JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Det er galskap å stenge ned Nordsjøen. Det er en stor bidragsyter til gass og olje, for at Europa ikke skal fryse, advarer konserntillitsvalgt Arne Malvin Sele.

– Det er galskap å stenge ned Nordsjøen. Det er en stor bidragsyter til gass og olje, for at Europa ikke skal fryse, advarer konserntillitsvalgt Arne Malvin Sele.

Øystein Helmikstøl

Strømpris

– Vi kan ikke forsyne hele Europa med strøm

Energikrise og strømpriskrise er resultatet av en villet politikk, mener konserntillitsvalgt Arne Malvin Sele i Lyse.11.11.2022
10:37
11.11.2022 11:10

oystein@lomedia.no

– Vi kan ikke bare skylde på Ukraina-krigen for energikrisen og strømpriskrisen vi har nå. Dette kommer av en villet politikk. Manglende utbygging av strømnettet og kabler til utlandet, blant annet.

Det sier Arne Malvin Sele. Vi møter 63-åringen på et kontor han er som snarest innom hos Lnett i Sandnes. Klubbformannen har ikke vært lett å overbevise om et intervju.

– Men strøm, energi og oljeindustrien, er fagfelt som er viktig for Norge. Og det engasjerer meg å få folk til å forstå hvor viktig det er at det forvaltes på en skikkelig måte.

Villet politikk

Sele er ikke imot utenlandskabler, prinsipielt.

– Kabler til utlandet er i mange tilfeller fornuftig, så lenge vi har kontroll på krafta og har nok til oss selv. Vi kan ikke forsyne hele Europa med strøm. Og vi må ikke stelle oss slik at vi ikke har kontroll på hvor mye kraft vi har mulighet til å selge.

Sele ser det slik: Når Europa legger ned atomkraftverkene sine og satser på russisk gass, går det galt når russerne skrur igjen gassen.

– Ikke mange var klar over hvor avhengige vi var av russerne. Ingen så dette for seg for to år siden.

Fra kommune til kommers

Sele har holdt på lenge.

Han begynte i Sandnes E-verk i 1976, som lærling til å bli elektromontør. Han melde seg inn i fagforeningen fire år etter. Han har jobbet lenge både før og etter at den nye energiloven trådte i kraft i 1991. Sandnes E-verk ble til Sandnes Energi i 1995. De løsrev seg fra det kommunale systemet, gikk inn i NHO, fikk en ny tariffavtale som ikke hadde noe med Kommunenes Sentralforbund å gjøre.

Da startet også prosessen med å etablere Lyse. Lyse kom i 1998, med 500 ansatte. Halvparten var EL og IT-medlemmer, og Sele ble konserntillitsvalgt.

– Da hadde vi bukta og begge endene. Den innflytelsen EL og IT Forbundet har i energibransjen i dag, er sterkt redusert.

I dag merker han konkurransen fra både NITO og Negotia. Og de har lavere medlemskontingent enn EL og IT Forbundet.

– Hva kan du si om utviklingen fra 1976 til i dag?

– Det har vært en veldig forandring, fra et kommunalt til et kommersielt system. Vi merker konkurransen på en helt annen måte i dag. Vi som jobber i bransjen må tenke på en helt annen måte nå. Før tenkte vi mer ut fra at rammene var lagt på forhånd, det var en økonomisk plan og ingen konkurranse utenfra. Nå er det konkurranse også internt i firmaet, for å oppnå best mulig økonomisk resultat.

Montører i Lyse Elnett setter opp ny strømmast i forbindelse med oppgradering av Tronsholen transformatorstasjon i 2021.

Montører i Lyse Elnett setter opp ny strømmast i forbindelse med oppgradering av Tronsholen transformatorstasjon i 2021.

Fredrik Ringe, Lyse

På hælene

Ett av Seles kjernepoeng om strømpriskrisen er dette: Hadde Norge tenkt langsiktig, hadde vi kanskje sluppet å fryse.

1991 er sentralt her, da trådte ny energilov i kraft, og konkurranse og avkastning på investert kapital ble etter Seles mening altfor dominerende.

– Nå er vi på hælene så det holder med nettutbyggingen. Det gjelder ikke bare Lyse, men alt fra Statnett til lokale E-verk. Vi har ikke bygget ut, vi har ikke vedlikeholdt, vi har ikke fornyet strømnettet tilstrekkelig.

I 2030 er det behov for 30 til 100 prosent mer kapasitet i nettet enn i dag, ifølge en fersk gjennomgang hos de 12 største nettselskapene i Norge. Nå skal alle bygge ut.

Det er kostnadsdrivende, understreker Sele.

– Men det er lett å være etterpåklok.

– Rogaland er olje og gass

I etterpåklokskapens lys kan vi etter Seles mening prise oss lykkelige for at de politikerne som vil legge ned oljevirksomheten i Nordsjøen, ikke har fått gjennomslag.

– Det er galskap å stenge ned Nordsjøen. Det er en stor bidragsyter til gass og olje, for at Europa ikke skal fryse.

– Men det er ikke klimavennlig alt vi driver med i Nordsjøen?

– Jeg er enig i det. Vi må ikke skrinlegge det grønne skiftet. Men det burde vært bedre planlagt å produsere strøm på en mer miljøvennlig måte, nå er det plutselig armer og bein.

– Industri- og næringspartiet går fram i Rogaland?

– Det har med oljå å gjøre. Mange i Rogaland mener at politikerne ikke forstår hvor viktig det vi driver med ute i Nordsjøen er.

Og EL og IT Forbundet utenfor Rogaland har også problemer med å forstå betydningen av oljå. Industri Energi har forstått mer av det.

Etter krisen

Det er vekten av én sak som mer enn noen andre har tynget fagforeningsveteranen de siste par årene. Vi kommer ikke utenom den:

Fra 2010 til 2019 forsvant mer enn fire millioner kroner fra fagforeningskassen til Rogaland energiforening.

Det var Arvid Erga og Arne Sele som oppdaget at den daværende fagforeningslederen forsynte seg av medlemskassa.

Fagforeningstoppen ble i 2020 dømt til fengsel i to år og tre måneder, og han må betale tilbake drøyt fire millioner kroner til fagforeningen.

EL og IT Forbundet fikk kritikk av tingretten for manglende rutiner.

Arne Sele har vært sentral i å forsøke å bygge opp fagforeningen igjen etter at bomba smalt.

– Det første du må gjøre er å få orden på økonomien, det har vi brukt noen år på. Så kan du begynne med fagforeningsarbeid. Det er vi i ferd med å gjøre nå.

Saken er fremdeles advokatmat, og siste ord er ikke sagt.

– Det kan hende jeg kommer til å analysere mer av saken når det er gått lenger tid, sier Sele.

Han forteller at fagforeningen i Rogaland ble sittende alene med mye arbeid i rettsapparatet.

– Vi hadde ingen juridisk hjelp fra EL og IT Forbundet sentralt. De tilbød seg på et tidlig tidspunkt å gi oss et lån på 100.000 kroner, men vi avslo.

Når han ser i bakspeilet vedgår han at det sviktet på flere plan.

– Kontrollkomiteene, i alle ledd, må være mye mer på hugget.

Aldersgrensa

Fagforeningsveteranen forteller at han merker at aldersgrensa nærmer seg.

Han har kone, tre voksne døtre, åtte barnebarn og leilighet i Lyngdal. Og bil han nettopp har kjørt rundt i Sør-Tyskland med.

– Men jeg vet ikke hva jeg skal bli når jeg blir stor – og stor blir jeg ikke før om noen år ennå.

Lyse

Norsk industrikonsern med virksomhet innenfor energi, infrastruktur og telekommunikasjon.

Konsernet eies av 14 kommuner i Sør-Rogaland og har sin hovedvirksomhet på Jæren.

Blant landets største produsenter av fornybar vannkraft.

Hvert år betaler konsernet ut om lag 60 prosent av overskuddet i utbytte, avdrag på ansvarlig lån og renter til eierkommunene.

Lyses totale bidrag til staten, vertskommuner og eierkommuner i 2021 var 3,5 milliarder kroner.

Kilde: Lyse.no

Andre om Sele:

– Arne har vært med lenge og har vært med på flere store endringer i bransjen.

– Hans kunnskap er til stor hjelp for oss tillitsvalgte som har kommet, og som kommer etter ham.

– Han vektlegger det pragmatiske framfor det prinsipielle. Han er for eksempel ikke den som står og skriker sitt budskap, slik noen kanskje ofte forbinder med en fagforeningsleder.

– Dette har etter min mening vist seg å være en fornuftig tilnærming, som jeg selv har tatt med meg i virket som tillitsvalgt og nå distriktsleder i Rogaland.

Magnus Andersen, distriktsleder i EL og IT Forbundet i Rogaland

– Arne er en fagforeningsmann som alltid tenker hva som er de ansatte og Lyse-konsernets beste, og bidrar dermed på en konstruktiv måte til å ivareta sine medlemmers interesser. Han kombinerer tillit til Lyse som arbeidsgiver gjennom åpenhet og dialog – og samtidig bevare integriteten som fagforeningsleder.

– Jeg har jobbet tett med Arne Sele i fem år nå. Jeg setter spesielt stor pris på muligheten til å lufte vanskelige saker og tema med ham og være trygg på at det blir mellom oss. Han utøver sin del av trepartssamarbeidet på en moderne og konstruktiv måte, som jeg tror er nødvendig for fortsatt å styrke modellens rolle i norsk arbeidsliv.

– Arne Sele sin fagforeningsinnsats i Lyse har utvilsomt vært et viktig bidrag for dagens Lysekonsern.

Gyrid Holmen, HR-direktør i Lyse

11.11.2022
10:37
11.11.2022 11:10

Lyse

Norsk industrikonsern med virksomhet innenfor energi, infrastruktur og telekommunikasjon.

Konsernet eies av 14 kommuner i Sør-Rogaland og har sin hovedvirksomhet på Jæren.

Blant landets største produsenter av fornybar vannkraft.

Hvert år betaler konsernet ut om lag 60 prosent av overskuddet i utbytte, avdrag på ansvarlig lån og renter til eierkommunene.

Lyses totale bidrag til staten, vertskommuner og eierkommuner i 2021 var 3,5 milliarder kroner.

Kilde: Lyse.no

Andre om Sele:

– Arne har vært med lenge og har vært med på flere store endringer i bransjen.

– Hans kunnskap er til stor hjelp for oss tillitsvalgte som har kommet, og som kommer etter ham.

– Han vektlegger det pragmatiske framfor det prinsipielle. Han er for eksempel ikke den som står og skriker sitt budskap, slik noen kanskje ofte forbinder med en fagforeningsleder.

– Dette har etter min mening vist seg å være en fornuftig tilnærming, som jeg selv har tatt med meg i virket som tillitsvalgt og nå distriktsleder i Rogaland.

Magnus Andersen, distriktsleder i EL og IT Forbundet i Rogaland

– Arne er en fagforeningsmann som alltid tenker hva som er de ansatte og Lyse-konsernets beste, og bidrar dermed på en konstruktiv måte til å ivareta sine medlemmers interesser. Han kombinerer tillit til Lyse som arbeidsgiver gjennom åpenhet og dialog – og samtidig bevare integriteten som fagforeningsleder.

– Jeg har jobbet tett med Arne Sele i fem år nå. Jeg setter spesielt stor pris på muligheten til å lufte vanskelige saker og tema med ham og være trygg på at det blir mellom oss. Han utøver sin del av trepartssamarbeidet på en moderne og konstruktiv måte, som jeg tror er nødvendig for fortsatt å styrke modellens rolle i norsk arbeidsliv.

– Arne Sele sin fagforeningsinnsats i Lyse har utvilsomt vært et viktig bidrag for dagens Lysekonsern.

Gyrid Holmen, HR-direktør i Lyse
Mest lest

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Alf Ragnar Olsen

Asfaltarbeiderne fikk sparken i oktober. Så lyste bedriften ut 49 nye stillinger

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

Erlend Angelo

Vedum varsler endringer av lakseskatten

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Beate Oma Dahle / NTB

Krisa fortsetter for Ap: Støre og regjeringa får ingen julegave av velgerne

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

Eva Ler Nilsen

14.000 Kiwi-ansatte får økt tjenestepensjon

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Vi må få mer åpne og lettere tilgjengelige skattelister»

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

Helene Moe Slinning/Pressebilde Unio

Vårens lønnsoppgjør kan føre til storkonflikt, mener Unio

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

Ole Palmstrøm

Vektere kan stå uten jobb fra nyttår, grunnet regelendring i 2018

Jula for et år siden var maten i gjennomsnitt 12,7 prosent billigere enn i år.

Jula for et år siden var maten i gjennomsnitt 12,7 prosent billigere enn i år.

Torgny Hasås

Prisene fortsetter å stige: Julematen koster mye mer enn i fjor

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

Colourbox

Seksuelt trakassering på julebord: Dette gjør du hvis det skjer

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Jan-Erik Østlie/Heiko Junge/NTB

Støre og LO fikk klar beskjed på Unio-konferansen

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen om bråket rundt Støres nye rådgiver: – Åpenhet og tillit går hånd i hånd


Flere saker