapelig ansatte på universiteter og høyskoler.

Håvard Sæbø

Høye ambisjoner

«LO for alle» er bygget over samme lest som LOs kampanje i servicesektoren, som ble gjennomført i perioden 2016-2019. Her var målet 4000 nye medlemmer og 100 nye tariffavtaler. I den nye kampanjen er målet nesten det firedobbelte. LOs førstesekretær, Julie Lødrup, mener likevel ikke at det er et spesielt hårete mål.

Kvinner tar snart igjen menn innen høyere utdanning

– Nei, det målet skal vi oppnå. Vi har en større målgruppe i denne kampanjen med flere forbund som deltar, og derfor naturlig nok et større mål, svarer Lødrup.

– LO har alltid vært spesielt opptatt av å løfte de lavlønte. Hvordan skal LO både ivareta de lavtløntes interesser og appellere til dem med lengre utdanning og høyere lønnsnivå?

– Det mener jeg at vi gjør allerede. Det er bred enighet om LOs lønnspolitikk, også blant medlemmer med høyere utdanning.

LO for alle

• En treårig kampanje for å øke rekrutteringen av medlemmer med høyere utdanning.

• Målet er 15.600 medlemmer i løpet av tre år: 3600 nye i 2020, 5000 nye i 2021 og 7000 nye i 2022.

• Følgende forbund deltar: Industri Energi, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund, NTL, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Fagforbundet, Handel og Kontor, NISO og Norsk Jernbaneforbund.

• Alle forbundene skal ansette prosjektsekretærer som skal jobbe med kampanjen, mens LO koordinerer arbeidet.

• LO dekker 75 prosent av kostnadene det første året, 50 prosent det andre året og 25 prosent det tredje året.

Utdanningsnivå og fagorganisering

• 123 000 av LOs drøyt 900 000 medlemmer har miminum to år med høyskole- eller universitetsutdanning.

• Av de fagorganiserte med utdanning tilsvarende mastergrad eller høyere, er 52 prosent organisert hos Akademikerne, 17 prosent hos Unio, 10 prosent i LO og 4 prosent i YS.

• Av de fagorganiserte med utdanning under mastergradsnivå, er 50 prosent organisert i LO, 15 prosent i YS, 15 prosent i Unio og 6 prosent i Akademikerne.

Kilde: LO, Fafo-notatet «Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere» (2018)

20.09.2019
08:50
21.08.2023 17:14

LO for alle

• En treårig kampanje for å øke rekrutteringen av medlemmer med høyere utdanning.

• Målet er 15.600 medlemmer i løpet av tre år: 3600 nye i 2020, 5000 nye i 2021 og 7000 nye i 2022.

• Følgende forbund deltar: Industri Energi, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund, NTL, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Fagforbundet, Handel og Kontor, NISO og Norsk Jernbaneforbund.

• Alle forbundene skal ansette prosjektsekretærer som skal jobbe med kampanjen, mens LO koordinerer arbeidet.

• LO dekker 75 prosent av kostnadene det første året, 50 prosent det andre året og 25 prosent det tredje året.

Utdanningsnivå og fagorganisering

• 123 000 av LOs drøyt 900 000 medlemmer har miminum to år med høyskole- eller universitetsutdanning.

• Av de fagorganiserte med utdanning tilsvarende mastergrad eller høyere, er 52 prosent organisert hos Akademikerne, 17 prosent hos Unio, 10 prosent i LO og 4 prosent i YS.

• Av de fagorganiserte med utdanning under mastergradsnivå, er 50 prosent organisert i LO, 15 prosent i YS, 15 prosent i Unio og 6 prosent i Akademikerne.

Kilde: LO, Fafo-notatet «Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere» (2018)
Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

Brian Cliff Olguin

– Man har tenkt at det er så få kvinner i fengsel, så de har blitt glemt

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet


Flere saker