JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anita (21) må jobbe til hun er 75 år

For å få 66 prosent av lønna i pensjon må elektriker Anita Gjersvold (21) jobbe til hun er 75 år. Nå blåser fagforeninga hennes til pensjonskamp.
PENSJONSKAMP: Leder i Elektrikernes Fagforening, Eystein Garberg, vil kjempe for at Anita Gjersvold (21) skal få bedre pensjon. Den kampen kan starte i tariffoppgjøret til våren.

PENSJONSKAMP: Leder i Elektrikernes Fagforening, Eystein Garberg, vil kjempe for at Anita Gjersvold (21) skal få bedre pensjon. Den kampen kan starte i tariffoppgjøret til våren.

Knut Viggen

knut.viggen@lomedia.no

– Jeg er overbevist om at den viktigste enkeltsaken for våre medlemmer er pensjonsordningene våre, sier Eystein Garberg, leder i Elektrikernes Fagforening Trøndelag.

LES OGSÅ:

EL & IT fronter krav om pensjonsoppgjør i 2016

HK forbereder seg på pensjonsoppgjør

Da Folketrygda i Norge ble etablert i 1967 var målsetningen at alle skulle få utbetalt to tredeler av lønna si i pensjon. Etter Pensjonsreformen midt på 2000-tallet er situasjonen blitt en ganske annen for store arbeidstakergrupper, ikke minst i privat sektor.

Dagens ordning

Elektrikernes Fagforening, Trøndelag, har engasjert seg sterkt i pensjonskampen og fronter den som den viktigste saken foran neste års Hovedoppgjør. Foreninga har laget en brosjyre som enkelt forklarer noen av dilemmaene med dagens ordning.

Bravida-ansatte Kurt (62) er heldig, siden fødselsåret hans, 1953, var det siste året med gamle opptjeningsregler. Han har tariffavtale og kan dermed gå av med AFP nå hvis han vil. Da får han 53 prosent av lønna si utbetalt som pensjon. Står han i jobben sin i fem år til, blir han en pensjonsvinner og får utbetalt 71 prosent av lønna si når alderspensjon og AFP legges sammen. I tillegg kommer tjenestepensjon fra bedriften.

Kollega Arve (50) er født i 1965. Han rammes hardt av innsparingstiltakene i pensjonsreformen. Går han av ved fylte 62 får han bare 44 prosent av lønna si i pensjon. Holder han ut til han er 67 blir det ikke fullt så ille. Da får han 63 prosent.

Les også: – AFP-tap er en skam for fagbevegelsen!

Mørk fremtid

Men verst er det for de aller yngste. Anita Gjersvold, nyutdannet elektriker fra Skaun i Sør-Trøndelag, og leder av ungdomsutvalget i EL & IT, distrikt Trøndelag, er et typisk eksempel. Hun jobber som de to andre i en bedrift med tariffavtale og får også AFP, men den utgjør en forsvinnende liten del (8 %) hvis hun går av ved fylte 62 år. Hun vil bare få totalt 39 prosent av lønna si utbetalt som 62-åring, hvis vi summerer alderspensjon fra Folketrygden og AFP.

– Det er bra at fagforeninga og forbundet ønsker å gjøre noe med pensjonene våre, sier Gjersvold.

Hun synes dagens ordninger slår veldig urettferdig ut for særlig de yngste arbeidstakerne.

– Det er mange unge som ikke aner hva de vil få i pensjon og som blir kjempeoverrasket når de oppdager hva de vil få utbetalt i pensjon, sier Anita som får en sentral rolle når fagforeninga og distriktet nå skal ut og informere medlemmene om pensjonssaken. Hun er nemlig leder i ungdomsutvalget i distriktet.

Innskuddspensjonen hun har i dag på 2 prosent vil bare gi småpenger i de første 15 årene som pensjonist ((62-77 år). Selv ikke med dagens beste hybridpensjon vil Anita klare å oppnå 66 prosent av lønna si i pensjon, skulle hun gå av ved fylte 62 år.

– Anita må nok sørge for å bli en meget sprek pensjonist, spøker Eystein Garberg, vel vitende om at det er små sjanser for at Anita er aktiv i yrket når hun kommer så langt.

30 over 62 år

– Vi har 1400 aktive medlemmer i fagforeninga vår i dag. Av dem er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt i arbeid, sier Eystein Garberg.

Elektrikeryrket er et relativt fysisk krevende yrke med lav gjennomsnittsalder. En av årsakene til at mange må gi seg er belastningsskader, eller sykdom.

– Det er nesten ingen som holder ut så lenge som til 67 år, konkluderer Garberg.

– Vi kan ikke gå inn i et tariffoppgjør med krav om at bare de som greier å jobbe til de er 67 år skal få 66 prosent av lønna i pensjon. Dette kravet må også gjelde de som av en eller annen grunn må gi seg tidligere i arbeidslivet eller blir ufør, mener fagforeningslederen.

Hybridpensjon

Han mener løsningen er en ny tjenestepensjon, en hybridpensjon styrt av partene i arbeidslivet, med lave administrasjonskostnader og innbetalinger fra første krone.

– I tillegg ønsker vi sikkerhet for de som skifter jobb, utbetaling lenger enn til fylte 77 år og kjønnsnøytralitet, sier Garberg, som fikk bred støtte fra delegatene på Landstariffkonferansen for elektrofag (LOK), som går av stabelen denne uka.

– Vi er overrepresentert på muskel- og skjelettsykdommer. Mange EL & ITere risikerer å bli pensjonstapere, sier Geir Ove Bernhoff fra Rogaland, en av dem som støttet pensjonskravet fra talerstolen på Lillestrøm.

– Vi må ha en anstendig pensjon og den er ikke på 2 prosent.

Landstariffkonferansen på Lillestrøm avsluttes i dag med kravspesifikasjoner, valg og uttalelser.

Det er nesten ingen som holder ut så lenge som til 67 år

Eystein Garberg, Elektrikernes Fagforening, Trøndelag

– Pensjon er sexy!

Leder i forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet, Bjørn Fornes, vil at pensjon skal oppfattes som sexy og coolt.

TEKST: KNUT VIGGEN

knut.viggen@lomedia.no

– Det beste resultatet av pensjonsreformen er at interessen og kompetansen om pensjon er blitt mye bedre blant de tillitsvalgte. Fagforeninga i Trøndelag er et godt eksempel på at det nytter med skolering, sier Bjørn Fornes. Han forteller at pensjon var et sentralt tema under forbundets landsmøte i mars, der det ble laget en uttalelse med blant annet krav om innbetaling til innskuddsordningene fra første krone.

– Absolutt alle former for pensjon er representert blant våre medlemmer, men alt for mange sitter igjen med en obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP) på bare 2 prosent. Den gir forholdsvis lite ut i den andre enden, forklarer Fornes.

AFP i 2017

AFP-ordningen, både den offentlige og den private, skal evalueres i 2017.

– Etter vår mening har AFP'en spora av. I stedet for å bli en ordning for sliterne, er det blitt en ordning for dem som kan stå lenge i jobb. Folk med "høl" i CV'en, folk som skifter jobb og tariffavtaler, blir straffet. Står du ikke i en bedrift som har AFP-ordning den dagen du fyller 62 år, får du ikke AFP, sier Fornes.

Krevende i 2016

Pensjon sto på EL & IT Forbundets prioriteringsliste også for to år siden. Den gangen ble det til slutt et forbundsvist oppgjør. Frontfaget (Fellesforbundet) og motparten, Norsk Industri, ble enige om å utrede dagens praksis, denne utredningen vil ikke være klar før etter nyttår.

– Vi har ingen konklusjon på dette i dag og må vente før vi får vite hva Fellesforbundet har kommet fram til, sier Fornes, som er positiv til pensjonskrav, men som likevel heller litt malurt i begeret til fagforeninga i Trøndelag.

– Tida for å gjennomføre en stor pensjonsreform med en blå-blå regjering og en arbeidsgiver som er "høy" vil være svært utfordrende i neste års Hovedoppgjør.

– Vi er helt avhengige av et fungerende trepartssamarbeid for å få få dette til.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse