JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjonsstriden i LO

EL og IT Forbundet og Fellesforbundet vil vinne kampen om AFP på LO-kongressen

Trodde du at pensjonsdebatten var over med pensjonsforliket på Stortinget i mai? Ikke hvis Fellesforbundet og EL og IT Forbundet får det som de vil.
SKAL MØTES: Forbundsleder i EL og IT Forbundet, Geir Ove Kulseth (t.v.) og forbundssekretær i Fellesforbundet, Steffen Høiland, er enige om å møtes for å diskutere forslag til forbedringer av AFP-ordningen.

SKAL MØTES: Forbundsleder i EL og IT Forbundet, Geir Ove Kulseth (t.v.) og forbundssekretær i Fellesforbundet, Steffen Høiland, er enige om å møtes for å diskutere forslag til forbedringer av AFP-ordningen.

Leif Martin Kirknes

knut.viggen@lomedia.no

leif.kirknes@lomedia.no

– EL og IT Forbundet har vært en bauta i pensjonsdebatten gjennom flere år, vi ønsker å invitere dere til et samarbeid, sier Steffen Høiland, forbundssekretær i Fellesforbundet.

– Den invitasjonen tar vi imot, vi finner rom for et møte over sommeren, svarer Geir Ove Kulseth, forbundsleder i EL og IT Forbundet.

Møtte landsstyret i EL og IT

Bakgrunnen for det joviale treffet er landsstyremøtet i EL og IT Forbundet torsdag. Dit kom Fellesforbundets Steffen Høiland for å fortelle om arbeidet de har gjort i sitt AFP-utvalg, som ble satt ned etter forbundets landsmøte i fjor høst.

Da Fellesforbundet vedtok sitt nei til reformert AFP (avtalefestet pensjon), ble det mottatt med jubel blant mange tillitsvalgte i EL og IT Forbundet.

Dette er avtalefestet pensjon (AFP)

• En pensjonsordning som er en del av tariffavtalene.

• En livsvarig pensjon som kan tas ut fra 62 år.

• Du må oppfylle visse krav ved fylte 62 år for å kvalifisere til AFP. Blant annet må du ha jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med tariffavtale.

• AFP ble opprettet i 1988 og var en tidligpensjon for dem som ikke maktet å stå i arbeid fram til 67 år.

• AFP ble reformert i 2011 som en del av pensjonsreformen og ble gjort om til en livsvarig tilleggspensjon.

• LO og NHO har utarbeidet et forslag til ny AFP (Reformert AFP)

• Dette forslaget ble nedstemt på Fellesforbundets landsmøte i oktober 2023.

Les også: Pensjonsstriden i LO: Fellesforbundet sier «nei» til reform av AFP

Fellesforbundets AFP-utvalg skisserte tidligere i år flere konkrete forslag om en forbedring av AFP-ordningen, med utgangspunkt i at dagens ordning og sliterordningen består eller styrkes.

Utvalget foreslo blant annet:

• Ansatte som har jobbet mange år i en AFP-bedrift, men som faller ut av ordningen på tampen av arbeidslivet, skal sikres rett til AFP.

• Uføre får ingen rettigheter i AFP-ordningen.

• Arbeidstakere som slutter i en AFP-bedrift som unge, får ikke med seg opptjente rettigheter.

AFP-kravene kom ikke opp i vårens frontfagsforhandlinger, her ble økonomi hovedsaken.

Vil tette hull

AFP-utvalgets oppdrag var å tette hullene i dagens AFP-ordning. Det viktigste hullet er at ansatte som uforskyldt ramler ut av arbeidslivet, ikke mister retten til AFP.

Utvalget brukte selv eksempelet fra da Norske Skog la ned Follum-fabrikken ved Hønefoss. Da mistet rundt 360 ansatte jobben.

Mange av dem hadde jobbet ved fabrikken i et langt liv og mistet både jobben og retten til AFP.

PENSJONSKAMP: Steffen Høiland på vei opp til talerstolen på EL og IT Forbundets landsstyremøte torsdag. Han ble møtt med stor applaus og interesse.

PENSJONSKAMP: Steffen Høiland på vei opp til talerstolen på EL og IT Forbundets landsstyremøte torsdag. Han ble møtt med stor applaus og interesse.

Leif Martin Kirknes

I Fellesforbundets AFP-forslag foreslås det å tette dette hullet med et unntak i den vanlige kvalifiseringsordningen. I dag må man være i arbeid i en AFP-bedrift i sju av de siste ni årene før fylte 62 år, for å få AFP-pensjon.

Unntaket utvalget ønsker er at hvis du jobber i en AFP-bedrift i minst 18 år og sju av dem etter at du fyller 50 år, så skal du få AFP selv om du ikke oppfyller kravene for å få pensjonen.

– En slik ordning vil kunne tette Follum-hullet. Det vil ikke tette alle hull, men det vil gjøre det vanskeligere å ramle ut, sier Steffen Høiland i Fellesforbundet.

– Et annet konkret punkt er krav til stillingsprosent, og inntektsgrense. Vi anser at 20-prosentkravet må opprettholdes, vi finner inntektskravet urimelig, fortsetter han.

Les også: Dette handler AFP-striden om. 14 spørsmål og svar

Dette er konkrete forslag som han mener det må jobbes mer med fram mot LO-kongressen i mai 2025.

Selv om forslagene verken er kostnadsberegnet eller kvalitetssikret, mener de at dagens AFP-ordning er solid økonomisk.

– Det blir jo nærmest fremstilt som at den er på konkursens rand. Det viktigste for å bidra til at ordningen er bærekraftig er organisering og etablering av tariffavtaler, og det er noe vi må sørge for.

Et felles prosjekt?

Høiland ønsker å invitere EL og IT Forbundet til et samarbeid, kanskje også et felles prosjekt som kan føre til at det utarbeides troverdige krav.

– Vi ønsker å bygge allianser på tvers. Det blir viktig fram mot at forslagene til kongressen skal sendes inn. Og det må være konkrete forslag, slik at vi ikke blir møtt med enten et ja eller nei, sier Høiland.

Han mener det er viktig å bygge allianser, siden det er sterke krefter som jobber for andre løsninger som ikke vil være bra for medlemmene.

– Jeg er for breie forlik, men det forutsetter at innholdet er bra. Vi må ta en grundig diskusjon på avgangsalderen. Vi vet det er mange både blant våre og deres medlemmer som har problemer til å stå til de er 62 år i dag. Vi tror ikke det er så enkelt at man sier vi skal få et bedre arbeidsliv og så blir det bare bedre og bedre, forklarer Høiland.

– Våre medlemmer fortjener verdighet i alderdommen, vi må både ha en god AFP-ordning og en god pensjon. Det er kampen for medlemmene våre, det er kampen for ungdommene våre. Det er en klassekamp, det er en kamp for arbeiderklassen, utdyper han.

Høstet bred støtte

Ut fra engasjementet på talerstolen etter Steffen Høilands innlegg er det ikke noen tvil om at mange tillitsvalgte i EL og IT Forbundet er helt på linje med han og Fellesforbundets AFP-utvalg.

– Vi støtter veldig de forslagene dere har. Vi er nødt til å bli tøffere mot pensjonsforliket. Dette er en arbeiderfiendtlig politikk, det rammer våre medlemmer først og fremst, sa Morten Svendsen, leder i Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus.

– Vi følger hverandre på mange måter, vi bør ta en kammerprat, sa Bjørn Fornes, leder av forhandlingsavdelingen i forbundet.

– Jeg synes den skissa dere har kommet fram til er veldig bra og det er viktig at flest mulig forbund har et eierskap til det forslaget, sa Kim Olav Johansen, leder i EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag.

STØTTES: Kim Olav Johansen, leder i Distrikt Trøndelag, lytter interessert til det Steffen Høiland forteller om arbeidet i Fellesforbundets AFP-utvalg tidligere i år.

STØTTES: Kim Olav Johansen, leder i Distrikt Trøndelag, lytter interessert til det Steffen Høiland forteller om arbeidet i Fellesforbundets AFP-utvalg tidligere i år.

Leif Martin Kirknes

Leder i Rogaland Elektromontørforening, Øivind Wallentinsen, er enig med Steffen Høiland i at skal man vinne flertall på LO-kongressen må kravene være gode og uangripelige.

– Det du sier er noe flere politikere og flere i fagbevegelsen burde ta innover seg. Men også uføre burde komme inn i ordningen og få en ytelse, sa han.

– Sånn som folketrygden utvikler seg vil det være en ytelse som går stadig nedover. Er det slik må man snakke om hvordan man løfter den igjen. Her er det mye å ta tak i, de siste årene har det gått feil vei, konstaterte Wallentinsen.

Også en kvinnesak

Merethe Øverland Shukla fra distrikt Oslo og Akershus mener pensjonsspørsmålet også er kvinnesak.

– Jeg synes vi skal tenke på hva som skjer med enkeltmenneskene som faller ut av denne ordningen. Jeg kjenner flere skjebner som er rammet fordi kroppen ikke vil mer. Jeg er glad for at vi er flere forbund sammen om dette, sa hun.

Forbundsleder Geir Ove Kulseth vil finne en dato over ferien til samtaler og gjerne en prat med folk i LO-ledelsen på kammerset.

– Vi fikk stoppa reformert AFP, men det er ingen tvil om at hadde det bare vært vi og et annet lite forbund hadde vi ikke kunnet stoppet det, men her ble det slik fordi Fellesforbundet var med. Det er ikke sikkert det er helt rett fram dette her, det kan bli litt bratt, men vi skal absolutt prøve og vi skal finne ut hvem vi skal prate med, sa Kulseth.

På riktig side i 25 år

Eystein Garberg, som ble fremholdt av Høiland som en av dem som har jobbet mest med pensjonskampen de siste årene, mener EL og IT Forbundet har stått på riktig side i pensjonsdebatten så lenge forbundet har eksistert – altså de siste 25 år.

– Men i LO-sammenheng blir vi små, så jeg er veldig glad for invitasjonen du kommer med her, Steffen. Selvfølgelig trenger vi både troverdige og gode krav til LO-kongressen. Inntrykket jeg har fått er at det er flere som er enige med oss. Først og fremst ønsker folk å endre dagens ordning. Fellesforbundet har heldigvis hatt tyngde, men jeg er bekymret for hva som skjer med denne saken sentralt i LO.

FORKJEMPER: Eystein Garberg, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag, har lenge vært en forkjemper for et bedre pensjonssystem enn det som ligger på bordet i dag, særlig for sliterne.

FORKJEMPER: Eystein Garberg, leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag, har lenge vært en forkjemper for et bedre pensjonssystem enn det som ligger på bordet i dag, særlig for sliterne.

Leif Martin Kirknes

Trine Hardy, leder i Distrikt Oslo og Akershus mener neste års LO-kongress blir svært viktig.

– Men glem ikke at vi 14. mars stablet den største fanemarkeringa i moderne tid i protest mot pensjonsforliket.

Øystein Smestad, fra distrikt Oslo og Akershus setter også stor pris på invitasjonen.

– Vi må stoppe pensjonsranet, vi må stoppe alle hull og en reformert AFP som er et tap for arbeidsfolk som allerede sliter. De som rammes hardest er de som begynner tidlig å jobbe og har dårlig lønn, er psykisk og fysisk slitne. Vi ønsker ikke at de skal tape enda mer.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse