JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
DIGITALMØTE: Korona gjorde sakslisten på representantskapsmøtet noe kortere enn ønskelig, men Hans-Christian Gabrielsen (t.h.) håper det er mulighet for fysisk møte ved neste korsvei, som er nærmere sommeren. T.v. Trude Tinnlund, Roger Heimli Haga.

DIGITALMØTE: Korona gjorde sakslisten på representantskapsmøtet noe kortere enn ønskelig, men Hans-Christian Gabrielsen (t.h.) håper det er mulighet for fysisk møte ved neste korsvei, som er nærmere sommeren. T.v. Trude Tinnlund, Roger Heimli Haga.

Jan-Erik Østlie

EL og IT vil myke opp kamp-reglene for LOs tillitsvalgte

EL og IT har levert mange innspill til arbeidet med ny hovedavtale.16.02.2021
14:18
16.02.2021 14:30

leif.kirknes@lomedia.no

LOs hovedavtaler er i ferd med å gå ut. 31. desember 2021 er utløpsdatoen for både Spekter- og NHO-avtalen, som ble iverksatt i januar 2018. Derfor må LO starte arbeidet med ny avtale.

Til dagens digitale representantskapsmøte var det sendt inn 43 forslag. Det ble stemt for at disse skulle oversendes til sekretariatet for vurdering.

Mange av forslagene kommer fra EL og IT.

Anti-tariffhopping

Blant annet ønsker EL og IT å ha inn i avtalene at medlemmer gjennom sin klubb, fagforening eller sitt forbund skal få anledning til å benytte kampmidler som gå-sakte-aksjon og streik for å videreføre opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår i tilfeller der det bedriften ønsker å innføre ny tariffavtale i tariffperioden.

«Hovedavtalene må endres slik at virksomheter ikke kan drive tariffhopping for å redusere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med konkurranseutsetting og privatisering av offentlig eide virksomheter, og ved anbud. Det er flere eksempler på at særlig ansattes pensjonsordninger blir satt under press når bedrifter skifter arbeidsgiverorganisasjon,» argumenterer EL og IT blant annet med.

LO i Trøndelag og LO i Oslo har sendt inn nøyaktig samme forslag.

Ulovlige aksjoner

EL og IT har flere forslag relatert til arbeiderkamp. Forbundet ønsker å få avtalefestet med NHO at sympatistreiker kan gis begrenset varighet og avsluttes uavhengig av om hovedkonflikten fortsetter.

Forbundet ønsker også i større grad å skjerme tillitsvalgte. Dagens tekst «Det er uforenlig med arbeidsgivers og de tillitsvalgtes plikter å tilskynde eller medvirke til ulovlig konflikt. De tillitsvalgte har heller ikke anledning til å nedlegge sine verv i forbindelse med slik konflikt» ønsker EL og IT strøket.

«De tillitsvalgte må kunne stå like fritt som arbeidsgiverne til å begå ulovlige aksjoner,» argumenterer EL og IT.

Oppsigelsesvern

De ønsker også generelt å styrke oppsigelsesvernet til tillitsvalgte, og ønsker at oppsigelse eller avskjed på grunn av tillitsverv, med visse unntak, skal være ansett som usaklig, og at oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte skal anses å ha grunn i tillitsverv med mindre noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Unntakene EL og IT er snakker om, er forhold som står i dagens hovedavtales punkt 5–11.

«Tillitsvalgte skal kunne utføre sine oppgaver som tillitsvalgt uten frykt for oppsigelse. Det må påhvile bedriften å dokumentere at en tillitsvalgt skal sies opp for andre grunner enn det å være tillitsvalgt,» forklarer EL og IT, som mener tillitsvalgte bør ha minst samme vern som gjelder for oppsigelse av syke i arbeidsmiljøloven.

Schindler-saken

Det hører med til historien at EL og IT har hatt flere konflikter av denne typen. Nylig representert ved heiskonflikten i Schindler, der både selskap og klubb ble dømt i arbeidsretten for å drive ulovlig arbeidskamp.

LO-sekretær Trude Tinnlund nevnte denne konflikten, som begynte før sommeren i fjor og tok slutt i januar i år, blant eksempler på saker av stor betydning i tariffperioden som nå går mot slutten.

– Det går mange år mellom hver gang en arbeidsgiver blir dømt for tariffbrudd, men det skjedde i denne saken. Schindler ga også avskjed og oppsigelse til to tillitsvalgte, som sterkt bidro til å forsterke konflikten. Hele situasjonen ville sannsynligvis medført flere saker i rettsapparatet, men heldigvis kom partene til enighet i januar og er enige om å legge konflikten bak seg, sa hun. Tinnlund nevnte ellers blant annet press mot tillitsvalgte, samt saker om ansiennitetsprinsipp og utvalgskrets.

Les også: Telenor trekker oppsigelsen av en arbeidstaker som ble oppsagt i 2017

Permisjon og pensjon

EL og IT har flere punkter på ønskelisten til neste hovedavtale som handler om å verne tillitsvalgte. Forbundet ønsker å gi rett på permisjon med lønn i minst en uke årlig for å delta på kurs i regi av LO/forbund/fagforening.

De ønsker at arbeidstakere som skal utdannes til tillitsverv innen fagorganisasjonen skal ha rett til tjenestefri for å delta i fagkurs eller faglig opplysningsvirksomhet, så fremt arbeidsgiver har mottatt beskjed om dette senest 14 dager i forveien. Forbundet begrunner det med at medlemmer og tillitsvalgte ofte nektes fri for å delta på kurs og opplæring.

De ønsker også at tillitsvalgte som forbundene kjøper fri må sikres pensjonsopptjening på lik linje som en lønnet arbeidstaker, at en avtale om tidsramme ikke begrenser tillitsvalgtes rett til å bruke nødvendig tid, og at tillitsvalgte skal sikres tid til å sette seg inn i drøftingssaker og foreta passende undersøkelser, vurderinger og eventuelt forberedelser.

De vil at tillitsvalgte skal sikres rett til et låsbart kontor, adgang til telefon og en normalt fungerende datamaskin med internett, og eventuelt skanner og skriver etter nærmere avtale med bedriften hvis bedriften har slikt utstyr.

Varslings-kluss

Forbundet har nye ønsker rundt permitteringer. De ønsker at rullerende permitteringer skal benyttes der det er mulig, og at partene skal drøfte om det er saklig grunn til permittering, utvelgelseskrets, antallet som skal permitteres og hvilke kriterier som skal legges til grunn for å eventuelt fravike ansiennitet.

Muligheten til å permittere med to dagers varsel må tas bort eller så må teksten skjerpes, mener EL og IT. «Vi har gjennom nedstengingen på grunn av pandemien sett at muligheten for å permittere med 2 dager varsel har i stor grad blitt misbrukt,» skriver EL og IT.

De har sett varsler med to dager helt ut i juni måned. En kan ikke si at pandemien kom som en overraskelse i juni, mener forbundet.

«Med 2 dager varsel blir det lett for arbeidsgiver å velte alle kostnadene over på den ansatte uten egen risiko. Mange av våre tillitsvalgte ble presset meget hardt fra bedriftene til å godta to dager selv om grunnlaget ikke var til stede,» forklarer de.

EL og IT peker også på at noen bedrifter misbruker varslingsbestemmelsene ved at ansatte blir kalt inn på kort varsel, samme dag, og utfører små oppdrag på et par timer, der resten av timene må føres mot Nav. De vil ha inn følgende nye punkt:

«Bedriften kan ta inn permitterte ansatte i arbeid i kortere periode jf. punkt 7. I slike tilfeller skal de aktuelle ansatte få varsel minst tre dager før, med mindre annet er avtalt mellom partene på bedriften. Ved gjeninntakelse i arbeid skal ansatte lønnes minimum for én hel dag.»

Flere punkter

Øvrige punkter EL og IT ønsker i neste hovedavtale:

• Tillegg «Ny tariffavtale i tariffperioden», sjette pkt. (det i fet tekst er forslaget): Medfører overgang til ny tariffavtale endringer i lønns- og arbeidsvilkårene, herunder pensjon, eller forskjeller i vilkårene blant dem som utfører samme arbeid, skal det forhandles om en overgangsordning som minimum sikrer en videreføring av de sosiale og velferdsmessige rettighetene, samt etablert lønnsnivå.

• Endring protokolltilførsel tilknyttet «tjenestefri for tillitsvalgte»: Ifølge LO er de aktuelle møter og forhandlinger følgende: Landsstyremøter, forbundsstyremøter, representantskapsmøter, landsmøter, kongresser, møter i LO-avdelingen, møter i fagforeningen, tarifforhandlinger, forhandlingsmøter etter § 2–3 og forberedende møter til disse. (endret fra «styremøter» til «møter» for «LO-avdelingen» og «fagforeningen», lagt til «og forberedende møter til disse».

• Tillegg under «Personellregistre og kontrolltiltak»: Innføring av overvåking- og kontrolltiltak kan bare iverksettes etter avtale med tillitsvalgte.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.02.2021
14:18
16.02.2021 14:30Mest lest

Brian Cliff Olguin

Ingvild (24): – Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

privat

Victoria (23) fikk beskjed om å ikke «jåle seg» da hun skulle på jobbintervju

Ine Haver forstår at ansatte i barnevernet kan kvie seg for å si meningene sine.

Ine Haver forstår at ansatte i barnevernet kan kvie seg for å si meningene sine.

Eirik Dahl Viggen

Barnevernansatte Ine hetset: «Ser ut som fb-siden til en lett aldrende stripperske»

Kvinnedagen:

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Tormod Ytrehus

Sjekk ditt yrke: Hvor mye mer tjener menn enn kvinner?

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Jan-Erik Østlie

Hva skjer på kvinnedagen? Her er oversikten og parolene

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt  strekninger på Østlandet ut på anbud.

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt strekninger på Østlandet ut på anbud.

Morten Hansen

Flere togstrekninger skal ut på anbud før valget. Se lista

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

Line Mette Finnøy

Linn er en av mange som har mistet jobben: – Føler det er rett at jeg er blant dem som skal gå

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

stortinget.no

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

GRØNLAND: Berit Jagmann leder Grønland beboerforening, og har bodd i i strøket i mange år.

GRØNLAND: Berit Jagmann leder Grønland beboerforening, og har bodd i i strøket i mange år.

Leif Martin Kirknes

Berit var eneste jente på byggeplassen: – Gutta passet på meg som om jeg skulle vært søstera deres

Kommentar

Statsminister Erna Solberg måtte til slutt komme med en beklagelse til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Statsminister Erna Solberg måtte til slutt komme med en beklagelse til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Leif Martin Kirknes

«Høyre skjøt seg i foten»

Rødt-leder Bjørnar Moxnes holdt sin landsmøtetale på Gardermoen fredag.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes holdt sin landsmøtetale på Gardermoen fredag.

Helge Rønning Birkelund

– Det vil være døden for forandringen som trengs, og garantien for at milliardærene fortsatt får alt de peker på

RIGG: Det var på jobb for Saipem Ltd på flyteriggen «Scarabeo 8», der selskapet leverer tjenester om bord, at de to ROV-pilotene jobbet 12-timers dager i en periode på over 8 uker. De har nå fått en lønnskompensasjon på nesten én million kroner til sammen.

RIGG: Det var på jobb for Saipem Ltd på flyteriggen «Scarabeo 8», der selskapet leverer tjenester om bord, at de to ROV-pilotene jobbet 12-timers dager i en periode på over 8 uker. De har nå fått en lønnskompensasjon på nesten én million kroner til sammen.

Saipem

To oljearbeidere får èn million i erstatning etter å ha jobbet 12-timers vakter 8 uker i strekk

Arbeiderpartiets sentralstyre 1906–09. Fra venstre i første rekke: Magnus Nilssen, Christian Holtermann Knudsen, Oscar Nissen, Carl Jeppesen, Martha Tynæs. Stående bak fra venstre.: Arnt Aamodt, Ole O. Lian, Johan Karlgren og Johan Nygaard.

Arbeiderpartiets sentralstyre 1906–09. Fra venstre i første rekke: Magnus Nilssen, Christian Holtermann Knudsen, Oscar Nissen, Carl Jeppesen, Martha Tynæs. Stående bak fra venstre.: Arnt Aamodt, Ole O. Lian, Johan Karlgren og Johan Nygaard.

Ukjent/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Over 100 år med kvinnedagshistorie. Her er årstallene du bør merke deg

 Asbjørn Wahl har dissens i programkomiteen til Rødt.

Asbjørn Wahl har dissens i programkomiteen til Rødt.

Roy Ervin Solstad

Rødt-forslag vil gi arbeidsgiver mer makt over arbeiderne, advarer fagforeningsveteran

Plutselig var den evige sosialdemokraten Tor-Erik Røberg-Larsen (til høyre) medlem i Senterpartiet. Her avbildet sammen med Oslo Sp-leder Bjørg Sandkjær, Jan Bøhler, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferansen da det hele ble offentliggjort.

Plutselig var den evige sosialdemokraten Tor-Erik Røberg-Larsen (til høyre) medlem i Senterpartiet. Her avbildet sammen med Oslo Sp-leder Bjørg Sandkjær, Jan Bøhler, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferansen da det hele ble offentliggjort.

Berit Roald / NTB

Plutselig var den evige sosialdemokraten Tor-Erik (70) medlem i Sp. Hvordan kunne det skje?

TEKNISK BUREAU: Mari Stormark Helland og Henriette Thorsen jobber i samme selskap.

TEKNISK BUREAU: Mari Stormark Helland og Henriette Thorsen jobber i samme selskap.

Leif Martin Kirknes

Henriette og Mari kobler kvinnelige elektrikere sammen gjennom Snapchat


Flere saker