JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hydrogen, gjødsel og jern. Tre fabrikker får nå nyte godt av Enovas støtte.

Hydrogen, gjødsel og jern. Tre fabrikker får nå nyte godt av Enovas støtte.

Fotomontasje / pressefoto

Klima og nye jobber

Enova hiver seg på hydrogen-toget: Blar opp én milliard kroner

Milliarden går til tre vidt forskjellige prosjekter innen hydrogen.17.12.2021
11:32
17.12.2021 15:37

leif.kirknes@lomedia.no

Det er gjødsel, smelteverk og et selskap i energibransjen som til sammen får én milliard kroner fra staten via Enova.

– Spennende prosjekter alle tre. Det er også gode eksempler på staten som tilrettelegger og næringsliv som innovatør, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Klima og miljøminister Espen Barth Eide mener det er en stor dag.

– Dette er god klimapolitikk, god industripolitikk og god politikk for framtida for Norge som energinasjon, og for verdens framtid og en klode som har sagt at vi må ta klimautfordringene på største alvor, sier Eide, som legger til at et også er mange andre spennende hydrogenprosjekter på gang i Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener tildelingen fra Enova er å omsette ord til handling med tanke på å gjøre verden mer klimavennlig.

– I industrien ligger nøkkelen til å kutte utslipp og skape jobber, sier Støre, som legger til at han har vært hydrogen-nerd helt siden han ble fascinert som elev på skolen og til det nå er noe «alle» snakker om.

– Hydrogen er på alles lepper i Europa, som en av løsningene for å nå klimamålene. Da må Norge være der. Vi kutter utslipp på litt sikt, men leverer også teknologi som verden kan bruke for virkelig å kutte utslipp, sier Støre, som bemerker at prosjektene har god geografisk spredning rundt om i Norge.

Flere selskaper: Hydrogen kan gi mange arbeidsplasser – men det haster om Norge skal ligge på toppen

Drivstoff

Den største potten, inntil 482 millioner kroner, går til prosjektet «Barents Blue» i Finnmark. Horisont Energi, Equinor og Vår Energi står bak. Planen er å bygge det første storskala industrielle lavutslipps ammoniakkanlegget i Europa via et felles selskap.

I navnet «blue» ligger det at det er snakk om hydrogen produsert på naturgass kombinert med planer om karbonfangst og -lagring. Hydrogenet vil konverteres til mer transportvennlig flytende ammoniakk. (Se faktaboks)

Planlagt oppstart er 2025-2026, planlagt årlig produksjon på én million tonn ammoniakk og det er planlagt å fange opp over 99 prosent av CO₂-en fra produksjonen. Hydrogenet er tiltenkt som prosessindustri-råvare og/eller til maritim sektor.

– Vi vil utvikle verdens mest karboneffektive og energieffektive ammoniakkfabrikk, som vil få tilnærmet null utslipp av CO₂ og minimale miljøavtrykk, sier administrerende direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen.

– Prosjektet er et spennende eksempel på overføring av kompetanse og teknologi fra olje- og gassnæringen og over til fornybarnæringen, sier Marte Mjøs Persen.

– Kjerneteknologiene er ikke tidligere brukt i industriell skala for ammoniakkproduksjon, og vil i seg selv være banebrytende. Dette er særlig med tanke på den reduserte energibruken i konseptet samt den høye karbonfangstraten, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Siste: Staten tar en større del av strømregninga: – Ingen skal måtte fryse seg gjennom vinteren

Gjødsel

Gjødselprodusenten Yara tildeles inntil 283 millioner kroner for å produsere enda mer miljøvennlig gjødsel på Herøya i Porsgrunn.

Ammoniakk er sentralt i produksjon av kunstgjødsel. Siden ammoniakk tradisjonelt utvinnes via fossilt drivstoff, vil en overgang til grønn ammoniakk senke Yaras utslipp ved produksjon av kunstgjødsel betraktelig.

«Grønn», i motsetning til «blå», betyr at Yara vil basere seg på ammoniakk utvunnet via fornybar energi gjennom vannkraft, som som kjent i seg selv er utslippsfri. 41.000 tonn CO₂-utslipp vil Yara kutte ved å investere i et nytt, moderne elektrolyseanlegg ved sin fabrikk.

Demonstrasjonsanlegget vil produsere nok grønn hydrogen til å lage 20.500 tonn ammoniakk årlig, som vil gi 60-80.000 tonn mineralgjødsel. Yara ser også for seg å etter hvert kunne bruke ammoniakken også som drivstoff til transport av gjødsel på skip.

– Utslippsfri ammoniakk er nøkkelen til å redusere utslipp fra verdens matproduksjon og langdistanse sjøtransport, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, som legger til at de vil ha sine første grønn ammoniakk-baserte gjødselprodukter på markedet innen 2023.

– Yara vil være en av de første aktørene som gjennomfører et prosjekt for grønn mineralgjødselproduksjon i en slik skala i nyere tid. Dette prosjektet vil bidra til å redusere barrierer for andre gjennom kunnskapsspredning og modning av teknologi, sier Nakstad.

Ber nordmenn tenke annerledes: – Ikke en menneskerett med billig strøm, mener MDG

Smelteverk

I Tyssedal får Tizir Titanium & Irons smelteverk inntil 261 millioner koner fra Enova for å bytte kull med hydrogen. Hydrogen vil da erstatte 240 tonn kull årlig og gi 80 prosentreduksjon i CO₂-utslipp hvis det går som de håper.

Først skal det bygges et lite pilotanlegg i Tyskland, og om dette ser lovende ut skal det bygges et større demoanlegg i Tyssedal.

– I ultrakorte trekk går prosjektet ut på å gå vekk fra kull og over til hydrogen som reduksjonsmateriale, ser direktør Rune Dolmen, som legger til at det også vil medføre energieffektivisering og dermed generelt redusert energiforbruk.

Det er ingen som i dag bruker hydrogen som reduksjonsmiddel.

– Det er en krevende prosess og vil føre til en ny standard for for reduksjon av jern og ilmenitt. Denne tildelingen er i tråd med Enovas mandat som er å støtte de som går foran og tar risiko gjennom å utvikle ny teknologi som vi vil trenge for å nå klimamålene, sier Nakstad.

Tizir har fått Enova-støtte tidligere, da for å bygge om en smelteovn for å gjøre den klar for dette prosjektet. Uavhengig av om TTI går videre med bygging av et fullskala-anlegg eller ikke, så vil prosjektet kunne utløse betydelige ringvirkninger, mener Enova.

Kommentar: «Nå kommer renteøkningen på toppen av rekordhøye strømpriser»

Europa

Nakstad i Enova sier det forutsetter ESA-støtte for alle tre, men at det ellers er midt i blinken for Enova å støtte dem.

– Denne tildelingen er i tråd med Enovas mandat som er å støtte de som går foran og tar risiko gjennom å utvikle ny teknologi. Disse prosjektene bidrar til en satsing på utvikling av løsninger for hydrogen til industrielle formål i Norge, med potensial for spredning av teknologi og læring globalt, sier han.

Både «Barents Blue» og Tizir får status som IPCEI Hydrogen-prosjekter, som betyr de anses av stor betydning for å sette EU og Europa i førersetet innen hydrogen-verdikjedene.

Hydrogen / Ammoniakk

• Hydrogen: Nr. 1 i kjemitabellen kalt det «periodiske systemet», representert av bokstaven H. Ved normale temperaturer og normalt trykk opptrer den gjerne som svært brennbar gass, H₂. Er det vanligste grunnstoffet på jorda, vann er som kjent for eksempel H₂O, men er sjeldent å finne som rent hydrogen (H). Derfor blir det «kunstig» fremstilt på litt ulike måter, enten via gass, via gass og karbonhåndtering eller rett og slett ved å bruke vann.

• Det finnes «grå», «grønn» og «blå» hydrogen. Grå hydrogen er hydrogen utvunnet ved hjelp av naturgass (slik som metan, CH₄, der karbon kan splittes fra hydrogen og gi hydrogengass (h₂) og karbondioksid (CO₂).

• I blå hydrogen brukes en kombinasjon av naturgass og karbonfangst- og lagring for å få mer klimavennlig produksjon.

• Grønt hydrogen lages ved bruk av elektrolyse, der fornybar kraft benyttes for å hente ut hydrogen av vann (H₂O). Da splitter man H₂ fra O og sitter igjen med hydrogengass (H₂) og oksygen (O). Men det koster mer å produsere hydrogen slik enn ved de to forestående metodene.

• Hydrogen kan gjøres om til ammoniakk (NH₃, N for Nitrogen) for å lettere kunne transportere det. Under normale temperatur og trykk på jordkloden er ammoniakk, i likhet med hydrogen, en gass (som du kanskje har luktet hvis du har vasket med Salmiakk), men er mye enklere å få over til flytende form enn hydrogen grunnet mer medgjørlig kokepunkt (-33 mot -253 Celsius). Hvis man nedkjøler ammoniakk så konverteres det til væske. Hvis den trykksettes så holder den seg i væskeform.

• Slik blir ammoniakk en både mye mer praktisk og kompakt måte å ha hydrogen i drivstofftanker og transporttanker på. Og derfor peker mange på ammoniakk som en mulig viktig fossilfri klimaløsning på de områder der batteri ikke vil være en praktisk løsning, slik som langdistansetransport, i alle fall så lenge det er snakk om blå eller grønn hydrogen. Og derfor er hydrogen (og ammoniakk) virkelig i vinden for tiden. 

17.12.2021
11:32
17.12.2021 15:37

Hydrogen / Ammoniakk

• Hydrogen: Nr. 1 i kjemitabellen kalt det «periodiske systemet», representert av bokstaven H. Ved normale temperaturer og normalt trykk opptrer den gjerne som svært brennbar gass, H₂. Er det vanligste grunnstoffet på jorda, vann er som kjent for eksempel H₂O, men er sjeldent å finne som rent hydrogen (H). Derfor blir det «kunstig» fremstilt på litt ulike måter, enten via gass, via gass og karbonhåndtering eller rett og slett ved å bruke vann.

• Det finnes «grå», «grønn» og «blå» hydrogen. Grå hydrogen er hydrogen utvunnet ved hjelp av naturgass (slik som metan, CH₄, der karbon kan splittes fra hydrogen og gi hydrogengass (h₂) og karbondioksid (CO₂).

• I blå hydrogen brukes en kombinasjon av naturgass og karbonfangst- og lagring for å få mer klimavennlig produksjon.

• Grønt hydrogen lages ved bruk av elektrolyse, der fornybar kraft benyttes for å hente ut hydrogen av vann (H₂O). Da splitter man H₂ fra O og sitter igjen med hydrogengass (H₂) og oksygen (O). Men det koster mer å produsere hydrogen slik enn ved de to forestående metodene.

• Hydrogen kan gjøres om til ammoniakk (NH₃, N for Nitrogen) for å lettere kunne transportere det. Under normale temperatur og trykk på jordkloden er ammoniakk, i likhet med hydrogen, en gass (som du kanskje har luktet hvis du har vasket med Salmiakk), men er mye enklere å få over til flytende form enn hydrogen grunnet mer medgjørlig kokepunkt (-33 mot -253 Celsius). Hvis man nedkjøler ammoniakk så konverteres det til væske. Hvis den trykksettes så holder den seg i væskeform.

• Slik blir ammoniakk en både mye mer praktisk og kompakt måte å ha hydrogen i drivstofftanker og transporttanker på. Og derfor peker mange på ammoniakk som en mulig viktig fossilfri klimaløsning på de områder der batteri ikke vil være en praktisk løsning, slik som langdistansetransport, i alle fall så lenge det er snakk om blå eller grønn hydrogen. Og derfor er hydrogen (og ammoniakk) virkelig i vinden for tiden. 
Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

30 år var ikke nok: Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

NTB/AP

Israel bruker jagerfly med norske deler i Gaza-krigen

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Lang kø for boliglånsrente på 4-tallet


Flere saker